Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cơ chế trùng hợp

Cơ chế trùng hợp

Tải bản đầy đủ - 0trang

III. Một số dây chuyền công nghệ sản xuất pp hiện nay1. Cơng nghệ pha khí

a. Cơng nghệ Spheripol Propylen lỏng được polyme hóa trong thiết bị phản ứng dạng ống vòng.

Trong q trình vận hành khơng cần loại bã  xúc tác và polyme vơ định hình.

 Monome chưa phản ứng được nén và tuần hoàn trở lại thiết bị phản ứng, nhờ đó

làm tăng hiệu suất và giảm tiêu hao năng lượng.

Hiệu suất thu polyme đạt 40.000 - 60.000 kg/kg xúc tácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cơ chế trùng hợp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×