Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Lí thuyết trùng hợp:

II. Lí thuyết trùng hợp:

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.Phương trình phản ứngn CH2CH

CH3TiCl3 +Al(C2H5)3H2

CH

C

CH3n3.Cơ chế trùng hợp

Điều chế PP trọng lượng phân tửtiến hành trong điều kiện có xúc tác dị thể dựa trên cơ sở

TiCl3 khơng hòa tan vào môi trường.Các phân tử monomer bị hấp thụ lên bề mặt chất xúc tác và định hướng, sau đó dính với

mạch của polymer nhờ mở nối đơi.Xúc tác ở dạng huyền phù cho polymer có cấu trúc khơng đều đặn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Lí thuyết trùng hợp:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×