Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I.TÌM HIỂU CHUNG VỀ NHỰA POLYPROPYLEN

I.TÌM HIỂU CHUNG VỀ NHỰA POLYPROPYLEN

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Polypropylenđược đưa ra thị trưường lần đầu tiên vào năm 1957 bởi công ty Montecatini,Italia. Công nghệ sản xuất dựa trên qtrình polymer hóa dung dịch ( xăng được sử dụng làmmơi trường lỗng) xảy ra ở nhiệt độ 55- 60°C, áp suất 1MPa với sự có mặt của xúc tác

Ziegler – Natta thế hệ một ( gồm các hợp chất cơ kim) sử dung 1g xúc tác để sản xuất gần

1kg PP. Ngay sau đó, nó được sản xuất hàng loạt tại châu Âu, Mỹ, Nhật. Theo dòng thời gian phát

triển công suất và chất lượng Polypropylen thương mại ngày càng được cải thiện.2. Nguyên liệu

cracking

dầulàmỏ

hoặc từ sản phẩm dầu mỏ. Khống chế điều kiện cracking

 Được tách

Nguyên

liệu từđểkhí

sản

xuất PP

propylen

( p,

t, cấu

chấttạo:

xúc tác,…) thu được propylen và etylen,dùng phương pháp làm lạnh để tách và

Công

thức

làm sạch propylenDo ảnh hưởng của nhóm –CH3 nên phân tử Propylen có sự phân cực, momen lưỡng cực 0,35

debaiCó đầy đủ tính chất hóa học của một anken điển hìnhBảng số liệu một số tính chất vật lí của propylen3. Cấu trúc, cấu tạo, tính chất của polypropylene3.1. Cấu trúc Polypropylen:Danh pháp IUPAC:      poly(1-methylethylene)

CTPT:Có3Isotactic

loại polypropylene:

cấu trúc lập thể của polypropylen là :- Có các nhóm ─CH₃ cùng nằm về 1 phía mặt phẳng trong cấu trúc hình đồng phân quanghọc, dạng tinh thể. Có tính chất là khơng tan được trong heptan sơi và có nhiệt độ điểm chảy

khoảng 165°CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I.TÌM HIỂU CHUNG VỀ NHỰA POLYPROPYLEN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×