Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 .CÁC VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI TRONG IPSec

5 .CÁC VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI TRONG IPSec

Tải bản đầy đủ - 0trang

70tốt hơn cho việc thực hiện VPN. Dưới đây là một số vấn đề đặt ra đối với IPSec để

phát triển hướng tới hồn thiện.

+ Tất cả các gói được xử lý theo IPSec sẽ bị tăng kích thước do phải thêm vào

các tiêu đề khác nhau, và điều này làm cho thông lượng hiệu dụng của mạng giảm

xuống. Vấn đề này có thể được khắc phục bằng cách nén dữ liệu trước khi mã hóa,

song các kỹ thuật như vậy vẫn còn đang nghiên cứu và chưa được chuẩn hóa.

+ IKE vẫn là cơng nghệ chưa thực sự khẳng định được khả năng của mình.

Phương thức chuyển khóa thủ cơng lại khơng thích hợp cho mạng có số lượng lớn

các đối tượng di động.

+ IPSec được thiết kế chỉ để hỗ trợ bảo mật cho lưu lương IP, không hỗ trợ các

dạng lưu lượng khác

+ Việc tính tốn nhiều giải thuật phức tạp trong IPSec vẫn còn là một vấn đề

khó đối với các trạm làm việc và máy PC năng lực yếu.

+ Việc phân phối các phần cứng và phần mềm mật mã vẫn còn bị hạn chế đối

với chính phủ của một số quốc gia.71KẾT LUẬN

Sau 3 tháng nghiên cứu và với sự giúp đỡ thầy giáo Mai Văn Quý về đề tài mạng

riêng ảo trên nền IPSEC, em thấy rằng IPSEC là một phương thức chuẩn để cung

cấp các dich vụ bảo mật cho các gói IP . IPSEC là nền tảng cho sự phát triển và sử

dụng các công cụ bảo mật khác mạnh hơn về sau. Nó giúp ta bảo vệ được dữ liệu

người dùng và nguồn tài nguyên trên mạng. IPSEC thực chất là sử dụng các mẫu

bảo mật có sẵn nhưng lại có khả năng bảo mật cao và hiệu quả.

Đồ án đã tập trung trình bày:

- Các khái niệm cũng như tìm hiểu về mạng truyền thơng và IP . Mơ hình

phân lớp OSI

- Khái niệm về mạng riêng ảo VPN

- Mạng riêng ảo trên nền IPSEC , và ưu nhược điểm của nó.

- Các vấn đề còn tồn tại của mạng riêng ảo trên nền IPSEC

Một lần nữa, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô giáo Học

viện Kỹ thuật quân sự, đặc biệt là thầy giáo Th.S Mai Văn Quý đã tận tình dạy dỗ

và giúp đỡ em trong quá trình học tập cũng như làm bài tập này. Song thời gian và

trình độ có hạn nên bài làm này khó tránh khỏi những thiếu xót, em rất mong nhận

được ý kiến đóng góp của thầy cơ và bạn bè để em có thể bổ sung và hoàn thiện

bài tập này.

Em xin chân thành cảm ơn!

SINH VIÊN72Trần Văn HoàngTÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TS Nguyễn Tiến Ban, “ Công nghệ IP/MPLS và các mạng riêng ảo”, Nhà

xuất bản Thông tin và truyền thông, 2011.

[2] TS Trần Công Hùng, “Chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS”, Nhà xuất

bản Bưu Điện, 2009.73[3] TS. Phùng Văn Vận, KS. Đỗ Mạnh Quyết, “Công nghệ chuyển mạch nhãn

đa giao thức MPLS”, Nhà xuất bản Bưu Điện, 2003.

[4] TS. Nguyễn Tiến Ban, Th.S Hoàng Trọng Minh. Mạng Riêng Ảo VPN,

2007, Học viện CNBCVT.Và một số tài liệu trên mạng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 .CÁC VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI TRONG IPSec

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×