Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Tải bản đầy đủ - 0trang

THỜI GiỜ NGHỈ NGƠINghỉ trong giờ làmNgười lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc.việcTrường hợp làm việc ban đêm thì ít nhất 45 phút.Nghỉ chuyển caNgười lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.Nghỉ hàng tuầnMỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng

tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình qn 01 tháng ít nhất 04 ngày.Nghỉ hàng nămNLĐ có đủ 12 tháng làm việc cho một NSDLĐ thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

12 ngày làm việc đối với người làm cơng việc trong điều kiện bình thường; 14 ngày đối với công việc nặng nhọc, độc hại, nguy

hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt; 16 ngày đối với người làm công việc đặc biệt

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt6. Kỉ luật lao động, trách nhiệm vật chấtKỉ luật lao động, trách nhiệm vật chấtKỉ luật lao độngTrách nhiệm

vật chất7. Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội12Bảo hiểm xãBảo hiểm xãhội bắt buộchội tự nguyệnBảo hiểm xã hội

Bảo hiểm XH bắt buộc-Đối tượng tham gia+ NLĐ công dân Việt Nam làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn; HĐLĐ có thời hạn từ đủ 03 tháng trở

lên

+ NLĐ là cơng dân nước ngồi vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc

giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp

+ NSDLĐ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân

dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề

nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam;

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng

lao động theo hợp đồng lao động.Mức đóngHằng tháng NLĐ sẽ đóng 5% mức tiền lương, tiền cơng vào quỹ hưu trí và tử tuất từ năm 2010 trở

đi cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 8%Chế độ được hưởngNếu đủ Đk theo quy định của Luật BHXH NLĐ sẽ thụ hưởng các chế độ BH: ốm đau, thai sản, tai

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưu trí, tử tuấtBảo hiểm XH tự nguyệnĐối tượng tham gia: Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15

tuổi trở lên và không thuộc những trường hợp BHXH bắt buộcMức đóng hằng tháng: bằng 16% mức TN của NLĐ lựa chọn đóng BHXH và từ năm 2010 trở

đi cứ 2 năm một lần đóng thêm 2% cho đến mức này đạt 20%Chế độ : hưu trí và tử tuấtBảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội tự nguyện:

Đối tượng tham gia:-NLĐ công dân VN làm việc theo HĐLĐ hoặc HĐ làm việc mà các HĐ này không xác định thời hạn hoặc xác

định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng với NSDLĐ-NSDLĐ tham gia BH thất nghiệp có sd từ 10 lao động trở lênMức đóng-NLĐ: đóng 1% tiền lương tiền cơng hàng tháng đóng BH thất nghiệp

NSDLĐ đóng bằng 1% quỹ tiền lương, tiền cơng tháng đóng BH thất nghiệp của những NLĐ tham gia bảo

hiểm thất nghiệp

Các chế độ được hưởng : trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ

học nghề hỗ trợ tìm việc làm8. Tranh chấp và giải quyết tranh chấp

Khái niệm: Tranh chấp lao động Là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên

trong QHLĐ•Tranh chấp lao động cá nhân.

• Tranh chấp lao động tập thể.

• Đình cơng

• Đóng cửa tạm thời nơi làm việc.8. Tranh chấp và giải quyết tranh chấp ( tt)Tranh chấp LĐ cá nhân

- Các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết: Hòa giải viên lao động,

TAND

-Trình tự giải quyếtBước 1: Phải thơng qua thủ tục hòa giải của Hòa giải viên lao động

trước khi một trong 2 bên yêu cầu TA giải quyết.Bước 2: Nếu hòa giải khơng thành hoặc một trong hai bên không thực

hiện theo thỏa thuận hoặc hết thời hạn giải quyết mà Hòa giải viên chưa

tiến hành hòa giải thì một trong các bên u cầu TA giải quyết.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×