Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

LOGOQuan hệ lao động

1

Tổ chức đại diện

người sử dụng lao

độngNgười lao động

52

Một số khái

niệmTổ chức đại diện tập

thể lao động tại cơ sở

43Người sử dụng lao

độngCác nguyên tắc cơ bản của PLLĐ Việt Nam123Bảo vệBảo vệ quyền vàKết hợp hài hòaNLĐlợi ích hợp phápgiữa chính sáchcủa NSDLĐkinh tế và chính

sách XH4Tôn trọng và nghiêm

chỉnh tuân thủ những

quy định pháp luật lao

động quốc tế đã phê

chuẩnII. Những vấn đề cơ bản được điều chỉnh bởi pháp luật lao động1. Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng

nghề

- Học nghề: Người lao động được quyền chọn nghề, học

nghề tại nơi làm việc phù hợp với nhu cầu của mình.- HĐ đào tạo: là sự thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ giữa

NLĐ với NSDLĐ trong trường hợp NLĐ được đào tạo, nâng

cao trình độ, kĩ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc

nước ngồi từ kinh phí của NSDLĐ.II. Những vấn đề cơ bản được điều chỉnh bởi pháp luật lao động1. Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề

- Nội dung HĐ đào tạo: Nghề đào tạo; Địa điểm đào tạo, thời hạn

đào tạo; Chi phí đào tạo; Thời hạn người lao động cam kết phải làm

việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo;Trách nhiệm

hồn trả chi phí đào tạo; Trách nhiệm của người sử dụng lao động.

- Hoàn trả chi phí đào tạo: NLĐ khi đơn phương chấm dứt

HĐLD trái pháp luật thì hồn trả chi phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×