Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ cắm dây động cơ điên 1 chiều làm việc có tải

Sơ đồ cắm dây động cơ điên 1 chiều làm việc có tải

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sơ đồ cắm dây sau khi thực hành



Bảng kết quả

ĐỘNG CƠ 1 CHIỀU



MÁY PHÁT



STT



GIÁ TRỊ

TẢI (%)



(V)



(A)



(R/M)



(V)



(A)



1



10



150.7



0.858



1365



118.2



0.345



2



20



150.6



1.08



1350



115.7



0.686



3



30



150.1



1.425



1368



114.9



1.023



4



40



150.7



1.660



1356



113.6



1.343



5



50



149.5



1.872



1340



111.1



1.639



ĐỒ THỊ ĐẶC TUYẾN TÓC DỘ ĐỘNG CƠ THEO DÒNG ĐIỆN TẢI

KHI ĐIỆN ÁP ĐẶT VÀO ĐỘNG CƠ VÀ DỊNG ĐIỆN KÍCH KHƠNG ĐỔI

V/P



1375

1370

1365

1360

1355

1350

1345

1340

1335

1330

1325

0.35



NHẬN XÉT :



ISeries

(F) 3



0.69



1.02



1.34



1.64



TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ TỈ LỆ THUẬN VỚI DÒNG ĐIỆN MÁY PHÁT .

NOTE :

DO ĐIỆN ÁP CẤP CHO ĐỘNG CƠ KHƠNG ỔN ĐỊNH KHIẾN ĐỒ THỊ CĨ SAI KHÁC

SO VỚI LÝ THUYẾT.



Phần 3 : máy phát điện 1 chiều làm

việc khơng tải

Với thí nghiệm 3 ta vẫn giữ

ngun sơ đồ nối dây của thí

nghiệm 2 nhưng ta cần thiết lập

1 số cài đặt :





điều chỉnh cho tốc độ động

cơ khơng đổi và bằng 1300

vòng/phút







-tắt MCB-2P để khơng máy

phát chạy khơng tải







- điều chỉnh điện áp kích từ

và đo điện áp máy phát UF



UKT(%)



40



50



60



70



80



90



100



UF(V)



113.7



114.4



119.3



116.2



113.2



114.5



113.8



ĐỒ THỊ ĐẶC TUYẾN KHÔNG TẢI CỦA MÁY PHÁT THEO DỊNG ĐIỆN

KÍCH TỪ KHI DỊNG ĐIỆN MÁY PHÁT VÀ TỐC ĐỘ KHÔNG ĐỔI.

120

U F(V)

118

116

114

112

110

40



50



60



70



80



90



UKY(%)



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ cắm dây động cơ điên 1 chiều làm việc có tải

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×