Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ cắm dây sau khi thực hành

Sơ đồ cắm dây sau khi thực hành

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng kết quả thu được

STTĐIỆN ÁP ĐỘNG

CƠ (V)DÒNG ĐIỆN

ĐỘNG CƠ (A)TỐC ĐỘ ĐỘNG

CƠ (R/M)1200.3631882400.4143583600.4325344800.45071551000.46690861200.497108871400.530127581600.532145692000.5921833ĐỒ THỊ ĐẶC TUYẾN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ THEO ĐIỆN ÁP KHI DỊNG ĐIỆN KÍCH TỪ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỔI.

2000

18331800

1600145614001275120010881000908800715600534400358200188

0

20406080100120140160200Series 1NHẬN XÉT :

Tốc độ động cơ tỉ lệ thuận với điện áp động cơ

(Và dòng điện động cơ)Phần 2 : động cơ điện 1 chiều làm việc có tảiSơ đồ nguyên lý động cơ điệ 1 chiều làm

việc có tảiSơ đồ cắm dây động cơ điên 1 chiều

làm việc có tảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ cắm dây sau khi thực hành

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×