Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 THÍ NGHIỆM KHÔNG TẢI MÁY BIẾN ÁP

3 THÍ NGHIỆM KHÔNG TẢI MÁY BIẾN ÁP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các bước tiến hành :

-Đưa biếp áp điều chỉnh về vị trí có

điện áp bằng khơng-đóng MCB-3P , đóng khóa k-tang dần điện áp từ biến áp điều

chỉnh đặt vào cuộn dây A1-X1 ứng

với điện áp U1=220V-quan sát các đồng hồ đo- giảm dần điện áp từ biến áp điều

chỉnh về khơng.-tắt MCB-2P và MCB-3PHình ảnh thực tếKẾT QUẢ

Điện áp phía

Sơ cấp U10

(V)Hệ số cơng

suất khơng

tải

CosCơng suất

khơng tải P0

(KW)Dòng điện

khơng tải I0

(A)Điện áp phía

thứ cấp U20220

220Nhận xét :

-Vì thí nghiệm làm ngắn mạch máy biến áp nên thiết bị

bảo vệ ngắt nguồn điện của máy biến áp.THÍ NGHIỆM NGẮN MẠCH MÁY BIẾN ÁPKẾT QUẢ

Dòng

điện

phía

Sơ cấp

U10 (A)Hệ số

cơng

suất

khơng

tải

CosCơng

suất

ngắn

mạch P0

(KW)Điện áp

ngắn

mạch

U1n (V)2,5

2,55,0

5,0Tính đại lượng : Zn= =

Rn=2R1=2R’2= =Dòng

điện

phía thứ

cấp I2

(A); Xn=2X1=2X’2=; Cos

;THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP MANG TẢI

Sơ đồ nguyên líThí nghiệm mang tải RTHÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP MANG TẢI

TảiĐiện áp

U1 (V)DỊNG

ĐiỆN I1CƠNG

SuẤT

(w)ĐiỆN ÁP

U2(V)DỊNG

ĐiỆN

I2(A)R12200.541201110.85R22200.3701110.39R1+R22200.781701121.29HỆ SỐ

CƠNG

SuẤTR =U

TAITAI/ITAIR1=130.59

R2=284,62R3=86,82COSφ=P/PMAX=U2*I2/PMAXTAICOSφ(R )=0,79

1φ(R )=0,62COS2φ(R )=0,85COS3Bảng số liệu tải điện cảm

Vị trí

khóa

tảiDòng

điện

i1 (V)Cơng

suất

(W)L1Điện

áp U1

(V)

220Dòng

điện

i2 (A)Hệ số

cơng

suất80Điện

áp U2

(V)

1132,141,340,17L22200,72401130,560,253L1+L22203,031101131,760,165Thí nghiệm mang tải điện dungBảng số liệu tải điện dung

Vị trí

khóa

tải

C1

17

C2

C1+C2Điện

áp U1

(V)

220Dòng

điện

I1 (A)Cơng

suất

(W)Dồng

điện

I2Hệ sỗ

cơng

suất0Điện

áp U2

(V)

1140,56002201,93201140,870,2022202,51201141,170,15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 THÍ NGHIỆM KHÔNG TẢI MÁY BIẾN ÁP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×