Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 XÁC ĐỊNH TỈ SỐ BIẾN ÁP

1 XÁC ĐỊNH TỈ SỐ BIẾN ÁP

Tải bản đầy đủ - 0trang

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Sau khi giáo viên hướng dẫn kiểm tra và cho phép mới được

thực hiện các thao tác sau:

1.Đóng MCB-3P trên bàn nguồn cấp nguồn cho mơ hình2.Đóng MCB-2P trên mudule cấp nguồn cho máy biến áp3.Tăng dần điện áp từ biến áp điều chỉnh đặt vào cuộn dây A1-X1 ứng với

các giá trị điện áp U1 được cho trên bảng 1.14.Dùng vôn kế V2 lần lượt đo điện áp U2 trên cuộn dây a1-x1 và U3 trên

cuộn dây a2-x2 tương ứng với mỗi giá trị điện áp U15.Xác đinh tỉ số máy biến áp tương ứng giữa cuộn sơ cấp với từng cuộn thứ

cấpBộ thí nghiệm máy biến áp hoạt động với

điện áp phía sơ cấp là 220VBảng kết quả thu được

Điện áp các cuộn dâySTTTỉ số máy biến ápUAXUa1x1Ua2x2K1K215026260.520.5228041410.5250.525312063630.5250.525416084840.5250.525518094940.5220.52262201151150.5220.5221.2 Xác định cực tính cuộn dây

Vẫn với sơ đồ đấu nối như thí nghiệm thứ nhất, thực hiện các thí nghiệm sau

với điện áp phía sơ cấp là 220V :

Nối a1 với x2 ;

đo điện áp giữa hai đầu a2 với x1 :Ua2 -x1 = 229(V).Nối a2 với x1 ;

đo điện áp giữa hai đầu a1 với x2 :Ua1-x2 = 229 (V).Nối a1 với a2 ;

đo điện áp giữa hai đầu x2 với x1 :Ux1-x2 = 0 (V).Hình ảnh trên bộ thí nghiệmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 XÁC ĐỊNH TỈ SỐ BIẾN ÁP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×