Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. CHI TIẾT TỪNG BÀIBài 1 : Thí nghiệm máy biến ápMỤC TIÊU

 Xácđịnh cực tính trong

cuộn dây của máy biến áp .

 Xác định tỉ số máy biến

áp .

 Xác định các thông số

không tải và ngắn mạch

trong MBA .

 Vẽ được đặc tính khi máy

biến áp mang tải .THIẾT

 NguồnBỊđiện 3 pha

380/220V .

 Các máy biến áp cần

thiết .

 Đồng hồ đo lường .

 Tải điện trở, điện

dung, điện cảm hai cấp

.Bộ thí nghiệm máy biến áp

Đo cơng suấtĐo cos φKhối đo lườngBiến dòngKhối tảiMBA tự ngẫuKhối nguồn

Aptomat &

contactor1.1 XÁC ĐỊNH TỈ SỐ BIẾN ÁP

Sơ đồ mạch điện xác định tỉ số biến ápTRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Sau khi giáo viên hướng dẫn kiểm tra và cho phép mới được

thực hiện các thao tác sau:

1.Đóng MCB-3P trên bàn nguồn cấp nguồn cho mơ hình2.Đóng MCB-2P trên mudule cấp nguồn cho máy biến áp3.Tăng dần điện áp từ biến áp điều chỉnh đặt vào cuộn dây A1-X1 ứng với

các giá trị điện áp U1 được cho trên bảng 1.14.Dùng vôn kế V2 lần lượt đo điện áp U2 trên cuộn dây a1-x1 và U3 trên

cuộn dây a2-x2 tương ứng với mỗi giá trị điện áp U15.Xác đinh tỉ số máy biến áp tương ứng giữa cuộn sơ cấp với từng cuộn thứ

cấpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×