Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ BÙN CẶN

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ BÙN CẶN

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1. CÁC PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN XỬ LÝ BÙN CẶN➢ Làm đặc

Tăng nồng độ cặn bằng cách loại bỏ một phần nước ra khỏi hỗn hợp, làm giảm khối lượng bùn cặn phải vận chuyển và

giảm thể tích các cơng trình xử lý tiếp theo. Nồng độ bùn cặn đã nén có thể đạt 2-5% tùy theo dạng cơng trình nén và tính

chất của loại bùn.➢ Ổn định bùn: - Phân hủy giảm khối lượng cặn

-Giảm tác nhân gây bệnh, giảm mùi hôi thối hoặc ngăn ngừa khả năng thối rữa.

- Làm cho bùn cặn thành dạng dễ dàng tách nước.

➢ Khử nước (làm khô): giảm: độ ẩm 50-85% với mục đích:

- Giảm khối lượng bùn cặn đến nơi tiếp nhận.

- Thích hợp để chơn lấp hoặc chọn mục đích cải tạo đất.

- Làm giảm lượng nước có thể ngấm vào trong môi trường xung quanh bãi thải.

- Giảm khả năng phát tán mùi và độc tính.Biểu đồ q trình tách nước trong bùn cặnV (l)

1000a800

I: pha rắn;c400

200II: nước liên kết mao dẫn;0III: nước liên kết keo;

IV: nước tựu do;

a-quá trình nén

IVb600IIIb- q trình sấy cơ học;

c- q trình sấy bằng nhiệt.III

100 950 580206040402060800 p%100Nồng độ pha rắn, %Sơ đồ các cơng đoạn chính của xử lý bùn cặn3.2. CƠ ĐẶC BÙN (NÉN BÙN)Phương pháp cô đặc bằng trọng lực có thể làm tăng tỷ lệ chất rắn trong bùn thêm từ 4 đến

6% (khối lượng) và

giảm được tổng thể tích bùn lỏng xuống 2-3 lần.

Bùn rắn (các bơng sinh học hoặc hố học) có tốc độ

lắng cao và có thể lắng trong thời gian ngắn hơn. Bùn được cô đặc bằng sức nén thuỷ lực ở đáy

bể. Thành phần nước được tuần hồn trở lại dòng vào.Các bể nén bùnNhà máy cao su Lộc NinhNhà máy dệt Bình DươngBỂ CƠ ĐẶC TUYỂN NỔI BÙN138

741ỐNGDẪNHỖNHỢPBÙNCẶNVỚIKHÍHỊATAN2ỐNGDẪNBÙNCẶNĐÃNÉNDẠNGNỔI3ỐNGDẪNBÙNCẶNĐÃNÉNDẠNGLẮNG6

104ỐNGDẪNNƯỚCTRONGĐIXỬLÍTIẾP

5

19

121123TỚI CƠNG TRÌNH XỬ LÝ TIẾP THEO5ỐNGDẪNNƯỚCTUẦNHOÀN6ỐNGPHÂNPHỐITRUNGTÂM77MÁNGTHUBÙNCẶNNỔI8MÁNGTHUNƯỚC9VÙNGNÉNCẶN10VÙNG LẮNG VÀ NÉN BÙN CẶN NỔI11HỒ THU CẶN LẮNG12TAY CÀO CẶN13ĐỘNG CƠCác hạt bọt nhỏ này bám vào các bông bùn cặn làm cho tỷ trọng của chúng nhỏ hơn nước và nổi lên bề mặt. Bùn

cặn nén được thu trên bề mặt bể bởi hệ thóng thanh gạt và máng thu.3.3. ỔN ĐỊNH BÙNa. Ổn định yếm khí trong bể metanBỂ METAN THƠNG THƯỜNGBỂ METAN CAO TẢIKHÍRA

ch , c o

4KHÍRA

C H , CO24SÀN CỐ ĐỊNH2SÀN CỐ ĐỊNHCHỨAKHÍCHỨAKHÍLỚP VÁNGLỚP NƯỚC TRONGXXẢNƯỚCTRONGBÙN CẶNBÙN CẶNXẢBÙN

THIẾT BỊ TRỘNNẠP VÀONẠP VÀO

LỚP BÙN PHÂN HỦY MẠNHSẤYNĨNGLỚP BÙN ĐÃ PHÂN HỦYXẢBÙNCác tiêu chí thiết kế hệ thống phân

huỷ bùnTải lượng chất rắn : Thời gian2.5 KgVSS / m3.ngày 15 đến 20lưu : Biogas :ngày 1m3/KgVSSĐộ sâu :khoảng 5 mBể phân hủy yếm khí bùn

Nhà máy dệt Bình DươngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ BÙN CẶN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×