Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
C. BÙN CẶN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

C. BÙN CẶN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Tải bản đầy đủ - 0trang

Vật bị chặn qua

thiết bị chắn rácThường được xử lý chung với rác

thảiNhà máy

xửChất nổinước thải

CátBùn là những chất thải được lắng trong

quá trình xử lý nước thải. Gồm những

chất hòa tan vào những chất lơ lửng,Bù n cặntrong đó có những chất có ích cho mơi

trường thiên nhiên như đạm, lân, kali,

cacbonTHÀNH PHẦN CÁC LOẠI BÙN CẶNoCặn thô từ song chắn rác, bể lắng cát và chất nổiBao gồm các tạp chất thơ, kích thước lớn, nặng, vật nổi và dầu mỡ được giữ lại trong các cơng trình xử lý sơ bộ nước

thải.oBùn từ bể lắng 1-Là các cặn lặng hay váng bọt nổi trong bể lắng đợt 1. Chúng là các hạt vô cơ và các tạp chất hữu cơ ở dạng lơ lửng dễ

lắng hoặc nổi.-Trong các bể lắng thông thường, bùn cặn chưa bị phân hủy.o Bùn từ bể lắng 2

Các bông cặn lắng hay bọt váng nổi là bùn hoạt tính dư và màng sinh học từ các cơng trình xử lý sinh học được giữ lại

trong bể lắng 2.Khối lượng và tỉ trọng các loại bùn cặnLượng cặn khô kg/1000m 3Tỉ trọng cặn Tỉ trọng cặn

Các công đoạn xử lýkhôlắngnước thải

Khoảng dao

độngGiá trị tiêu

biểu-Bể lắng 11.41.02107.8-167.7150-Bể lắng 2 sau aeroten1.251.00572-9664-Bể lắng 2 sau aeroten làm1.31.01584-120961.451.02560-96721.281.02--1.21.00512-3018thoáng kéo dài

-Bể lắng 2 sau bể sinh học

nhỏ giọt

-Bể lắng 2 sau bể sinh học

dạng hạt

-Bể aeroten nitrat hóaĐỘ ẨM CỦA BÙN CẶNLoại cặnCặn tươi từ bể lắng 1Độ ẩm cặn %92-98Cặn đả lên men:

+ Bể metan85-90+ Bể tự hoại≈ 90+ Bể lắng 2 vỏ≈ 95+ Bể lắng trong kết hợp lên men99.0-99.8Bùn cặn từ bể lắng 2 sau aeroten98-99Bùn cặn từ bể lắng 2 sau biophin96-983. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ BÙN CẶN- Giảm khối lượng của hỗn hợp bùn cặn bằng cách tách một phần lượng nước có trong hỗn hợp bùn cặn để

giảm thể tích bùn cặn đi vào cơng trình xử lý tiếp theo qua đó giảm được quy mơ của cơng trình xử lý hoặc thể tích bùn

cặn vận chuyển đến nơi tiếp nhận.- Phân hủy các chất hữu cơ dễ bị thối giữa chuyển hóa chúng thành các chất hữu cơ ổn định hoặc là chất vô cơ

để giảm khối lượng, dễ tác nước và không gây tác động xấu đến môi trương nơi tiếp nhận.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

C. BÙN CẶN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×