Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thực trạng quản lý bùn cặn nước thải đô thị hiện nay

Thực trạng quản lý bùn cặn nước thải đô thị hiện nay

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1. Các loại bùn cặn nước thải

Bùn cống thốt nước

Bùn mương, hồ

Bùn bể phốt

Bùn trạm xử lý nước thảiBùn cống thoát nước chứa rác, cát, bùn,… từ bề mặt, nước

thải sinh hoạt.a.

Bùn cống

thoát nướcSố lượng và thành phần bùn cống thốt nước phụ thuộc vào tình

trạng vệ sinh mơi trường đơ thị, đặc điểm hệ thống thốt nước

và cấu tạo, chế độ vận hành duy tu cống thoát nước và điều

kiện khí hậu thời tiết.

Trong điều kiện Hà Nội, về mùa khô bùn cặn chủ yếu lưu giữ lại

trong cống thốt nước.

Cơng ty Thốt nước Hà Nội hiện quản lý 511 km cống đường phố,

ngừ xúm và 9300 hố ga.Trong tuyến cơng thốt nước chung của đơ thị mật độ dân số 100-200 người/ha, thể tích bùn cặn độ ẩm 92%:

W=Wm+Wnt=(0,2-0,6)+(0,2-0,4) = (0,4-1,0) l/ng.ngày.Thành phần bùn cống thoát

nướcTổng chất rắn khô (TS),%Chất không tro (VS),NgaHà Nội(Tchobanoglous G.,2004),(Kurganov A.M,cống riêng1990), cống chung5 -9101360-8020 -3015 -281,5 -41,0 -1,8Bùn cống chủ(Trần Đức

Hạ,1987)%TS

Tổng Nitơ (TS), % TSyếu chứa cát

P2O5 ,, %TS0,8-2,80,2-0,5Tỷ lẹ các chất ô nhiễm trong bùn cặn cống thoát nước chung theo thành phần cơ giới(Nguån: Kurganov A.M., 1990)00%

1

7, 8

90%19, 980%70%41, 5m

3656, 5> 246 μ48, 7m43-246 μ60%m57, 450%40%μ39, 8

31, 330%56, 2

37, 520%

22, 710%2018, 76

0%

SSCODT

NP 2O5nan gKL<43Bùn mương hồ do:

b.

Bùn mương,

hồ

Bùn cặn từ cống thoát nước chảy vào;

Rác thải sinh hoạt và xây dựng từ trên bờ đổ

xuốngXác chết của thực vật Cơng ty Thoát nước HàNội quản lý:- 91,4 km kênh mương

- 42 hồ điều hòaThành phần bùn kênh, mương, hồ

Bùn hồ Bảy MẫuBùn kênh Nhiêu Lộc – Thị NghèTCVN 7209:2002(TĐH,2005)(CEENTEMA, 2005)Đất dùng cho nông nghiệpĐộ ẩm, %70Tổng Nitơ, mg/kg chất khô1800Pb, mg/kg chất khô54,3570Cd, mg/kg chất khô0,942Đồng, mg/kg chất khô310076,850Đặc điểm bùn kênh hồ Hà Nội

/Nguồn: Tư vấn Dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 2, tháng 2/2005/80

70

60KênhT E50Kênh LA240Hồ Đ

nố

g

Đa30

uầẫ hu ồ B ả y20

10

0

Hmbùn, cẩĐộm , %pT N , gg/ kT P , g /kC

O D,g / kgHàmlượngkimloạinặngtrongtrầmtíchmương,hồ

/Nguồn: Tư vấn Dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 2, tháng 2/2005/16 001 33814 00As , m g / kg Cu,

12 00m g / kg P b ,

m g / kg Z n ,10 00m g /k g

80 0D a u m o ,m

gg/k60 05205

00

37 4

32040 020019 1

20 0101 , 49 80, 91 31, 96

6 , 792 , 58148120

85,

503

1 ,38 542 , 1 45,12 067,3 5

1 , 2131250705

Kên h T EKên h L A 2H ồ ĐốnĐ

g aĐầuMh ẫồ uB ả yT C V N 7209 :200 2Bùn cặn kênh mương thốt nước có hàm lượng hữu cơ và chất dinh dưỡng cao, hàm lượng kim

loại nặng không lớn. Tuy nhiên vẫn tồn tại vi khuẩn gây bệnh, ví du bùn kênh Nhiêu Lộc – Thị

Nghè có tổng coliform là 15MPN/1g bùn khơ (CENTEMA,2005)Đối với hồ, pH nước

cao, kim loại nặng

thường tích tụ trong

bùn cặn.Bể tự hoại tiếp nhận các sản phẩm bài tiết của người từ

các cơng trình vệ sinh, xử lý phần chất lỏng bằng cáchc. Bùn bể

tự hoạilắng chất rắn và giữ lại chất dầu/mỡ,v.v. Nước thải xử lý

sơ bộ từ bể tự hoại được xả vào hệ thống cống chung

hoặc xả trực tiếp vào kênh mương… Phần chất rắn trong

bùn cặn là 660g/kg, tỷ trọng điển hình của bùn cặn lắng là

3

1,4-1,5 Tm . Độ ẩm là 90-95%. Các cặn lắng hữu cơ

được chuyển hóa phần đáy của bể tự hoại nhờ quá trinh

phân hủy yếm khíThành phần phân bùn

(Strauss và nnk 1997, và Mara 1978)

Nguồn phát sinhĐặc tínhBùn từ nhà vệ sinh cơng cộng hoặc xí thùngĐậm đậc, tươi; lưu giữ trong vài ngày hoặc vài

tuầnBùn tự hoạiLoãng; thường được lưu giữ vài

nămCOD mg/l20.000 – 50.000< 15.000COD/BOD5 : 1 .... 10 : 15 : 1 .... 10 : 1NH4-N mg/l2.000 - 5.000< 1.000≥ 3,5<3≥ 30.000≅ 7.00020.000 - 60.000≅ 4.000TS, %SS mg/lSố trứng giun sán/LTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thực trạng quản lý bùn cặn nước thải đô thị hiện nay

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×