Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c.Nước mưa đô thị

c.Nước mưa đô thị

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nước mưa đô thị và khu công nghiệp

Nước mưa đợt đầu tính từ khi mưa bắt đầu hình thành dòng chảy trên bề mặt cho đến 15 hoặc 20 phút sau đó.

Lượng chất bẩn khơng hòa tan tích tụ lại trong một hecta mặt phủ:M=M

max(1−e−K Tz) , kg/haMmax – lượng chất bẩn có thể tích tụ lớnnhát sau thời gian cô mưa T ngày, lấy như sau:

-Đối với vùng đô thị có điều kiện sinh hoạt cao, mât độ giao thơng thấp, =10-20 kg/ha;

-Đối với vùng trung tâm hành chính, thương mại , =100-140 kg/ha;

-Đối với khu công nghiệp và khu vực mật độ giao thơng lớn, = 200-250 kg/ha.-1

Kz- hệ số động học tích lũy chất bẩn, chọn 0,2 đến 0,5 ngày .1.2. THÀNH PHẦN CHẤT RẮNCác loại chất rắn trong nước thải

Chất rắn hòa tanChất rắn keoChất rắn lơ lửngTổng các chất rắn

Tổng chất rắn hòa tan10-6 mmTổng chất rắn lơ lửng10-4 mmKhử bằng keo tụ10-1 mmLắng trọng lựcKhối lượng chất bẩn trong NT sinh hoạt (g/người.ngày)

Thành phầnCặnChất rắn khơng lắngChất hòa tanTổng cộnglắngHữu cơ30105090Vơ cơ1057590Tổng cộng4015125180Tỷ lệ các thành phần hữu cơ đặc trưng trong NT sinh hoạt:ThOD:COD(K2Cr2O7):BOD20:COD(KMnO4):BOD5= 0,95:0,71: 0,65:0,48Nước thải bệnh viện:

Thành phần, tính chất gần giống nước thải SH•Tính cho 1 giường bệnh:SS :130 g/ng; BOD5:70g/ng;

Nitơ amoni:16g/ng; Clorua:18g/ngThành phần chất dinh dưỡng trong bùn cặn nước thải

Nguyên tố

dinh dưỡngTỷ lệ,% trọng lượng khô của

Cặn tươiBùn cặn đã lên menBùn hoạt tínhPhân

chuồngTỷ lệNitơ1,6 - 4,01,7 - 6,02,4 - 6,52,0 - 2,6Phốt pho0,6 - 5,20,9 - 6,62,3 - 8,01,6 - 1,3Kali0,2 - 0,60,2 - 0,50,3 - 0,41,8 - 1,9Trong n ư ớ c t h ả i Trong phân5:1:2chuồng2 : 1 : 2,4N:P:KNa

Tỷ lệRAS =Ca + Mg

2Đơn vị: mg đương lượng/lTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c.Nước mưa đô thị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×