Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nước thải và hệ thống thoát nước

Nước thải và hệ thống thoát nước

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.1. NGUỒN GỐC, PHÂN LOẠI VÀ SỐ LƯỢNG NƯỚC THẢINước thải sinh hoạt:

Nước thải từ các ngôi nhàNước thải phânNước tiểuN. tắm giặtNước thải nhà bếpLoại khácNước thải

Nước (99,9%)Các chất rắn (0,1%)Chất hữu cơ (50-70%)Protein

(65%)Cacbonhydrat (25%)Chất vô cơ ( 30-50%)ChÊt bÐo (10%)CátMuốiKim loạiĐặc tính nước thải xả vào mơi trường (Người / ngày đêm):oChất lơ lửng: 50÷55 g/người.ngàyoBOD5 của nước thải đã lắng N - NH4: 25÷30 g/người.ngàyoP 2O 5: 7 g/người.ngàyoClorua (Cl-): 1,7 g/người.ngàyo

: 10 g/người.ngày

Coliform tổng số: a.106 ÷b.109 MPN/100 mlFecal Coliform: a.104 ÷b.108 MPN/100 mlTiêu chuẩn thải nước:

+Các nước phát triển: 200 ÷ 500 l/ng,ngđ+Các đơ thị Việt Nam: 100 ÷ 200 l/ng,ngđ+ Nơng thơn: 50 ÷ 100 l/ng,ngđNước thải đơ thị:BOD5:150÷200 mg/lCặn: 200 ÷290 mg/lTổng Nitơ: 35-100 mg/lTổng P: 18-29mg/lb. Nước thải công nghiệp

Nước thải khai khống, luyện kim dầu, cơng nghiệp thực phẩm, dệt giấy cơ khí ..

Phân 2 loại:Nước thải sản xuất bẩn: Thành phần, tính chất phụ thuộc vào điều kiện, linh vực,

thành phần nguyên vật liệu, sản phẩm. Thành phần nước thải CN khơng ổn định, tính

nguy hại cao.Nước thải quy ước sạch: có thể dùng lại hoặc xả vào cống thốt nước mưac.Nước mưa đô thịNƯỚC MƯACác yếu tố tác độngNước mưa dợt

đầuLOẠI ĐÔ THỊ, CẤP ĐÔ THỊ, MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍTHỜI GIAN GIỮA HAI TRẬN MƯA, THỜI GIAN MƯACƯỜNG ĐỘ MƯA, ĐỊA HÌNH...THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤTSS = 400 - 3000 mg/l

BOD5 = 8 - 180 mg/lTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nước thải và hệ thống thoát nước

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×