Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Giáo viên phân tích nội dung kiến thức cơ bản của từng chương, lên kế hoạch xây dựng nội dung trò chơi(Lựa chọn cụm từ chìa khóa, xây dựng các câu hỏi gợi ý cho mỗi từ khóa. Thiết kế trò chơi trên phần mềm Power Point) Phân tích, lựa chọn các hình thức

- Giáo viên phân tích nội dung kiến thức cơ bản của từng chương, lên kế hoạch xây dựng nội dung trò chơi(Lựa chọn cụm từ chìa khóa, xây dựng các câu hỏi gợi ý cho mỗi từ khóa. Thiết kế trò chơi trên phần mềm Power Point) Phân tích, lựa chọn các hình thức

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Bước 5: Xây dựng ô chữ trên phần mềm: Sử dụng màu sắc cho các ô

chữ không nên quá đơn điệu nhưng cũng khơng cần lòe loẹt; Tránh các hiệu

ứng làm phân tán sự tập trung suy nghĩ của học sinh như: Tiếng chuông đồng

hồ chạy. Cần nhấn mạnh ô chữ từ khóa hàng dọc bằng những màu sắc tươi

tắn, bắt mắt, dễ quan sát.

+ Bước 6: Giáo viên cần dự đốn trước những tình huống có thể xảy ra

trong tiết học và dự trù phương án giải quyết.

2.3.2.Giải pháp 2: Cách thức tổ chức thực hiện.

2.3.2.1. Mục tiêu giải pháp.:

Tạo mơi trường, khơng khí học tập vui vẻ, giúp các em tích cực hơn,

sơi nổi hơn, hào hứng hơn trong học tập và khắc sâu kiến thức một cách logic,

khoa học, góp phần nâng cao chất lượng mơn học. Đồng thời giúp các em

mạnh dạn, tự tin hơn trong đề xuất ý kiến của mình trước đám đơng.

2.3.2.2. Nội dung giải pháp.

Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi tìm hiểu các kiến thức

trọng tâm của các chương (cụm từ chìa khóa) bằng cách giải các ô chữ câu

hỏi gợi ý cho sẵn (các ô chữ hàng ngang).

2.3.2.3. Cách thức thực hiện.

+ Bước 1: Giáo viên giới thiệu trò chơi. ý nghĩa của trò chơi.

+ Bước 2: Giáo viên phổ biến luật chơi, hình thức chơi (Có thể tổ chức chơi

theo nhóm, tổ hoặc cá nhân), cách đánh giá cho điểm.

+ Bước 3: Tổ chức thực hiện.

Một số ví dụ.

* Ví dụ 1: Ơ chữ chìa khóa gồm 10 chữ cái CƠ THỂ NGƯỜICâu hỏi gợi ý

- Hàng ngang số 1(Gồm 6 chữ cái): Chức năng cơ bản của nơron

là.............và dẫn truyền

- Hàng ngang số 2(Gồm 7 chữ cái): Bộ phận ngăn cách giữa khoang ngực với6khoang bụng?

- Hàng ngang số 3(Gồm 5 chữ cái): Đơn vị cấu tạo của cơ thể là gì?

- Hàng ngang số 4(Gồm 4 chữ cái): Một bộ phận của tế bào có chức năng

điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào?

- Hàng ngang số 5(Gồm 7 chữ cái): Một trong những cơ chế góp phần phối

hợp hoạt động của các cơ quan đảm bảo tính thống nhất?

- Hàng ngang số 6 (Gồm 6 chữ cái): Chức năng của mô liên kết?

- Hàng ngang số 7 (Gồm 5 chữ cái): Một bào quan trong tế bào thực hiện

chức năng thu phận, hoàn thiện, phân phối sản phẩm?

- Hàng ngang số 8 (Gồm 5 chữ cái): Mô cơ vân là mô gắn với.........

- Hàng ngang số 9 (Gồm 9 chữ cái): Phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời

các kích thích của..................thơng qua hệ thần kinh.

- Hàng ngang số 10 (Gồm 5 chữ cái): Một bào quan trong tế bào thực hiện

chức năng tham gia hơ hấp giải phóng năng lượng?

ĐÁP ÁN:

Hàng ngang số 1(Gồm 6 chữ cái): Cảm ứng.

Hàng ngang số 2(Gồm 7 chữ cái): Cơ hoành

Hàng ngang số 3(Gồm 5 chữ cái): Tế bào

Hàng ngang số 4(Gồm 4 chữ cái): Nhân

Hàng ngang số 5(Gồm 7 chữ cái): Thể dịch

Hàng ngang số 6(Gồm 6 chữ cái): Nâng đỡ

Hàng ngang số 7(Gồm 5 chữ cái): Gôngi

Hàng ngang số 8(Gồm 5 chữ cái): Xương

Hàng ngang số 9(Gồm 9 chữ cái): Môi trường

Hàng ngang số 10(Gồm 5 chữ cái): Ti thể* Ví dụ 2: Ơ chữ chìa khóa gồm 9 chữ cái HỆ VẬN ĐỘNG

7Câu hỏi gợi ý

- Hàng ngang số 1(Gồm 7 chữ cái): Điểm tiến hóa của cơ mặt là gì?

- Hàng ngang số 2(Gồm 5 chữ cái): Đây là một chức năng của bộ xương?

- Hàng ngang số 3(Gồm 7 chữ cái): Khoang xương chứa tủy đỏ ở trẻ em

và...... ở người lớn?

- Hàng ngang số 4(Gồm 4 chữ cái): Ở người già xương xốp, giòn, dễ gãy và

sự phục hồi xương gãy diễn ra rất...... không chắc chắn.

- Hàng ngang số 5(Gồm 10 chữ cái): Thành phần của xương giúp xương bền

chắc là gì?

- Hàng ngang số 6 (Gồm 5 chữ cái): Là chất có trong hai đầu xương?

- Hàng ngang số7(Gồm 7 chữ cái): Đây là tên loại khớp không cử động

được?

- Hàng ngang số 8 (Gồm 3 chữ cái): Đây là một tính chất của cơ?

- Hàng ngang số 9 (Gồm 9 chữ cái): Đây là bộ phận giúp xương to ra về bề

ngang?

ĐÁP ÁN:

Hàng ngang số 1(Gồm 7 chữ cái): Phân hóa

Hàng ngang số 2(Gồm 5 chữ cái): Bảo vệ

Hàng ngang số 3(Gồm 7 chữ cái): Tủy vàng

Hàng ngang số 4(Gồm 4 chữ cái): Chậm

Hàng ngang số 5(Gồm 10 chữ cái): Muối khoáng

Hàng ngang số 6(Gồm 5 chữ cái): Tủy đỏ

Hàng ngang số 7(Gồm 7 chữ cái): Bất động

Hàng ngang số 8(Gồm 3 chữ cái): Dãn

Hàng ngang số 9(Gồm 9 chữ cái): Màng xương8* Ví dụ 3: Ơ chữ chìa khóa gồm 8 chữ cái: TUẦN HOÀNCâu hỏi gợi ý

- Hàng ngang số 1(Gồm 3 chữ cái): Là bộ phận có chức năng co bóp đẩy máu

vào hệ mạch?

- Hàng ngang số 2(Gồm 3 chữ cái): Đây là một thành phần của môi trường

trong cơ thể?

- Hàng ngang số 3(Gồm 7 chữ cái): Có chức năng tham gia quá trình đông

máu?

9- Hàng ngang số 4(Gồm 8 chữ cái): Đây là khả năng con người khơng bị mắc

một bệnh nào đó?

- Hàng ngang số 5(Gồm 7 chữ cái): Có chức năng vận chuyển khí oxi và

cacbonic?

- Hàng ngang số 6 (Gồm 1 chữ cái): Đây là nhóm máu trong hồng cầu khơng

có cả A và B, huyết tương có cả anpha và beta?

- Hàng ngang số 7 (Gồm 9 chữ cái): Sự vận chuyển máu qua tĩnh mạc về tim

được hỗ trợ chủ yếu bởi sức đẩy được tạo ra do sự co bóp của các cơ bắp

quanh.........?- Hàng ngang số 8 (Gồm 11 chữ cái): Đây là những phân tử

ngoại lai có trên bề mặt của tế bào vi khuẩn, bề mặt vỏ vi rút hạy trong nọc

độc của ong, rắn,...?

ĐÁP ÁN:

Hàng ngang số 1(Gồm 3 chữ cái): Tim

Hàng ngang số 2(Gồm 3 chữ cái): Máu

Hàng ngang số 3(Gồm 7 chữ cái): Tiểu cẩu

Hàng ngang số 4(Gồm 8 chữ cái): Miễn dịch

Hàng ngang số 5(Gồm 7 chữ cái): Hồng cầu

Hàng ngang số 6(Gồm 1 chữ cái): O

Hàng ngang số 7(Gồm 9 chữ cái): Thành mạch

Hàng ngang số 8(Gồm 11 chữ cái): Kháng nguyên* Ví dụ 4: Ơ chữ chìa khóa gồm 5 chữ cái: HÔ HẤP10Câu hỏi gợi ý

- Hàng ngang số 1(Gồm 4 chữ cái): Là bộ phận có tuyến Amidan và tuyến V.A

chứa nhiều tế bào limpho?

- Hàng ngang số 2(Gồm 3 chữ cái): Tên khí khi ta hít vào trong quá trình hô

hấp?

- Hàng ngang số 3(Gồm 5 chữ cái): Giai đoạn đầu tiên của quá trình hô hấp

là gì?

- Hàng ngang số 4(Gồm 10 chữ cái): Đây là một phương pháp hô hấp nhân

tạo thường được áp dụng cho nạn nhân bị gián đoạn hô hấp?

- Hàng ngang số 5(Gồm 4 chữ cái): Đây là nơi diễn ra sự trao đổi khí giữ cơ

thể và mơi trường ngồi?

ĐÁP ÁN:

Hàng ngang số 1(Gồm 4 chữ cái): Họng

Hàng ngang số 2(Gồm 3 chữ cái): Ôxi

Hàng ngang số 3(Gồm 5 chữ cái): Sự thở

Hàng ngang số 4(Gồm 10 chữ cái): Ấn lồng ngực

Hàng ngang số 5(Gồm 4 chữ cái): Phổi* Ví dụ 5: Ơ chữ chìa khóa gồm 7 chữ cái: TIÊU HĨA11Câu hỏi gợi ý

- Hàng ngang số 1(Gồm 10 chữ cái): Đây là một chức năng của ruột già?

- Hàng ngang số 2(Gồm 7 chữ cái): Đây là một loại enzim có trong nước bọt

có tác dụng biến đổi một phần tinh bột thành đường mantozo?

- Hàng ngang số 3(Gồm 8 chữ cái): Hoạt động của vi khuẩn kí sinh có thể

làm dạ dày và tá tràng bị..........

- Hàng ngang số 4(Gồm 7 chữ cái): Đây là bộ phận được coi là trung tâm của

quá trình tiêu hóa?

- Hàng ngang số 5(Gồm 4 chữ cái): Một hoạt động ở khoang miệng có tác

dụng làm mềm, nhuyễn thức ăn?

- Hàng ngang số 6 (Gồm 6 chữ cái): Hoạt động tiêu hóa chủ yếu ở ruột non là

gì?

- Hàng ngang số 7 (Gồm 8 chữ cái): Cơ thể hấp thụ thức ăn Protein dưới

dạng.....

ĐÁP ÁN:

Hàng ngang số 1(Gồm 10 chữ cái): Hấp thụ nước.

Hàng ngang số 2(Gồm 7 chữ cái): Amilaza

Hàng ngang số 3(Gồm 8 chữ cái): Viêm loét

Hàng ngang số 4(Gồm 7 chữ cái): Ruột non

Hàng ngang số 5(Gồm 4 chữ cái): Nhai

Hàng ngang số 6(Gồm 6 chữ cái): Hóa học

Hàng ngang số 7(Gồm 8 chữ cái): Axit amin122.3.3. Giải pháp 3: Nhận xét, đánh giá

2.3.2.1. Mục tiêu giải pháp.:

Nhằm khích lệ, động viên học sinh, góp phần khơi dậy trong học

sinh niềm say mê u thích đối với mơn học.

2.3.2.2. Nội dung giải pháp.

Giáo viên nhận xét kết quả, tinh thần thái độ học tập của học sinh trong

tiết học.

Khen thưởng, động viên đối với cá nhân, nhóm hồn thành tốt trò chơi

và hình thức xử phạt hợp lí đối với cá nhân, nhóm hồn thành chưa tốt trò

chơi.Tuy nhiên hình thức thưởng, phạt chỉ mang tích chất khích lệ động viên,

không nặng nề đối với học sinh

2.3.2.3. Cách thức thực hiện.

+ Bước 1: Sau khi trò chơi kết thúc giáo viên nhận xét kết quả, tinh

thần thái độ học tập của học sinh trong tiết học.

+ Bước 2: Giáo viên đánh giá cho điểm.

+ Bước 3: Cá nhân, nhóm hồn thành tốt trò chơi giáo viên động viên

khích lệ bằng cách yêu cầu cả lớp thưởng bằng tràng pháo tay. Đối với cá

nhân, nhóm hồn thành chưa tốt trò chơi giáo viên xử phạt bằng hình thức hát

hoặc múa vui.

2.4. Hiệu quả của SKKN

Sau một thời gian ứng dụng trò chơi giải ô chữ trong các tiết ôn tập

tổng hợp kiến thức trong dạy học môn Sinh học lớp 8, tơi nhận thấy bước đầu

có những kết quả rất khả quan. Trước hết, bản thân tôi đã nhận thức được vai

trò tích cực của việc sử dụng trò chơi trong q trình dạy học: tạo được mơi

13trường, khơng khí học tập vui vẻ, thoải mái giữa cơ và trò. Học sinh chủ động

trong việc tiếp thu bài, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, nắm kiến thức chắc

chắn hơn, nhanh hơn. Và quan trọng hơn là các em học tập tích cực hơn, sơi

nổi hơn, hào hứng với việc học tập hơn. Ngoài ra việc tổ chức cho học sinh

tham gia trò chơi trong học tập còn giúp các em mạnh dạn, tự tin hơn trong đề

xuất ý kiến của mình trước đám đơng. Chất lượng mơn học qua đó cũng được

nâng lên rõ rệt.

Sau khi kết thuc thời gian nghiên cứu giáo viên kiểm tra hiệu quả

SKKN bằng cách cho học sinh làm hai phiếu điều tra:

- Phiếu 1: Học sinh trả lời lại câu hỏi "Trong giờ học Sinh học em có

thường xuyên phát biểu xây dựng bài khơng?"

Trường xun

Rất ít

Khơng

- Phiếu 2: Giáo viên cho học sinh làm bài kiểm tra kiến thức thời lượng 45

phút.

Kết quả khảo sát đạt được như sau:

Phiếu 1

Trong giờ học Sinh học em có thường xuyên phát biểu

Lớp

Sĩ số

xây dựng bài khơng?

Thường xun

Rất ít

Khơng

SL

%

SL

%

SL

%

8A

30

25

83.3

5

16.7

0

0

8B

34

27

79.4

7

20.6

0

0

Phiếu 2:

Lớp Sĩ số8A

8B30

34Kết quả khảo sát bài kiểm tra kiến thức

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu - kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

10

833.3

23.512

1640

47.18

1026.7

29.40

00

014Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Giáo viên phân tích nội dung kiến thức cơ bản của từng chương, lên kế hoạch xây dựng nội dung trò chơi(Lựa chọn cụm từ chìa khóa, xây dựng các câu hỏi gợi ý cho mỗi từ khóa. Thiết kế trò chơi trên phần mềm Power Point) Phân tích, lựa chọn các hình thức

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×