Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giáo viên nhận xét kết quả, tinh thần thái độ học tập của học sinh trong tiết học.

Giáo viên nhận xét kết quả, tinh thần thái độ học tập của học sinh trong tiết học.

Tải bản đầy đủ - 0trang

trường, khơng khí học tập vui vẻ, thoải mái giữa cơ và trò. Học sinh chủ động

trong việc tiếp thu bài, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, nắm kiến thức chắc

chắn hơn, nhanh hơn. Và quan trọng hơn là các em học tập tích cực hơn, sơi

nổi hơn, hào hứng với việc học tập hơn. Ngoài ra việc tổ chức cho học sinh

tham gia trò chơi trong học tập còn giúp các em mạnh dạn, tự tin hơn trong đề

xuất ý kiến của mình trước đám đơng. Chất lượng mơn học qua đó cũng được

nâng lên rõ rệt.

Sau khi kết thuc thời gian nghiên cứu giáo viên kiểm tra hiệu quả

SKKN bằng cách cho học sinh làm hai phiếu điều tra:

- Phiếu 1: Học sinh trả lời lại câu hỏi "Trong giờ học Sinh học em có

thường xuyên phát biểu xây dựng bài khơng?"

Trường xun

Rất ít

Khơng

- Phiếu 2: Giáo viên cho học sinh làm bài kiểm tra kiến thức thời lượng 45

phút.

Kết quả khảo sát đạt được như sau:

Phiếu 1

Trong giờ học Sinh học em có thường xuyên phát biểu

Lớp

Sĩ số

xây dựng bài khơng?

Thường xun

Rất ít

Khơng

SL

%

SL

%

SL

%

8A

30

25

83.3

5

16.7

0

0

8B

34

27

79.4

7

20.6

0

0

Phiếu 2:

Lớp Sĩ số8A

8B30

34Kết quả khảo sát bài kiểm tra kiến thức

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu - kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

10

833.3

23.512

1640

47.18

1026.7

29.40

00

0143. Kết luận, kiến nghị.

- Kết luận.

Với phương châm “Học mà chơi – Chơi mà học” nên việc tổ chức trò

chơi trong hoạt động dạy học tạo điều kiện cho các em làm quen với nhiều

hình thức học tập khác nhau, khơi dậy hứng thú học tập cho học sinh, đồng

thời tạo ấn tượng sâu sắc về bài học, giúp việc học nhẹ nhàng mà hiệu quả.

Đối với bản thân đây là cơ hội để trau dồi chun mơn, tìm tòi được các

phương pháp dạy học hiệu quả, nâng cao năng lực cơng tác. Vì vậy, việc tìm

tòi, vận dụng các trò chơi trong q trình dạy học nói chung, trong đó có dạy

học Sinh học là việc làm rất cần thiết, góp phần đáp ứng yêu cầu của việc đổi

mới phương pháp, hình thức giáo dục.

- Kiến nghị

+ Đối với nhà trường:

Tổ chức các buổi dự giờ thăm lớp, sinh hoạt chun mơn có hiệu quả,

giúp giáo viên học hỏi, trau dồi, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

+ Đối với ngành giáo dục :

Tổ chức các đợt tập huấn, sinh hoạt chuyên môn liên trường cho

các giáo viên về việc vận dụng có hiệu quả các phương pháp dạy học mới .

Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ bản thân tơi đã rút ra trong

q trình "Sử dụng phương pháp giải ô chữ để củng cố kiến thức ở các

chương trong môn Sinh học 8 trường PTDT Bán Trú THCS Tam Thanh”.

Mong nhận được những ý kiến đóng góp, bổ sung của các đồng nghiệp .

Tơi xin trân thành cảm ơn !

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG

ĐƠN VỊQuan sơn, ngày 20 tháng 4 năm 2018

Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết,

khơng sao chép nội dung của người khác.

Người viếtPhạm Thị Thuần15Tài liệu tham khảo

1. Sách giáo khoa Sinh học 8: Tác giả Nguyễn Quan Vinh- Trần Đăng CátĐỗ Mạnh Hùng- NXB Giáo dục.

2. Sách giáo viên Sinh học 8: Tác giả Nguyễn Quan Vinh- Vũ Đức LưuNguyễn Minh Công- NXB Giáo dục.16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giáo viên nhận xét kết quả, tinh thần thái độ học tập của học sinh trong tiết học.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×