Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Giáo viên đặt ra giả thuyết các tình huống có thể xảy ra trong tiết dạy và dự trù phương án để giải quyết.

- Giáo viên đặt ra giả thuyết các tình huống có thể xảy ra trong tiết dạy và dự trù phương án để giải quyết.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Giáo viên đặt ra giả thuyết các tình huống có thể xảy ra trong tiết dạy và dự trù phương án để giải quyết.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×