Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Giáo viên đặt ra giả thuyết các tình huống có thể xảy ra trong tiết dạy và dự trù phương án để giải quyết.

- Giáo viên đặt ra giả thuyết các tình huống có thể xảy ra trong tiết dạy và dự trù phương án để giải quyết.

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Bước 5: Xây dựng ô chữ trên phần mềm: Sử dụng màu sắc cho các ô

chữ không nên quá đơn điệu nhưng cũng khơng cần lòe loẹt; Tránh các hiệu

ứng làm phân tán sự tập trung suy nghĩ của học sinh như: Tiếng chuông đồng

hồ chạy. Cần nhấn mạnh ô chữ từ khóa hàng dọc bằng những màu sắc tươi

tắn, bắt mắt, dễ quan sát.

+ Bước 6: Giáo viên cần dự đốn trước những tình huống có thể xảy ra

trong tiết học và dự trù phương án giải quyết.

2.3.2.Giải pháp 2: Cách thức tổ chức thực hiện.

2.3.2.1. Mục tiêu giải pháp.:

Tạo mơi trường, khơng khí học tập vui vẻ, giúp các em tích cực hơn,

sơi nổi hơn, hào hứng hơn trong học tập và khắc sâu kiến thức một cách logic,

khoa học, góp phần nâng cao chất lượng mơn học. Đồng thời giúp các em

mạnh dạn, tự tin hơn trong đề xuất ý kiến của mình trước đám đơng.

2.3.2.2. Nội dung giải pháp.

Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi tìm hiểu các kiến thức

trọng tâm của các chương (cụm từ chìa khóa) bằng cách giải các ô chữ câu

hỏi gợi ý cho sẵn (các ô chữ hàng ngang).

2.3.2.3. Cách thức thực hiện.

+ Bước 1: Giáo viên giới thiệu trò chơi. ý nghĩa của trò chơi.

+ Bước 2: Giáo viên phổ biến luật chơi, hình thức chơi (Có thể tổ chức chơi

theo nhóm, tổ hoặc cá nhân), cách đánh giá cho điểm.

+ Bước 3: Tổ chức thực hiện.

Một số ví dụ.

* Ví dụ 1: Ơ chữ chìa khóa gồm 10 chữ cái CƠ THỂ NGƯỜICâu hỏi gợi ý

- Hàng ngang số 1(Gồm 6 chữ cái): Chức năng cơ bản của nơron

là.............và dẫn truyền

- Hàng ngang số 2(Gồm 7 chữ cái): Bộ phận ngăn cách giữa khoang ngực với6khoang bụng?

- Hàng ngang số 3(Gồm 5 chữ cái): Đơn vị cấu tạo của cơ thể là gì?

- Hàng ngang số 4(Gồm 4 chữ cái): Một bộ phận của tế bào có chức năng

điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào?

- Hàng ngang số 5(Gồm 7 chữ cái): Một trong những cơ chế góp phần phối

hợp hoạt động của các cơ quan đảm bảo tính thống nhất?

- Hàng ngang số 6 (Gồm 6 chữ cái): Chức năng của mô liên kết?

- Hàng ngang số 7 (Gồm 5 chữ cái): Một bào quan trong tế bào thực hiện

chức năng thu phận, hoàn thiện, phân phối sản phẩm?

- Hàng ngang số 8 (Gồm 5 chữ cái): Mô cơ vân là mô gắn với.........

- Hàng ngang số 9 (Gồm 9 chữ cái): Phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời

các kích thích của..................thơng qua hệ thần kinh.

- Hàng ngang số 10 (Gồm 5 chữ cái): Một bào quan trong tế bào thực hiện

chức năng tham gia hơ hấp giải phóng năng lượng?

ĐÁP ÁN:

Hàng ngang số 1(Gồm 6 chữ cái): Cảm ứng.

Hàng ngang số 2(Gồm 7 chữ cái): Cơ hoành

Hàng ngang số 3(Gồm 5 chữ cái): Tế bào

Hàng ngang số 4(Gồm 4 chữ cái): Nhân

Hàng ngang số 5(Gồm 7 chữ cái): Thể dịch

Hàng ngang số 6(Gồm 6 chữ cái): Nâng đỡ

Hàng ngang số 7(Gồm 5 chữ cái): Gôngi

Hàng ngang số 8(Gồm 5 chữ cái): Xương

Hàng ngang số 9(Gồm 9 chữ cái): Môi trường

Hàng ngang số 10(Gồm 5 chữ cái): Ti thể* Ví dụ 2: Ơ chữ chìa khóa gồm 9 chữ cái HỆ VẬN ĐỘNG

7Câu hỏi gợi ý

- Hàng ngang số 1(Gồm 7 chữ cái): Điểm tiến hóa của cơ mặt là gì?

- Hàng ngang số 2(Gồm 5 chữ cái): Đây là một chức năng của bộ xương?

- Hàng ngang số 3(Gồm 7 chữ cái): Khoang xương chứa tủy đỏ ở trẻ em

và...... ở người lớn?

- Hàng ngang số 4(Gồm 4 chữ cái): Ở người già xương xốp, giòn, dễ gãy và

sự phục hồi xương gãy diễn ra rất...... không chắc chắn.

- Hàng ngang số 5(Gồm 10 chữ cái): Thành phần của xương giúp xương bền

chắc là gì?

- Hàng ngang số 6 (Gồm 5 chữ cái): Là chất có trong hai đầu xương?

- Hàng ngang số7(Gồm 7 chữ cái): Đây là tên loại khớp không cử động

được?

- Hàng ngang số 8 (Gồm 3 chữ cái): Đây là một tính chất của cơ?

- Hàng ngang số 9 (Gồm 9 chữ cái): Đây là bộ phận giúp xương to ra về bề

ngang?

ĐÁP ÁN:

Hàng ngang số 1(Gồm 7 chữ cái): Phân hóa

Hàng ngang số 2(Gồm 5 chữ cái): Bảo vệ

Hàng ngang số 3(Gồm 7 chữ cái): Tủy vàng

Hàng ngang số 4(Gồm 4 chữ cái): Chậm

Hàng ngang số 5(Gồm 10 chữ cái): Muối khoáng

Hàng ngang số 6(Gồm 5 chữ cái): Tủy đỏ

Hàng ngang số 7(Gồm 7 chữ cái): Bất động

Hàng ngang số 8(Gồm 3 chữ cái): Dãn

Hàng ngang số 9(Gồm 9 chữ cái): Màng xương8* Ví dụ 3: Ơ chữ chìa khóa gồm 8 chữ cái: TUẦN HOÀNCâu hỏi gợi ý

- Hàng ngang số 1(Gồm 3 chữ cái): Là bộ phận có chức năng co bóp đẩy máu

vào hệ mạch?

- Hàng ngang số 2(Gồm 3 chữ cái): Đây là một thành phần của môi trường

trong cơ thể?

- Hàng ngang số 3(Gồm 7 chữ cái): Có chức năng tham gia quá trình đông

máu?

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Giáo viên đặt ra giả thuyết các tình huống có thể xảy ra trong tiết dạy và dự trù phương án để giải quyết.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×