Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3/ Kết luận, Kiến nghị.

3/ Kết luận, Kiến nghị.

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Mở đầu.

1.1. Lí do chọn đề tài.

Văn Kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tiếp tục khẳng định

“giáo dục là quốc sách hàng đầu, phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng

cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình

giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và

phẩm chất người học; học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn”. Khi hệ

thống tri thức có những thay đổi thì sớm hoặc muộn, nhanh hoặc chậm, năng

lực tư duy và hoạt động lao động sản xuất của con người cũng phải thay đổi.

Chính vì thế, việc đổi mới tư duy giáo dục trong thời đại tri thức nhằm đáp

ứng sự thay đổi của cuộc sống phát triển không ngừng là một tất yếu.

Việc đổi mới phương pháp dạy học trước hết là đáp ứng yêu cầu cần

đạt về phẩm chất, năng lực người học và cuối cùng là vì mục tiêu đáp ứng bối

cảnh của thời đại, nhu cầu phát triển đất nước.Việc đổi mới phương pháp dạy

học hiện nay nhằm theo hướng phát huy tính tích cực và chủ động của học

sinh, làm cho học sinh phải suy nghĩ nhiều hơn, làm việc nhiều hơn... Muốn

vậy người giáo viên phải linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động dạy học,

sử dụng tích hợp các phương pháp dạy học tích cực đem lại hiệu quả dạy học

cao nhất bởi không có một phương pháp dạy học nào là vạn năng cả.

Môn Sinh học là bộ môn khoa học thực nghiệm với phương pháp

nghiên cứu chủ yếu là đi từ thực quan sinh động đến tư duy trừu tượng.Vì vậy

trong giờ dạy sinh học nếu giáo viên khơng tìm cách tổ chức một giờ dạy học

sao cho hợp lý sinh động hấp dẫn, thì rất khó lơi cuốn được học sinh, học sinh

tiếp thu kiến thức một cách thụ động, giờ học sẽ tẻ nhạt, khô khan, dễ nhàm

chán. Đặc biệt Sinh học 8 nghiên cứu về cơ thể người và vệ sinh, là các kiến

thức về cấu tạo, sinh lý, vệ sinh đây là những kiến thức tuy gần gũi với các

em nhưng tương đối khó đòi hỏi các em phải suy nghĩ, tư duy cao, dễ gây ra

căng thẳng, mệt mỏi.

Trường PTDT Bán Trú THCS Tam Thanh đóng trên địa bàn xã

TamThanh là một xã biên giới của huyện Quan Sơn, điều kiện kinh tế - xã

hội, văn hóa - giáo dục có nhiều khó khăn. Từ khi Nghị quyết số 08/NQ-HU

ngày 20/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Sơn về đổi mới, nâng

cao chất lượng giáo dục và đào tạo huyện Quan Sơn đến năm 2020 thì nhận

thức của các cấp và nhân dân trong xã về vị trí, vai trò của giáo dục ngày càng

được quan tâm sâu sắc và có sự chuyển biến rõ rệt.

Tuy nhiên việc tự học ở nhà của học sinh đang còn những hạn chế nhất

định, chính vì vậy việc học bài ở nhà của học sinh chưa đạt kết quả tốt. Để

giúp học sinh có hứng thú trong học tập và khắc sâu kiến thức trong từng bài,

từng chương thì giáo viên cần có một hoạt động nào đó nhẹ nhàng vừa mang

lại hiệu quả học tập vừa kích thích, khích lệ tinh thần học tập của các em là

điều rất cần thiết. Từ những lí do trên tơi đã nghiên cứu đề tài: “Sử dụng

phương pháp giải ô chữ để củng cố kiến thức ở các chương trong môn sinh

học 8 trường PTDT Bán Trú THCS Tam Thanh”.

11.2. Mục đích nghiên cứu.

Giúp học phát triển kỹ năng quan sát, khả năng suy luận phán đốn,

phân tích, tổng hợp kiến thức ở các chương trong chương trình Sinh học 8

một cách logic; rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, tự tin cho học sinh. Tạo cho

học sinh môi trường học tập thoải mái, khơi dậy trong học sinh niềm say mê

yêu thích đối với mơn học.

1.3. Đối tượng nhiên cứu.

Cách thức củng cố kiến thức ở các chương trong một sinh học 8 bằng

phương pháp giải ô chữ.

1.4.Phương pháp nghiên cứu

- Nghiên cứu tài liệu.

- Thực hành: Qua các tiết ôn tập trên lớp.

- Điều tra; Thực trạng vấn đề cần nghiên cứu, kết quả đạt được sau

nghiên cứu.22. Nội dung

2.1. Cơ sở lí luận

Trò chơi trong dạy học là một hình thức tổ chức các hoạt động thi đua

sơi nổi trong một tiết học nhằm giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi. Dưới dự

hướng dẫn của giáo viên, học sinh được hoạt động bằng cách tự chơi trò chơi

trong đó mục đích của trò chơi truyền tải nội dung kiến thức bài học. Luật

chơi thể hiện nội dung, phương pháp học đặc biệt là phương pháp học tập có

sự hợp tác và đánh giá.

Trò chơi ơ chữ là hình thức người tổ chức đưa ra những ô vuông để

trống, yêu cầu người chơi phải điền cho đúng những chữ mà người tổ chức đã

gợi ý cho mỗi ô vuông bằng một "chìa khóa". Căn cứ vào "chìa khóa" và văng

lực của bản thân mà người chơi có thể hồn thành ơ chữ.

Thơng thường con người chỉ nhớ: 10% những gì họ đọc, 20% những gì

họ nghe, 30% những gì họ thấy, 50% những gì họ nghe và thấy, 80% những

gì họ nói 90% những gì họ nói và làm, tức là khi họ tự khám phá. Vì vậy, trò

chơi khơng những giúp học sinh gần gũi, cởi mở và tạo sự chú ý của học sinh

đối với nội dung bài giảng, mà còn khuyến khích học sinh tiếp thu bài một

cách tự nhiên, không gượng ép và khô cứng.

Tác dụng của việc sử dụng trò chơi dạy học:

+ Nâng cao tính tích cực học tập của học sinh trong dạy học, làm cho

những kiến thức học sinh tự chiếm lĩnh ngày càng sâu sắc hơn.

+ Thơng qua trò chơi học sinh có thể tự tìm tòi, nghiên cứu, rèn luyện

tri thức trong q trình học tập ngồi giờ lên lớp

+Tạo được mơi trường, khơng khí học tập vui vẻ và cho chúng ta thấy

học tập không khô khan, tẻ nhạt mà cũng khá lý thú.

+Trò chơi có tác dụng hồ đồng sâu rộng và thu hút mức độ tập trung

của học sinh. Hơn thế nữa, mối quan tâm và hoạt động của học sinh thể hiện

qua các tiết học có trò chơi hình thành ở học sinh niềm say mê yêu thích đối

với mơn học.

Những lưu ý khi sử dụng trò chơi dạy học:

- Xác định rõ mục tiêu dạy học: cần làm rõ những gì là nhiệm vụ, quan

hệ, nội dung và tình huống chơi, và bên cạnh đó những gì là nhiệm vụ, quan

hệ, nội dung và tình huống dạy học-giáo dục.

- Trò chơi cần được xem như mơi trường hoạt động của người học, để

học chính nội dung của môn học thông qua ứng xử, xử lý, thực hiện, hành

động với các đối tượng, quá trình, quan hệ và tình huống chơi.

- Trò chơi phải có quan hệ chặt chẽ với nội dung học tập và nội dung

cần phù hợp với thực tế tổ chức trò chơi.

- Chỉ lựa chọn những yếu tố, vấn đề quan trọng, cần thết và thích hợp

với phương thức chơi để đưa vào trò chơi với mục đích trò chơi sẽ mang lại

hiệu quả học tập cao hơn so với giờ học bài bản.

- Nội dung kiến thức phải vừa sức đối với học sinh, khơng dễ q và

cũng khơng q khó.

3- Giáo viên cần chuẩn bị chu đáo để có khả năng giải đáp những thắc

mắc của học sinh, hướng dẫn và điều chỉnh q trình chơi.

- Ngơn từ phải chính xác, dễ hiểu.

- GV cần sử dụng một số biện pháp và hình thức đánh giá kết quả và

thái độ học tập của học sinh. Điều đó giúp giáo viên thu được thơng tin ngược

cả cho việc dạy học nói chung lẫn cho việc tổ chức hướng dẫn các trò chơi

sau này hiệu quả hơn .

Với đặc thù của bộ môn Sinh học, là bộ môn khoa học thực nghiệm.

Việc xây dựng tổ chức các trò chơi học tập phù hợp với nội dung bài học

trong môn Sinh học, cũng không phải là vấn đề quá khó, đặc biệt là đối với

chương trình Sinh học 8. Về đặc trưng tâm lý của học sinh lứa tuổi này là tò

mò, ham hiểu biết, thích tìm tòi cái mới, muốn khẳng định mình, các em tự

cho mình là người lớn và cũng muốn mình được coi là người lớn, muốn được

tham gia vào các hoạt động một cách độc lập, muốn thử sức mình thích học

mà chơi, chơi mà học nên việc tổ chức các trò chơi trong dạy học Sinh học 8

chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả học tập cao.

2.2. Thực trạng.

Trong số các mơn khoa học tự nhiên thì Sinh học là một môn khoa học

hết sức trừu tượng. Để nắm chắc được kiến thức học sinh phải hiểu bản chất

vấn đề, biết phân tích, tổng hợp kến thức một cách logic, khoa học đặc biệt là

sau mỗi chương học sinh cần nắm chắc được nội dung chính của cả chương,

các vấn đề liên quan đến nội dung, kiến thức đã học.

Qua thực tế giảng dạy bản thân nhận thấy một bộ phận không nhỏ học

sinh thụ động trong việc tiếp nhận kiến thức, các em chưa chịu khó làm việc

trong các giờ học, chất lượng giờ học và mức độ tiếp thu kiến thức chưa cao.

Trước khi thực hiện đề tài tôi đã tiến hành khảo sát lấy ý kiến của học sinh hai

lớp 8A và 8B của nhà trường bằng cách phát phiếu điều tra với nội dung sau:

- Em có thích học mơn Sinh học?Khơng

-Trong giờ học Sinh học em có thường xuyên phát biểu xây dựng bài

khơng?

Trường xun

Rất ít

Khơng

Kết quả điều tra trước khi thực hiện đề tài :

Em có thích học mơn Sinh học?

Lớp

Sĩ sốKhơng

SL

%

SL

%

8A

30

18

60

12

40

8B

34

19

55.8

15

44.2

LớpSĩ sốTrong giờ học Sinh học em có thường xuyên phát biểu

xây dựng bài khơng?

Thường xun

Rất ít

Khơng

SL

%

SL

%

SL

%

48A

8B30

12

40

13

43.3

5

16.7

34

14

41.2

12

35.3

8

23.5

Từ kết quả khảo sát tơi nhận thấy phần lớn các em chưa u thích, chưa

hứng thú với mơn học. Có rất nhiều ngun nhân dẫn đến tình trạng trên như:

các em chưa chăm học, không chuẩn bị bài trước khi đến lớp, bị động trước

các câu hỏi khai thác kiến thức của giáo viên, rụt rè, ngại ngùng, tâm lí sợ sai

khi đứng trước lớp phát biểu xây dựng bài, chưa tự tin vào bản thân, nhiều

kiến thức trừu tượng học sinh khó tiếp thu, phương pháp truyền thụ của giáo

viên chưa đủ sinh động, lơi cuốn học sinh.....Từ những lí do trên bản thân tơi

đã tìm tòi, học hỏi đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và vận dụng có

hiệu quả đối với hình thức tổ chức trò chơi giải ơ chữ trong dạy học đặc biệt

là trong các tiết ôn tập, tổng kết kiến thức.

2.3. Các giải pháp đã sử dụng.

Để thực hiện một tiết dạy sử dụng trò chơi ơ chữ để ôn tập, củng cố

kiến thức tôi đã thực hiện theo trình tự các giải pháp sau:

2.3.1. Giải pháp 1: Xác định các bước chuẩn bị.

2.3.1.1. Mục tiêu giải pháp

Giúp giáo viên phân tích được những khó khăn, thuận lợp khi thực

hiện tiết dạy. Từ dó lựa chọn được giải pháp tối ưu nhất, xây dựng được kế

hoạch chi tiết, cụ thể để có một tiết dạy đạt hiệu quả cao nhất.

2.3.1.2. Nội dung giải pháp.

- Giáo viên phân tích nội dung kiến thức cơ bản của từng chương, lên kế

hoạch xây dựng nội dung trò chơi(Lựa chọn cụm từ chìa khóa, xây dựng các

câu hỏi gợi ý cho mỗi từ khóa. Thiết kế trò chơi trên phần mềm Power Point)

Phân tích, lựa chọn các hình thức khen thưởng, động viên (dành cho cá nhân,

nhóm hồn thành tốt trò chơi) và hình thức xử phạt hợp lí (dành cho cá nhân,

nhóm hồn thành chưa tốt trò chơi)

- Chuẩn bị các thiết bị cần thiết phục vụ cho tiết dạy: Máy chiếu, laptop.

- Giáo viên đặt ra giả thuyết các tình huống có thể xảy ra trong tiết dạy và dự

trù phương án để giải quyết.

2.3.1.3. Cách thức thực hiện.

+ Bước 1: Xác định mục tiêu dạy học: Phân tích các kiến thức cơ bản

của từng chương, lựa chọn từ khóa cho mỗi chương. Từ khóa được được chọn

phải bao quát kiến thức của cả chương. Tôi sử dụng tên của mỗi chương làm

từ khóa, ví dụ: Khi ơn tập chương tiêu hóa tơi sẽ sử dụng từ TIÊU HĨA làm

từ khóa.

+ Bước 2: Sắp xếp từ khóa thành hàng dọc.

+ Bước 3: Dựa và các kiến thức của từng chương lựa chọn các từ xung

quanh các từ khóa để tạo thành từ hàng ngang có nghĩa (Thể hiện một đơn vị

kiến thức của chương ).

+ Bước 4: Xây dựng các câu hỏi gợi ý cho mỗi từ khóa: Gợi ý phải

ngắn gọn, xúc tích, từ ngữ rõ ràng, khơng đánh đố học sinh.5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3/ Kết luận, Kiến nghị.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×