Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đây là trò chơi tập thể, thường được chơi ở các sân đất, sân đình hay bãi biển trong các dịp lễ hội trong năm, chủ yếu dành cho các bạn nam nữ thanh niên tham gia. Để đi được trên cà kheo đòi hỏi người chơi phải lấy được thế cân bằng, có bước đi chính xác

Đây là trò chơi tập thể, thường được chơi ở các sân đất, sân đình hay bãi biển trong các dịp lễ hội trong năm, chủ yếu dành cho các bạn nam nữ thanh niên tham gia. Để đi được trên cà kheo đòi hỏi người chơi phải lấy được thế cân bằng, có bước đi chính xác

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tổng thời gian thực nghiệm: 15 tuần, từ ngày 13/11/2017 đến 17/03/2018

với số tiết là 30 tiết (trừ 4 tuần trong đó: 2 tuần ơn tập và thi học kì I và 2 tuần

nghỉ tết nguyên Đán).

Từ kết quả thu được qua phỏng vấn và khảo sát 40 học sinh như sau:

Bảng 2:Nội dung phỏng vấn và khảo

sát

Ham thích trò chơi vận động

dân gian và trò chơi vận động

của các dân tộc thiểu số

Hiểu biết về trò chơi vận động

dân gian và trò chơi vận động

của các dân tộc thiểu số

Mạnh dạn tự tin tham gia hoạt

động trò chơi

Thể hiện tinh thần đồn kết

Biết tự tổ chức trò chơi đã

được tham gia

Sáng tạo trong khi chơi trò

chơi

Kết quả học tập mơn thể dụcSố lượng tích

cực (đạt)Số lượng

chưa tích cực

(chưa đạt)36/40 (90,0%)4/40 (10,0%)37/40 (92,5%)3/40 (7,5%)34/40 (85,0%)6/40 (15,0%)35/40 (87,5%)5/40 (12,5%)30/40 (70,0%)10/40 (30,0%)30/40 (75,0%)10/40 (25,0%)39/40 (97,5%)01/40 (2,5%)Ghi chú4. Hiệu quả của sáng kiến đối với hoạt động giáo dục, với bản thân,

đồng nghiệp và nhà trường

Từ kết quả thu được ở bảng 2 cho thấy: Số lượng học sinh thay đổi theo

chiều hướng tích cực được nâng lên so với kết quả trước thực nghiệm. Số lượng

học sinh tích cực tham gia đã thay đổi rõ rệt theo chiều hướng tích cực. Vì vậy

mà các tiết học thể dục và các hoạt động ngoại khóa có chất lượng nâng lên

đáng kể học sinh tham gia học tập với tinh thần vui vẻ, đoàn kết, kỉ luật không

chỉ với những học sinh tham gia học tập các tiết học thể dục, mà các môn học

khác đa phần khi kiểm tra điểm đạt từ khá và giỏi nhiều, ngoài ra bản thân cũng

đã trực tiếp tập luyện cho các em học sinh tham gia thi hội khỏe phù đổng

Huyện lần thứ V đạt được nhiều thành tích cao mà mơn đẩy gậy đóng góp nhiều

thành tích cho trường nhà, huấn luyện 4 học sinh của trường tham gia thi HKPĐ

lần thứ IX của Tỉnh môn đẩy gậy đạt được 4 giải: 2 huy chương bạc, 1 huy

chương đồng và 1 giải khuyến khích đó là một thành tích cao của tồn thể nhà

trường lần đầu tiên đạt được. Một điều đặc biệt hơn nữa là có 1 học sinh được

16tuyển chọn vào đội tuyển của Tỉnh đi thi hội khỏe phù đổng toàn Quốc lần thứ

IX năm 2016 và đã đạt được 1 huy chương đồng mơn đẩy gậy góp phần vào

thành tích chung của Tỉnh. Qua những kết quả đạt được của học sinh như vậy

bản thân cũng thấy được kết quả của việc đưa sáng kiến kinh nghiệm vào giảng

dạy là phù hợp, mang lại hiệu quả tích cực được đồng nghiệp đánh giá cao.

Khơng những có sức ảnh hưởng từ những tiết học, những cuộc thi đấu mà còn

có ảnh hưởng đến các phong trào do nhà trường, đoàn - đội, ban ngoại khóa tổ

chức cho học sinh tồn trường các mơn TDTT và các trò chơi vận động như:

Kéo co, đẩy gậy, ném còn, đi kà kheo, tó má lẹ, rồng ấp trứng, … trong các ngày

lễ, tết, ngoại khóa, các ngày kỉ niệm trong năm học như: 2/9, 20/10, 20/11,

22/12, 8/3, 26/3, 30/4, 15/5, lễ hội mùa Xuân hàng năm…được tất cả học sinh

trong nhà trường tham gia đông đảo, vui vẻ giúp các em nâng cao sức khỏe,

tham gia tốt việc học tập và rèn luyện trong một năm học. Nhà trường đã chỉ đạo

cho bộ phận chuyên môn, các tổ khối thành lập được nhiều câu lạc bộ ở các mơn

văn hóa, văn nghệ và TDTT giao cho các thầy, cơ giáo có năng lực để phát hiện

và bồi dưỡng những em học sinh có năng khiếu tập luyện, thi đấu trong các cuộc

thi do các ban ngành trong huyện tổ chức. Bản thân cũng tích cực tham mưu với

các ban ngành đoàn thể trong nhà trường, Huyện để thường xun tổ chức các

trò chơi, mơn thể thao dân tộc, hoạt động ngoại khóa vào các dịp lễ, hội ở địa

phương như: Ném còn, kéo co, đẩy gậy, tó má lẹ, rồng ấp trứng, đi cà kheo,…

để tăng tình đồn kết dân tộc, phát huy và giữ gìn các trò chơi, các mơn thể thao

của dân tộc mình.

Qua đó các em học sinh được tham gia nhiều hơn, được giao lưu với

nhiều bạn trong cùng huyện để tăng thêm tình hưu nghị, đồn kết, giao lưu, học

hỏi và hiểu biết lẫn nhau của mọi người, của các dân tộc anh, em.17III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Cơ sở lý luận, thực trạng là những căn cứ đặc biệt quan trọng trong việc

lựa chọn chính xác các trò chơi thực nghiệm.

Qua thực tế nghiên cứu và áp dụng trò chơi tơi nhận thấy việc tổ chức

lồng ghép các trò chơi vận động dân gian và trò chơi vận động của các dân tộc

thiểu số vào các tiết học thể dục và các hoạt động ngoại khóa là vơ cùng quan

trọng nhất là đối với thực tế các trường THCS trên địa bàn các huyện Quan Sơn

nói chung đối với trường THCS – DTNT Quan Sơn nói riêng. Vì nhà trường là

nơi đào tạo, dạy dỗ học sinh đa phần là con em của các dân tộc thiểu số trong

toàn huyện. Tơi nhận thấy đề tài này có thể áp dụng cho các trường THCS trong

toàn huyện và rộng hơn có thể áp dụng cho các trường THCS ở các huyện miền

núi của Tỉnh thanh Hóa.

Hiệu quả phát triển nhân cách học sinh cần phải kết hợp hài hòa tất cả các

mơn học trong chương trình giáo dục phổ thơng. Trong đó có mơn Thể dục, cần

chú ý đến học sinh để phát triển khơng chỉ mình thể chất mà còn giáo dục về

đức, trí, thể, mĩ. Trò chơi dân gian và trò chơi của các dân tộc thiểu số phản ánh

nét văn hoá cộng đồng của dân tộc, khu vực hoặc vùng miền vì thế việc tổ chức

cho các em học sinh chơi các trò chơi dân gian và trò chơi của các dân tộc thiểu

số là một trong những cách thức giáo dục, hình thành nét nhân cách mang bản

sắc văn hoá dân tộc cho các thế hệ học sinh hiện nay. Thực hiện nhiệm vụ "giáo

dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, niềm tự hào

về việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hố dân tộc, ... tơn vinh bản sắc

văn hố dân tộc".

2. Kiến nghị

Để cơng tác giảng dạy mơn Thể dục nói riêng, các hoạt động ngoại khóa

và các mơn học khác trong nhà trường THCS được thuận lợi, nâng cao chất

lượng. Tôi đề xuất các cơ quan ban ngành có liên quan tạo điều kiện về cơ sở vật

chất, tinh thần, trang thiết bị cần thiết, sân bãi, tạo điều kiện về mặt thời gian để

giáo viên và học sinh các trường THCS trong toàn huyện nói chung và trường

THCS - DTNT nói riêng được dạy và học mơn thể dục và các hoạt động ngoại

khóa thuận lợi, có hứng thú tham gia học tập, vui chơi, đạt được hiệu quả trong

các giờ học và thành tích cao trong q trình tập luyện, thi đấu.

Do đề tài nghiên cứu rộng, thời gian nghiên cứu ngắn, bước đầu mới thu

được một số kết quả nhất định. Tôi mong muốn được tiếp tục nghiên cứu một

cách lâu dài và rộng hơn.Trong thời gian thực hiện đề tài này được BGH nhà

18trường và các giáo viên tạo điều kiện về vật chất và tinh thần giúp đỡ nhiệt tình,

nên đề tài đã hoàn thành đúng thời gian.XÁC NHẬN

CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊQuan Sơn, ngày 20 tháng 4 năm 2018

Tôi xin cam đoan sáng kiến trên không

sao chép của người khác nếu sai tơi xin

chịu hồn tồn trách nhiệm!

Tác giảNGUYỄN XUÂN HUY19TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sách giáo viên môn Thể dục 6, 7, 8, 9

2. Phân phối chương trình mơn thể dục

3. Tài liệu lí luận và phương pháp giảng dạy thể dục thể thao

4. Tài liệu truyền thống về các mơn TDTT dân tộc của Xã, Huyện

5. Trò chơi vận động dân gian và dân tộc thiểu số

6. Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn thể dục ở trường THCS

7. Luật thi đấu các môn TDTT dân tộc

8. Luật thi đấu kéo co (26/4/2014)

9. Luật thi đấu đẩy gậy (26/4/2014)

10. Hướng dẫn giảng dạy TDTT; Tác giả GS – TS: Trịnh Trung Hiếu20DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SKKN ĐƯỢC HỘI ĐỒNG CẤP PHÒNG

GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI

1. Đề tài SKKN: “Phương pháp giảng dạy môn thể thao tự chọn”, đạt

loại C cấp Phòng GD&ĐT năm học 2007 - 2008

2. Đề tài SKKN: “Một số phương pháp tập luyện tích cực trong giờ thể

dục”, đạt loại A cấp Phòng GD&ĐT năm học 2009 - 2010

3. Đề tài SKKN: “Sử dụng phương pháp trò chơi trong giảng dạy cự ly

ngắn 60m đối với học sinh khối 9”, đạt loại B cấp Phòng GD&ĐT năm học

2010 - 2011

4. Đề tài SKKN: “Sử dụng phương pháp trò chơi trong giảng dạy chạy

THCS cự li ngắn 60m đối với học sinh khối 9”, đạt loại A cấp Phòng GD&ĐT,

đạt loại C Cấp Sở GD&ĐT năm học 2011 - 2012

5. Đề tài SKKN: “Sử dụng các bài tập bổ trợ trong các giờ dạy nhảy xa

đối với học sinh khối 9 trường THCS Sơn Lư”, đạt loại A cấp Phòng GD&ĐT

năm học 2013 - 2014

6. Đề tài SKKN: “Sử dụng một số trò chơi vận động dân gian và trò chơi

vận động của các dân tộc thiểu số vào các tiết học thể dục trong trường THCS

Sơn Lư”, đạt loại A cấp Phòng GD&ĐT, đạt loại C cấp Sở GD&ĐT năm học

2015 – 2016.21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đây là trò chơi tập thể, thường được chơi ở các sân đất, sân đình hay bãi biển trong các dịp lễ hội trong năm, chủ yếu dành cho các bạn nam nữ thanh niên tham gia. Để đi được trên cà kheo đòi hỏi người chơi phải lấy được thế cân bằng, có bước đi chính xác

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×