Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Thiết kế nguyên công.

3 Thiết kế nguyên công.

Tải bản đầy đủ - 0trang

TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN

TRUNG TÂM ĐT & TH CÔNG NGHỆ CƠ KHÍĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP- Chọn máy: Chọn máy phay đứng vạn năng X6332B

+ Khoảng dịch chuyển bạn máy: 1250x320 (mm)

+ Cơng suất động cơ chính: Nc= 3,7 (kw)

+ Số vòng quay trục chính trong 1 phút (20 cấp tốc độ): 40; 114; 152; 173;

228; 262; 346; 408; 524; 658; 816; 995; 1190; 1316; 1496; 2260; 2973; 3510;

4470; 6980.

+ Bước tiến của bàn máy: 10; 20; 40; 80; 140; 250; 420; 740

- Chọn dao:

Các nguyên công sử dụng dao phay mặt đầu D = (1,251,5).B

Trong đóD: là đường kính ngồi của dao

B: chiều rộng bề mặt gia côngChọn dao phay mặt đầu có răng chắp mảnh hợp kim cứng..

(Bảng 4-94 STCNCTM1/376)

(Bảng 1.3) bảng tra dao ngun cơng I

Đường kính ngồiĐường kính trục gá

dao d(mm)Số răng daocủa dao D(mm)Bề dày của dao

B(mm)200465020Sinh viên thực hiện: Nguyễn Viết Phú

Lớp: CTK44ZTrang 23TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG N

TRUNG TÂM ĐT & TH CƠNG NGHỆ CƠ KHÍĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP2.3.2 Nguyên công II: Phay mặt B.

- Sơ đồ định vị - kẹp chặt: (Hình 1.7)- Định vị:

Chi tiết được định vị 5 bậc tự do. Sử dụng bề mặt A đã gia công ở nguyên

công trước làm chuẩn tinh và một bề mặt cạnh chưa gia công làm chuẩn thô.

+ Bề mặt B được định vị trên phiến tỳ khống chế 3 bậc tự do tịnh tiến theo OZ

quay quanh OX, OY.

+ Bề mặt cạnh được định vị trên một phiến tỳ không chế 2 bậc tự do tịnh tiến

theo OX, quay quanh OZ.

- Kẹp chặt: Chi tiết được kẹp chặt bằng cơ cấu kẹp ren vít.

- Các chuyển động cơ bản:

+ Chuyển động cắt n: là chuyển động quay tròn tại chỗ của dao.

+ Chuyển động chạy dao s: là chuyển động tịnh tiến của bàn máy mang phôi.

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Viết Phú

Lớp: CTK44Trang 24TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN

TRUNG TÂM ĐT & TH CÔNG NGHỆ CƠ KHÍĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP- Chọn máy: Chọn máy phay đứng vạn năng X6332B

+ Khoảng dịch chuyển bạn máy: 1250x320 (mm)

+ Cơng suất động cơ chính: Nc= 3,7 (kw)

+ Số vòng quay trục chính trong 1 phút (20 cấp tốc độ): 40; 114; 152; 173;

228; 262; 346; 408; 524; 658; 816; 995; 1190; 1316; 1496; 2260; 2973; 3510;

4470; 6980.

+ Bước tiến của bàn máy: 10; 20; 40; 80; 140; 250; 420; 740

- Chọn dao:

Nguyên công này sử dụng dao phay mặt đầu chắp mảnh hợp kim cứng với các

thông số:

(Bảng 4-94 STCNCTM1/376)

(Bảng 1.4) bảng tra dao ngun cơng II

Đường kính ngồiĐường kính trục gá

dao d(mm)Số răng daocủa dao D(mm)Bề dày của dao

B(mm)200465020Sinh viên thực hiện: Nguyễn Viết Phú

Lớp: CTK44ZTrang 25TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN

TRUNG TÂM ĐT & TH CÔNG NGHỆ CƠ KHÍĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP2.3.3 Ngun cơng III: Phay 2 rãnh

- Sơ đồ định vị - kẹp chặt: (Hình 1.8)- Định vị:

Chi tiết được định vị 6 bậc tự do. Sử dụng bề mặt A đã gia công ở nguyên

công trước làm chuẩn tinh và một bề mặt cạnh chưa gia công làm chuẩn thô.

+ Bề mặt B được định vị trên phiến tỳ khống chế 3 bậc tự do tịnh tiến theo OZ

quay quanh OX, OY.

+ Bề mặt cạnh được định vị trên một phiến tỳ không chế 2 bậc tự do tịnh tiến theo

OX, quay quanh OZ.

+ Bề mặt cạnh được định vị bằng một chốt định vị khống chế bậc tịnh tiến theo OY

- Kẹp chặt: Chi tiết được kẹp chặt bằng cơ cấu kẹp ren vít.

- Các chuyển động cơ bản:

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Viết Phú

Lớp: CTK44Trang 26TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN

TRUNG TÂM ĐT & TH CÔNG NGHỆ CƠ KHÍĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP+ Chuyển động cắt n: là chuyển động quay tròn tại chỗ của dao.

+ Chuyển động chạy dao s: là chuyển động tịnh tiến của bàn máy mang phôi.

- Chọn máy: Chọn máy phay đứng vạn năng X6332B

+ Khoảng dịch chuyển bạn máy: 1250x320 (mm)

+ Cơng suất động cơ chính: Nc= 3,7 (kw)

+ Số vòng quay trục chính trong 1 phút (20 cấp tốc độ): 40; 114; 152; 173;

228; 262; 346; 408; 524; 658; 816; 995; 1190; 1316; 1496; 2260; 2973; 3510;

4470; 6980.

+ Bước tiến của bàn máy: 10; 20; 40; 80; 140; 250; 420; 740

- Chọn dao:

Ngun cơng này sử dụng dao phay ngón chuôi trụ với các thông số:

(Bảng 4-65 STCNCTM1/356)

(Bảng 1.5) bảng tra dao ngun cơng III

Đường kính của Chiều dài dao

dao d (mm)

L (mm)

20104Sinh viên thực hiện: Nguyễn Viết Phú

Lớp: CTK44Chiều dài phần làm Số răng dao

việc l (mm)

Z

384Trang 27TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG N

TRUNG TÂM ĐT & TH CƠNG NGHỆ CƠ KHÍĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP2.3.4 Nguyên công IV: Phay mặt C

- Sơ đồ định vị - kẹp chặt: (Hình 1.9)- Định vị:

Chi tiết được định vị 6 bậc tự do. Sử dụng bề mặt B và 2 rãnh đã gia công ở

nguyên công trước làm chuẩn tinh.

+ Bề mặt A được định vị trên phiến tỳ khống chế 3 bậc tự do tịnh tiến theo OZ

quay quanh OX, OY.

+ Hai rãnh định vị bằng 2 chốt trụ ngắn và chốt trám định vị 3 bậc tự do tịnh tiến

theo OX, OY và quay quanh OZ.

- Kẹp chặt: Chi tiết được kẹp chặt bằng mỏ kẹp đơn.

- Các chuyển động cơ bản:

+ Chuyển động cắt n: là chuyển động quay tròn tại chỗ của dao.

+ Chuyển động chạy dao s: là chuyển động tịnh tiến của bàn máy mang phôi.

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Viết Phú

Lớp: CTK44Trang 28TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN

TRUNG TÂM ĐT & TH CƠNG NGHỆ CƠ KHÍĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP- Chọn máy: Chọn máy phay đứng vạn năng X6332B

+ Khoảng dịch chuyển bạn máy: 1250x320 (mm)

+ Cơng suất động cơ chính: Nc= 3,7 (kw)

+ Số vòng quay trục chính trong 1 phút (20 cấp tốc độ): 40; 114; 152; 173;

228; 262; 346; 408; 524; 658; 816; 995; 1190; 1316; 1496; 2260; 2973; 3510;

4470; 6980.

+ Bước tiến của bàn máy: 10; 20; 40; 80; 140; 250; 420; 740

- Chọn dao:

Nguyên công này sử dụng dao phay mặt đầu chắp mảnh hợp kim cứng với các

thông số:

(Bảng 4-94 STCNCTM1/376)

(Bảng 1.6) bảng tra dao ngun cơng IV

Đường kính ngồiĐường kính trục gá

dao d(mm)Số răng daocủa dao D(mm)Bề dày của dao

B(mm)100393210Sinh viên thực hiện: Nguyễn Viết Phú

Lớp: CTK44ZTrang 29TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN

TRUNG TÂM ĐT & TH CƠNG NGHỆ CƠ KHÍĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP2.3.5 Ngun cơng V: Phay mặt D

- Sơ đồ định vị - kẹp chặt: (Hình 2.1)- Định vị:

Chi tiết được định vị 6 bậc tự do. Sử dụng bề mặt B và 2 rãnh đã gia công ở

nguyên công trước làm chuẩn tinh.

+ Bề mặt A được định vị trên phiến tỳ khống chế 3 bậc tự do tịnh tiến theo OX

quay quanh OZ, OY.

+ Hai rãnh định vị bằng 2 chốt trụ ngắn và chốt trám định vị 3 bậc tự do tịnh tiến

theo OZ, OY và quay quanh OX.

- Kẹp chặt: Chi tiết được kẹp chặt bằng cơ cấu kẹp ren vít.

- Các chuyển động cơ bản:

+ Chuyển động cắt n: là chuyển động quay tròn tại chỗ của dao.

+ Chuyển động chạy dao s: là chuyển động tịnh tiến của bàn máy mang phôi.

- Chọn máy: Chọn máy phay đứng vạn năng X6332B

+ Khoảng dịch chuyển bạn máy: 1250x320 (mm)

+ Cơng suất động cơ chính: Nc= 3,7 (kw)

+ Số vòng quay trục chính trong 1 phút (20 cấp tốc độ): 40; 114; 152; 173;

228; 262; 346; 408; 524; 658; 816; 995; 1190; 1316; 1496; 2260; 2973; 3510;

4470; 6980.

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Viết Phú

Lớp: CTK44Trang 30TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN

TRUNG TÂM ĐT & TH CƠNG NGHỆ CƠ KHÍĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP+ Bước tiến của bàn máy: 10; 20; 40; 80; 140; 250; 420; 740

- Chọn dao:

Nguyên công này sử dụng dao phay mặt đầu gắn mảnh hợp kim cứng với các

thông số:

(Bảng 4-94 STCNCTM1/376)

(Bảng 1.7) bảng tra dao nguyên công V

Đường kính ngồiĐường kính trục gá

dao d(mm)Số răng daocủa dao D(mm)Bề dày của dao

B(mm)100393210Sinh viên thực hiện: Nguyễn Viết Phú

Lớp: CTK44ZTrang 31TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN

TRUNG TÂM ĐT & TH CÔNG NGHỆ CƠ KHÍĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP2.3.6 Ngun cơng VI: Phay mặt E

- Sơ đồ định vị - kẹp chặt: (Hình 2.2)- Định vị:

Chi tiết được định vị 6 bậc tự do. Sử dụng bề mặt B và 2 rãnh đã gia công ở

nguyên công trước làm chuẩn tinh.

+ Bề mặt A được định vị trên phiến tỳ khống chế 3 bậc tự do tịnh tiến theo OX

quay quanh OZ, OY.

+ Hai rãnh định vị bằng 2 chốt trụ ngắn và chốt trám định vị 3 bậc tự do tịnh tiến

theo OZ, OY và quay quanh OX.

- Kẹp chặt: Chi tiết được kẹp chặt nhờ cơ cấu cam.

- Các chuyển động cơ bản:

+ Chuyển động cắt n: là chuyển động quay tròn tại chỗ của dao.

+ Chuyển động chạy dao s: là chuyển động tịnh tiến của bàn máy mang phôi.

- Chọn máy: Chọn máy phay đứng vạn năng X6332B

+ Khoảng dịch chuyển bạn máy: 1250x320 (mm)

+ Cơng suất động cơ chính: Nc= 3,7 (kw)

+ Số vòng quay trục chính trong 1 phút (20 cấp tốc độ): 40; 114; 152; 173;

228; 262; 346; 408; 524; 658; 816; 995; 1190; 1316; 1496; 2260; 2973; 3510;

4470; 6980.

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Viết Phú

Lớp: CTK44Trang 32TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN

TRUNG TÂM ĐT & TH CÔNG NGHỆ CƠ KHÍĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP+ Bước tiến của bàn máy: 10; 20; 40; 80; 140; 250; 420; 740

- Chọn dao:

Nguyên công này sử dụng dao phay mặt đầu gắn mảnh hợp kim cứng với các

thông số:

(Bảng 4-94 STCNCTM1/376)

(Bảng 1.8) bảng tra dao ngun cơng VI

Đường kính ngồiĐường kính trục gá

dao d(mm)Số răng daocủa dao D(mm)Bề dày của dao

B(mm)100393210Sinh viên thực hiện: Nguyễn Viết Phú

Lớp: CTK44ZTrang 33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Thiết kế nguyên công.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×