Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHỐT TRÁM ĐỊNH VỊ

CHỐT TRÁM ĐỊNH VỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN

TRUNG TÂM ĐT & TH CÔNG NGHỆ CƠ KHÍĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPdfCHI TIẾT SỐ 26

CHỐT TRỤclBảng thơng số chi tiết số 20

Vật liệu – thép 45 (đơn vị mm)

dlCφCấp độ

nhẵn bóng10801,56006Sinh viên thực hiện: Nguyễn Viết Phú

Lớp: CTK44Trang 117TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN

TRUNG TÂM ĐT & TH CÔNG NGHỆ CƠ KHÍĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPKẾT LUẬN

Sau một thời gian nghiên cứu, tham khảo tài liệu, cũng như vận dụng các

kiến thức đã học kết hợp với sự giúp đỡ của bạn bè và sự hướng dẫn tận tình của

thầy “Nguyễn Văn Thoại”, em đã thực hiện xong đồ án tốt nghiệp chuyên ngành

công nghệ chế tạo máy qua việc “Thiết kế quy trình cơng nghệ gia cơng chi tiết

Thân Đồ Gá khoan”.

Quy trình cơng nghệ này đáp ứng các yêu cầu về năng suất, đảm bảo được

các yêu cầu về kỹ thuật của chi tiết gia cơng: độ chính xác về kích thước, các sai số

về vị trí, hình dáng hình học, độ nhám bề mặt gia cơng cũng như đáp ứng về mặt

kinh tế nhằm giảm giá thành sản phẩm.

Quá trình thực hiện đồ án, mặc dù em đã nỗ lực nghiên cứu, cân nhắc và tính

tốn, song do sự hạn chế về trình độ kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế nên

khơng tránh khỏi sai xót, chưa đạt sự tối ưu trong phương pháp công nghệ. Em rất

mong nhận được những ý kiến đóng góp chỉ bảo của các thầy-cô và các bạn để rút

kinh nghiệm cho công việc sau này được tốt hơn.

Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của thầy “Nguyễn Văn Thoại”,và

sự giúp đỡ của các bạn để tạo điều kiện cho em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này.

Hưng Yên, ngày tháng năm 2017

Sinh viênNguyễn Viết PhúSinh viên thực hiện: Nguyễn Viết Phú

Lớp: CTK44Trang 118TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN

TRUNG TÂM ĐT & TH CƠNG NGHỆ CƠ KHÍĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPTÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. “Hướng Dẫn Thiết Kế Đồ án CNCTM” PGS.TS Nguyễn Đắc Lộc, Lưu Văn

Nhang

Nhà xuất bản KH & KT Hà Nội – 2004.

[2]. “Hướng Dẫn Thiết Kế Đồ án CNCTM” PGS.TS Trần Văn Địch.

[3]. “ATLAS Đồ Gá” PGS.TS Trần Văn Địch. Nhà xuất bản KH & KT Hà Nội –

2000.

[4]. “Dung Sai Và Lắp Ghép” PGS.TS Ninh Đức Tôn. Nhà xuất bản giáo dục.

[5]. “Sổ Tay Công Nghệ Chế Tạo Máy T1. T2. T3” GS.TS Nguyễn Đắc Lộc

PGS.TS Lê Văn Tiến - PGS.TS Ninh Đức Tốn - PGS.TS Trẫn Xuân Việt.

[6]. “Công Nghệ Chế Tạo Máy” GS.TS Trần Văn Địch - PGS.TS Nguyễn Trọng

Bình

PGS.TS Nguyễn Thế Đạt - PGS.TS

Nguyễn Viết Tiếp - PGS.TS Trần Xuân Việt.

Nhà xuất bản KH & KT Hà Nội – 2003.

[7]. “Nguyên Lý Cắt Kim Loại” GS.TS Trần Văn Địch. Nhà xuất bản KH & KT

Hà Nội – 2006.

[8]. “Cơ Sở Máy Công Cụ” TS Phạm Văn Hùng – PGS.TS Nguyễn Phương.

[9]. “Sức Bền Vật Liệu” GS.TS Đặng Việt Cương – PGS.TS Khổng Doãn Điền

CN. Vũ Xuân Trường – KS Vũ Đức Phúc.

[10]. “Chi Tiết Máy” PGS.TS Ngô Văn Quyết.Sinh viên thực hiện: Nguyễn Viết Phú

Lớp: CTK44Trang 119Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHỐT TRÁM ĐỊNH VỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×