Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VIII. Động đất ở Ấn Độ Dương (2004)

VIII. Động đất ở Ấn Độ Dương (2004)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình ảnh mơ phỏng sóng thần gây

ra bởi đơng đấtBão Ấn Độ DươngSóng Thần Ấn Độ Dương

(năm 2004)IX. Sinh vật ở Ấn Độ Dương

 1. Những sinh vật mới dưới đáy biển Ấn Độ DươngSâu Enteropneust màu trắngSứa biển sâu Ấn Độ Dương Sâu Enteropneust màu hồngSao biển GorgonĐộng vật ở Ấn Độ DươngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VIII. Động đất ở Ấn Độ Dương (2004)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×