Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
 4. Ấn Độ Dương mở tại hướng Nam và giáp Nam Băng Dương

 4. Ấn Độ Dương mở tại hướng Nam và giáp Nam Băng Dương

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. Diện tích

Ấn Độ

Dương có diện

tích 75.000.000 km

2 bao phủ 20%

diện tích mặt nước

trên Trái ĐấtThềm lục địa của đại dương này hẹp với bề rộng

trung bình 200 km, trừ biển ngồi khơi châu Úc

có bề rộng hơn 1.000 km.

Chiều sâu trung bình của đại dương là 3.890 m.

Điểm sâu nhất là Diamantina ở rãnh

Diamantina với độ sâu là 8.047 m, đôi khi người

ta cũng nhắc đến rãnh Sunda với độ sâu 7.258–

7.725 m. 

Phía bắc của vĩ độ 50° Nam, 86% đại dương bị

bao phủ bởi các trầm tích biển sâu, trong đó

hơn phân nửa là đới globigerina.

14% còn lại bị phủ bởi các trầm tích lục địa. Các

trầm tích băng phân bố chủ yếu ở các vĩ độ cận

phía nam.III. Địa hình dưới biển

Là một trong những đại dương lớn trẻ

nhất, nó có các sống núi tách giãn

đang hoạt động và là một phần trong

hệ thống các sống núi giữa đại dươngSống núi:1Bengan2Tây nam Ấn Độ Dương3Đông nam Ấn Độ Dương4Trung tâm Ân Độ DươngHình thể Ấn Độ DươngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

 4. Ấn Độ Dương mở tại hướng Nam và giáp Nam Băng Dương

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×