Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI SÂN GÔN INDOCHINA HỘI AN

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI SÂN GÔN INDOCHINA HỘI AN

Tải bản đầy đủ - 0trang

35- Hoàn tất và đưa vào khai thác 09 lỗ vào giữa tháng 08 năm 2008.

- Tổng khai trương sân với 18 lỗ hoàn chỉnh vào ngày 25 tháng 04 năm 2010.Sân tậpSân chơiHình 2.1: Hình ảnh sân tập và sân chơi Gôn

2.1.2. Cơ cấu tổ chức

Bộ máy tổ chức của sân Gôn Indochina Hội An được xây dựng tương tự mơ

hình của các cơng ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn, khu nghỉ dưỡng,

lưu trú cao cấp.36General

DirectorGeneral

Director

AssistantSale &HumanChiefFood &PurchasinGolfMarketingResoureAccountaBeveragegOperationManagerManagerntManagerManagerManagerRestauraPurchasinCaddiesntgEventsHumanSales

ExecutiveResoureteam

StaffExecutiveGeneral

Accounta

ntInternal

PayrollGeneral

AuditOfficerCashier

OfficerSouschefManagerExecutiveHình 2.2: Sơ đồ bộ máy tổ chức của Indochina Hội An

- Tổng Giám đốc: Là người đứng đầu sân Gôn, chịu trách nhiệm cao nhất trong

tất cả các hoạt động diễn ra tại đây, là người xây dựng các sứ mệnh, mục tiêu và chiến

lược hoạt động của sân Gơn, đảm bảo sân Gơn hoạt động có lãi theo yêu cầu của nhà

đầu tư, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ của các phòng ban, thực hiện

chức năng đối ngoại, mở rộng các mối quan hệ với chính quyền địa phương, giới

truyền thơng, cũng như các đơn vị kinh doanh lữ hành, du lịch, dịch vụ,...

- Phó Tổng Giám đốc: Phụ trách giám sát, đôn đốc việc thực hiện các mục

tiêu đề ra cho từng phòng ban, chịu trách nhiệm đối nội, theo dõi các hoạt động diễn

ra trong công ty và kịp thời báo cáo cho giám đốc những vấn đề không tốt phát sinh

trong quá trình hoạt động, nhằm đưa ra các quyết định và giải pháp kịp thời cho vấnSuperviso

r37đề đó, thay mặt tổng giám đốc giải quyết các công việc có liên quan trong phạm vi

quyền hạn của mình khi tổng giám đốc vắng mặt... Bên dưới tổng giám đốc và trợ lý

tổng giám đốc là các phòng ban, mà đứng đầu là các trưởng bộ phận, chịu trách

nhiệm báo cáo cho tổng giám đốc và trợ lý tổng giám đốc

- Bộ phận Kinh doanh & tiếp thị

Giám đốc kinh doanh & tiếp thị: chịu trách nhiệm đề ra chiến lược kinh

doanh, tiếp thị cho sân Gôn. Sau khi chiến lược đã được tổng giám đốc phê duyệt,

triển khai thực hiện chiến lược xuống cho nhân viên cấp dưới, giám sát và kiểm tra

việc thực hiện các kế hoạch, chiến lược, chương trình thơng qua các báo cáo và hiệu

quả thực tế ghi nhận được từ cấp dưới.

Nhân viên kinh doanh, tiếp thi: chịu trách nhiệm thực thi các nhiệm vụ được

giao, thực hiện các chương trình, kế hoạch kinh doanh, tiếp thị được ban hành.

Thông qua kỹ năng, và cơng cụ kinh doanh được hỗ trợ từ phía cơng ty để hoàn

thành, và đạt được chỉ tiêu về doanh số bán của mình...

Nhân viên phụ trách sự kiện: chịu trách nhiệm lên kế hoạch chuẩn bị cho các

sự kiện sẽ được diễn ra trong sân Gôn, và trực tiếp triển khai thực hiện sau khi kế

hoạch đã được giám đốc kinh doanh, tiếp thị phê duyệt; báo cáo kết quả đạt được,

hoặc những khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện để xin ý kiến chỉ đạo hay hỗ

trợ từ phía cơng ty...

- Bộ phận Nhân sự

Giám đốc nhân sự: chịu trách nhiệm lên kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nhân

viên. Xây dựng các chế độ liên quan đến người lao động nhằm khuyến khích, động

viên, và duy trì lòng trung thành của người lao động dành cho công ty; bàn bạc với

ban giám đốc về hướng giải quyết cho những mâu thuẫn, những khiếu nại hay những

vấn đề phát sinh từ phía người lao động liên quan đến việc công ty vẫn chưa đáp ứng

được hầu hết các yêu cầu của họ...

Nhân viên phụ trách nhân sự: chịu trách nhiệm thực thi các chương trình

tuyển dụng, đào tạo cho người lao động. Sắp xếp, tổ chức các buổi tuyển lọc hồ sơ,38tuyển chọn nhân viên, đánh giá và xếp loại cho người lao động. Tính giờ cơng làm

việc, soạn thảo các văn bản liên quan đến người lao động, trình giám đốc nhân sự ký

để thực thi các quyết định đó...

- Bộ phận Tài chính - Kế tốn

Kế tốn trưởng: chịu trách nhiệm quản lý chính cho tất cả các hoạt động thu chi trong công ty; kê khai báo cáo thuế và hằng tuần báo cáo trước ban giám đốc về

tình hình thu-chi trong tuần, cũng như vấn đề lãi-lỗ trong thời gian qua để ban giám

đốc phân tích, đánh giá, điều chỉnh hoặc đưa ra các kế hoạch, chiến lược hoạt động

kinh doanh mới nhằm tiếp tục thúc đẩy hoặc cải thiện tình hình kinh doanh hiện tại.

Kế toán tổng hợp: chịu trách nhiệm quản lý các chi phí nguyên vật liệu, hoặc

chi phí cho các hoạt động hằng ngày của cơng ty. Hoạch tốn các khoản phải chi,

phải thu và báo cáo cho kế tốn trưởng.

Kế tốn tiền lương: chịu trách nhiệm tính lương, bảo hiểm và các khoản tiền

hoa hồng, tiền thưởng... và các khoản phúc lợi khác theo cam kết giữa công ty và

người lao động cho người lao động.

Trưởng thu ngân: chịu trách nhiệm quản lý tất cả các khoản thu từ hoạt động

bán hàng trực tiếp diễn ra trong công ty. Tổng kết tình hình thu trong ngày, và nộp

lên cho kế toán trưởng vào cuối mỗi ngày làm việc.

Cán bộ kiểm soát nội bộ: chịu trách nhiệm giám sát các hàng hóa, nguyên vật

liệu mua vào hoặc bán ra trong nội bộ công ty. Kiểm tra giá mua vào nguyên vật

liệu, thực tế hàng hóa nhập kho với hóa đơn mua vào. Kết hợp với thủ kho để kiểm

kê kho theo định kỳ, nhằm tránh các khoản thất thoát cho công ty...

- Bộ phận ẩm thực:

Giám đốc bộ phận: là người chịu trách nhiệm điều hành, quản lý, giám sát

mọi hoạt động liên quan đến ẩm thực, từ việc thiết lập đào tạo đội ngũ nhân viên

phục vụ chuyên nghiệp, đến việc sắp xếp trang trí trong các khu vực ẩm thực, tạo

cảm giác sang trọng, lịch sự và không kém phần nhẹ nhàng cho khách hàng...

Quản lý nhà hàng: chịu trách nhiệm giám sát trực tiếp các hoạt động diễn ra39tại nhà hàng. Tổ chức thực thi các kế hoạch mà cấp trên đưa xuống, đôn đốc, kiểm

tra, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên phục vụ...

Bếp trưởng và phụ bếp, bao gồm cả đầu bếp chế biến các món Âu, và đầu bếp

chế biến các món Á.

- Bộ phận thu mua

Giám đốc thu mua: chịu trách nhiệm tìm kiếm các nhà cung cấp, đánh giá và

lựa chọn nhà cung cấp uy tín với giá cạnh tranh để làm việc lâu dài. Phối hợp với

phòng kế toán trong việc giải quyết các khoản phải trả cho người bán. Chủ động

giám sát, theo dõi nguồn nguyên vật liệu tồn, để có kế hoạch chỉ đạo đặt hàng, đảm

bảo nguyên vật liệu phục vụ cho các hoạt động của công ty không bị thiếu hụt.

Nhân viên thu mua: chịu trách nhiệm về các vấn đề giấy tờ, thủ tục, chứng từ

cho các hoạt động thu mua, giao nhận giữa nhà cung cấp và công ty.

- Bộ phận điều hành hoạt động sân Gôn

Giám đốc bộ phận: chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động diễn ra trên sân.

Đặc biệt là đào tạo, huấn luyện nhân viên phục vụ sân Gơn (caddie) theo quy trình

phục vụ đẳng cấp năm sao chuyên nghiệp. Chỉ đạo, giám sát nhân viên cấp dưới

trong việc điều phối nhân viên phục vụ sân Gôn.

Giám sát nhân viên phục vụ sân Gôn (caddie): chịu trách nhiệm quản lý trực

tiếp, điều phối nhân viên kịp thời vào thời gian cao điểm, sao cho đáp ứng tốt nhất

nhu cầu của khách hàng.

Kể từ lúc bắt đầu đi vào hoạt động, tháng 07 năm 2008 cho đến nay tổng số

nhân viên của sân Gôn là 300 người, bao gồm cả quản trị cấp cao, nhân viên văn

phòng và lao động phổ thông. Đặc biệt đội ngũ lao động đạt 100% là lao động trẻ,

trong độ tuổi từ 20 đến 40. Trong đó chiếm 80% là lao động phổ thơng, còn lại 20%

đạt trình độ đại học và trên đại học. Cơ cấu giới tính trong đội ngũ lao động nghiêng

phần lớn về phía nữ, cụ thể tỉ lệ nữ chiếm đến 85%402.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HIỆN NAY CỦA

SÂN GÔN INDOCHINA HỘI AN

2.2.1. Thị trường và thị phần dịch vụ

2.2.1.1 Dịch vụ Gôn

Là sân Gôn đầu tiên tại Quảng Nam, là một bộ môn thể thao đòi hỏi phải áp

dụng kỹ thuật trong khi chơi nhằm đem lại sự năng động, sức khỏe tốt,… Tuy

nhiên, để làm quen bộ môn này , sân Gôn phải mở lớp đào tạo, huấn luyện cho

khách hàng khi lần đầu đến chơi và hướng dẫn cách thức cho khách hàng khi tham

gia thi đấu và cập nhật thông tin mới nhất về cách tính điểm trong khi chơi. Kết hợp

dịch vụ này, thẻ hội viên được bán ra với số lượng tăng đáng kể.Đồng thời, sân Gôn

đưa ra các qui định khi đến sân tập cũng như sân chơi từ trang phục đến luật chơi

cũng như qui định cho hội viên. Vì thế, sân Gơn đã góp phần làm cho thị trường

Gôn của Việt Nam thêm phần sôi động và phá vỡ được sự độc quyền của các sân

Gôn ra đời đầu tiên. Tuy nhiên sẽ nảy sinh sự cạnh tranh trong thời gian sắp đến khi

có sự ra đời của các sân Gôn lân cận thuộc địa phận Đà Nẵng.

Hiện nay, sân Gơn Indochina Hội An đã hồn chỉnh về dịch vụ Gôn, triển khai

các lớp đào tạo Gôn do các chuyên gia người Úc, người Anh thuộc hiệp hội golf

quốc tế giảng dạy, cấp chứng chỉ nhằm mục đích phát triển dich vụ Gơn đến rộng

rải khách hàng.

2.2.1.2 Dịch vụ mua sắm ( Golf Shop)

Thị trường dịch vụ mua sắm trang thiết bị, dụng cụ thể thao Gôn là thị trường

màu mỡ, chuyên kinh doanh gậy gôn, túi gậy gơn, banh gơn, áo thun, mũ, nón, bao

tay, giày,… từ các nhãn hàng có tiếng trên thế giới như Foot Joy, Acusnhet, Sport

Turt,… Đây là dịch vụ không thể thiếu trong mỗi sân gơn, nó đem lại lợi nhuận

không nhỏ cho sân Gôn Indochina Hội An từ dịch vụ này.

2.2.1.3 Dịch vụ ăn uống

Dịch vụ ăn uống thường là phổ biến nhưng với đối với sân Gơn thì yêu cầu

dịch vụ ăn uống phải đạt tiêu chuẩn quốc tế năm sao trở lên, đòi hỏi phải an tồn vệ41sinh an tồn thực phẩm, mang lại lợi ích sức khỏe cho khách chơi gôn. Nhân viên

phục vụ dịch vụ này đòi hỏi phải qua đào tạo từ các khóa học chuyên nghiệp, có

kinh nghiệm từ các khu nghỉ dưỡng năm sao, nhà hàng cao cấp và ngoại ngữ lưu

loát để đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

2.2.1.4 Dịch vụ tổ chức sự kiện

Nhằm phát triển công tác tổ chức cho dịch vụ thi đấu, hội họp, … của các

cơng ty được thuận tiện thì dịch vụ tổ chức sự kiện tại sân Gơn được hình thành vào

đầu năm 2010. Với đặc điểm chi phí đàu tư cho dịch vụ thấp, thời gian triển khai

nhanh, doanh thu cao và đã được đánh giá cao sau mỗi sự kiện là dịch vụ tốt. Tuy

nhiên để cạnh tranh với các đơn vị dịch vụ tổ chức sự kiện bên ngoài, sân Gơn

thường xun đưa ra các chính sách ưu đãi cho khách hàng. Kết hợp với việc nâng

cao chất lượng của dịch vụ.

2.2.1.5 Dịch vụ phòng ở

Dịch vụ lưu trú là cần thiết cho khách chơi từ xa đến Indochina Hội An chơi

gơn kết nhưng sân Gơn lại khơng có hình dịch vụ này tại sân Gơn mà phải tìm hiểu,

lựa chọn và ký hợp đồng với các khu nghỉ dưỡng, khách sạn tại Đà Nẵng và Hội An

nhằm mang lại dịch vụ cho khách chơi mỗi khi có nhu cầu. Dịch vụ bắt dầu phát

sinh vào tháng 5 năm 2011, doanh thu trong thời gian đầu chưa nói lên được chiều

hướng phát triển hay khơng nhưng với tình hình kinh doanh của dịch vụ này với

hợp với dịch vụ chơi gơn và ăn uống thì sẽ mang lại hiệu quả cao đáng kể.

Bảng 2.1 Thị phần doanh thu các loại dịch vụ(Nguồn từ Phòng Kế tốn)422.2.2. Tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh của Cơng ty

2.2.2.1 Tình hình hoạt động của sân Gôn Indochina Hội An trong giai đoạn

2007-2011

Hoạt động của sân Gôn được chia thành hai giai đoạn theo tiến trình xây

dựng của dự án, cụ thể:

- Giai đoạn 1 (từ năm 2007 - 2008): Khai trương sân tập và 09 lỗ đầu tiên.

Khởi công xây dựng chính thức vào giữa năm 2007, song sân Gơn đã lên kế

hoạch tuyển dụng nhân sự cho các vị trí chủ chốt của mình, trong đó có vị trí giám đốc

kinh doanh và tiếp thị. Điều này cho chúng ta thấy rằng sân Gôn tập trung cho việc

quảng bá cho thương hiệu của mình, cũng như tập trung cho việc phát triển nguồn

khách hàng ổn định của mình, thơng qua hoạt động phát hành bán thẻ hội viên.

Thời điểm này là lúc sân Gôn chưa đi vào hoạt động, nên nếu tập trung khơng

vào việc quảng bá hình ảnh, và thu hút khách hàng lẻ, khách du lịch đến chơi tại sân

Gơn là một điều khơng thể. Chính vì thế, chiến lược tung thẻ hội viên ra thị trường,

không chỉ giúp báo cho giới chơi Gôn chuyên nghiệp, cũng như khơng chun biết

đến sự ra đời của mình, mà còn nhằm mục đích tạo nên doanh thu cho sân Gơn. Lúc

này, sân Gôn hầu như không quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện truyền thơng,

mà chỉ có một vài mẩu tin thơng báo trên một vài tạp chí chun về Gơn, tạp chí

dành cho giới doanh nhân, và xây dựng một trang web chỉ mang tính giới thiệu

chung chung. Tháng 5 năm 2008, sân Gơn chính thức khai trương sân tập thuộc vào

loại đẹp nhất trong nước. Và giữa tháng 8 năm 2008, chính thức mở cửa 09 lỗ đầu

tiên. Thời gian này, khách hàng đến tham quan và đăng ký chơi ở sân Gôn khá nhiều.

Tuy nhiên khách hàng hầu hết là khách du lịch, hoặc các tay Gơn ở hai đầu Bắc Nam, còn khách hàng địa phương vẫn còn “đếm trên đầu ngón tay”.

- Giai đoạn 2 (từ 2008 – 2011): Hồn tất các cơng trình hạ tầng, nhà hàng,

nhà câu lạc bộ, và đặc biệt là 09 lỗ còn lại, để chính thức tổng khai trương sân

Gôn.43Trong giai đoạn này, sân Gôn vẫn tập trung cho chiến lược đẩy mạnh hoạt

động cấp thẻ hội viên. Hoạt động marketing được diễn ra nhiều hơn, thông qua các sự

kiện, các bài thơng cáo báo chí trên các tạp chí, thơng qua việc đầu tư xây dựng

website mang tính chun nghiệp hơn, với những thơng tin đầy đủ hơn về các lỗ Gơn,

và hình ảnh của chúng. Đội ngũ kinh doanh cũng được tăng lên từ chỗ chỉ có hai

người, nay đã lên đến sáu người. Bên cạnh đó, sân Gơn cũng xây dựng chiến lược

hợp tác với các đại lý du lịch, các khu nghỉ dưỡng cao cấp trong khu vực thành phố Đà

Nẵng, và Quảng Nam để nâng cao doanh thu thu được từ khách hàng trực tiếp.

Song giai đoạn này tương đối khó khăn cho sân Gôn, khi mà nền kinh tế thế

giới gặp khủng hoảng nặng nề, đã phần nào làm cho lượng khách đến sân Gôn

không đạt đến mức công ty mong đợi.

2.2.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của sân Gôn Indochina Hội An từ

năm 2008-2011

Dựa vào thương hiệu của mình, thương hiệu gắn liền với tay Gôn huyền thoại

của thế giới, kết hợp với thương hiệu của tập đoàn đầu tư tài chính, bất động sản

Indochina Land với các dự án tên tuổi trên khắp cả nước, sân Gôn Indochina Hội An

trong thời gian đầu chưa hoạt động nhưng số lượng người đăng ký mua thẻ hội viên

tương đối cao. Bên cạnh đó, chính chiến lược marketing đúng đắn đã góp phần làm

tăng lượt khách đến chơi tại sân Gôn trong thời gian vừa qua, sau khi sân Gôn bắt

đầu đi vào hoạt động từ giữa tháng 07 năm 2008 với việc khai trương sân tập hiện

đại và đẹp nhất trong khu vực, cùng với việc khai trương 09 lỗ sân chơi vào giữa tháng

08 năm 2008 cho đến khi chính thức tổng khai trương 18 lỗ vào ngày 26 tháng 04 năm

2010 vừa qua.44Bảng 2.2.: Tình hình kinh doanh giai đoạn 2008 đến quý 3 năm 2011

ĐVT: USD

ST

TDiễn giảiIDoanh thu hoạt

động Golf12200820092010Q3 / 2011Tổng số Khách

chơi Gôn3,98016,85227,82735,905Khách chơi sân golf3,10111,70221,53626,280Khách chơi sân tập8795,1506,2919,625Doanh thu hoạt

động Golf487,710.58Golf422,423.34768,451.74Cửa hàng Gôn30,229.1096,040.33152,509.36212,014.76Dịch vụ ăn uống33,549.31179,692.98190,353.83266,032.00Tổ chức sự kiện--263,111.68261,743.67Dịch vụ phòng ở---6,590.68Dịch vụ khác1,508.835,623.8710,388.979,619.181,049,808.93 1,873,661.40 2,454,629.55

1,257,297.56 1,698,629.25IIThẻ hội viên1Số lượng Thẻ hội

viên43556227Cá nhân2617158Gia đình811-45Tập thể88Tập thể cao cấp1143-4Trải nghiệm cao cấp151161-1-Chủ biệt thự Nam

Hải11Gia đình - Căn hộ

IRTIII1Chủ biệt thự MontyTrải nghiệm cao cấp

- cá nhân22Cá nhân - Biệt thự

Hyatt751Gia đình - Biệt thự

Hyatt16191Tập thể - Biệt thự

Hyatt11-Tập thể cao cấp Biệt thự Hyatt--1Doanh thu Thẻ hội

viên786,832.50TỔNG DOANH

THU1,274,543.08 1,652,888.93 3,019,703.94 3,087,646.04603,080.001,146,042.5

4633,016.49(Nguồn từ Phòng Kế tốn)

Qua số liệu trên, ta nhận thấy só lượng khách đến với sân Gôn được thể hiện

qua biểu đồ:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI SÂN GÔN INDOCHINA HỘI AN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×