Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
NHNo Quảng Nam cần rút ngắn thời gian kiểm tra chứng từ trong vòng từ 1 đến 2 ngày làm việc thay vì 5 ngày làm việc theo quy định. Việc kiểm tra chứng từ nhanh chóng sẽ giúp khách hàng sớm bổ sung sai sót (nếu có); hoàn tất nhanh bộ chứng từ gửi đi nước n

NHNo Quảng Nam cần rút ngắn thời gian kiểm tra chứng từ trong vòng từ 1 đến 2 ngày làm việc thay vì 5 ngày làm việc theo quy định. Việc kiểm tra chứng từ nhanh chóng sẽ giúp khách hàng sớm bổ sung sai sót (nếu có); hoàn tất nhanh bộ chứng từ gửi đi nước n

Tải bản đầy đủ - 0trang

74khơng am hiểu tính độc lập của chứng từ đối với hàng hoá. Họ quan niệm

nhận hàng rồi mới trả tiền hoặc thanh toán L/C. Để tránh đựợc vướng mắc

này thì NHNoQN cần hướng dẫn khách hàng tìm hiểu các văn bản chế độ chi

phối hoạt động thanh toán, nhất là các điều khoản trong UCP 600 của Phòng

thương mại quốc tế ... đồng thời tư vấn cho khách hàng trong việc ký hợp

đồng với đối tác nước ngoài, trong việc mở L/C và thanh toán. Kịp thời phát

hiện những điểm bất hợp lý những điểm không rõ ràng trong hợp đồng hoặc

trong đơn xin mở giúp khách hàng sửa lại nhằm tránh gây tranh chấp và thiệt

hại. Lưu ý với khách hàng hãy thận trọng với những L/C có giá trị lớn, giá cả

rẻ và ở thị trường không quen thuộc... Ngoài ra NHNoQN nên phát hành một

tập tài liệu về quy trình và nghiệp vụ thanh tốn quốc tế có hướng dẫn một

cách cụ thể để phát cho khách hàng.

Bản thân các chi nhánh phụ thuộc cần chủ động nghiên cứu thế mạnh

của địa phương mình, khu vực, ngành nghề, các doanh nghiệp mạnh, sản xuất

kinh doanh có hiệu quả để quảng cáo, tiếp thị các dịch vụ của ngân hàng.

Thực hiện ưu đãi đối với khách hàng lớn, những khách hàng tiềm năng về

XNK, khách hàng truyền thống, hoạt động giao dịch thường xuyên các chi

nhánh phụ thuộc được chủ động chênh lệch tỷ giá mua bán ngoại tệ nhưng

không được vượt khung giá trần – giá sàn của NHNN, giảm lãi suất cho vay

tài trợ XNK, ưu đãi về phí thanh tốn thì chi nhánh làm tờ trình lên Ngân

hàng cấp trên. Đối với những khách hàng mới có thể miễn phí trong thời gian

đầu khách hàng đến giao dịch.

Thường xuyên tổ chức hội nghị khách hàng nhằm củng cố mối quan hệ

tốt giữa ngân hàng và khách hàng, đồng thời qua đó phổ biến các thông tin về

hoạt động của ngân hàng, nghĩa vụ và quyền lợi của ngân hàng và khách hàng

trong hoạt động TTQT. Tổ chức tốt việc cập nhật và trao đổi thông tin giữa75Hội sở tỉnh và các chi nhánh phụ thuộc, kịp thời nắm bắt nhu cầu của khách

hàng nhằm phục vụ tốt cơng tác thanh tốn quốc tế.

3.2.3. Mở rộng thị phần cung cấp dịch vụ TTQT

Thị trường cung ứng dịch vụ thanh tốn quốc tế ln tác động trực tiếp

đến hiệu quả kinh doanh của dịch vụ thanh tốn quốc tế. Một mạng lưới các

chi nhánh và phòng giao dịch thực hiện hoạt động thanh toán quốc tế phải làm

sao vừa tạo thuận lợi cho hoạt động marketing giới thiệu các sản phẩm, dịch

vụ thanh toán quốc tế, tạo điều kiện thu hút khách hàng, vừa tạo điều kiện

thuận lợi cho khách hàng thực hiện giao dịch và phải trên cơ sở có thể kiểm

sốt của ngân hàng. Hiện nay, NHNo Quảng Nam chỉ có 1 vài chi nhánh thực

hiện cung ứng dịch vụ thanh toán quốc tế, điều này đã gây khó khăn trong

việc tìm kiếm các khách hàng mới. Vì vậy, yêu cầu mở rộng mạng lưới các

chi nhánh tại NHNo Quảng Nam thực hiện nghiệp vụ TTQT trở nên cấp bách.

Để có một chính sách mạng lưới tốt, NHNo Quảng Nam cần phải:

- Dựa vào chiến lược phát triển của NHNo Quảng Nam nói chung và

chiến lược phát triển hoạt động thanh toán quốc tế nói riêng. Xác định được

đối tượng khách hàng mục tiêu mà NHNo Quảng Nam hướng đến phục vụ.

Từ đó, sử dụng các chi nhánh hiện có của ngân hàng thực hiện nghiệp vụ

thanh tốn quốc tế. Hoặc có thể thiết lập chi nhánh và các phòng giao dịch

thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế (nếu cần thiết).

- Mở rộng mạng lưới thanh tốn quốc tế thơng qua mở rộng hoạt động

kinh doanh ngoại tệ, tài trợ xuất nhập khẩu…

- Thực hiện liên kết với các một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các

chi nhánh khác của NHNo Việt Nam để mở rộng mạng lưới thanh toán quốc

tế.76- Mở rộng mạng lưới hoạt động thanh toán quốc tế nhưng phải ln

trên cơ sở có thể kiểm sốt được. Tức là không thể mở rộng mạng lưới theo ý

muốn chủ quan mà cần có sự tính tốn trên cơ sở đáp ứng được về nhu cầu

nhân lực, cơng nghệ, tài chính và hiệu quả kinh tế.

3.2.4. Phát triển thêm khách hàng

Xây dựng chính sách khách hàng, chính sách ưu đãi đối với các khách

hàng sử dụng nhiều khâu dịch vụ, những khách hàng trung thành là điều

không thể thiếu để giữ chân khách hàng.

+ Về mức ký quỹ: Đối với khách hàng nhập khẩu có tiềm năng phát

triển, khi mở L/C với trị giá thấp thì NHNo Quảng Nam khơng u cầu ký

quỹ, hoặc ký quỹ với mức 10% trị giá L/C.

+ Phí dịch vụ, hoa hồng: NHNo Quảng Nam nên xem xét giảm phí dịch

vụ đối với từng khách hàng cụ thể nhằm thu hút khách hàng. Các khách hàng

xuất khẩu có báo có thường xun thì NHNo Quảng Nam nên có mức phí

cạnh tranh với các ngân hàng khác.

+ Về lãi suất tài trợ thương mại: Hiện nay, lãi suất cho vay ngoại tệ của

NHNo Quảng Nam còn cao so với các ngân hàng thương mại khác. Nguyên

nhân là do nguồn ngoại tệ huy động thấp hơn nguồn vốn cho vay, vì vậy

NHNo Quảng Nam khơng cân đối được nguồn vốn ngoại tệ, phải vay vốn từ

NHNo Việt Nam (giá đầu vào cao). Do đó, để hạ lãi suất cho vay cần tăng

cường huy động vốn ngoại tệ, tranh thủ các nguồn vốn rẻ nhằm hạ lãi suất đầu

vào, chủ động đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của khách hàng.

Chú trọng đến nội dung, hình thức giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ

thanh toán quốc tế trên website, tờ rơi… của NHNo Quảng Nam. Đây là việc

làm quan trọng bởi một khách hàng muốn tìm hiểu về sản phẩm của ngân

hàng, thay vì phải đến ngân hàng họ thường vào trực tiếp website, tờ rơi của77ngân hàng để tìm hiểu thơng tin. Khi đưa nội dung quảng cáo về dịch vụ

thanh toán quốc tế lên website, tờ rơi của ngân hàng cần lưu ý:

- Phải giới thiệu được lợi ích và tính ưu việt của sản phẩm.

- Tính ưu việt của sản phẩm có thể thay đổi qua từng thời kỳ phát triển

phù hợp với chiến lược marketing của ngân hàng.

- Trình bày ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, dễ nhớ và nhấn mạnh được tiện

ích của sản phẩm, phù hợp với tâm lý khách hàng. Tạo ấn tượng đối với người

tiêu dùng.

3.2.5. Thay đổi cách thức phục vụ khách hàng

Thay đổi cách thức phục vụ là thay đổi thái độ nhân viên cũng như quy

trình phục vụ, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Với ưu thế

NHNo Quảng Nam có một đội ngũ nhân viên đông đảo, với nhiều chi nhánh

loại 3 và Phòng giao dịch. NHNo Quảng Nam cần tranh thủ nguồn lực này để

thực hiện được hoạt động marketing ở khắp nơi. Từ đó, ngân hàng có thể

tranh thủ được những khách hàng tiềm năng.

Để phục vụ khách hàng tốt nhất, nhân viên NHNo Quảng Nam cần

phải:

- Thường xuyên giới thiệu về các tiện ích mới của sản phẩm dịch vụ

với khách hàng, lợi ích mà người tiêu dùng được hưởng khi sử dụng dịch vụ

của ngân hàng với bạn bè và người thân.

- Luôn là người tư vấn viên tốt nhất cho khách hàng hiện có và khách

hàng tiềm năng của mình.

- Cần có nghệ thuật giao tiếp với khách hàng, thể hiện được chữ “tâm”

và chữ “tình” trong quan hệ với khách hàng.78- Thể hiện tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong thực hiện nghiệp vụ.

Đảm bảo chính xác, an tồn, hiệu quả tạo lòng tin đối với khách hàng.

3.2.6. Một số giải pháp hỗ trợ khác

3.2.6.1. Giải pháp khoa học cơng nghệ

Ngồi việc tăng cường vốn thì việc triển khai các công nghệ ngân hàng

hiện đại, là yếu tố quyết định thu hút khách hàng và năng lực cạnh tranh của

NHNo Quảng Nam.

Để thực hiện các giao dịch thanh tốn quốc tế được thực hiện một

cách thơng suốt, NHNo Quảng Nam cần tiếp tục nâng cấp đường truyền,

chương trình phần mềm giao dịch phải được thiết kế phải tạo ra được các

mẫu điện chuẩn phù hợp với mỗi phương thức thanh tốn quốc tế và thơng lệ

quốc tế.

Cần tiếp tục đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, trang bị thêm các thiết

bị hiện đại, đủ công suất, thích hợp với chương trình phần mềm giao dịch,

đảm bảo xử lý thông tin thông suốt ngay cả trong những tình huống phức tạp

và giờ cao điểm.

Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng hỗ trợ vận hành

và phát triển các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng hiện đại; hỗ trợ kịp thời và

chính xác trong chỉ đạo, quản lý - điều hành, quản trị rủi ro từ Hội sở tỉnh đến

các chi nhánh phụ thuộc.

Thực hiện nối mạng giao dịch với khách hàng, trước mắt là các khách

hàng lớn nhằm đáp ứng một cách nhanh chóng các nhu cầu của khách hàng,

thơng tin về tài chính. Phát triển các chương trình ứng dụng khai thác và xử lý

thông tin khách hàng, ứng dụng quản lý các sản phẩm dịch vụ thanh toán

quốc tế trên hệ thống IPCAS.793.2.6.2. Giải pháp về nhân lực

Con người là yếu tố quan trọng, quyết định đến sự tồn tại và phát triển

của ngân hàng, đầu tư vào con người có ý nghĩa sống còn đối với sự thành đạt

của ngân hàng. Chất lượng hoạt động kinh doanh nói chung và chất lượng

dịch vụ thanh tốn quốc tế nói riêng phụ thuộc rất nhiều vào trình độ cán bộ.

Khi mà thị trường tài chính Việt Nam đã và đang phát triển khá mạnh trong

những năm gần đây thì vấn đề nguồn nhân lực càng được đề cao hơn bao giờ

hết.

Dù sở hữu một lực lượng lao động hùng hậu trong ngành ngân hàng

nhưng công tác quản trị và chất lượng nguồn nhân lực về hoạt động thanh

toán quốc tế của NHNo Quảng Nam còn tồn tại nhiều bất cập cần phải giải

quyết. Các giải pháp cần phải triển khai để khắc phục và hoàn thiện chất

lượng nhân sự tại NHNo Quảng Nam gồm:

- Tiến hành rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ làm thanh toán quốc tế,

xây dựng tiêu chuẩn cán bộ thanh toán quốc tế , lên kế hoạch đào tạo và đào

tạo lại cán bộ thanh toán quốc tế đảm bảo cho việc xử lý chứng từ được tiến

hành một cách thông suốt với năng suất và chất lượng cao, hạn chế rủi ro

trong cơng tác thanh tốn quốc tế.

- Đổi mới nhận thức của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cũng như nhân viên

về chính sách khách hàng, khuyến khích họ tăng cường tìm hiểu các khách

hàng mà họ phục vụ về tình hình tài chính, uy tín cũng như các nhu cầu của

khách hàng khi giao dịch với NHNo Quảng Nam.

- Xây dựng quy trình tuyển dụng cán bộ thanh toán quốc tế đảm bảo

yêu cầu chất lượng, mạnh dạn đề bạt cán bộ trẻ có năng lực, sắp xếp đúng

người đúng việc theo trình độ và yêu cầu công việc. Tiến hành đào tạo và đào80tạo lại đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tốn quốc tế theo đúng đối tượng,

khuyến khích tinh thần tự học của cán bộ thanh toán quốc tế.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ ngân hàng có trình độ chuyên môn giỏi nhưng

phải gắn với tư cách đạo đức tốt và có văn hố. Đồng thời có chế độ kỷ luật,

chuyển công tác khác với những cán bộ ý thức kỷ luật kém, có hành vi vi phạm

đạo đức, chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, gây ra sai sót làm ảnh hưởng đến

uy tín của ngân hàng. Có cơ chế về tiền lương, tiền thưởng để động viên, khuyến

khích thu hút những chuyên gia giỏi trong lĩnh vực thanh toán quốc tế. Khen

thưởng đối với các chi nhánh phụ thuộc hồn thành tốt cơng tác kinh doanh đối

ngoại, tạo nguồn thu ngoại tệ cho NHNo Quảng Nam.

3.3. Một số kiến nghị

3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ và các bộ ngành có liên quan

Trong xu thế mở cửa hội nhập, giao lưu buôn bán giữa các nước phát

triển mạnh, hoạt động thanh toán qua ngân hàng ngày càng mở rộng cả về quy

mô và chất lượng giao dịch. Để tạo điều kiện thuận lợi NHNo Quảng Nam

phát triển các hoạt động kinh doanh ngoại hối nói chung cũng như hoạt động

thanh tốn quốc tế nói riêng, Chính phủ và các bộ ngành liên quan cần có

những biện pháp cụ thể sau:

- Chính phủ cần chỉ đạo Bộ Cơng thương thực hiện có hiệu quả hơn

chính sách thương mại phát triển theo hướng khuyến khích đẩy mạnh xuất

khẩu, quản lý chặt chẽ nhập khẩu nhằm cải thiện cán cân xuất nhập khẩu, hạn

chế nhập siêu. Bên cạnh đó, cần chỉ đạo các ngành hữu quan thống nhất thực

hiện các văn bản đã ban hành về nghiệp vụ thanh toán XNK, tránh mâu thuẫn

lẫn nhau trong quá trình hướng dẫn thực hiện.

- Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại hướng đa phương

hoá, đa dạng hoá, duy trì mở rộng thị phần trên các thị trường quen thuộc,81tranh thủ mọi cơ hội phát triển và xâm nhập các thị trường có tiềm năng như

các nước ASEAN, Trung quốc, Nhật Bản, Mỹ và các nước thuộc khối Đông

Âu, Bắc Mỹ.

- Tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước trong việc thực hiện các

chính sách quản lý ngoại hối, tiến tới xoá bỏ quản lý hạn ngạch nhập khẩu mà

thay thế bằng việc áp dụng các biện pháp về thuế. Kịp thời phát hiện các lệch

lạc trong thực thi song cần mềm dẻo linh hoạt tạo điều kiện cho các doanh

nghiệp được chủ động trong hoạt động kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo ổn

định kinh tế đất nước.

3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

- Đổi mới công nghệ ngân hàng

Các ngân hàng nên tự trang bị cho mình một hệ thống cơng nghệ thông

tin tiên tiến hiện đại và điều này cũng mang ý nghĩa sống còn đối với ngân

hàng trong việc nâng cao thương hiệu của mình trên thị trường trong nước

cũng như thị trường quốc tế. Đổi mới công nghệ ngân hàng sẽ mang lại hiệu

quả cao trong kinh doanh của Ngân hàng, giảm thời gian và chi phí trong việc

xử lý chứng từ, giảm thời gian trong việc cập nhật cơ sở dữ liệu, thông tin báo

cáo.

- Phát triển và nâng cao chất lượng quan hệ ngân hàng đại lý

Xây dựng hệ thống phân loại và có chính sách quan hệ đại lý phù hợp

để nâng cao uy tín quốc tế, tạo điều kiện tốt nhất cho việc thực hiện các giao

dịch tại hệ thống NHNoVN, mở rộng thị trường, qua đó hỗ trợ cơng tác đào

tạo, tận dụng kinh nghiệm quản lý kinh doanh của các ngân hàng nước ngồi,

đồng thời khai thác ngay hệ thống thanh tốn của ngân hàng đại lý để phục vụ

cho nhu cầu thanh toán của các chi nhánh, tăng cường quan hệ hai chiều với

các đối tác có nhiều tiềm năng.82Việc thiết lập và mở rộng quan hệ đại lý với ngân hàng các nước có ý

nghĩa chiến lược trong việc phát triển nghiệp vụ TTQT ở các NHTM. Do vậy

trong thời gian tới, NHNo Việt Nam cần tiếp tục củng cố mạng lưới ngân

hàng đại lý hiện có, tích cực và chủ động mở rộng thêm mạng lưới ngân hàng

đại lý sang các thị trường mới mà các doanh nghiệp của Việt Nam bắt đầu có

quan hệ làm ăn bn bán, nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán kịp thời của các

doanh nghiệp.

Nghiên cứu tính khả thi và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện

thiết lập văn phòng đại diện tại các thị trường tiềm năng có kim ngạch XNK

và thanh toán lớn đối với Việt Nam, tiến tới thành lập các chi nhánh tại một số

nước như Mỹ, Pháp, Singapore, Hongkong.83KẾT LUẬNTrong xu thế quốc tế hoá, tồn cầu hố như hiện nay, với chính sách mở

cửa hội nhập quốc tế và khu vực, các hoạt động kinh tế đối ngoại nói chung

và hoạt động thương mại, đầu tư nói riêng của nước ta với các nước trên thế

giới đã và đang ngày càng mở rộng và phát triển. Trong bối cảnh đó, phát

triển hoạt động thanh toán quốc tế đang trở thành một trong những mảng hoạt

động dịch vụ lớn, mang lại nhiều lợi ích cho các NHTM. Bên cạnh đó, đây

cũng là một loại hình dịch vụ bị cạnh tranh rất lớn đặc biệt khi Việt Nam trở

thành thành viên chính thức của WTO. Việc tìm kiếm giải pháp phát triển hoạt

động TQTT của NHNoQN đang trở thành một yêu cầu cấp thiết.

Với mong muốn góp phần vào cơng tác nghiên cứu phát triển hoạt động

thanh tốn quốc tế tại NHNoQN, với mục đích và phạm vi nghiên cứu của

luận văn, luận văn đã đạt được những kết quả sau:

- Nghiên cứu một cách có hệ thống những lý luận cơ bản về nghiệp vụ

hoạt động TTQT nói chung, phân tích những thuận lợi và khó khăn của các

NHTM để duy trì và phát triển hoạt động thanh toán quốc tế của NHNoQN

trong bối cảnh gia nhập WTO.

- Phân tích thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế của NHNoQN thời

gian từ 2006 đến 2009. Qua đó để tìm ra các kết quả đạt được cũng như

những vấn đề còn tồn tại, tìm ra các nguyên nhân của các tồn tại đó.

- Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động TTQT, luận văn

đã đề xuất các giải pháp cụ thể để phát triển hoạt động TTQT đối với

NHNoQN. Kiến nghị với Chính phủ, Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam, các

khách hàng nhằm tạo điều kiện phát triển hoạt động thanh toán quốc tế của

NHNoQN.

Thơng qua việc tìm hiểu các u cầu phát triển bền vững, trên cơ sở

phân tích, đánh giá thực trạng phát triển hoạt động thanh tốn quốc tế, tình84hình thực hiện các yêu cầu phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại NHNoQN

trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Đề tài đề xuất các giải pháp nhằm

phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế của ngân hàng.

Để tồn tại và phát triển trong điều kiện đầy biến động và cạnh tranh gay

gắt như hiện nay. Các ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và

NHNoQN nói riêng phải luôn coi khách hàng là trung tâm trong mọi hoạt

động của mình, làm sao phải hướng tới phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của

khách hàng. Tuy nhiên việc thoả mãn nhu cầu của khách hàng đó phải được

thể hiện thành chiến lược phát triển của ngân hàng trong thời gian dài nhằm

sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của ngân hàng, hạn chế rủi ro trong quá

trình thực hiện cung ứng dịch vụ ngân hàng. Bởi, chỉ có thế ngân hàng mới

thực sự nâng cao được năng lực cạnh tranh của mình, mới thực sự lớn mạnh,

phát triển ổn định, lâu dài.

Vì vậy, trong thời gian tới NHNoQN cần thực hiện tốt hơn nữa các yêu

cầu của phát triển. Các yêu cầu đó phải trở thành các chuẩn mực để ngân hàng

soi rọi hoạt động của mình vào đó và tìm ra các biện pháp phát triển phù hợp

phát triển trong một môi trường cạnh tranh gay gắt hiện nay.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NHNo Quảng Nam cần rút ngắn thời gian kiểm tra chứng từ trong vòng từ 1 đến 2 ngày làm việc thay vì 5 ngày làm việc theo quy định. Việc kiểm tra chứng từ nhanh chóng sẽ giúp khách hàng sớm bổ sung sai sót (nếu có); hoàn tất nhanh bộ chứng từ gửi đi nước n

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×