Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động của NHNNQN, NHNoQN, NHNTQN, NHĐTQN, NHCTQN, và các một số NHTM khác trên địa bàn)

(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động của NHNNQN, NHNoQN, NHNTQN, NHĐTQN, NHCTQN, và các một số NHTM khác trên địa bàn)

Tải bản đầy đủ - 0trang

65động kinh doanh ngoại hối của NHNoQN.

Các NHTMCP khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũng đang nỗ lực

chiếm lĩnh thị trường, thị phần cung ứng dịch vụ thanh toán quốc tế của các

ngân hàng này phát triển liên tục và vượt bậc qua các năm. Những ngân hàng

có doanh số dịch vụ thanh toán quốc tế cao như Ngân hàng TMCP Sài gòn

Thương tín, Ngân hàng TMCP Đơng Á.

Thị phần dịch vụ thanh toán quốc tế của NHNo Quảng Nam giảm đều

qua các năm. Tuy doanh số dịch vụ có tăng nhưng tốc độ tăng chậm hơn các

NHTM khác, do vậy thị phần dịch vụ thanh toán quốc tế của NHNo Quảng

Nam đã bị các NHTM mại trên địa bàn chiếm lĩnh dần.

Mặc dù NHNo Quảng Nam có ưu thế về mạng lưới giao dịch rộng,

thuận tiện trong việc tiếp cận với các khách hàng, đặc biệt là các doanh

nghiệp XNK tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế mở, Cụm công nghiệp tại

địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, việc áp dụng công nghệ kỹ thuật của

NHNo Quảng Nam còn chậm hơn so với các đối thủ cạnh tranh trong địa bàn.

Các sản phẩm dịch vụ thanh toán quốc tế của NHNo Quảng Nam chưa đa

dạng, chưa đáp tốt nhất nhu cầu của khách hàng, hoạt động quảng bá sản

phẩm còn hạn chế.

b) Khách hàng tiềm năng

Nền kinh tế của tỉnh nhà đang trên đà phát triển, việc xây dựng hoàn

thiện hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế mở, các Khu công nghiệp, cụm công

nghiệp, khu du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã góp phần thu hút một

lượng lớn các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư vào đây.

Với ưu thế là một ngân hàng có mạng lưới giao dịch rộng, để phát triển

dịch vụ thanh toán quốc tế NHNo Quảng Nam cần xác định tập trung tiếp cận

để cung ứng dịch vụ thanh tốn quốc tế đối với doanh nghiệp có hoạt động66xuất nhập khẩu ngày từ khi đặt chân đến đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Hiện nay, số doanh nghiệp đăng ký mới tại tỉnh Quảng Nam vẫn tiếp tục tăng.

Trong năm 2009 đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho khoảng 423 doanh

nghiệp với số vốn đăng ký 2.850 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đã thành

lập và đăng ký kinh doanh trên địa bàn lên khoảng 3.685 doanh nghiệp với số

vốn đăng ký khoảng 15.200 tỷ đồng. Đây là lượng khách hàng tiềm năng của

các NHTM.

Đối tượng khách hàng là các hộ nông dân, cá nhân chiếm phần lớn

trong tổng số khách hàng của NHNo Quảng Nam, so với các NHTM khác thì

NHNo Quảng Nam chiếm ưu thế hơn hẳn về thị phần khách hàng ở nơng

thơn. Nhu cầu sử dụng dịch vụ thanh tốn quốc tế của nhóm khách hàng này

cũng sẽ có những thay đổi đáng kể, đặc biệt là dịch vụ chuyển tiền kiều hối.

NHNo Quảng Nam cần phát triển các dịch vụ thanh tốn quốc tế với đối

tượng khách hàng này, khơng để đánh mất thị phần này vào tay các NHTM

khác.

Tóm lại, khách hàng mục tiêu mà NHNoQN hướng đến để phát triển

hoạt động thanh toán quốc tế là các doanh nghiệp kinh doanh XNK, các gia

đình có người thân ở nước ngoài…

3.2.2.2. Định hướng phát triển

Nhận thức được tầm quan trọng của dịch vụ TTQT mang lại, NHNoQN

cần có chiến lược để phát triển và hoàn thiện dịch vụ TTQT nhằm giữ vững

và mở rộng thị phần thanh toán, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ, khả

năng thu hút khách hàng cũng như nâng cao lợi nhuận cho ngân hàng.

Đa dạng hố các loại hình dịch vụ thanh tốn quốc tế, các hình thức

kinh doanh ngoại tệ.

Đảm bảo và thực hiện tốt, nhanh chóng, chính xác các giao dịch thanh

toán quốc tế đối với khách hàng, tăng mức độ hài lòng của khách hàng qua67các chỉ tiêu như thời gian chờ đợi của khách hàng để được phục vụ, thời gian

thực hiện dịch vụ.

Tiếp tục phát triển bàn đại lý thu đổi ngoại tệ nhằm tăng nguồn ngoại

tệ, đáp ứng các nhu cầu về thanh toán cho các doanh nghiệp XNK.

Phát triển các khách hàng mới, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu,

các khách hàng cá nhân để đưa ra các chính sách khách hàng hợp lý, cạnh

tranh với các NHTM khác. Đánh giá các khách hàng tiềm năng, có năng lực

tài chính và uy tín để mở rộng hoạt động cho vay tài trợ xuất nhập khẩu tại chi

nhánh.

Tổ chức đào tạo chuyên đề về thanh toán quốc tế theo UCP; và Quyết

định số 858/QĐ-NHNo-QHQT ngày 29/06/2007 của NHNo&PTNT Việt

Nam. Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên cung ứng dịch vụ.

3.2.2.3. Mục tiêu cụ thể

Các dịch vụ của hoạt động TTQT có vị trí quan trọng trong chiến lược

phát triển đến năm 2010 của NHNoQN nhằm mục tiêu tăng tỉ lệ thu dịch vụ

trong doanh thu, phù hợp với hướng phát triển đúng đắn của các NHTM hiện

đại. NHNoQN cần tận dụng phát huy những điểm mạnh sẵn có về mạng lưới

chi nhánh, phòng giao dịch rộng khắp các huyện trong tỉnh Quảng Nam, đây là

điều kiện hết sức thuận lợi cho việc phát triển hoạt động kinh doanh cũng như

hoạt động TTQT nói riêng.

Mục tiêu cụ thể phát triển dịch vụ TTQT của NHNoQN năm 2010 và

những năm tiếp theo như sau:

- Dịch vụ chuyển tiền tăng trưởng 11%/năm.

- Dịch vụ thanh toán nhờ thu tăng trưởng 12%/năm.

- Dịch vụ tín dụng chứng từ tăng trưởng 14%/năm.

- Thu phí dịch vụ TTQT tăng trưởng 12%/năm.68Trong thời gian tới, NHNoQN cần có chương trình chỉ đạo mạnh mẽ về

công tác kinh doanh đối ngoại. Đảm bảo từ Hội sở tỉnh đến các chi nhánh phụ

thuộc thấy được thực trạng và thách thức trong hoạt động kinh doanh đối ngoại

của NHNoQN, coi hoạt động kinh doanh đối ngoại là mội trong những mục

tiêu quan trọng của hoạt động kinh doanh của NHNoQN. Hàng năm, Ban Lãnh

đạo NHNoQN cần giao chỉ tiêu cụ thể về phát triển hoạt động TTQT cho từng

chi nhánh phụ thuộc để thực hiện mục tiêu chung của NHNoQN.

Do vậy, cần tập trung nguồn lực để đạt được mục tiêu do NHNoVN

giao, tối ưu hoá khả năng cạnh tranh và đem lại lợi nhuận cho ngân hàng,

nâng cao hơn thị phần trong hoạt động thanh toán quốc tế, phát triển mạnh mẽ

các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế, đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản

phẩm dịch vụ, đảm bảo hội nhập quốc tế và khu vực.

3.2. Các giải pháp cụ thể

3.2.1. Giải pháp phát triển hình thức TTQT

Như phân tích ở Chương II, điểm yếu của NHNoQN là số lượng dịch

vụ TTQT cung ứng không nhiều, chủ yếu là các dịch vụ TTQT cơ bản như

chuyển tiền, nhờ thu và thư tín dụng trả ngay. Do nhu cầu của khách hàng

thường xuyên thay đổi nên các sản phẩm và dịch vụ cũng phải có sự đa dạng

hóa cho phù hợp với từng thời kỳ phát triển của NHNoQN, đáp ứng tốt nhất

nhu cầu của khách hàng, tăng lợi nhuận cho ngân hàng, giữ vững các khách

hàng truyền thống và phát triển thêm các khách hàng mới.

Dịch vụ chuyển tiền

Dịch vụ chuyển tiền thanh toán quốc tế tại NHNo Quảng Nam đang

thực hiện qua mạng SWIFT, chuyển qua tài khoản của người thụ hưởng. Dịch

vụ chuyển tiền này chủ yếu được các doanh nghiệp, tổ chức xã hội sử dụng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động của NHNNQN, NHNoQN, NHNTQN, NHĐTQN, NHCTQN, và các một số NHTM khác trên địa bàn)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×