Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Các biện pháp xử lý trượt (tiếp)

III. Các biện pháp xử lý trượt (tiếp)

Tải bản đầy đủ - 0trang

• GIA CỐ CÁC KHỐI TRƯỢT BẰNG CÁC CƠNG TRÌNH NEO GIỮ,CHẮN ĐỠPhòng chống trượt bằng cơng trình neo giữ,chắn đỡ• CẢI TẠO TÍNH CHẤT CỦA ĐÁ

• GIẢM ĐỘ DỐC CỦA MÁI DỐCMột số biện pháp phòng chống trượt thường

sử dụngBảo vệ bờ dốc đường giao thôngNeo kết hợp phun bê

tơng bề mặtNeo đấtLắp đặt neoCảm ơn Thầy

và tồn thể

các bạn đã

lắng ngheTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Các biện pháp xử lý trượt (tiếp)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×