Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.10: Dự báo một số chỉ tiêu phát du lịch ở Huyện Kỳ Sơn

Bảng 3.10: Dự báo một số chỉ tiêu phát du lịch ở Huyện Kỳ Sơn

Tải bản đầy đủ - 0trang

89

3.3.4. Định hướng phát triển du lịch theo hướng bền vững

3.3.4.1. Định hướng phát triển thị trường khách du lịch

* Thị trường nước ngoài: Tập trung khai thác các thị trƣờng trọng điểm,

trên nền tảng các thị trƣờng truyền thống của Du lịch tỉnh Hòa Bình nhƣ:

Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Tây Âu (Hà Lan, Tây Ban Nha).

* Thị trường trong nước: Thị trƣờng khách du lịch nội địa đƣợc xác định

là thị trƣờng chính của Du lịch Kỳ Sơn. Tập trung phát triển mạnh thị trƣờng

khách du lịch nội địa từ thủ đô Hà Nội, các tỉnh trong vùng Đồng bằng Sông

Hồng và Duyên hải Đông Bắc (các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình,

Hà Nam, Nam Định, Thái Bình,…), Thanh Hóa (tỉnh lân cận), các tỉnh Tây

Bắc (tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La…). Ngồi ra, còn mở rộng thêm thị

trƣờng khách du lịch nội địa đến từ các trung tâm phân phối khách lớn nhƣ

thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ.

- Các phân khúc chính: Tập trung khai thác phân khúc khách có mức thu

nhập trung bình trở lên với các đối tƣợng khách chính: Khách du lịch cuối

tuần, chủ yếu đến từ Hà Nội (do có vị trí gần, giao thơng thuận tiện) và khách

nội tỉnh; phân khúc thị trƣờng này có đặc điểm là những đồn khách nhỏ, đi

theo gia đình và tự tổ chức chuyến đi; sản phẩm du lịch ƣa thích của thị

trƣờng này là du lịch tham quan cảnh quan sinh thái, nghỉ dƣỡng, vui chơi

giải trí,… Khách du lịch thể thao, giải trí. Khách du lịch sinh thái, khám phá.

3.3.4.2. Định hướng về phát triển các sản phẩm du lịch

* Sản phẩm du lịch chính:

- Du lịch sinh thái, nghỉ cuối tuần: Với vị trí gần thủ đơ Hà Nội, cách

trung tâm Hà Nội khoảng 60km, cách Thị trấn Xuân Mai khoảng 25km, có

thể kết nối trực tiếp với Thủ đô Hà Nội qua tuyến Quốc lộ 6 và đƣờng cao

tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, là những thuận lợi nhất định để phát triển loại

hình du lịch này. Tuy nhiên, Kỳ Sơn cần lựa chọn cho mình mơ hình thích

hợp để có thể cạnh tranh với các khu vực có tiềm năng khác. Mơ hình du90

lịch sinh thái, nghỉ cuối tuần đề xuất cho Kỳ Sơn là các điểm du lịch sinh

thái khai thác các khu vực có cảnh quan thiên nhiên đẹp, các khu vực hồ

nƣớc (để tận dụng ƣu thế mặt nƣớc). Các điểm du lịch sinh thái này sẽ là

những điểm đến tổng hợp cung cấp các dịch vụ chính, bao gồm: Ẩm thực,

Vui chơi giải trí, Thể thao, Lƣu trú,…

- Phát triển các sản phẩm thể thao trên mặt nƣớc tại các hồ (Hồ Đồng Bến,

Hồ Rơn, Hồ Mè, Hồ Dụ…) và lòng sông Đà địa phận chảy qua huyện Kỳ

Sơn: Ca nô, lƣớt ván, dù lƣợn, câu cá, chèo thuyền Kayak, đạp xe trên mặt

nƣớc, motor nƣớc, đua thuyền, du thuyền tham quan cảnh quan sông Đà…

- Kết nối tham quan, vui chơi, giải trí khu vực lòng hồ sơng Đà đoạn qua

thành phố Hòa Bình và các huyện (Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình).

- Các hoạt động thể thao dựa vào địa hình: Xe đạp, motor, ơtơ địa hình,…

- Thể thao mạo hiểm: Leo núi, nhảy dù

- Du lịch vui chơi, giải trí: Phát triển các loại hình vui chơi giải trí tập

trung tại khu vực Trung tâm huyện; Vui chơi giải trí trên mặt nƣớc; Vui chơi

giải trí tại các khu du lịch.

* Sản phẩm du lịch bổ trợ:

- Du lịch tâm linh: Thăm quan, đi lễ tại một số điểm tâm linh, tín ngƣỡng

nhƣ: Lạc Hồng Viên (xã Dân Hòa), Đình Móng (xóm Nút, xã Dân Hạ), khơi

phục Chùa Bẵn (xã Mơng Hóa).

- Phát triển địa điểm chiến thắng Cầu Mè (Tƣợng đài E66) thành một điểm

du lịch văn hóa, một điểm dừng chân trên tuyến đƣờng lịch sử của tỉnh và

tuyến du lịch Tây Bắc thăm chiến trƣờng xƣa. Đồng thời, là một điểm lịch sử

văn hóa để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

- Du lịch cộng đồng: Đầu tƣ và phát triển xóm Quốc (xã Phú Minh), xóm

Mùi (xã Độc Lập) thành điểm du lịch cộng đồng phục vụ khách du lịch. Các

hoạt động chính nhƣ: Phục dựng lại các khu tái hiện đời sống sinh hoạt của

ngƣời dân tộc Mƣờng: Xây dựng các khu nhà sàn, khu phố thƣơng mại có91

phong cách kiến trúc truyền thống dân tộc Mƣờng kết hợp dịch vụ mua sắm,

ẩm thực dân tộc, tạo thành điểm du lịch mới cho huyện Kỳ Sơn.

3.3.4.3. Định hướng về phát triển không gian lãnh thổ du lịch

Cơ cấu phát triển không gian du lịch huyện kỳ sơn, bao gồm:

- Trung tâm du lịch, dịch vụ: Đóng vai trò trung tâm cung cấp dịch vụ:

Lƣu trú, ăn uống, thông tin, hƣớng dẫn khách và các hoạt động vui chơi,

giải trí.

- Các khu du lịch quan trọng/động lực phát triển: Là các điểm đến cung

cấp các trải nghiệm, các sản phẩm và dịch vụ cho khách du lịch.

- Các điểm du lịch tham quan: Là các điểm tài nguyên phục vụ nhu cầu

tham quan của khách du lịch.

- Các tuyến du lịch: Sự kết nối về hạ tầng và dịch vụ phục vụ khách du

lịch.

3.3.5. Giải pháp phát triển du lịch theo hướng bền vững

3.3.5.1. Giải pháp phát triển các tuyến du lịch

* Tuyến du lịch liên tỉnh, liên vùng:

- Tuyến Hà Nội - Kỳ Sơn (Hòa Bình) - Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên

- Lai Châu: Là tuyến du lịch liên tỉnh kết nối Hà Nội với các tỉnh trong

vùng Trung du miền núi phía Bắc theo Quốc lộ 6, Quốc lộ 12.

- Tuyến Thành phố Hòa Bình - Kỳ Sơn - các tỉnh đồng bằng sông Hồng

và Duyên hải Đông Bắc: Tuyến này chủ yếu khai thác nguồn khách từ Hà

Nội và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc đến với Kỳ

Sơn hoặc từ Hòa Bình đi các địa phƣơng trên theo Quốc lộ 6, Quốc lộ 5.

- Tuyến Kỳ Sơn - Thanh Hóa - các tỉnh phí Nam: Theo tuyến đƣờng

Quốc lộ 15.

- Tuyến Kỳ sơn - Ba Vì (Hà Nội) - Phú Thọ:. Kết nối Kỳ sơn với các

điểm du lịch tại Ba Vì nhƣ: Vƣờn Quốc gia Ba Vì, Hồ Suối Hai,… và các92

điểm du lịch tại Phú Thọ nhƣ: Nƣớc khống nóng Thanh Thủy (huyện

Thanh Thủy), Khu di tích lịch sử Đền Hùng…

- Tuyến du lịch theo đƣờng thủy Sông Đà kết nối Kỳ Sơn - Phú Thọ.

* Tuyến du lịch nội tỉnh:

- Tuyến Thành phố Hòa Bình -Kỳ Sơn -Lƣơng Sơn: Là tuyến du lịch

chuyên đề du lịch sinh thái.

- Tuyến Kỳ Sơn -Thành phố Hòa Bình -Cao phong -Tân Lạc -Mai Châu:

Đây là tuyến du lịch gắn với Quốc lộ 6.

- Tuyến Kỳ Sơn -Thành phố Hòa Bình -Kim Bôi -Lạc Thủy.

- Tuyến du lịch chuyên đề : Tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử cách

mạng trên địa bàn tỉnh, các điểm tham quan chính bao gồm Địa điểm chiến

thắng Cầu Mè (huyện Kỳ Sơn), Khu căn cứ Hiền Lƣơng -Tu Lý (huyện Đà

Bắc), Khu căn cứ cách mạng Mƣờng Diềm (huyện Đà Bắc), Chiến khu

Mƣờng Khói (huyện Lạc Sơn),…

- Tuyến du lịch theo hƣớng đƣờng thủy Sơng Đà kết nối Kỳ Sơn với Hồ

Hòa Bình :

. Bến thuyền du lịch tại Kỳ Sơn - Bến thuyền du lịch phƣờng Tân Thịnh

(Thành phố Hòa Bình) - cảng Bích Hạ hoặc cảng Ba Cấp - đảo Dừa - đền

Thác Bờ - Vịnh Ngòi Hoa.

. Bến thuyền du lịch tại Kỳ Sơn - Bến thuyền du lịch phƣờng Tân Thịnh

(thành phố Hòa Bình) - cảng Bích Hạ hoặc cảng Ba Cấp - Phúc Sạn (Mai

Châu).

. Bến thuyền du lịch tại Kỳ Sơn - Bến thuyền du lịch phƣờng Tân Thịnh

(thành phố Hòa Bình) - cảng Bích Hạ hoặc cảng Ba Cấp - Vịnh Hiền

Lƣơng

* Tuyến du lịch nội bộ:

- Tuyến Thị trấn Kỳ Sơn - Dân Hạ - Mơng Hóa - Dân Hòa: Theo Quốc

lộ 6. Các điểm tham quan trên tuyến : Khu du lịch Cao Vàng, địa điểm93

chiến thắng Cầu Mè, khu du lịch Hồ Dụ, khu du lịch sinh thái Thác Thăng

Thiên.

- Tuyến Thị trấn Kỳ Sơn - Phúc Tiến - Yên Quang: Theo đƣờng Tỉnh

446. Các điểm tham quan chính trên tuyến : Hồ Đồng Bến, Suối Thần

Buồng Nàng, Hồ Mè, Hồ Rợn.

- Tuyến Thị trấn Kỳ Sơn - Hợp Thành - Hợp Thịnh - Phú Minh: Theo

đƣờng tỉnh 445. Các điểm tham quan chính trên tuyến : Đầm Si, hồ Đồng

Bài, xóm Quốc.

- Tuyến Yên Quang - Hợp Thịnh - Hợp Thành - Thị trấn Kỳ Sơn: Theo

tuyến đƣờng huyện và đƣờng tỉnh 445, khám phá cảnh quan núi Cột Cờ,

vƣờn cây ăn trái và cảnh quan sông Đà.

- Tuyến Yên Quang - Phúc Tiến - Dân Hòa - Mơng Hóa: Theo đƣờng

tỉnh 446, tuyến du lịch thể thao, khám phá khai thác cảnh quan khu vực

Đỉnh Viên Nam, khu du lịch sinh thái Thác Thăng Thiên, Vƣờn Quốc gia

Ba Vì,…

3.3.5.2. Giải pháp về cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch

* Cơ sở lưu trú: Các loại hình du lịch huyện Kỳ Sơn bao gồm: Khách

sạn, biệt thự, nhà nghỉ dƣỡng (resort, bungalow), nhà nghỉ, nhà nghỉ cộng

đồng (homestay). Phân bố cơ sở lƣu trú đến năm 2020 nhƣ sau:

- Hệ thống cơ sở vui chơi, giải trí: Hệ thống các Trung tâm vui chơi,

giải trí hỗn hợp: Game, Cinema, Shopping… tại khu vực Thị trấn Kỳ Sơn;

Các loại hình vui chơi giải trí tập trung kết hợp tại các Trung tâm thƣơng

mại, siêu thị ; Trung tâm giải trí bên cạnh các khu du lịch nhằm đảm bảo

nhu cầu giải trí cho khách du lịch và khách nghỉ dƣỡng dài ngày ; Vui chơi,

giải trí ngồi trời với các hoạt động chèo thuyền, bơi, câu cá, cắm trại, dã

ngoại: Tập trung tại khu du lịch Hồ Đồng Bến, khu du lịch Hồ Dụ, khu du

lịch Hồ Rợn,…

* Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật khác:94

- Cơ sở thƣơng mại, dịch vụ: Xây dựng khu dịch vụ bán hàng lƣu niệm

phục vụ khách du lịch tại các điểm thăm quan, du lịch; Xây dựng các cơ sở

dịch vụ: Trung tâm thƣơng mại, siêu thị, chợ truyền thóng phục vụ dân cƣ

và phát triển du lịch ; Phát triển mở rộng các nhà hàng, cơ sở phục vụ ăn

uống tại Thị trấn Kỳ Sơn và các khu du lịch.

- Hệ thống các cơ sở phục vụ nhu cầu thể thao: Các loại hình dịch vụ

thể thao trên mặt nƣớc và trên cạn nhƣ: chèo thuyền Kayak, xe đạp địa

hình,…

3.3.5.3. Giải pháp hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch

* Hệ thống giao thơng: Các tuyến giao thơng chính đƣợc cải tạo, xây dựng

mới theo Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hòa Bình đến năm 2020. Quy hoạch

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, Quy hoạch

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Kỳ Sơn đến năm 2020,… cụ thể:

- Quốc lộ 6: Nâng cấp chuẩn cấp III; riêng đoạn Xuân Mai - Hòa Bình đạt

theo quy hoạch cấp II.

- Đƣờng Hòa Lạc - Thành phố Hòa Bình: Tuyến từ ngã tƣ đƣờng Láng Hòa Lạc, kéo dài về phía Tây vào địa phận Hòa Bình, tới xã Trung Minh và

huyện Kỳ Sơn (phía hạ lƣu Bến Ngọc) nối với điểm giao với đƣờng Trƣơng

Hán Siêu - Thành phố Hòa Bình và đƣờng tỉnh 434. Đến năm 2020 hoàn

thành xây dựng đạt tiêu chuẩn đƣờng cao tốc từ 4-6 làn xe.

- Nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp V đƣờng tỉnh 445 (Pheo - Chẹ) và đƣờng

tỉnh 446 (Bãi Nai - Đồng Dăm).

- Đƣờng tỉnh 448 (Bãi Chạo - Đú Sáng) kéo dài qua xã Đú Sáng nối với

Quốc lộ 6 tại xã Dân Hạ.

- Mạng lƣới giao thông tại Thị trấn Kỳ Sơn: Nâng cấp, mở rộng mạng lƣới

giao thông tại thị trấn Kỳ Sơn theo tiêu chuẩn đƣờng đô thị.

- Nâng cấp các tuyến đƣờng huyện đạt chuẩn cấp V, cứng hóa mặt đƣờng

tối thiểu bằng bê tơng xi măng và đá dăm láng nhựa; phấn đấu đến năm 202095

có 90% tuyến đƣờng xã đƣợc nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp VI và tối thiểu đạt

loại A về giao thông nông thôn.

* Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác: Hệ thống cấp điện, cấp nƣớc, thốt

nƣớc và vệ sinh mơi trƣờng đƣợc nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới theo Quy

hoạch xây dựng vùng tỉnh Hòa Bình đến năm 2020. Quy hoạch tổng thể phát

triển kinh tế - xã hội huyện Kỳ Sơn đến năm 2020,…

- Nâng cấp, cải tạo hồn chỉnh mạng lƣới cấp điện, cấp nƣớc, thốt nƣớc

tại các khu, điểm du lịch đảm bảo phục vụ nhu cầu phát triển du lịch.

- Hệ thống điện chiếu sáng đƣợc đầu tƣ đồng bộ với các tuyến giao thơng.

3.3.5.4. Giải pháp về cơ chế chính sách

- Nâng cao năng lực quản lý Nhà nƣớc của các cấp chính quyền và công

tác tuyên truyền vận động của Mặt trận tổ quốc và các đồn thể nhân dân,

thực hiện có hiệu quả cơng tác cải cách hành chính, tạo điều kiện quan trọng

cho phát triển du lịch.

- Xây dựng theo thẩm quyền hoặc đề xuất với cơ quan có thẩm quyền ban

hành các cơ chế, chính sách tạo mơi trƣờng thơng thống, hỗ trợ và khuyến

khích doanh nghiệp đầu tƣ vào các dự án du lịch trên địa bàn huyện.

- Tập trung huy động các nguồn vốn để đầu tƣ cho phát triển du lịch. Đối

với vốn ngân sách nhà nƣớc, ƣu tiên tập trung cho các cơng trình trọng điểm

về du lịch, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng. Tạo điều kiện thuận lợi cho các

nhà đầu tƣ có đủ năng lực, kinh nghiệm, khả năng tài chính đầu tƣ kinh doanh

du lịch trên địa bàn huyện.

- Tập trung giải quyết những vƣớng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp

đầu tƣ các dự án trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, đặc biệt là cơng tác giải

phóng mặt bằng, thẩm định dự án, cấp phép đầu tƣ.

- Xây dựng cơ chế đào tạo, bồi dƣỡng, thu hút nhân tài trong lĩnh vực du

lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong điều kiện hội

nhập kinh tế quốc tế.96

- Xây dựng chính sách ƣu đãi đầu tƣ phát triển du lịch; ƣu đãi đầu tƣ vào

khai thác văn hóa bản địa cho phát triển du lịch cộng đồng.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tƣ vào du lịch và tổ

chức các loại hình dịch vụ du lịch.

- Có chính sách ƣu đãi về đất đai, giải phóng mặt bằng cho các dự án du

lịch có quy mơ lớn, trọng điểm.

- Triển khai, hƣớng dẫn các quy chế về quản lý du lịch tại các địa bàn có

hoạt động du lịch.

3.3.5.5. Giải pháp thu hút, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư

- Ƣu tiên bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nƣớc để hoàn thiện cơ sở hạ tầng,

cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch.

- Kêu gọi các dự án đầu tƣ cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở lƣu trú: Nhà nƣớc

quy hoạch các khu đất dành cho các dự án đầu tƣ cơ sở vật chất kỹ thuật và hỗ

trợ đầu tƣ cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất.

- Tăng cƣờng huy động nguồn vốn ODA thơng qua vay ƣu đãi nƣớc ngồi

hoặc phát hành trái phiếu Chính phủ cho các cơng trình cơ sở hạ tầng du lịch

và tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế để kêu gọi, tài trợ khơng hồn lại cho các

chƣơng trình, dự án phát triển dài hạn.

- Thu hút đầu tƣ của khu vực tƣ nhân cho các dự án phát triển cơ sở hạ

tầng, có các chính sách thu hút đầu tƣ nhƣ: Đổi đất lấy hạ tầng, hình thức BT,

hình thức đối tác cơng - tƣ (PPP),…

- Tăng cƣờng sự giúp đỡ và phối hợp với các Sở, Ngành ở Tỉnh để thực

hiện lồng ghép các chƣơng trình mục tiêu quốc gia, các dự án của các ngành

khác có liên quan với phát triển du lịch để giảm bớt những khó khăn về vốn

của địa phƣơng. Các chƣơng trình, dự án cụ thể nhƣ chƣơng trình ứng phó

biến đổi khí hậu, nơng thơn mới, trồng rừng, khôi phục và phát triển nghề thủ

công truyền thống…97

- Phát huy vai trò năng động của thị trƣờng tài chính trong nhân dân; tạo

cơ chế để các thành phần kinh tế, kể cả kinh tế hộ gia đình, cá nhân có thể

tham gia vào đầu tƣ du lịch.

-Thu hút các nguồn vốn khu vực tƣ nhân để cải thiện cơ sở vật chất kỹ

thuật du lịch.

3.3.5.6. Giải pháp về cơng tác quản lý

- Bổ sung và kiện tồn cán bộ chun trách về du lịch trực thuộc phòng

Văn hóa - Thông tin huyện Kỳ Sơn.

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến kịp thời các quy định của pháp luật về

hoạt động du lịch trong cán bộ công chức và các tổ chức, đơn vị kinh doanh

du lịch trên địa bàn huyện.

- Khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp kinh

doanh dịch vụ lữ hành, mở đại lý, chi nhánh và văn phòng đại diện du lịch tại

huyện.

- Nâng cao vai trò tham mƣu, chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nƣớc về du

lịch.

- Tăng cƣờng công tác kiểm tra xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh

doanh dịch vụ du lịch, tạo môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh để thúc đẩy du

lịch.

- Tăng cƣờng phối hợp liên ngành trong việc thực hiện Đề án phát triển du

lịch huyện để giải quyết những vấn đề có liên quan đến quản lý phát triển du

lịch nhƣ đầu tƣ phát triển sản phẩm, xúc tiến quảng bá du lịch, bảo vệ môi

trƣờng, khai thác tài nguyên du lịch, quản lý sử dụng đất, cơ sở hạ tầng,…

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nƣớc về du lịch.

3.3.5.7. Giải pháp về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch

- Đa dạng hóa các hình thức đào tạo, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực

du lịch; khuyến khích đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực địa phƣơng.98

- Cần có chính sách ƣu tiên phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp, chất

lƣợng cao bên cạnh du lịch cộng đồng để theo kịp mặt bằng chung của khu

vực.

- Đào tạo nguồn nhân lực làm du lịch, tập trung đào tạo nghiệp vụ: Quản

lý du lịch (Nhà hàng, khách sạn, khu du lịch..), dịch vụ du lịch (Lễ tân, hƣớng

dẫn viên...), nghệ thuật và thái độ cho tất cả các thành phần kinh tế tham gia

kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và

chất lƣợng phục vụ khách du lịch.

- Phối hợp mở các lớp bồi dƣỡng về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và

kỹ năng giao tiếp phục vụ khách du lịch cho ngƣời dân trực tiếp tham gia các

hoạt động dịch vụ du lịch tại các điểm du lịch cộng đồng.

- Hợp tác với các trung tâm đào tạo lớn tại Hà Nội và các tổ chức đào tạo

quốc tế.

- Khuyến khích mở các trƣờng lớp hoặc trung tâm đào tạo nguồn nhân lực

du lịch tại huyện Kỳ Sơn.

- Khuyến khích các tổ chức kinh tế, kinh tế - xã hội, doanh nghiệp tăng

cƣờng công tác đào tạo nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực du lịch.

- Liên kết đào tạo, bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực

trong các tổ chức, đơn vị kinh doanh du lịch để trang bị những kiến thức và

kỹ năng ngành nghề theo tiêu chuẩn Việt Nam nhằm nâng cao chất lƣợng

phục vụ, từng bƣớc chuyên nghiệp hóa hoạt động dịch vụ du lịch.

- Thƣờng xuyên bồi dƣỡng nghiệp vụ cho đội ngũ thuyết minh viên, hƣớng

dẫn viên du lịch những kiến thức cơ bản về lịch sử văn hóa, các di tích, danh

lam thắng cảnh và các địa danh du lịch của huyện; các kỹ năng thuyết trình,

chăm sóc khách hàng nhằm nâng cao chất lƣợng phục vụ du khách.

- Đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ giao tiếp cơ bản cho cán bộ công

chức quản lý, ngƣời lao động tại các đơn vị kinh doanh du lịch, ngƣời dân

trực tiếp phục vụ khách du lịch tại các khu, điểm du lịch.99

- Nâng cao nhận thức của các nhà đầu tƣ, các doanh nghiệp du lịch.

- Đối với du lịch mang tính cộng đồng, cần khuyến khích phát triển nguồn

nhân lực tại chỗ, ƣu tiên phát triển lao động là đồng bào các dân tộc thiểu số

với những lao động giản đơn để dần dần xã hội hóa phát triển nguồn nhân lực

tại các khu du lịch.

3.3.5.8. Giải pháp về thông tin tuyên truyền, xúc tiến quảng bá

- Ƣu tiên hỗ trợ kinh phí nhà nƣớc cho thông tin tuyên truyền, xúc tiến

quảng bá các sản phẩm du lịch của huyện Kỳ Sơn.

- Tăng cƣờng công tác quảng bá thông qua các hội chợ trong, ngoài tỉnh,

tại hội chợ quốc tế các nƣớc trọng điểm về khách du lịch và thơng qua các sự

kiện chính trị, kinh tế, văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch trong nƣớc và

quốc tế.

- Tăng cƣờng quảng bá trên các kênh truyền thơng uy tín trong lĩnh vực du

lịch, lĩnh vực tìm kiếm trên mạng internet.

- Xuất bản những ấn phẩm giới thiệu về du lịch Kỳ Sơn nhƣ: Sách hƣớng

dẫn du lịch, tập gấp, tạp chí du lịch, bản đồ du lịch bằng nhiều thứ tiếng: Anh,

Pháp, Việt.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá xúc tiến về du lịch bằng nhiều hình

thức có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, đảm bảo thiết thực hiệu quả.

Có chính sách m ời chào các Cơng ty lữ hành, các cơ quan báo chí đến khảo

sát, giới thiệu các sản phẩm du lịch và dịch vụ du lịch của huyện, tổ chức các

tour, tuyến du lịch cố định và phát triển bền vững.

- Thƣờng xuyên nghiên cứu thị trƣờng, nhu cầu khách du lịch, để có kế

hoạch phát triển các sản phẩm du lịch.

- Lập danh mục các dự án, kêu gọi đầu tƣ tập trung vào phát triển du lịch

huyện Kỳ Sơn. Tập trung vào một số dự án trọng điểm nhƣ: Dự án Khu thể

thao sân Golf Phúc Tiến; Khu thể thao sân Golf Hòa Bình - Geleximco; Khu

du lịch hồ Đồng Bến,…Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.10: Dự báo một số chỉ tiêu phát du lịch ở Huyện Kỳ Sơn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×