Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hệ thống nguồn điện của huyện Kỳ Sơn được cung cấp từ mạng lưới điện quốc gia, với hệ thống cột, dây dẫn và các trạm biến áp chắc chắn, kiên cố, chạy dài từ Xuân Mai - Huyện Kỳ Sơn - Thành phố Hòa Bình trên tuyến lộ 371. Tuyến lộ 371 Kỳ Sơn lấy từ trạ...

Hệ thống nguồn điện của huyện Kỳ Sơn được cung cấp từ mạng lưới điện quốc gia, với hệ thống cột, dây dẫn và các trạm biến áp chắc chắn, kiên cố, chạy dài từ Xuân Mai - Huyện Kỳ Sơn - Thành phố Hòa Bình trên tuyến lộ 371. Tuyến lộ 371 Kỳ Sơn lấy từ trạ...

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hệ thống nguồn điện của huyện Kỳ Sơn được cung cấp từ mạng lưới điện quốc gia, với hệ thống cột, dây dẫn và các trạm biến áp chắc chắn, kiên cố, chạy dài từ Xuân Mai - Huyện Kỳ Sơn - Thành phố Hòa Bình trên tuyến lộ 371. Tuyến lộ 371 Kỳ Sơn lấy từ trạ...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×