Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Huyện Chương Mỹ nằm ở phía Tây Nam thủ đô Hà Nội, có toạ độ địa lý 20023’ đến 20045’ độ vĩ Bắc và từ 105030’ đến 105035’ kinh độ Đông. Phía Bắc giáp huyện Quốc Oai; phía Đông giáp với quận Hà Đông, huyện Thanh Oai; phía Nam giáp huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức...

Huyện Chương Mỹ nằm ở phía Tây Nam thủ đô Hà Nội, có toạ độ địa lý 20023’ đến 20045’ độ vĩ Bắc và từ 105030’ đến 105035’ kinh độ Đông. Phía Bắc giáp huyện Quốc Oai; phía Đông giáp với quận Hà Đông, huyện Thanh Oai; phía Nam giáp huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức...

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Huyện Chương Mỹ nằm ở phía Tây Nam thủ đô Hà Nội, có toạ độ địa lý 20023’ đến 20045’ độ vĩ Bắc và từ 105030’ đến 105035’ kinh độ Đông. Phía Bắc giáp huyện Quốc Oai; phía Đông giáp với quận Hà Đông, huyện Thanh Oai; phía Nam giáp huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×