Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.11: Số liệu tính toán độ tin cậy lộ 972 TG Tam Đảo áp dụng giải pháp 2 xây dựng trạm 110 kV Tam Đảo

Bảng 3.11: Số liệu tính toán độ tin cậy lộ 972 TG Tam Đảo áp dụng giải pháp 2 xây dựng trạm 110 kV Tam Đảo

Tải bản đầy đủ - 0trang

8LỘ 972 TĐ30/05/2014

12:00:00 AM18h030/05/2014

12:00:00 AM18h770KhácNhảy MC 972 TGTĐ thoáng

qua do mưa giơng ( khi có

giải pháp MC cột 63 sẽ nhảy

chỉ mất điện 403 Kh thay

cho việc mất 2540 KH)10Lâm Trường18/07/2014

12:00:00 AM6h3518/07/2014

12:00:00 AM8h451300KhácNổ chì 10KV pha BTổng nhóm 1 :0140302,821016208,060075,5830111,6962.Cắt điện cho cơng tác bảo trì, bảo dưỡng

lưới điện phân phối1Hồ Sơn 303/03/2014

12:00:00 AM12h503/03/2014

12:00:00 AM13h15700Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpTháo, lắp CSV 10kV029106,3702Thơn 203/03/2014

12:00:00 AM8h4503/03/2014

12:00:00 AM9h45600Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpThí nghiệm định kỳ MBA0210606,3603Thơn 103/03/2014

12:00:00 AM9h5503/03/2014

12:00:00 AM10h40450Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

công nghiệpTháo, lắp CSV 10kV017003,1504CC Hợp Châu 204/03/2014

12:00:00 AM8h5404/03/2014

12:00:00 AM9h53590Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpTháo, lắp CSV 10kV01293017,2875Hợp Châu 408/03/2014

12:00:00 AM8h608/03/2014

12:00:00 AM8h43370Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpTháo, lắp CSV 10kV01421015,5776Chống q tải XBT

Xóm Cóc08/03/2014

12:00:00 AM9h1808/03/2014

12:00:00 AM10h42840Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpTháo, lắp CSV 10kV01225018,9007Minh Quang 208/03/2014

12:00:00 AM8h1008/03/2014

12:00:00 AM8h43330Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

công nghiệpTháo, lắp CSV 10kV01330010,8908Minh Quang 3 REII08/03/2014

12:00:00 AM8h5208/03/2014

12:00:00 AM9h30380Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpTháo, lắp CSV 10kV01275010,4509Thơn 214/03/2014

12:00:00 AM9h3014/03/2014

12:00:00 AM13h402500Cải tạo lưới điệnThay MBA nâng Công suất03106026,50010TBA SÂN GOLF 117/03/2014

12:00:00 AM8h5717/03/2014

12:00:00 AM9h40430Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpThí nghiệm định kỳ MBA01104311TBA SÂN GOLF 217/03/2014

12:00:00 AM13h3017/03/2014

12:00:00 AM14h10400Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpThí nghiệm định kỳ MBA01104012TBA SÂN GOLF 317/03/2014

12:00:00 AM10h4017/03/2014

12:00:00 AM11h30500Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpThí nghiệm định kỳ MBA01105013Xóm Thơng19/03/2014

12:00:00 AM8h1019/03/2014

12:00:00 AM10h551650Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpThay MBA 180kVA-10/0.4kV

bằng MBA 180kVA-10/0.4kV,

thí nghiệm lại MBA sau lắp

đặt0191015,01514Xóm Con19/03/2014

12:00:00 AM8h4719/03/2014

12:00:00 AM12h452380Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpThay MBA 180kVA-10/0.4kV

bằng MBA 180kVA, thí

nghiệm lại MBA sau lắp đặt0184019,99215CD1 Z9522/03/2014

12:00:00 AM8h5022/03/2014

12:00:00 AM12h522420Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpThí nghiệm định kỳ tram 201

và 203 NM Z9501601,45229/03/2014

12:00:00 AM13h529/03/2014

12:00:00 AM13h30250Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpThay cơng tơ định kỳ01102516Bảo Qn517Chống q tải XBT

Xóm Cóc31/03/2014

12:00:00 AM8h3531/03/2014

12:00:00 AM9h28530Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpThay cơng tơ đầu cực MBA02226011,97819BAN QLKNM TD-T411/06/2014

12:00:00 AM14h011/06/2014

12:00:00 AM15h16760Kháclắp đặt hệ thống đo đếm đấu

trừ phụ cho Trung Tâm Huấn

Luyện Thế Thao Quốc Gia01107620Chống Q tải TT TĐ21/06/2014

12:00:00 AM7h5521/06/2014

12:00:00 AM9h873021Thôn 227/06/2014

12:00:00 AM8h1027/06/2014

12:00:00 AM11h14184022Minh Quang 127/06/2014

12:00:00 AM13h5527/06/2014

12:00:00 AM17h48233024CDF7316/07/2014

12:00:00 AM7h016/07/2014

12:00:00 AM16h125520Sửa chữa thường Thay ATM 400v lộ B từ 250A

xuyên

lên 300A0112308,979KhácThay MBA 250kva

=MBA250kva ( do cách điện

không đạt )01106019,504KhácThay MBA

250kva=MBA250kva (do cách

điện không đạt )01381088,773Sửa chữa thường Cắt CDF73 DZ972 TGTD để

xuyên

thay CDF170 -DZ972 TGTD024030222,4560243005,590019503,99025LỘ 972 TĐ21/07/2014

12:00:00 AM10h4121/07/2014

10h54

12:00:00 AM130Kháccắt MC972TGTĐ để đóng

khơng điện

CDF170ĐZ972TGTĐ (cắt

MC Recloser cột 63 thay cho

cắt MC 972)26Hồ Sơn 323/07/2014

12:00:00 AM7h4523/07/2014

12:00:00 AM8h27420Thay công tơ định

kỳCắt điện TBA Hồ Sơn 327TBA SÂN GOLF 123/07/2014

12:00:00 AM8h5023/07/2014

12:00:00 AM9h20300Thay công tơ định

Cắt điện TBA sân GOOL T1

kỳ01103028TBA SÂN GOLF 323/07/2014

12:00:00 AM9h4123/07/2014

12:00:00 AM10h15340Thay công tơ định

Cắt điện TBA sân GOLF T3

kỳ01103429TBA SÂN GOLF 223/07/2014

12:00:00 AM10h3023/07/2014

12:00:00 AM11h0300Thay công tơ định

Cắt điện TBA sân GOLF T2

kỳ01103030Chống Q tải TT TĐ30/07/2014

12:00:00 AM8h1330/07/2014

12:00:00 AM11h352020Tháo, lắp ATM Tồng để thí

nghiệm01123024,846Khác31LỘ 972 TĐ05/08/2014

12:00:00 AM32CDF17014/08/2014

12:00:00 AM8h614/08/2014

12:00:00 AM10h501640Khác16/08/2014

12:00:00 AM9h816/08/2014

12:00:00 AM9h50420Khác16/08/2014

12:00:00 AM8h1216/08/2014

12:00:00 AM8h5038015h3005/08/2014

12:00:00 AM7h5600Sửa chữa lớn lưới

trung ápCắt điện DZ 972 TGTĐ Để ép

đầu cốt CSV Cột 3 NR NN

Minh quang,bảo dương CD

10KV TBA Hop châu 2

Cắt CDF170 ĐZ 972 TGTĐ

để dịch chuyển đường cáp

ngầm từ TBA Đô Thị đến TBA

Chiếu Sáng T1012,5400152,40001157025,748Kiểm tra hệ thống đo đếm đầu

cực MBA011042KhácKiểm tra hệ thống đo đếm đầu

cực MBA01103833TBA Bảo Quân34TBA Bảo Quân35TBA Bảo Quân316/08/2014

12:00:00 AM10h4016/08/2014

12:00:00 AM11h10300KhácKiểm tra hệ thống đo đếm đầu

cực MBA01103036TBA Bảo Quân416/08/2014

12:00:00 AM11h016/08/2014

12:00:00 AM11h30300KhácKiểm tra hệ thống đo đếm đầu

cực MBA01103037Bảo Quân 516/08/2014

12:00:00 AM12h4316/08/2014

12:00:00 AM13h30470KhácKiểm tra hệ thống đo đếm đầu

cực MBA01104738Vườn QG TĐ18/08/2014

12:00:00 AM8h3018/08/2014

12:00:00 AM9h10400KhácKiểm tra hệ thống đo đếm đầu

cực MBA01208039BAN QLKNM TD-T1- 20/08/2014

250

12:00:00 AM9h1620/08/2014

12:00:00 AM9h56400KhácKiểm tra hệ thống đo đếm đầu

cực MBA01208040BAN QLKNM TD-T320/08/2014

12:00:00 AM13h2520/08/2014

12:00:00 AM14h0350KhácKiểm tra hệ thống đo đếm đầu

cực MBA01103541BAN QLKNM TD-T220/08/2014

12:00:00 AM10h1620/08/2014

12:00:00 AM10h53370KhácCắt điện để kiểm tra hệ thống

đo đếm đầu cực TBA01103742BAN QLKNM TD-T420/08/2014

12:00:00 AM11h2220/08/2014

12:00:00 AM11h48260KhácCắt điện TBA để kiểm tra hệ

thống đo đếm đầu cực TBA01102643BAN QLKNM TD-T520/08/2014

12:00:00 AM12h1020/08/2014

12:00:00 AM13h6560KhácCắt điện TBA để kiểm tra hệ

thống đo đếm đầu cực MBA01105644Nhà Điều Dưỡng TĐ- 05/09/2014

BCA

12:00:00 AM15h1005/09/2014

12:00:00 AM16h30800KhácThay TI đầu cực MBA01108005/09/2014

12:00:00 AM11h1805/09/2014

12:00:00 AM11h52340KhácThay TI đầu cực MBA01103445TBA Bảo Quân46TBA Bảo Quân05/09/2014

12:00:00 AM10h3005/09/2014

12:00:00 AM10h55250KhácThay TI đầu cực MBA01102547Tân Phát 315/09/2014

12:00:00 AM11h2715/09/2014

12:00:00 AM12h0330KhácThay TI đầu cực MBA01103355DNTN THE GIOI

XANH03/12/2014

12:00:00 AM12h1703/12/2014

12:00:00 AM12h56390Thay công tơ định

kỳCắt điện TBA Thế Giới Xanh

250KVA ĐZ ̣972 TGTĐ để

thay công tơ đầu cực MBA0212046856CTY TMSXTC MY

NGHE03/12/2014

12:00:00 AM11h1503/12/2014

12:00:00 AM11h55400Cắt điện TBA Khách Sạn

Thay công tơ định

Hương Rừng ĐZ 972 TGTĐ

kỳ

để thay công tơ đầu cực MBA021040BAN QLKNM TD-DV 03/12/2014

DThi

12:00:00 AM10h2003/12/2014

12:00:00 AM11h0400Thay công tơ định

kỳCắt điện TBA DV Đô thị

180KVA ĐZ 972 TGTĐ để

thay công tơ đầu cực MBA02208003/12/2014

12:00:00 AM13h703/12/2014

12:00:00 AM13h50430Cắt điện TBA CTY Cổ Phần

Thay công tơ định

Du Lịch Tam Đảo 180KVA

kỳ

ĐZ 972 TGTĐ02104357581CTY CPDLICH TD59CD NHÁNH LẠC

HỒNG03/12/2014

12:00:00 AM60Minh Quang 3 REII61Cắt không tải CD Nhánh Lạc

Thay công tơ định Hồng để thay công tơ đầu cực

kỳ

MBA TBA Lạc Hồng ĐZ 972

TGTĐ011060KhácCắt điện TBA Minh Quang 3

Re 2 để đấu nối ĐZ kéo từ cột

1AB đến tủ 0.4KV0229308,7900KhácCắt diện lộ A TBA MQ3RE2

để kéo dây bổ xung thêm lộ

400v mới012470123,5002000KhácCắt điện TBA MQ2 để kéo

dây bổ xung thêm lộ xuất

tuyến 400v mới03336067,2002400KhácCắt điện lộ C để kéo thêm lộ

xuất tuyến mới01258061,92002275031,900022,5400299,720072 10,67301,310,92900009h003/12/2014

12:00:00 AM10h060016/12/2014

12:00:00 AM17h1016/12/2014

12:00:00 AM17h40300LỘ A TBA MINH

QUANG 3R216/12/2014

12:00:00 AM8h4016/12/2014

12:00:00 AM17h050062Minh Quang 217/12/2014

12:00:00 AM14h4017/12/2014

12:00:00 AM18h063Lộ C TBA Minh

Quang 217/12/2014

12:00:00 AM8h4017/12/2014

12:00:00 AM12h4065CC Hợp Châu 226/12/2014

12:00:00 AM11h426/12/2014

12:00:00 AM13h01160Khác66LỘ 972 TĐ26/12/2014

12:00:00 AM7h1026/12/2014

12:00:00 AM9h81180KhácTổng nhóm 2 :Cắt điện TBA Hợp Châu 2 để

kéo dây lấy độ võng đấu nối

ĐZ kéo mới từ cột 1A,1B đến

tủ 0,4kv

Cắt điện ĐZ 972 TGTĐ để

kéo dải dây lấy độ võng ĐZ 35

kV xây dựng mới giao chéo

khoảng 15-16 MK 971-972

TGTĐ3.Mất điện do sự cố hoặc cắt điện trên lưới điện 110 kVTổng nhóm 3 :04.Mất điện do lưới điện 220,500kV

1Tram 110kV Vĩnh Yên21/05/2014

12:00:00 AM7h4221/05/2014

12:00:00 AM8h28460Sự cốSự cố lưới điện Quốc Gia

500kV012,5400116,840012,5400116,840Do dân chặt cây đổ vào TBA

UBND Huyện Tam Đảo gây

sự cố012,540027,940Nhảy MC972 TGTD do mưa

giông ,sét (ảnh hưởng cơn bão

số 2)022,5400139,700Cắt CDF170 phân đoạn xử lý

sự cố do nhảy MC 972 TGTD01157039,878045,2370207,51884 24,03301,746,983Tổng nhóm 4 :

5.Cắt điện do các lý do khác

Lộ 972 TĐ05/06/2014

12:00:00 AM23117h405/06/2014

12:00:00 AMLộ 972 TĐ21/07/2014

12:00:00 AM5h4521/07/2014

12:00:00 AM6h40550CDF17021/07/2014

12:00:00 AM6h4021/07/2014

12:00:00 AM10h542540Tổng nhóm 5 :

Tổng đường dây 972:17h15110Vi phạm hành

lang lưới điện

Các ảnh hưởng

của hồn lưu bão

hoặc lũ qt, lốc

xốy

Các ảnh hưởng

của hồn lưu bão

hoặc lũ qt, lốc

xốy0Bảng 3.12: Kết quả tính toán độ tin cậy lộ 972 TG Tam Đảo áp dụng giải pháp 2 xây dựng trạm 110 kV Tam Đảo

Mất điện thoáng qua

Tổng số

Tổng số

khách

lần mất hàng bị

điện (m) mất điện

(Mj)Mất điện kéo dài

Tổng thời

Tổng số

Tổng số

gian mất

SAIDI

khách hàng

lần mất

điện của (Ti*Ki)/

bị mất điện

điện (n)

khách hàng

K

(Nj)

(Ti*Ki)STTNội dungTổng số

khách hàng

(K)11.Mất điện do sự cố

lưới điện phân phối12,993000.00075,583111,6968.600.4322.Cắt điện cho công tác

theo kế hoạch12,993000.0007210,6731,310,929100.900.8212,993000.0000000.000.0012,993000.00012,540116,8408.990.203

43.Mất điện do sự cố

hoặc cắt điện trên lưới

điện 110 kV

4.Mất điện do sự cố

hoặc cắt điện trên lưới

điện 220,500kVMAIFI

(Mj/K)SAIFI

(Nj/K)55.Cắt điện do các lý do

khác12,993000.00045,237207,51815.970.4066.Tổng hợp chung12,993000.0008424,0331,746,983134.461.854/3/2015 8:36:49 AMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.11: Số liệu tính toán độ tin cậy lộ 972 TG Tam Đảo áp dụng giải pháp 2 xây dựng trạm 110 kV Tam Đảo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×