Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.5: Số liệu tính toán độ tin cậy lộ 971 TG Yên Dương áp dụng giải pháp 1 lắp Recloser trên lưới

Bảng 3.5: Số liệu tính toán độ tin cậy lộ 971 TG Yên Dương áp dụng giải pháp 1 lắp Recloser trên lưới

Tải bản đầy đủ - 0trang

8CDF1 CỘT 20 LỘ

97119/10/2014

12:00:00 AM16h2619/10/2014

17h5

12:00:00 AM390KhácCắt CDF20 đê xử lý CDF38 ĐZ

971 TGYD011505859lộ 372e25.324/10/2014

12:00:00 AM17h4024/10/2014

17h48

12:00:00 AM80KhácNhảy MC372E25.3 do sự cố

thoáng qua0199607,96810lộ 372e25.301/12/2014

12:00:00 AM23h3902/12/2014

1h34

12:00:00 AM1150Cách điệnVỡ sứ cột 4 NRẽ Quang Sơn 3

ĐZ 372 E 25.3011,0020115,23011CD YEN DƯƠNG

624/12/2014

12:00:00 AM20h1024/12/2014

21h14

12:00:00 AM640KhácCắt điên CD1 NRẽ Yên Dương 6

để ép lại đầu cốt bị gãy tại CD1

NRẽ Gà Bố Mẹ Yên Dương01164010,496595,3242,988382,700013072001996079,680Tổng nhóm 1 :

2.Cắt điện cho cơng tác bảo trì, bảo dưỡng lưới điện phân phối

Thay CD10kv xuống MBA Đạo

Trù 2,3; Thay tủ 0.4kV TBA Đạo

Trù 3

Điện Lực lập Thạch cắt điện

Bảo trì bảo dưỡng, DZ372E25.3 để xử lý đe dọa sự

vệ sinh công nghiệp cố tại cột 43 đường trục < thay

sứ >1CDF7 NR Đạo Trù

2 ĐZ 971 YD15/01/2014

12:00:00 AM8h015/01/2014

14h22

12:00:00 AM24002lộ 372e25.313/02/2014

12:00:00 AM8h5013/02/2014

10h10

12:00:00 AM8003Đạo Trù 3 REII18/02/2014

12:00:00 AM12h018/02/2014

13h0

12:00:00 AM600Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh công nghiệpThay công tơ đầu cực MBA0110604Yên Dương 619/03/2014

12:00:00 AM9h1619/03/2014

9h56

12:00:00 AM400Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng nghiệpTháo, lắp CSV 10kV0116006,4005Yên Dương 2 Đồng Thành19/03/2014

12:00:00 AM10h2419/03/2014

10h57

12:00:00 AM330Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh công nghiệpTháo, lắp CSV 10kV0127008,9106Yên Dương 519/03/2014

12:00:00 AM11h2019/03/2014

12h5

12:00:00 AM450Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng nghiệpTháo, lắp CSV 10kV01275012,375Cải tạo lưới điện7Yên Dương 1Đồng Quang21/03/2014

12:00:00 AM8h4221/03/2014

9h18

12:00:00 AM360Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh công nghiệpTháo, lắp CSV 10kV0127309,8288TBA Đạo Trù 529/03/2014

12:00:00 AM11h3529/03/2014

12h12

12:00:00 AM370Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng nghiệpTháo, lắp CSV 10kV0110379Đạo Trù 729/03/2014

12:00:00 AM10h2829/03/2014

11h16

12:00:00 AM480Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng nghiệpTháo, lắp CSV 10kV01104810Yên Dương 507/04/2014

12:00:00 AM10h5507/04/2014

11h30

12:00:00 AM350Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh công nghiệpThay công tơ đo đếm đầu cực

MBA0127509,62511TBA Đạo Trù 124/04/2014

12:00:00 AM10h2524/04/2014

11h0

12:00:00 AM350KhácKiểm tra hệ thống đo đếm đầu

cực MBA01103512TBA Đạo Trù 224/04/2014

12:00:00 AM11h2524/04/2014

12h0

12:00:00 AM350KhácKiểm tra hệ thống đo đếm đầu

cực MBA01103513TBA Đạo Trù 324/04/2014

12:00:00 AM8h2524/04/2014

9h6

12:00:00 AM410KhácKiểm tra hệ thống đo đếm đầu

cực MBA01104114Đạo Trù 424/04/2014

12:00:00 AM9h2524/04/2014

10h0

12:00:00 AM350KhácKiểm tra hệ thống đo đếm đầu

cực MBA01103515Yên Dương 509/06/2014

12:00:00 AM8h3509/06/2014

9h5

12:00:00 AM300Sửa chữa thường

xuyênBổ xung dầu MBA0127508,25016CDF1 CỘT 20 LỘ

97118/06/2014

12:00:00 AM7h1518/06/2014

10h57

12:00:00 AM2220021503,33017Yên Dương 509/07/2014

12:00:00 AM10h709/07/2014

19h47

12:00:00 AM2400Sửa chữa lớn lưới

trung ápthay MBA Nang công suất từ

100 kva lên MBA 250 KVA02275066,000LỘ 971 YD09/07/2014

12:00:00 AM7h4009/07/2014

10h7

12:00:00 AM0Sửa chữa thường

xuyênCắt điện DZ 971 TGYD để thay

MBA Yên Dương 5 , Táp lèo cột

7 NR YD 5 ,Thay CSV pha TBA

Đồng quang01723043,3801860Cắt CDF20 DZ 971 TGYD để

Đấu nối phát triển

đấu nối TBA Trại Giam Vĩnh

TBA công cộng mới Quang khu 3 ,kết hợp thay cầu

chì SI pha B TBA Đạo Trù 119Đạo Trù 811/08/2014

12:00:00 AM8h011/08/2014

8h28

12:00:00 AM280KhácCắt điện TBA Đạo Trù 8 Để sử

lý tiếp xúc tủ 0.4kv vaVSCN

TBA01102820Đạo Trù 3 REII11/08/2014

12:00:00 AM8h5211/08/2014

9h15

12:00:00 AM230KhácThay GZ 500V và VSCN tủ

0.4kV01102321Yên Dương 627/09/2014

12:00:00 AM8h727/09/2014

8h41

12:00:00 AM340KhácKiểm tra HTĐĐ đầu cực MBA0115905,40622Đạo Trù 423/10/2014

12:00:00 AM13h1023/10/2014

13h50

12:00:00 AM400Thay công tơ định

kỳThay công tơ đầu cực MBA

TBA Đạo Trù 4 -250kVA ĐZ

971 TGYD02104023TBA TRAI GIAM

VQUANG01/11/2014

12:00:00 AM12h1501/11/2014

13h5

12:00:00 AM500Thí nghiệm định kỳTNĐK,Tháo, lắp CSV,Vệ sinh

CN03105024TĐC Đồng Mỏ17/11/2014

12:00:00 AM9h5017/11/2014

10h17

12:00:00 AM270Sửa chữa thường

xuyênThay ống chì cao thế 10 kv bổ

xung dầu MBA03102725Trại giam VQ (Khu 17/11/2014

chỉ huy Trung tâm) 12:00:00 AM11h1517/11/2014

12h10

12:00:00 AM550Thí nghiệm định kỳ TTNDK, Lắp CSV ,VSCN TBA03105526Trại giam VQ (Phân 17/11/2014

khu 2)

12:00:00 AM13h4017/11/2014

15h7

12:00:00 AM870Thí nghiệm định kỳTNĐK, Lắp csv, VSCN03108727Đạo Trù 817/11/2014

12:00:00 AM10h2417/11/2014

11h7

12:00:00 AM430Thí nghiệm định kỳTNĐK, lắp csv, VSCN02104328TBA Trại giam

Vĩnh Quang17/11/2014

12:00:00 AM12h1517/11/2014

13h5

12:00:00 AM500Thí nghiệm định kỳThi nghiệm định kỳ ,tháo lắp

CSV04105029TBA gà Ông Bà02/12/2014

12:00:00 AM9h1502/12/2014

10h17

12:00:00 AM620Thay cơng tơ định

kỳCắt điện TBA Trại Gà Ơng Bà

ĐZ 971 TGYD để thay cơng tơ

đầu cực MBA0210620453,7160254,660Tổng nhóm 2 :3.Mất điện do sự cố hoặc cắt điện trên lưới điện 110 kV1110kV Lập Thạch13/04/2014

12:00:00 AM0h1013/04/2014

0h30

12:00:00 AM200Công tác theo kế

hoạchChuyển phương thức cấp điện từ

nhận điện Việt Nam sang nhận

điện Trung Quốc01996019,9202110kV Lập Thạch21/04/2014

12:00:00 AM0h221/04/2014

0h31

12:00:00 AM290Công tác theo kế

hoạchChuyểnnguồn nhận điện Việt

Nam02996028,8843110kV Lập Thạch04/07/2014

12:00:00 AM0h004/07/2014

0h30

12:00:00 AM300Công tác kế hoạch

KhácChuyển phương thức nhận điện01996029,8804110kV Lập Thạch23/07/2014

12:00:00 AM3h3023/07/2014

7h0

12:00:00 AM2100029960209,1605110kV Lập Thạch24/07/2014

12:00:00 AM3h3524/07/2014

6h53

12:00:00 AM1980039960197,2086110kV Lập Thạch28/07/2014

12:00:00 AM0h1428/07/2014

2h2

12:00:00 AM1080049960107,5687MC372E25.202/08/2014

12:00:00 AM20h3002/08/2014

21h24

12:00:00 AM540Cách điệnNhảy MC 372 E 25.3 Do sự cố

thoáng qua01996053,7848lộ 372e25.303/08/2014

12:00:00 AM2h3003/08/2014

4h30

12:00:00 AM1200Dây dẫnCắt điện ĐZ 372 E 25.3 Để ĐL

Lập thạch nối dây từ cột 34 ĐT

-CDF1NR Tân Trung019960119,5209lộ 372e25.304/08/2014

12:00:00 AM8h604/08/2014

8h11

12:00:00 AM50KhácNhảy MC372E25.3200996010n Dương 621/08/2014

12:00:00 AM12h4021/08/2014

13h50

12:00:00 AM700Thiết bị đóng cắtNổ chì SI 10 KV Pha B01159011,13011MC372E25.327/08/2014

12:00:00 AM15h2627/08/2014

15h30

12:00:00 AM40Cách điệnNhảy MC372 E 25.3 Do sự cố

thoáng qua200996012110kV Lập Thạch09/08/2014

12:00:00 AM3h009/08/2014

5h49

12:00:00 AM1690Sự cố đường dâyCắt điện Tram 110 Lâp Thạch để

sử lý tiếp xúc CD171-7029960168,324Mất điện trạm 110kV lập thạch

Công tác kế hoạch

do cắt điện để xử lý đe dọa sự cố

Khác

trên lưới 110kV

Mất điện TBA 110KV Lâp

Công tác kế hoạch

Thạch do cắt điện để sử lý đe

Khác

dọa sự cố trên lưới 110kv

Cắt điện trạm 110 E25.3 đê CN

Sự cố TBA

Lưới điện cao thế Vĩnh Phúc sử

lí phát nhiệt CD 171-113110kV Lập Thạch25/10/2014

12:00:00 AM5h025/10/2014

14h0

12:00:00 AM5400Thí nghiệm định kỳkết hơp cắt điện DZ 110KV (Thí

nghiệm định kỳ TBA 110KV

Lập Thạch)029960537,84014MC372E25.225/10/2014

12:00:00 AM18h025/10/2014

18h15

12:00:00 AM150Thí nghiệm định kỳThí nghiệm đinh kỳ trạm 110

Lập Thạch01996014,94015Lộ 372 E25.326/10/2014

12:00:00 AM4h226/10/2014

11h53

12:00:00 AM4710Thí nghiệm định kỳCắt điện ĐZ110kv kết hợp

TNĐK 2015 TG Yên Dương029960469,11616110kV Lập Thạch18/11/2014

12:00:00 AM2h1518/11/2014

5h15

12:00:00 AM1800Công tác kế hoạch

Khác061,0020180,36017110kV Lập Thạch25/11/2014

12:00:00 AM2h025/11/2014

5h30

12:00:00 AM2100051,0020210,42043414,115Cắt điện DZ 110kv phục vụ XN

điện cao thế miền bắc SC trên

DZ

Cắt điện DZ 110kv phục vụ XN

Công tác kế hoạch

điện cao thế miền bắc SC trên

Khác

DZTổng nhóm 3 :

1,992 2,358,0544.Mất điện do lưới điện 220,500kVLộ 372e25.302/01/2014

12:00:00 AM2110kV Lập Thạch21/05/2014

12:00:00 AM3110kV Lập Thạch24/05/2014

12:00:00 AM4Lộ 372E25.35110kV Lập Thạch10h802/01/2014

0h58

12:00:00 AM500Công tác theo kế

hoạchcắt điện trạm 110 e25.3 để

chuyển cấp điện Việt Nam _

Trung Quốc (Lưới 220kv )01996049,800Cắt Điện TBA 110kV Lập Thạch

để chuyển phương thức nhận

điện từ Việt nam Sang nhận điện

TQ02996024,90021/05/2014

12h55

13h20

12:00:00 AM250Công tác theo kế

hoạch5h724/05/2014

5h28

12:00:00 AM210Công tác theo kế

hoạchChuyển E25.3 về nhận điện Việt

Nam03996020,91629/05/2014

12:00:00 AM4h529/05/2014

4h29

12:00:00 AM240Sự cốNhảy MC 372E25.3 do bảo vệ

tần số thấp tác động02996023,90411/06/2014

12:00:00 AM5h1711/06/2014

5h35

12:00:00 AM180Công tác theo kế

hoạchChuyển trạm E25.3 Lập Thạch

từ nguồn Việt Nam sang nhận

điện Tân Kiều Trung Quốc02996017,9286110kV Lập Thạch22/06/2014

12:00:00 AM8h2522/06/2014

8h43

12:00:00 AM180Sự cốSự cố lưới điện 220kV Yên Bái việt Trì02996017,9287110kV Lập Thạch30/07/2014

12:00:00 AM2h2530/07/2014

2h45

12:00:00 AM200Công tác theo kế

hoạchCắt điện Trạm 110kv E25.3 để

sử lý đe dọa sự cố lưới điện

Quốc Gia05996019,9208Lộ 372e25.302/09/2014

12:00:00 AM12h1702/09/2014

12h36

12:00:00 AM190Sự cốNhảy MC372E25.3 bảo vệ tần số

thấp tác động- do sự cố

DZ500KV01996018,9249Lộ 372e25.314/09/2014

12:00:00 AM6h4314/09/2014

6h50

12:00:00 AM70Sự cốNhảy MC 372 E25.3 do bảo vệ

tần số thấp tác động (do sự cố

NM Điện Mông Dương 2)0499606,97210110kV Lập Thạch27/09/2014

12:00:00 AM1h3027/09/2014

2h0

12:00:00 AM300Công tác theo kế

hoạchXử lý đe dọa sự cố lưới điện

Quốc gia01996029,88011110kV Lập Thạch01/10/2014

12:00:00 AM1h001/10/2014

1h30

12:00:00 AM300Công tác theo kế

hoạchXử lý đe dọa sự cố lưới HT điện

Quốc gia01996029,88002410,9560260,952Các nguyên nhân

Nhảy MC 372 E25.3 do mưa, sét

bất khả kháng khác02996069,720Tổng nhóm 4 :

5.Cắt điện do các lý do

khác

1lộ 372e25.301/06/2014

12:00:00 AM0h5201/06/2014

2h2

12:00:00 AM7002lộ 372e25.304/06/2014

12:00:00 AM18h5004/06/2014

19h36

12:00:00 AM460BãoMưa ,bão sét làm nhảy MC 372

E25.303996045,8163LỘ 971 TGYD18/06/2014

12:00:00 AM19h1918/06/2014

21h0

12:00:00 AM1010Các nguyên nhân

bất khả kháng khácNhảy MC RECLOSER lộ 971

TGYD do mưa, sét029960100,5964Lộ 372E25.308/08/2014

12:00:00 AM23h2009/08/2014

0h38

12:00:00 AM780BãoNhảy MC372E25.3 do mưa bão03996077,6885Lộ 372E25.317/09/2014

12:00:00 AM0h1617/09/2014

1h25

12:00:00 AM690BãoNhảy MC372E25.3 do mưa

giông kèm theo sét (a/hưởng bão

số 3)02996068,7246Lộ 372E25.317/09/2014

12:00:00 AMTổng nhóm 5 :

6. Tổng đường dây 971 TG Yên Dương1h5817/09/2014

5h40

12:00:00 AM2220BãoNhảy MC372E25.3 do ảnh

hưởng cơn bão số 3 sự cố

CDF99039960221,1120155,9760583,656912740,087Bảng 3.6: Kết quả tính tốn độ tin cậy lộ 971 TG Yên Dương áp dụng giải pháp 1 lắp Recloser trên lưới

STT

Nội dung

Tổng số

Mất điện thoáng qua

Mất điện kéo dài4,980 3,840,022Tổng số

Tổng số khách

khách

lần mất hàng bị

hàng (K)

điện (m) mất điện

(Mj)MAIFI

(Mj/K)Tổng số

Tổng thời

Tổng số

khách hàng gian mất điện SAIDI

lần mất

bị mất điện của khách (STi*Ki)/K

điện (n)

(Nj)

hàng (STi*Ki)SAIFI

(Nj/K)11.Mất điện do sự cố lưới

12,993

điện phân phối52,9880.23095,324382,70029.450.4122.Cắt điện cho công tác

theo kế hoạch12,993000.000453,716254,66019.600.2912,99341,9920.1503414,1152,358,054181.491.0912,993000.0002410,956260,95220.080.843

43.Mất điện do sự cố

hoặc cắt điện trên lưới

điện 110 kV

4.Mất điện do sự cố

hoặc cắt điện trên lưới

điện 220,500kV55.Cắt điện do các lý do

khác12,993000.000155,976583,65644.920.4666.Tổng hợp chung12,99394,9800.38012740,0873,840,022295.553.09Bảng 3.7: Số liệu tính tốn độ tin cậy lộ 973 TG n Dương áp dụng giải pháp 1 lắp Recloser trên lưới

STTTên thiết bị

đường dâyThời điểm mất điệnThời gian

Cải tạo

Thời điểm có điện trở Thời lướiNguyên nhânMô tả cụ thểLoạiSố khách hàng

mất điệnChỉ số TiKi

(MxG)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.5: Số liệu tính toán độ tin cậy lộ 971 TG Yên Dương áp dụng giải pháp 1 lắp Recloser trên lưới

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×