Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.3: Số liệu tính toán độ tin cậy lộ 972 TG Tam Đảo áp dụng giải pháp 1 lắp Recloser trên lưới

Bảng 3.3: Số liệu tính toán độ tin cậy lộ 972 TG Tam Đảo áp dụng giải pháp 1 lắp Recloser trên lưới

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thời điểm mất điệnNgàyGiờ,

phútThời điểm có điện

trở lạiNgàyGiờ,

phútThời

gian

mất

điệnlưới

điện

nơng

thơnThời

Thời

gian từ

gian lớn

5 phút

hơn 5

trở

phút

xuống(MxG)<5>5012,455073,6504002,45502002,4550032,540025,400042,5400101,6001.Mất điện do sự cố lưới điện phân phối

Cắt MC 972 TGTĐ do

có tín hiệu cham đất

Hỏng cầu chì SI

<Điện lực Tam Đảo

kiểm tra DZ khơng

phát hiện được gì >

Nhảy MC 371 thống

Hỏng cầu chì SI

qua do mưa sét

Nhảy MC 371E4.3 do sự

Hỏng cầu dao cố tại CD RG Vĩnh Yên Yên Lạc

Nhảy MC 371E4.3 do sự

Hỏng cầu dao cố tại CD RG Vĩnh Yên Yên Lạc

Nhảy MC 371E4.3 do sự

Hỏng cầu dao cố tại CD RG Vĩnh Yên Yên Lạc1LỘ 972 TĐ05/01/2014

12:00:00 AM13h1305/01/2014

12:00:00 15h16

AM2DZ 371E4.307/04/2014

12:00:00 AM7h1507/04/2014

7h20

12:00:00 AM503DZ 371E4.317/04/2014

12:00:00 AM3h1517/04/2014

3h20

12:00:00 AM504DZ 371E4.317/04/2014

12:00:00 AM3h3017/04/2014

3h40

12:00:00 AM1005DZ 371E4.317/04/2014

12:00:00 AM3h5017/04/2014

4h30

12:00:00 AM4006Chống QTải TT TĐ30/04/2014

12:00:00 AM17h3530/04/2014

18h10

12:00:00 AM350KhácNổ chì 10kv pha B0112304,3057DZ 371E4.325/05/2014

12:00:00 AM22h5325/05/2014

23h2

12:00:00 AM90KhácNhảy MC 371E4.3

thoáng qua032,540022,8608LỘ 972 TĐ30/05/2014

12:00:00 AM18h030/05/2014

12:00:00

18h7

AM70KhácNhảy MC 972 TGTĐ

thoáng qua do mưa

giơng0140302,8219DZ 371E4.311/07/2014

12:00:00 AM9h3511/07/2014

9h40

12:00:00 AM50KhácNhảy MC371E4.3 do

q dòng cấp 1 pha AC

I=1,98KA1002,540010Lâm Trường18/07/2014

12:00:00 AM6h3518/07/2014

8h45

12:00:00 AM1300KhácNổ chì 10KV pha B016208,06030011DZ 371E4.318/08/2014

12:00:00 AM7h2018/08/2014

7h28

12:00:00 AM80Cách điện12MC 371E4.320/09/2014

12:00:00 AM1h1020/09/2014

1h15

12:00:00 AM50Cách điệnNhảy MC 371 E 43 Do

sự cố TBA VINACONE

(T3)

Nhảy MC 371 E 43 Do

sự cố thống quaTổng nhóm 1 :012,540020,3201002,540081513,2039,990259,0162.Cắt điện cho cơng tác bảo trì, bảo dưỡng

lưới điện phân phối1Hồ Sơn 303/03/2014

12:00:00 AM12h503/03/2014

13h15

12:00:00 AM700Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng

nghiệpTháo, lắp CSV 10kV029106,3702Thơn 203/03/2014

12:00:00 AM8h4503/03/2014

9h45

12:00:00 AM600Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng

nghiệpThí nghiệm định kỳ

MBA0210606,3603Thơn 103/03/2014

12:00:00 AM9h5503/03/2014

10h40

12:00:00 AM450Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng

nghiệpTháo, lắp CSV 10kV017003,1504CC Hợp Châu 204/03/2014

12:00:00 AM8h5404/03/2014

9h53

12:00:00 AM590Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng

nghiệpTháo, lắp CSV 10kV01293017,2875Hợp Châu 408/03/2014

12:00:00 AM8h608/03/2014

8h43

12:00:00 AM370Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng

nghiệpTháo, lắp CSV 10kV01421015,5776Chống q tải XBT

Xóm Cóc08/03/2014

12:00:00 AM9h1808/03/2014

10h42

12:00:00 AM840Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng

nghiệpTháo, lắp CSV 10kV01225018,9007Minh Quang 208/03/2014

12:00:00 AM8h1008/03/2014

8h43

12:00:00 AM330Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng

nghiệpTháo, lắp CSV 10kV01330010,8908Minh Quang 3 REII08/03/2014

12:00:00 AM8h5208/03/2014

9h30

12:00:00 AM380Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh công

nghiệpTháo, lắp CSV 10kV01275010,4509Thôn 214/03/2014

12:00:00 AM9h3014/03/2014

13h40

12:00:00 AM2500Cải tạo lưới điệnThay MBA nâng Cơng

suất03106026,50010TBA SÂN GOLF 117/03/2014

12:00:00 AM8h5717/03/2014

9h40

12:00:00 AM430Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng

nghiệpThí nghiệm định kỳ

MBA01104311TBA SÂN GOLF 217/03/2014

12:00:00 AM13h3017/03/2014

14h10

12:00:00 AM400Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng

nghiệpThí nghiệm định kỳ

MBA01104012TBA SÂN GOLF 317/03/2014

12:00:00 AM10h4017/03/2014

11h30

12:00:00 AM500Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng

nghiệpThí nghiệm định kỳ

MBA0110500191015,0150184019,992Thay MBA 180kVABảo trì bảo dưỡng, 10/0.4kV bằng MBA

vệ sinh cơng

180kVA-10/0.4kV, thí

nghiệp

nghiệm lại MBA sau lắp

đặt

Thay MBA 180kVABảo trì bảo dưỡng,

10/0.4kV bằng MBA

vệ sinh cơng

180kVA, thí nghiệm lại

nghiệp

MBA sau lắp đặt13Xóm Thơng19/03/2014

12:00:00 AM8h1019/03/2014

10h55

12:00:00 AM165014Xóm Con19/03/2014

12:00:00 AM8h4719/03/2014

12h45

12:00:00 AM238015CD1 Z9522/03/2014

12:00:00 AM8h5022/03/2014

12h52

12:00:00 AM2420Bảo trì bảo dưỡng,

Thí nghiệm định kỳ tram

vệ sinh cơng

201 và 203 NM Z95

nghiệp01601,45229/03/2014

12:00:00 AM13h529/03/2014

13h30

12:00:00 AM250Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng

nghiệpThay cơng tơ đầu cực

MBA01102531/03/2014

12:00:00 AM8h3531/03/2014

9h28

12:00:00 AM530Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh công

nghiệpThay công tơ đầu cực

MBA02226011,9781617Bảo Quân5Chống quá tải XBT

Xóm CócCắt điện DZ 371 E4.3 để

ĐL Vĩnh Yên Sửa

Sửa chữa thường

chữa ,Chuyển TGTĐ

xuyên

sang nhận điện DZ

377E4.3

lắp đặt hệ thống đo đếm

đấu trừ phụ cho Trung

Khác

Tâm Huấn Luyện Thế

Thao Quốc Gia18DZ 371E4.304/05/2014

12:00:00 AM4h3604/05/2014

4h48

12:00:00 AM12019BAN QLKNM TĐT411/06/2014

12:00:00 AM14h011/06/2014

15h16

12:00:00 AM76020Chống QTải TT TĐ21/06/2014

12:00:00 AM7h5521/06/2014

9h8

12:00:00 AM730Sửa chữa thường

xuyên21Thôn 227/06/2014

12:00:00 AM8h1027/06/2014

11h14

12:00:00 AM184022Minh Quang127/06/2014

12:00:00 AM13h5527/06/2014

17h48

12:00:00 AM2330022,540030,480011076Thay ATM 400v lộ B từ

250A lên 300A0112308,979KhácThay MBA 250kVA

=MBA250kVA01106019,504KhácThay MBA 250kVA

=MBA250kVA01381088,77301403014,10523CDF73 97203/07/2014

12:00:00 AM7h3803/07/2014

8h13

12:00:00 AM350KhácCắt điện CDF73 DZ972

TGTD để tháo lèo

DZ,NR TBA TTHLThể

Thao QG ̣Khách hàng đã

thanh lý hợp đồng24CDF7316/07/2014

12:00:00 AM7h016/07/2014

16h12

12:00:00 AM5520Sửa chữa thường

xuyênCắt CDF73 DZ972

TGTĐ để thay CDF170

-DZ972 TGTĐ024030222,456130Kháccắt MC972TGTĐ để

đóng khơng điện

CDF170ĐZ972TGTĐ

(cắt MC Recloser cột 63

thay cho cắt MC 972)0243005,59025LỘ 972 TĐ21/07/2014

12:00:00 AM10h4121/07/2014

12:00:00 10h54

AM26Hồ Sơn 323/07/2014

12:00:00 AM7h4523/07/2014

8h27

12:00:00 AM420Thay công tơ định

Cắt điện TBA Hồ Sơn 3

kỳ019503,99027TBA SÂN GOLF 123/07/2014

12:00:00 AM8h5023/07/2014

9h20

12:00:00 AM300Thay công tơ định

kỳ011030Cắt điện TBA sân Gôn

T128TBA SÂN GOLF 323/07/2014

12:00:00 AM9h4123/07/2014

10h15

12:00:00 AM340Thay công tơ định Cắt điện TBA sân GOLF

kỳ

T301103429TBA SÂN GOLF 223/07/2014

12:00:00 AM10h3023/07/2014

11h0

12:00:00 AM300Thay công tơ định Cắt điện TBA sân GOLF

kỳ

T201103030Chống QTải TT TĐ30/07/2014

12:00:00 AM8h1330/07/2014

11h35

12:00:00 AM2020Tháo, lắp ATM Tổng để

thí nghiệm01123024,846012,5400152,40001157025,74831LỘ 972 TĐ05/08/2014

12:00:00 AM5h3032CDF17014/08/2014

12:00:00 AM8h616/08/2014

12:00:00 AM105/08/2014

12:00:00

AM7h5KhácCắt điện DZ 972 TGTĐ

Để ép đầu cốt CSV Cột 3

Sửa chữa lớn lưới

NR NN Minh quang,bảo

trung áp

dương CD 10KV TBA

Hợp châu 2

Cắt CDF170 ĐZ 972

TGTĐ để dịch chuyển

Khác

đường cáp ngầm từ TBA

Đô Thị đến TBA Chiếu

Sáng T160014/08/2014

10h50

12:00:00 AM16409h816/08/2014

9h50

12:00:00 AM420KhácKiểm tra hệ thống đo

đếm đầu cực MBA01104216/08/2014

12:00:00 AM8h1216/08/2014

8h50

12:00:00 AM380KhácKiểm tra hệ thống đo

đếm đầu cực MBA01103833TBA Bảo Quân34TBA Bảo Quân35TBA Bảo Quân316/08/2014

12:00:00 AM10h4016/08/2014

11h10

12:00:00 AM300KhácKiểm tra hệ thống đo

đếm đầu cực MBA01103036TBA Bảo Quân416/08/2014

12:00:00 AM11h016/08/2014

11h30

12:00:00 AM300KhácKiểm tra hệ thống đo

đếm đầu cực MBA01103037Bảo Quân16/08/2014

12:00:00 AM12h4316/08/2014

13h30

12:00:00 AM470KhácKiểm tra hệ thống đo

đếm đầu cực MBA011047538VUON QG TD18/08/2014

12:00:00 AM8h3018/08/2014

9h10

12:00:00 AM400KhácKiểm tra hệ thống đo

đếm đầu cực MBA01208039BAN QLKNM TDT1-25020/08/2014

12:00:00 AM9h1620/08/2014

9h56

12:00:00 AM400KhácKiểm tra hệ thống đo

đếm đầu cực MBA01208040BAN QLKNM TDT320/08/2014

12:00:00 AM13h2520/08/2014

14h0

12:00:00 AM350KhácKiểm tra hệ thống đo

đếm đầu cực MBA01103541BAN QLKNM TDT220/08/2014

12:00:00 AM10h1620/08/2014

10h53

12:00:00 AM370KhácCắt điện để kiểm tra hệ

thống đo đếm đầu cực

TBA01103742BAN QLKNM TDT420/08/2014

12:00:00 AM11h2220/08/2014

11h48

12:00:00 AM260KhácCắt điện TBA để kiểm

tra hệ thống đo đếm đầu

cực TBA01102643BAN QLKNM TDT520/08/2014

12:00:00 AM12h1020/08/2014

13h6

12:00:00 AM560KhácCắt điện TBA để kiểm

tra hệ thống đo đếm đầu

cực MBA01105644Nhà Điều Dưỡng

BCA05/09/2014

12:00:00 AM15h1005/09/2014

16h30

12:00:00 AM800KhácThay TI đầu cực MBA01108005/09/2014

12:00:00 AM11h1805/09/2014

11h52

12:00:00 AM340KhácThay TI đầu cực MBA01103445TBA Bảo Quân146TBA Bảo Quân05/09/2014

12:00:00 AM10h3005/09/2014

10h55

12:00:00 AM250KhácThay TI đầu cực MBA01102547Tân Phát 315/09/2014

12:00:00 AM11h2715/09/2014

12h0

12:00:00 AM330KhácThay Ti đầu cực MBA01103348DZ 371E4.31030042,5400261,62023/09/2014

12:00:00 AM17h4323/09/2014 19h26

12:00:00 AMSửa chữa thường Cắt CDF37 DZ 371 E4.3

xuyên

để ĐL TP Vĩnh Yên đấu

lèo cột 57 đường trục371 E4.30Cắt điện ĐZ 371 E43 Đê

Sửa chữa thường

ĐLV Yên tháo lèo tại cột

xuyên

57 đường trục022,5400279,400160Chuyển PT Cấp điện

TGTĐ Để ĐLVY Lắp

MC RECLOSES Cột số

3 NR TTĐ012,540040,64019/10/2014

0h17

12:00:00 AM110Sửa chữa lớn lưới Chuyển PT Cấp điện về

trung áp

PT Cơ bản022,540027,94017h904/11/2014

18h42

12:00:00 AM9305304/11/2014

CDF46 ĐZ 371E4.3

12:00:00 AM5h604/11/2014

6h3

12:00:00 AM5754CDF46 ĐZ 371E4.330/11/2014

12:00:00 AM5h3030/11/2014

5h56

12:00:00 AM2655DNTN Thế giới

xanh03/12/2014

12:00:00 AM03/12/2014

12h17

12h56

12:00:00 AM39056CTY TMSXTC Mỹ

Nghệ03/12/2014

12:00:00 AM11h1503/12/2014

11h55

12:00:00 AM40057BAN QLKNM TDDV DThi03/12/2014

12:00:00 AM10h2003/12/2014

11h0

12:00:00 AM400MC 371E4.323/09/2014

12:00:00 AM4h3023/09/2014

6h20

12:00:00 AMMC 371E4.318/10/2014

12:00:00 AM5h018/10/2014

5h16

12:00:00 AM5051MC 371E4.319/10/2014

12:00:00 AM0h652CDF46 ĐZ 371E4.304/11/2014

12:00:00 AM49110KhácKhácĐấu lại lèo cột 57

MV376-377E4.3 NR

TGTĐ lộ 371 E4.3032,5400236,2200KhácTách lèo cột 57 MV

376-377E4.3 NR TGTĐ

lộ 371 E4.3 để sữa chữa

trên đuờng dây042,5400144,7800Sửa chữa lớn lưới

trung ápCat CDF46 DZ 371 E43

Để ĐL Vinh Yên sửa

chữa trên DZ0142,540066,04002120468021040022080Cắt điện TBA Thế Giới

Thay công tơ định Xanh 250KVA ĐZ ̣972

kỳ

TGTĐ để thay công tơ

đầu cực MBA

Cắt điện TBA Khách Sạn

Thay công tơ định Hương Rừng ĐZ 972

kỳ

TGTĐ để thay công tơ

đầu cực MBA

Cắt điện TBA DV Đô thị

Thay công tơ định 180KVA ĐZ 972 TGTĐ

kỳ

để thay công tơ đầu cực

MBA58CTY CPDLICH TD03/12/2014

12:00:00 AM59CD NHÁNH LẠC

HỒNG60Cắt điện TBA CTY Cổ

Thay công tơ định

Phần Du Lịch Tam Đảo

kỳ

180KVA ĐZ 972 TGTĐ13h703/12/2014

13h50

12:00:00 AM03/12/2014

12:00:00 AM9h003/12/2014

10h0

12:00:00 AM600Minh Quang 3 REII16/12/2014

12:00:00 AM17h1016/12/2014

17h40

12:00:00 AM30061LỘ A TBA MINH

QUANG 3R216/12/2014

12:00:00 AM8h4016/12/2014

17h0

12:00:00 AM5000Khác62Minh Quang 217/12/2014

12:00:00 AM14h4017/12/2014

18h0

12:00:00 AM200063LỘ C TBA Minh

Quang 217/12/2014

12:00:00 AM8h4017/12/2014

12h40

12:00:00 AM24004300210430110600229308,790Cắt diện lộ A TBA

MQ3RE2 để kéo dây bổ

xung thêm lộ 400V mới012470123,500KhácCắt điện TBA MQ2 để

kéo dây bổ xung thêm lộ

xuât tuyến 400v mới03336067,200KhácCắt điện lộ C để kéo

thêm lộ xuất tuyến mới01258061,920012,540017,78002275031,900022,5400299,720Cắt không tải CD Nhánh

Thay công tơ định Lạc Hồng để thay công

kỳ

tơ đầu cực MBA TBA

Lạc Hồng

Cắt điện TBA Minh

Quang 3 Re 2 để đấu nối

Khác

ĐZ kéo từ cột 1AB đến

tủ 0.4KV64MC 371E4.324/12/2014

12:00:00 AM4h5024/12/2014

4h57

12:00:00 AM70Khác65CC Hợp Châu 226/12/2014

12:00:00 AM11h426/12/2014

13h0

12:00:00 AM1160Khác66LỘ 972 TĐ26/12/2014

12:00:00 AM7h1026/12/2014

9h8

12:00:00 AM1180KhácChuyển phương thức

cấp điện đoạn DZ từ

CDF3 DZ371E4.3 đến

CDF1Z95 và TGTD

sang nhận điện từ

DZ377E4.3

Cắt điện TBA Hợp Châu

2 để kéo dây lấy độ võng

đấu nối ĐZ kéo mới từ

cột 1A,1B đến tủ 0,4kv

Cắt điện ĐZ 972 TGTĐ

để kéo dải dây lấy độ

võng ĐZ 35 KV xây

dựng mới giao chéo

khoảng 15-16 MK 971972 TGTĐ67CDF46 ĐZ 371E4.330/12/2014

12:00:00 AM6h230/12/2014

6h8

12:00:00 AM60KhácChuyển phương thức

cấp điên đoan DZ từ

CDF1Z95 đến

CDF3DZ371E4.3,đến

CDF64 DZ376E4.3 và

TGTD sang nhận điện

DZ371E4.3022,540015,240010836,47602,445,17400000012,5400116,840012,5400116,840012,540027,940022,5400139,70001157039,8782008,1260Tổng nhóm 2 :3.Mất điện do sự cố hoặc cắt điện trên lưới điện 110 kVTổng nhóm 3 :

4.Mất điện do lưới điện 220,500kV

1Tram 110kV Vĩnh

Yên21/05/2014

12:00:00 AM7h4221/05/2014

8h28

12:00:00 AM460Sự cốSự cố lưới điện Quốc

Gia 500kVTổng nhóm 4 :

5.Cắt điện do các lý do khác

1LỘ 972 TĐ05/06/2014

12:00:00 AM17h405/06/2014

17h15

12:00:00 AM1102LỘ 972 TĐ21/07/2014

12:00:00 AM5h4521/07/2014

6h40

12:00:00 AM5503CDF17021/07/2014

12:00:00 AM6h4021/07/2014

10h54

12:00:00 AM25404DZ 371E4.329/08/2014

12:00:00 AM5h529/08/2014

5h8

12:00:00 AM30Do dân chặt cây đổ vào

Vi phạm hành lang

TBA UBND Huyện Tam

lưới điện

Đảo gây sự cố

Các ảnh hưởng của Nhảy MC972 TGTD do

hoàn lưu bão hoặc

mư giơng ,sét (ảnh

lũ qt, lốc xốy

hưởng cơn bão số 2)

Các ảnh hưởng của Cắt CDF170 phân đoạn

hoàn lưu bão hoặc xử lý sự cố do nhảy MC

lũ quét, lốc xoáy

972 TGTD

Nhảy MC371E4.3 do

Bão

mưa bão5DZ 371E4.317/09/2014

12:00:00 AM0h3617/09/2014

0h50

12:00:00 AM140Bão6DZ 371E4.317/09/2014

12:00:00 AM2h5517/09/2014

3h35

12:00:00 AM400Bão7DZ 371E4.317/09/2014

12:00:00 AM4h1017/09/2014

7h46

12:00:00 AM2160Bão8Tram 110kV Vĩnh

Yên14/10/2014

12:00:00 AM21h3014/10/2014

21h36

12:00:00 AM60BãoNhảy MC 371E4 do mưa

giông kèm theo sét

(a/hưởng bão số 3)

Nhảy MC371 E4.3 do

mưa giông kèm theo sét

(a/hưởng bão số 3)

Nhảy MC371E4.3 do

ảnh hưởng bão số 3 làm

đứt dây pha C cột 37 lộ

371E4.3

Nhảy MC 371 E4.3 Do

Sự cố thoáng qua012,540035,560022,5400101,600032,5400548,640012,540015,240Tổng nhóm 5 :21115,3978,126 908,558Tổng đường dây 972:1013567,61618,116 3,729,588Bảng 3.4: Kết quả tính tốn độ tin cậy lộ 972 TG Tam Đảo áp dụng giải pháp 1 lắp Recloser trên lưới

Mất điện thoáng quaSTTNội dung11.Mất điện do sự cố lưới

điện phân phốiTổng số

Tổng số

khách hàng Tổng số khách hàng

lần mất

(K)

bị mất điện

điện (m)

(Mj)12,99389,990MAIFI

(Mj/K)0.770Mất điện kéo dài

Tổng số Tổng thời gian

Tổng số

khách hàng mất điện của

SAIDI

lần mất

bị mất điện khách hàng (STi*Ki)/K

điện (n)

(Nj)

(STi*Ki)1513,203259,01619.94SAIFI

(Nj/K)1.022

3

42.Cắt điện cho công tác

theo kế hoạch

3.Mất điện do sự cố hoặc

cắt điện trên lưới điện 110

kV

4.Mất điện do sự cố hoặc

cắt điện trên lưới điện

220,500kV12,993000.00010836,4762,445,174188.192.8112,993000.0000000.000.0012,993000.00012,540116,8408.990.2055.Cắt điện do các lý do

khác12,99328,1260.6301115,397908,55869.931.1966.Tổng hợp chung12,9931018,1161.39013567,6163,729,588287.055.20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.3: Số liệu tính toán độ tin cậy lộ 972 TG Tam Đảo áp dụng giải pháp 1 lắp Recloser trên lưới

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×