Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.1: Bảng số liệu tính toán độ tin cậy lộ 971 TG Tam Đảo áp dụng giải pháp 1 lắp Recloser trên lưới.

Bảng 3.1: Bảng số liệu tính toán độ tin cậy lộ 971 TG Tam Đảo áp dụng giải pháp 1 lắp Recloser trên lưới.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thời điểm

mất điệnNgàyThời điểm có

điện trở lạiGiờ,

phútNgàyGiờ,

phútThời

gian

điện

mất nơng

điện thơn

(phút)Thời gian Thời gian

lớn hơn 5 từ 5 phút

phút

trở xuống<5>5023,850084,700012,0240121,4401.Mất điện do sự cố lưới điện phân phối1MC RECLOSER cột 18/01/2014

70 đường trục

12:00:00 AM8h018/01/2014

8h22

12:00:00 AM220Nhảy MCR 70 do ngắn

mach pha A,B
Hỏng cầu chì SI

đầu cốt lèo CD10 kv

TBA hồ Sơn 1>

Cắt CDF79 để ép đầu

cốt lèo pha A vào

Hỏng cầu chì SI CD10kv TBA Hồ Sơn

1
cốt >2CD79 Đường trục18/01/2014

18/01/2014

8h22

9h44

12:00:00 AM

12:00:00 AM6003DZ 371E4.307/04/2014

07/04/2014

7h15

7h20

12:00:00 AM

12:00:00 AM50Hỏng cầu chì SINhảy MC 371 thống

qua do mưa sét4005,58504DZ 371E4.317/04/2014

17/04/2014

3h15

3h20

12:00:00 AM

12:00:00 AM50Hỏng cầu daoNhảy MC 371E4.3 do

sự cố tại CD RG Vĩnh

Yên - Yên Lạc2005,58505DZ 371E4.317/04/2014

17/04/2014

3h30

3h40

12:00:00 AM

12:00:00 AM100Hỏng cầu daoNhảy MC 371E4.3 do

sự cố tại CD RG Vĩnh

Yên - Yên Lạc035,585055,8506DZ 371E4.317/04/2014

17/04/2014

3h50

4h30

12:00:00 AM

12:00:00 AM400Hỏng cầu daoNhảy MC 371E4.3 do

sự cố tại CD RG Vĩnh

Yên - Yên Lạc045,5850223,400MC RECLOSER cột 04/05/2014

04/05/2014

13h19

14h14

70 đường trục

12:00:00 AM

12:00:00 AM150KhácNhảy MC Recloer cột

70 ĐZ 971 TGTĐ014,019060,28578DZ 371E4.318/05/2014

18/05/2014

17h48

18h10

12:00:00 AM

12:00:00 AM220Dây dẫnNhảy MC371 E4.3 Do

sự cố thoáng qua025,5850122,8709DZ 371E4.325/05/2014

25/05/2014

22h53

23h2

12:00:00 AM

12:00:00 AM90KhácNhảy MC 371E4.3

thoáng qua035,585050,26510DZ 371E4.311/07/2014

11/07/2014

9h35

9h40

12:00:00 AM

12:00:00 AM50KhácNhảy MC371E4.3 do

quá dòng cấp 1 pha AC

I=1,98KA1005,585011DZ 371E4.318/08/2014

18/08/2014

7h20

7h28

12:00:00 AM

12:00:00 AM80Cách điệnNhảy MC 371 E 43 Do

sự cố TBA

VINACONE (T3)015,585044,68012Đại Đình 115/09/2014

15/09/2014

18h59

19h40

12:00:00 AM

12:00:00 AM410KhácNổ chì cao thế pha c01104113MC 371E4.320/09/2014

20/09/2014

1h10

1h15

12:00:00 AM

12:00:00 AM50Cách điệnNhày MC 371 E 43 Do

sự cố thống qua1005,585014Gò Đẩu09/11/2014

09/11/2014

17h55

19h35

12:00:00 AM

12:00:00 AM1000Thiết bị đóng cắt Đứt cầu chì SI pha B021010015Hồ Sơn 116/11/2014

16/11/2014

20h26

21h3

12:00:00 AM

12:00:00 AM370Nổ 01 pha chì cao thế

pha C01351012,98782138,17122,340776,618011060KhácTổng nhóm 1 :

2.Cắt điện cho cơng tác bảo trì, bảo dưỡng lưới điện phân phối1Chiếu sángQL2B T3- 18/02/2014

18/02/2014

8h35

9h35

100

12:00:00 AM

12:00:00 AM600Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpThay cơng tơ đầu cực

MBA2LỘ 971 TGTĐ21/02/2014

21/02/2014

5h30

6h37

12:00:00 AM

12:00:00 AM600Ép lại đầu cốt lèo CSV

Bảo trì bảo pha B tram tụ bù cốt 75

dưỡng, vệ sinh và đóng SI pha A trạm

cơng nghiệp tụ cột 3 NR trung tâm 1

DZ971 TG TĐ3CC Hợp Châu 104/03/2014

04/03/2014

15h15

15h55

12:00:00 AM

12:00:00 AM400Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệptháo lắp csv 10kV01335013,4004TT2 Hợp Châu04/03/2014

04/03/2014

11h25

12h0

12:00:00 AM

12:00:00 AM350Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệptháo lắp csv 10kV0120307,1055Chiếu sángQL2B T3- 04/03/2014

04/03/2014

10h47

11h6

100

12:00:00 AM

12:00:00 AM190Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệptháo lắp csv 10kV0110196Tái định cư thơn Tích 04/03/2014

04/03/2014

13h47

14h25

Cực

12:00:00 AM

12:00:00 AM380Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệptháo lắp csv 10kv,đấu

cáp nguồn ,đấu dây tín

hiệu xuống tụ bù018803,344015,2170313,0207Hồ Sơn 606/03/2014

06/03/2014

8h15

8h51

12:00:00 AM

12:00:00 AM360Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

công nghiệpTháo, Lắp CSV 10kV0126209,4328Hồ Sơn 506/03/2014

06/03/2014

8h55

9h28

12:00:00 AM

12:00:00 AM330Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpTháo, lắp CSV 10kV0129209,6369Hồ Sơn 706/03/2014

06/03/2014

9h31

10h8

12:00:00 AM

12:00:00 AM370Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpTháo, lắp CSV 10kV0111104,10710Nhân Lý10/03/2014

10/03/2014

10h50

11h38

12:00:00 AM

12:00:00 AM480Cải tạo lưới điện Tháo, lắp CSV 10KV01387018,57611CC Đồng Xuân10/03/2014

10/03/2014

9h50

10h33

12:00:00 AM

12:00:00 AM430Cải tạo lưới điện Tháo ,lắp CSV 10KV01415017,84512Đồng Bùa10/03/2014

10/03/2014

11h50

12h35

12:00:00 AM

12:00:00 AM450Cải tạo lưới điện Tháo, lắp CSV 10 KV01333014,98513Gò Đẩu10/03/2014

10/03/2014

8h55

9h35

12:00:00 AM

12:00:00 AM400Cải tạo lưới điện Tháo, lắp CSV 10KV01104014TBA Bưu Điện Tam

Đảo11/03/2014

11/03/2014

9h33

9h53

12:00:00 AM

12:00:00 AM200Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpTháo, lắp CSV10kV01102015Trung Tâm 111/03/2014

11/03/2014

8h32

9h13

12:00:00 AM

12:00:00 AM410Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpTháo, lắp CSV 10kV01348014,26816CC Quan Đình17/03/2014

17/03/2014

14h50

15h53

12:00:00 AM

12:00:00 AM630Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpTháo, lắp CSV10kV01273017,199Quan Đình 218/03/2014

18/03/2014

10h31

13h6

12:00:00 AM

12:00:00 AM1550Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệp02153023,715CD nhánh Quan Ngoại 18/03/2014

18/03/2014

8h52

11h18

2

12:00:00 AM

12:00:00 AM146001270039,42021/03/2014

21/03/2014

10h48

11h9

12:00:00 AM

12:00:00 AM2100125305,313171819Trung tâm 3 HCThay MBA TBA Qn

Đình 2 - 180kVA10/0.4kV bằng MBA

180kVA-10/0.4kV

Cắt khơng tải CD1

nhánh Quan Ngoại 2 để

Bảo trì bảo

thay MBA TBA Đồng

dưỡng, vệ sinh

Thanh 180kVA

cơng nghiệp

10/0.4kV bằng MBA

180kVA-10/0.4kV

Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpTháo, lắp CSV 10kV20Hợp Châu 3 REII21/03/2014

21/03/2014

10h0

10h29

12:00:00 AM

12:00:00 AM290Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpTháo, lắp CSV 10kV01458013,28221Gò Đẩu31/03/2014

31/03/2014

14h50

15h18

12:00:00 AM

12:00:00 AM280Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

công nghiệpThay công tơ đầu cực

MBA02102822CD79 Đường trục02/04/2014

02/04/2014

5h15

5h24

12:00:00 AM

12:00:00 AM90Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpĐóng SI 10kV pha C

Trạm tụ cột 01 nhánh

Quan ngoại ĐZ 971

TGTĐ012,140019,26023Lan Đình03/04/2014

03/04/2014

10h7

13h15

12:00:00 AM

12:00:00 AM1880Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpKiểm tra hệ thống đo

đếm đầu cực011018824TBA Đại Đình 207/04/2014

07/04/2014

9h30

10h15

12:00:00 AM

12:00:00 AM450Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpthay công tơ đo đếm

đầu cực MBA01104525Dân tộc nội trú22/04/2014

22/04/2014

11h0

11h22

12:00:00 AM

12:00:00 AM220Thí nghiệm định

Kiểm tra HTĐĐ TBA

kỳ01102226Cấp 3 Tam Đảo22/04/2014

22/04/2014

11h48

12h35

12:00:00 AM

12:00:00 AM470Thí nghiệm định

Kiểm tra HTĐĐ TBA

kỳ01104727Hợp Châu 3 REII23/04/2014

23/04/2014

7h58

9h30

12:00:00 AM

12:00:00 AM670Thay công tơ

định kỳThay công tơ, TI đầu

cực MBA01459030,75328TBA 68A23/04/2014

23/04/2014

9h53

11h0

12:00:00 AM

12:00:00 AM670Thay công tơ

định kỳThay công tơ, TI đầu

cực MBA01106729Nhân Lý23/04/2014

23/04/2014

11h23

12h28

12:00:00 AM

12:00:00 AM650KhácThay TI đầu cực MBA01391025,41530Cầu Tre23/04/2014

23/04/2014

13h53

15h28

12:00:00 AM

12:00:00 AM950KhácThay TI đầu cực MBA01213020,23531Hồ Sơn 723/04/2014

23/04/2014

15h48

16h45

12:00:00 AM

12:00:00 AM570KhácThay TI đầu cực MBA0111306,44132CD nhánh Gò Đẩu24/04/2014

24/04/2014

6h46

14h20

12:00:00 AM

12:00:00 AM4540KhácDựng mới cột 2B và cột

3 nhánh Gò Đẩu và lắp

mới 01 bộ CD tại cột 3

dựng mới011045433LỘ 971 TGTĐ03/05/2014

03/05/2014

17h47

18h47

12:00:00 AM

12:00:00 AM600KhácÉp lại đầu cốt sứ xuyên

tường TBA Hợp Châu 1

- 250kVA015,5850335,100025,585067,020Cắt điện DZ 371 E4.3

để ĐL Vĩnh Yên Sửa

Sửa chữa thường

chữa ,Chuyển TGTĐ

xuyên

sang nhận điện DZ

377E4.334DZ 371E4.304/05/2014

04/05/2014

4h36

4h48

12:00:00 AM

12:00:00 AM12035Trung Tâm 113/05/2014

13/05/2014

17h35

18h20

12:00:00 AM

12:00:00 AM450KhácThay ATM tổng tủ

0.4kV01275012,37536CDF120 Đường trục30/05/2014

12:00:00 AM30/05/2014

11h40

12:00:00 AM3950Sửa chữa lớn

lưới trung ápCắt CDF120 để sửa

chữa014350171,82537CC Quan Đình09/06/2014

09/06/2014

9h35

10h15

12:00:00 AM

12:00:00 AM400KhácThay csv10KV Pha A bi

vỡ01278011,1205h526/06/2014

26/06/2014

17h39

18h5

12:00:00 AM

12:00:00 AM260KhácSử lý tiếp xúc đấu cáp

xuất tuyến Lộ D0127507,15008/07/2014

12:00:00 AM08/07/2014

11h24

12:00:00 AM2020Thí nghiệm định

kỳcăt điên TBA Đại Đình

1 để tháo lắp ATM

Tổng đi thí nghiêm0110202Cầu Tre21/07/2014

21/07/2014

11h52

12h22

12:00:00 AM

12:00:00 AM300Thay công tơ

định kỳThay công tơ đầu cực

TBA0121306,39041Hồ Sơn 121/07/2014

21/07/2014

8h25

12:00:00 AM

12:00:00 AM440Thay công tơ

định kỳThay công tơ đầu cực

TBA01343015,09242TBA 68A21/07/2014

21/07/2014

9h40

10h10

12:00:00 AM

12:00:00 AM300Thay công tơ

định kỳThay công tơ đầu cực

TBA011030Tái định cư thơn tích 21/07/2014

21/07/2014

10h40

11h28

cực

12:00:00 AM

12:00:00 AM480Thay cơng tơ

định kỳThay cơng tơ đầu cực

TBA019304,46438Trung Tâm 139Đại Đình 140438h29h944UBND huyện TĐ26/07/2014

26/07/2014

8h30

10h32

12:00:00 AM

12:00:00 AM1220Thay công tơ

định kỳThay công tơ đầu cực

TBA013036645TT2 Hợp Châu26/07/2014

26/07/2014

15h6

15h40

12:00:00 AM

12:00:00 AM340Thay công tơ

định kỳThay công tơ đầu cực

TBA0121207,20846CC Quan Đình27/07/2014

27/07/2014

9h40

10h5

12:00:00 AM

12:00:00 AM250Thay cơng tơ

định kỳThay cơng tơ đầu cực

TBA0127806,95047CC Đồng Xuân27/07/2014

27/07/2014

8h15

9h15

12:00:00 AM

12:00:00 AM600Thay công tơ

định kỳThay công tơ đầu cực

TBA01423025,38048Đồng Bùa28/07/2014

28/07/2014

8h40

8h55

12:00:00 AM

12:00:00 AM150Sửa chữa thường

xuyênĐấu dây mạch điều

khiển tủ tụ bù 400v0134405,16049Đồng Thanh28/07/2014

28/07/2014

12h15

12h30

12:00:00 AM

12:00:00 AM150Sửa chữa thường Thay ATM Tổng tủ tụ

xuyên

bù 40V0127404,11050LỘ 971 TGTĐ03/08/2014

03/08/2014

14h1

15h12

12:00:00 AM

12:00:00 AM600Sửa chữa lớn

lưới trung ápcắt điện ĐZ971 TGTĐ

để đấu lại lèo tại cột 59

ĐZ971 TGTĐ015,5850335,10051LỘ 971 TGTĐ03/08/2014

12:00:00 AM03/08/2014

7h30

12:00:00 AM600Sửa chữa lớn

lưới trung ápCăt điện ĐZ 971 TGTĐ

Để tháo lèo phục vụ lẳp

CDFI NR Trung Tâm 1025,5850335,10052Quan Đình 218/08/2014

18/08/2014

9h40

10h35

12:00:00 AM

12:00:00 AM550KhácKiểm tra HTĐĐ TBA0115808,690Chiếu sáng QL2B T3- 18/08/2014

18/08/2014

13h50

14h50

100

12:00:00 AM

12:00:00 AM600KhácKiểm tra HTĐĐ TBA01106006/09/2014

06/09/2014

8h20

10h33

12:00:00 AM

12:00:00 AM1330KhácCắt điện TBA Để thay

TI đầu cực MBA012026615/09/2014

12:00:00 AM1630KhácThay Ti Đấu cực định

ky01101635354TBA Thiền Viện55TBA Bưu Điện Tam

Đảo5h18h215/09/2014

10h45

12:00:00 AM56Khoáng sản 75023/09/2014

23/09/2014

9h30

10h30

12:00:00 AM

12:00:00 AM600KhácCắt điện TBA để kiểm

tra HTĐĐ đầu cực

MBA01106057Khoáng sản 40023/09/2014

23/09/2014

10h35

11h5

12:00:00 AM

12:00:00 AM300KhácCắt điện TBA để kiểm

tra HTĐĐ đầu cực

MBA01103058DZ 371E4.323/09/2014

23/09/2014

17h43

19h26

12:00:00 AM

12:00:00 AM1030Sửa chữa thường

xuyênCắt CDF37 DZ 371

E4.3 để ĐL TP Vĩnh

Yên đấu lèo cột 57

đường trục 371 E4.3045,5850575,25559MC 371E4.323/09/2014

23/09/2014

4h30

6h20

12:00:00 AM

12:00:00 AM1100Cắt điện ĐZ 371 E43

Sửa chữa thường

Để ĐLVYên tháo lèo

xuyên

tại cột 57 đường trục025,5850614,350015,5850670,200014,01902,491,780Tách và đấu lèo cột 69

để Thay MC, thay xà

phụ đỡ sứ, thay CD

10kV xuống MC cột 70

ĐZ 971 TGTĐ

Thay MC, thay xà phụ

đỡ sứ, thay CD 10kV

xuống MC cột 70 ĐZ

971 TGTĐ60LỘ 971 TGTĐ12/10/2014

12/10/2014

5h55

16h15

12:00:00 AM

12:00:00 AM1200Sửa chữa lớn

lưới trung áp60LỘ 971 TGTĐ12/10/2014

12/10/2014

5h55

16h15

12:00:00 AM

12:00:00 AM6200Sửa chữa lớn

lưới trung áp62Đồng Bùa23/10/2014

23/10/2014

9h53

11h10

12:00:00 AM

12:00:00 AM600Thay công tơ

định kỳThay công tơ đầu cực

MBA TBA Đồng Bùa

320kVA ĐZ 971 TGTĐ01344020,64001207601104063TBA Thiền Viện23/10/2014

23/10/2014

11h45

12h23

12:00:00 AM

12:00:00 AM380Thay công tơ

định kỳThay công tơ lộ Đại

Đình đấu song song đầu

cực MBA TBA Thiền

Viện Trúc Lâm 250kVA

ĐZ 971 TGTĐ64TBA Quan Ngoại 2

(MINH TUYEN)23/10/2014

23/10/2014

8h50

9h30

12:00:00 AM

12:00:00 AM400KhácThay công tơ đầu cực

MBA TBA Minh Tuyên

320kVA ĐZ 971 TGTĐ65Quan Ngoại25/10/2014

25/10/2014

8h18

12h20

12:00:00 AM

12:00:00 AM242066CDF46 ĐZ 371E4.304/11/2014

04/11/2014

17h9

18h42

12:00:00 AM

12:00:00 AM700Sửa chữa thường Thay cáp xuất tuyến lộ

xuyên

A, B ,D011,0920264,264KhácĐấu lại lèo cột 57

MV376-377E4.3 NR

TGTĐ lộ 371 E4.3035,5850390,950045,5850318,345570KhácTách lèo cột 57 MV

376-377E4.3 NR

TGTĐ lộ 371 E4.3 để

sữa chữa trên đuờng

dây400KhácCắt điện TBA Gò Đẩu

để sử lý đe doạ sự cố031040600Thí nghiệm định

kỳThí nghiệm định kỳ,

tháo lắp CSV 10kV,

kiểm tra hệ thống đo

đếm đầu cực MBA04106011/11/2014

11/11/2014

8h28

9h40

12:00:00 AM

12:00:00 AM720KhácKiểm tra hệ thống đo

đếm đầu cực MBA021072TBA Đại Đình 211/11/2014

11/11/2014

11h34

12h5

12:00:00 AM

12:00:00 AM310KhácKiểm tra hệ thống đo

đếm đầu cực MBA02103172Cấp 3 Tam Đảo11/11/2014

11/11/2014

12h45

13h15

12:00:00 AM

12:00:00 AM300KhácKiểm tra hệ thống đo

đếm đầu cực ,tháo lắp

CSV 10 kV02103073UBND huyện Tam Đảo11/11/2014

11/11/2014

12h20

13h0

12:00:00 AM

12:00:00 AM400KhácKiểm tra hệ thống đo

đếm đầu cực024016004/11/2014

12:00:00 AM5h604/11/2014

12:00:00 AM67CDF46 ĐZ 371E4.36h368Gò Đẩu08/11/2014

08/11/2014

19h0

19h40

12:00:00 AM

12:00:00 AM69Gò Đẩu11/11/2014

11/11/2014

10h12

11h12

12:00:00 AM

12:00:00 AM70Dân tộc nội trú7174Chiếu sáng QL2B T3- 11/11/2014

11/11/2014

10h50

11h43

100

12:00:00 AM

12:00:00 AM530KhácKiểm tra hệ thống đo

đếm đầu cực02105375TBA QUAN NGOAI 2 11/11/2014

11/11/2014

14h7

14h44

(MINH TUYEN)

12:00:00 AM

12:00:00 AM370KhácKiểm tra hệ thống đo

đếm đầu cực02103776TBA 68A11/11/2014

11/11/2014

15h15

15h50

12:00:00 AM

12:00:00 AM350KhácKiểm tra hệ thống đo

đếm đầu cực02103577CDF46 ĐZ 371E4.330/11/2014

30/11/2014

5h30

5h56

12:00:00 AM

12:00:00 AM260Sửa chữa lớn

lưới trung ápCắt CDF46 DZ 371

E43 để ĐL Vinh yen

sửa chữa trên DZ0145,5850145,21078Danh Thắng Tây Thiên02/12/2014

02/12/2014

10h50

12h8

12:00:00 AM

12:00:00 AM780Thí nghiệm định

kỳCắt điện TBA Danh

Thắng Tây Thiên để

TNĐK0240312015,585039,095035,5850659,030025,585033,51079MC 371E4.380LỘ 971 TGTĐ81CDF46 ĐZ 371E4.324/12/2014

24/12/2014

4h50

4h57

12:00:00 AM

12:00:00 AM70Khác26/12/2014

26/12/2014

7h10

12:00:00 AM

12:00:00 AM9h81180Khác30/12/2014

12:00:00 AM6h860Khác6h230/12/2014

12:00:00 AMChuyển phương thức

cấp điện đoạn DZ từ

CDF3 DZ371E4.3 đến

CDF1Z95 và TGTD

sang nhận điện từ

DZ377E4.3

Cắt điện ĐZ 971 TGTĐ

để kéo dây lấy độ võng

ĐZ 35KV xây dựng

mới giao chéo khoảng

15-16 MK 971-972

Chuyển phương thức

cấp điên đoạn DZ từ

CDF1Z95 đến

CDF3DZ371E4.3,đến

CDF64 DZ376E4.3 và

TGTD sang nhận điện

DZ371E4.3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.1: Bảng số liệu tính toán độ tin cậy lộ 971 TG Tam Đảo áp dụng giải pháp 1 lắp Recloser trên lưới.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×