Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.37: Bảng số liệu tính toán độ tin cậy lộ 973 TG Yên Dương năm 2014.

Bảng 2.37: Bảng số liệu tính toán độ tin cậy lộ 973 TG Yên Dương năm 2014.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thời điểm mất điệnGiờ,

phútNgàyThời điểm có điện trở

lạiNgàyGiờ,

phútThời

gian

mất

điệnđiện

nơng

thơnThời

gian

Thời gian

từ 5

lớn hơn 5

phút

phút

trở

xuống<5>50120201,41401202022,0181.Mất điện do sự cố lưới điện phân phối1215/07/2014

12:00:00 AM21h615/07/2014

12:00:00 AM21h1370Dây dẫnTrung gian Yên 28/07/2014

Dương

12:00:00 AM17h3128/07/2014

12:00:00 AM19h201090Cách điệnlộ 372e25.3Nhảy MC372 E25.3 do

DVTC thay dây NR Lưu Thị

4, dây dẫn độ võng không

đảm bảo làm ngắn mạch

3pha

Nhảy MC 331 TG Yen

Dương Bao vệ quả dòng AB-C tác động3MC372E25.202/08/2014

12:00:00 AM20h3002/08/2014

12:00:00 AM21h24540Cách điệnNhảy MC 372 E 25.3 Do sự

cố thoáng qua01202010,9084lộ 372e25.303/08/2014

12:00:00 AM2h3003/08/2014

12:00:00 AM4h301200Dây dẫnCắt điện ĐZ 372 E 25.3 Để

ĐL Lâp thạch nối dây từ cột

34 ĐT -CDF1NR Tân trung01202024,2405lộ 372e25.304/08/2014

12:00:00 AM8h604/08/2014

12:00:00 AM8h1150Khácnhảy MC372E25.320020206MC372E25.227/08/2014

12:00:00 AM15h2627/08/2014

12:00:00 AM15h3040Cách điệnNhay MC372 E 25.3 Do sự

cố thoáng qua20020207lộ 372e25.301/12/2014

12:00:00 AM23h3902/12/2014

12:00:00 AM1h341150Cách điệnVỡ sứ cột 4 NRẽ Quang Sơn

3 ĐZ 372 E 25.301202023,2308Ba Làng02/12/2014

12:00:00 AM5h002/12/2014

12:00:00 AM14h155550KhácNổ chì 2 pha cao thế pha A B

TBA Ba Làng ĐZ 372 E 25.301201,110Tổng nhóm 1 :969461,01240482,9202.Cắt điện cho cơng tác bảo trì, bảo dưỡng lưới điện phân phối1Yên Dương 425/02/2014

12:00:00 AM10h3525/02/2014

12:00:00 AM11h23480Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpThay cơng tơ đầu cực MBA

tháo ,lắp CSV10kv0118608,9282Đồng Vàng25/02/2014

12:00:00 AM8h5025/02/2014

12:00:00 AM9h38480Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

công nghiệpThay công tơ dầu cực MBA

,tháo ,lắp CSV 10kv01209601102090130333Cắt CDF1 Bồ Lý ĐZ 973

TGYD để thay máy biến áp

Cải tạo lưới điện TBA Bồ Lý 4 từ 180kVA lên

250kVA và MBA TBA Bồ Lý

5 từ 100kVA lên 180kVA

Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

Tháo Lắp CSV 10kv

cơng nghiệp3CDF1 Bồ Lý28/02/2014

12:00:00 AM8h2628/02/2014

12:00:00 AM11h5520904Hữu Bình 114/03/2014

12:00:00 AM9h1214/03/2014

12:00:00 AM11h311105Hữu Bình 214/03/2014

12:00:00 AM11h2014/03/2014

12:00:00 AM12h20600Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpTháo Lắp CSV 10kv01201206Bắc Bình 4 REII14/03/2014

12:00:00 AM13h5014/03/2014

12:00:00 AM14h34440Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpTháo Lắp CSV 10kv0110447Bắc Bình 5 REII14/03/2014

12:00:00 AM15h014/03/2014

12:00:00 AM15h50500Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpTháo Lắp CSV 10kv0110508TBA BO LY 129/03/2014

12:00:00 AM9h3229/03/2014

12:00:00 AM10h0280Bảo trì bảo

dưỡng, vệ sinh

cơng nghiệpTháo Lắp CSV 10kv0110289Hữu Bình 126/05/2014

12:00:00 AM12h4526/05/2014

12:00:00 AM13h20350KhácĐấu lại dây cáp nguồn và dây

mạch điều khiển tủ tụ bù

0.4kV013010510TBA Bồ Lý 423/06/2014

12:00:00 AM8h423/06/2014

12:00:00 AM8h54500Sửa chữa thường

xuyênThay ATM tổng tủ 0.4kV

(400A bằng ATM 400A)01105011Đồng Vàng27/06/2014

12:00:00 AM8h3027/06/2014

12:00:00 AM9h10400KhácThay ATM 400v lộ 1 do quá

tải01208012Hữu Bình 228/07/2014

12:00:00 AM10h5028/07/2014

12:00:00 AM11h7170Sửa chữa thường Đấu dây mạch điều khiển tủ

xuyên

tụ bù 400v01203413Hữu Bình 111/08/2014

12:00:00 AM9h4011/08/2014

12:00:00 AM10h5250Khác01307514LỘ 973 TGYD17/08/2014

12:00:00 AM6h1417/08/2014

12:00:00 AM13h04060Khác02202082,012015410092,164cắt điện TBA Bắc Bình 1 Để

thay GZ500 sử lý tiếp xúc tủ

0,4kv và VSCN

Cắt điện DZ973 TGYD để

Điện Lực Lập Thạch thay

CD23B RG Lập Thạch Tam

Đảo bằng CDFTổng nhóm 2 :3.Mất điện do sự cố hoặc cắt điện trên lưới điện 110 kV1110kV Lập

Thạch13/04/2014

12:00:00 AM0h1013/04/2014

12:00:00 AM0h30200Chuyển phương thức cấp

Công tác theo kế

điện từ nhận điện Việt Nam

hoạch

sang nhận điện Trung Quốc0120204,0402110kV Lập

Thạch21/04/2014

12:00:00 AM0h221/04/2014

12:00:00 AM0h31290Công tác theo kế

hoạchChuyển nguồn điện nhân

điện VN0220205,8583110kV Lập

Thạch04/07/2014

12:00:00 AM0h004/07/2014

12:00:00 AM0h30300Công tác kế

hoạch KhácChuyển phương thức nhận

điện0120206,0604110kV Lập

Thạch23/07/2014

12:00:00 AM3h3023/07/2014

12:00:00 AM7h02100Công tác kế

hoạch KhácMất điện tram 110kV lập

thạch do cắt điện để xử lý đe

dọa sự cố trên lưới 110kV02202042,4205110kV Lập

Thạch24/07/2014

12:00:00 AM3h3524/07/2014

12:00:00 AM6h531980Công tác kế

hoạch Khác6110kV Lập

Thạch28/07/2014

12:00:00 AM0h1428/07/2014

12:00:00 AM2h21080Sự cố TBA7110kV Lập

Thạch09/08/2014

12:00:00 AM3h009/08/2014

12:00:00 AM5h491690Sự cố đường dây8MC372E25.225/10/2014

12:00:00 AM18h025/10/2014

12:00:00 AM18h15159lộ 372e25.326/10/2014

12:00:00 AM4h226/10/2014

12:00:00 AM11h5310110kV Lập

Thạch18/11/2014

12:00:00 AM2h1518/11/2014

12:00:00 AM11110kV Lập

Thạch25/11/2014

12:00:00 AM2h025/11/2014

12:00:00 AMmất điện TBA 110 kV Lâp

Thạch do cắt điện để sử lý đe

dọa sự cố trên lưới 110kV

Cắt điện trạm 110 E25.3 để

CN Lưới điện cao thế vĩnh

phúc sử lí phát nhiệt CD

171-103202039,99604202021,816Cắt điện Trạm 110 Lâp thạch

đê sử lý tiếp xuc CD171-702202034,1380Thí nghiệm định Thí nghiệm đinh kỳ trạm 110

kỳ

Lập Thạch0120203,0304710Thí nghiệm định cắt điện ĐZ110kV kết hợp

kỳ

TNĐK 2015 TG Yên Dương02202095,1425h151800Công tác kế

hoạch KhácCắt điện DZ 110kv phục vụ

XN điện cao thế Miền Bắc

SC trên ĐZ06202036,3605h302100Công tác kế

hoạch KhácCắt điện DZ 110kv phục vụ

XN điện cao thế Miền Bắc

SC trên ĐZ05202042,4200292,2220331,28001202010,1000220205,050Tổng nhóm 3 :4.Mất điện do lưới điện 220,500kV1lộ 372e25.302/01/2014

12:00:00 AM0h802/01/2014

12:00:00 AM0h585002110kV Lập

Thạch21/05/2014

12:00:00 AM12h5521/05/2014

12:00:00 AM13h20250Cắt điện trạm 110 e25.3 để

Công tác theo kế

chuyển cấp điện Việt Nam _

hoạch

Trung Quốc (Lưới 220kv )

Cắt Điện TBA 110kV Lập

Công tác theo kế Thạch để chuyển phương

hoạch

thức nhận điện từ Việt nam

sang nhận điện TQ3110kV Lập

Thạch24/05/2014

12:00:00 AM5h724/05/2014

12:00:00 AM5h28210Công tác theo kế Chuyển E25.3 về nhận điện

hoạch

Việt Nam0320204,2424lộ 372e25.329/05/2014

12:00:00 AM4h529/05/2014

12:00:00 AM4h29240Sự cốNhảy MC 372E25.3 do bảo

vệ tần số thấp tác động0220204,8485110kV Lập

Thạch11/06/2014

12:00:00 AM5h1711/06/2014

12:00:00 AM0Công tác theo kế

hoạchChuyển trạm E25.3 Lập

Thạch từ nguồn Việt Nam

sang nhận điện Tân Kiều

Trung Quốc5h35180220203,6366110kV Lập

Thạch22/06/2014

12:00:00 AM8h2522/06/2014

12:00:00 AM8h43180Sự cốSự cố lưới điện 220kV Yên

Bái - việt Trì0220203,6367lộ 372e25.302/09/2014

12:00:00 AM12h1702/09/2014

12:00:00 AM12h36190Sự cốNhảy MC372E25.3 bảo vệ

tần số thấp tác động- do sự cố

DZ500KV0120203,8388lộ 372e25.314/09/2014

12:00:00 AM6h4314/09/2014

12:00:00 AM6h5070Sự cốNhảy MC 372 E25.3 do bảo

vệ tần số thấp tác động (do sự

cố NM Điện Mông Dương 2)0420201,4149110kV Lập

Thạch27/09/2014

12:00:00 AM1h3027/09/2014

12:00:00 AM2h0300Công tác theo kế xử lý đe dọa sự cố lưới điện

hoạch

Quốc gia0120206,06010110kV Lập

Thạch01/10/2014

12:00:00 AM1h001/10/2014

12:00:00 AM1h30300Công tác theo kế Xử lý đe dọa sự cố lưới HT

hoạch

điện Quốc gia0120206,0600192,020048,88402202014,140Tổng nhóm 4 :

5.Cắt điện do các lý do

khác

1lộ 372e25.301/06/2014

12:00:00 AM0h5201/06/2014

12:00:00 AM2h2700Các nguyên nhân

Nhảy MC 372 E25.3 do mưa,

bất khả kháng

sét

khác2lộ 372e25.304/06/2014

12:00:00 AM18h5004/06/2014

12:00:00 AM19h36460BãoMưa ,bão sét làm nhảy MC

372 E25.30320209,2923lộ 372e25.308/08/2014

12:00:00 AM23h2009/08/2014

12:00:00 AM0h38780BãoNhảy MC372E25.3 do mưa

bão03202015,7564lộ 372e25.317/09/2014

12:00:00 AM0h1617/09/2014

12:00:00 AM1h25690Bãonhảy MC372E25.3 do mưa

giông kèm theo sét (a/hưởng

bão số 3)02202013,9385lộ 372e25.317/09/2014

12:00:00 AM1h5817/09/2014

12:00:00 AM5h402220BãoNhảy MC372E25.3 do ảnh

hưởng cơn bão số 3 sự cố

CDF9903202044,844Tổng nhóm 5 :001,010097,9706. Tổng đường dây 973 TG Yên

Dương406,674404653,218Bảng 2.38: Bảng kết quả tính tốn độ tin cậy lộ 973 TG Yên Dương năm 2014.

STTNội dungTổng sốMất điện thoáng quaMất điện kéo dàiTổng sốTổng sốkhách hàng Tổng số lần khách hàng

(K)mất điện (m) bị mất điệnMAIFITổng số lần khách hàng(Mj/K)mất điện (n) bị mất điện(Mj)121.Mất điện do sự cố

lưới điện phân phối

2.Cắt điện cho công tác

theo kế hoạch(Nj)Tổng thời

gian mất

điện của

khách hàngSAIDI

(Ti*Ki)/KSAIFI (Nj/K)(Ti*Ki)12,99344040.03061,01282,9206.380.0812,993000.0001541092,1647.090.0312,993000.000292,222331,28025.500.1712,993000.000192,02048,8843.760.1612,993000.00051,01097,9707.540.0812,99344040.030746,674653,21850.270.513.Mất điện do sự cố

3hoặc cắt điện trên lưới

điện 110 kV

4.Mất điện do sự cố4hoặc cắt điện trên lưới

điện 220,500kV565.Cắt điện do các lý do

khác

6.Tổng hợp chungBảng 3.1: Bảng số liệu tính tốn độ tin cậy lộ 971 TG Tam Đảo áp dụng giải pháp 1 lắp Recloser trên lưới.

STTTên thiết bị đường

dâyThời gianCải

tạo

lướiNguyên nhânMô tả cụ thểLoạiSố khách hàng mất Chỉ số TiKi

điện

(MxG)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.37: Bảng số liệu tính toán độ tin cậy lộ 973 TG Yên Dương năm 2014.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×