Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.19 Bảng số liệu tính toán độ tin cậy lộ 971 TG Tam Đảo năm 2014.

Bảng 2.19 Bảng số liệu tính toán độ tin cậy lộ 971 TG Tam Đảo năm 2014.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Yên Lạc

7MC RECLOSER04/05/2014cột 70 đường trục12:00:00 AM

18/05/20148DZ 371E4.39DZ 371E4.310DZ 371E4.311DZ 371E4.312Đại Đình 113MC 371E4.314Gò Đẩu15Hồ Sơn 112:00:00 AM

25/05/2014

12:00:00 AM

11/07/2014

12:00:00 AM

18/08/2014

12:00:00 AM

15/09/2014

12:00:00 AM

20/09/2014

12:00:00 AM

09/11/2014

12:00:00 AM

16/11/2014

12:00:00 AM13h19

17h48

22h539h357h20

18h59

1h10

17h55

20h2604/05/2014

12:00:00 AM

18/05/2014

12:00:00 AM

25/05/2014

12:00:00 AM

11/07/2014

12:00:00 AM

18/08/2014

12:00:00 AM

15/09/2014

12:00:00 AM

20/09/2014

12:00:00 AM

09/11/2014

12:00:00 AM

16/11/2014

12:00:00 AM14h14550Khác18h10220Dây dẫn23h290Khác9h4050Khác7h2880Cách điện19h40410Khác1h1550Cách điện19h351000Thiết bị đóng cắt21h3370KhácNhảy MC Recloer cột 70

ĐZ 971 TGTĐ

Nhay MC371 E4.3 Do sự

cố thống qua

Nhảy MC 371E4.3 thống

qua

Nhảy MC371E4.3 do q

dòng cấp 1 pha AC

I=1,98KA

Nhảy MC 371 E 43 Do sự

cố TBA VINACONE (T3)

Nổ chì cao thế pha c

Nhày MC 371 E 43 Do sự

cố thống qua

Đứt cầu chì SI pha B

Nổ 01 pha chì cao thế pha

CTổng nhóm 1 :014,0190221,045025,5850122,870035,585050,2651005,5850015,585044,6800110411005,5850021010001351012,98782138,17121,972981,9060110602.Cắt điện cho cơng tác bảo trì, bảo dưỡng lưới điện phân phối

1Chiếu sáng QL2B18/02/2014T3-10012:00:00 AM8h3518/02/2014

12:00:00 AM9h35600Bảo trì bảo dưỡng,Thay cơng tơ đầu cựcvệ sinh công nghiệpMBA115Ép lại đầu cốt lèo CSV

2LỘ 971 TGTĐ21/02/2014

12:00:00 AM5h3021/02/2014

12:00:00 AM6h37670Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng nghiệppha B tram tụ bù cốt 75 và

đóng SI pha A trạm tụ cột015,2170349,539tháo lắp csv 10kv01335013,400tháo lắp csv 10kv0120307,105tháo lắp csv 10kv011019018803,344Tháo, Lắp CSV 10kV0126209,432Tháo, lắp CSV 10kV0129209,636Tháo, lắp CSV 10kV0111104,107Tháo, lắp CSV 10KV01387018,5763 NR trung tâm 1 DZ971

TG TĐ3CC Hợp Châu 14TT2 Hợp Châu5604/03/2014

12:00:00 AM

04/03/2014

12:00:00 AMChiếu sáng QL2B04/03/2014T3-10012:00:00 AMTái định cư thơn04/03/2014Tích Cực12:00:00 AM7Hồ Sơn 68Hồ Sơn 59Hồ Sơn 710Nhân Lý06/03/2014

12:00:00 AM

06/03/2014

12:00:00 AM

06/03/2014

12:00:00 AM

10/03/2014

12:00:00 AM15h1511h2510h4713h478h158h559h3110h5004/03/2014

12:00:00 AM

04/03/2014

12:00:00 AM

04/03/2014

12:00:00 AM

04/03/2014

12:00:00 AM

06/03/2014

12:00:00 AM

06/03/2014

12:00:00 AM

06/03/2014

12:00:00 AM

10/03/2014

12:00:00 AM15h5540012h035011h619014h253808h513609h2833010h837011h38480Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng nghiệp

Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng nghiệp

Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng nghiệp

Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng nghiệp

Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng nghiệp

Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng nghiệp

Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh công nghiệp

Cải tạo lưới điện116tháo lắp csv 10kv,đấu cáp

nguồn ,đấu dây tín hiệu

xuống tụ bù11CC Đồng Xuân12Đồng Bùa13Gò Đẩu1410/03/2014

12:00:00 AM

10/03/2014

12:00:00 AM

10/03/2014

12:00:00 AMTBA Bưu Điện Tam11/03/2014Đảo12:00:00 AM15Trung Tâm 116CC Quan Đình11/03/2014

12:00:00 AM

17/03/2014

12:00:00 AM9h5011h508h559h338h3214h5010/03/2014

12:00:00 AM

10/03/2014

12:00:00 AM

10/03/2014

12:00:00 AM

11/03/2014

12:00:00 AM

11/03/2014

12:00:00 AM

17/03/2014

12:00:00 AM10h33430Cải tạo lưới điệnTháo ,lắp CSV 10KV01415017,84512h35450Cải tạo lưới điệnTháo, lắp CSV 10 KV01333014,9859h35400Cải tạo lưới điệnTháo, lắp CSV 10KV0110409h53200Tháo ,lắp CSV10kv0110209h13410Tháo ,lắp CSV 10kv01348014,26815h5363001273017,19902153023,71501270039,420Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng nghiệp

Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng nghiệp

Bảo trì bảo dưỡng,Tháo ,lắp CSV10kvvệ sinh cơng nghiệp

Thay MBA TBA Quan17Quan Đình 218/03/2014

12:00:00 AM10h3118/03/2014

12:00:00 AM13h61550Bảo trì bảo dưỡng,Đình 2 - 180kVA-vệ sinh cơng nghiệp10/0.4kV bằng MBA

180kVA-10/0.4kV

Cắt không tải CD1 nhánh18CD nhánh Quan18/03/2014Ngoại 212:00:00 AM8h5218/03/2014

12:00:00 AM11h181460Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng nghiệpQuan Ngoại 2 để thay

MBA TBA Đồng Thanh

180kVA-10/0.4kV bằng

MBA 180kVA-10/0.4kV11719Trung tâm 3 HC20Hợp Châu 3 REII21Gò Đẩu21/03/2014

12:00:00 AM

21/03/2014

12:00:00 AM

31/03/2014

12:00:00 AM10h4810h014h5021/03/2014

12:00:00 AM

21/03/2014

12:00:00 AM

31/03/2014

12:00:00 AM11h921010h2929015h18280Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng nghiệp

Bảo trì bảo dưỡng,

vệ sinh cơng nghiệpTháo, lắp CSV 10kV0125305,313Tháo, lắp CSV 10kV01458013,282021028012,140019,2600110188011045Bảo trì bảo dưỡng,Thay cơng tơ đầu cựcvệ sinh cơng nghiệpMBA

Đóng SI 10kV pha C22CD79 Đường trục02/04/2014

12:00:00 AM5h1502/04/2014

12:00:00 AM5h2490Bảo trì bảo dưỡng,Trạm tụ cột 01 nhánhvệ sinh cơng nghiệpQuan ngoại ĐZ 971

TGTĐ23Lan Đình24TBA Đại Đình 225Dân tộc nội trú26Cấp 3 Tam Đảo27Hợp Châu 3 REII03/04/2014

12:00:00 AM

07/04/2014

12:00:00 AM

22/04/2014

12:00:00 AM

22/04/2014

12:00:00 AM

23/04/2014

12:00:00 AM10h79h3011h011h487h5803/04/2014

12:00:00 AM

07/04/2014

12:00:00 AM

22/04/2014

12:00:00 AM

22/04/2014

12:00:00 AM

23/04/2014

12:00:00 AM13h15188010h1545011h222212h359h30Bảo trì bảo dưỡng, Kiểm tra hệ thống đo đếm

vệ sinh cơng nghiệpđầu cựcBảo trì bảo dưỡng, thay cơng tơ đo đếm đầu

vệ sinh cơng nghiệpcực MBA0Thí nghiệm định kỳKiểm tra HTĐĐ TBA011022470Thí nghiệm định kỳKiểm tra HTĐĐ TBA01104792001459042,228Thay công tơ định Thay công tơ, TI đầu cực

kỳ118MBA28TBA 68A29Nhân Lý30Cầu Tre31Hồ Sơn 723/04/2014

12:00:00 AM

23/04/2014

12:00:00 AM

23/04/2014

12:00:00 AM

23/04/2014

12:00:00 AM9h5311h2313h5315h4823/04/2014

12:00:00 AM

23/04/2014

12:00:00 AM

23/04/2014

12:00:00 AM

23/04/2014

12:00:00 AM11h067012h286515h2816h45Thay công tơ định Thay công tơ, TI đầu cực011067Thay TI đầu cực MBA01391025,415KhácThay TI đầu cực MBA01213020,235KhácThay TI đầu cực MBA0111306,4410110454015,5850335,100025,585067,020Thay ATM tổng tủ 0.4kV01275012,375cắt CDF120 để sửa chữa014350171,825kỳMBA0Khác950570Dựng mới cột 2B và cột 3

323334CD nhánh Gò ĐẩuLỘ 971 TGTĐDZ 371E4.324/04/2014

12:00:00 AM03/05/2014

12:00:00 AM04/05/2014

12:00:00 AM6h4617h474h3624/04/2014

12:00:00 AM03/05/2014

12:00:00 AM04/05/2014

12:00:00 AM14h204540Khácnhánh Gò Đẩu và lắp mới

01 bộ CD tại cột 3 dựng

mới

Ép lại đầu cốt sứ xuyên18h47600Kháctường TBA Hợp Châu 1 250kVA

Cắt điện DZ 371 E4.3 để4h48120Sửa chữa thườngĐL Vĩnh Yên Sửa chữaxuyên,Chuyển TGTĐ sang nhận

điện DZ 377E4.33536Trung Tâm 113/05/2014

12:00:00 AMCDF120 Đường30/05/2014trục12:00:00 AM17h355h513/05/2014

12:00:00 AM

30/05/2014

12:00:00 AM18h2045011h403950KhácSửa chữa lớn lưới

trung áp11937CC Quan Đình38Trung Tâm 139Đại Đình 140Cầu Tre41Hồ Sơn 142TBA 68A4309/06/2014

12:00:00 AM

26/06/2014

12:00:00 AM

08/07/2014

12:00:00 AM

21/07/2014

12:00:00 AM

21/07/2014

12:00:00 AM

21/07/2014

12:00:00 AMTái định cư thơn21/07/2014Tích Cực12:00:00 AM44UBND huyện TĐ45TT2 Hợp Châu46CC Quan Đình26/07/2014

12:00:00 AM

26/07/2014

12:00:00 AM

27/07/2014

12:00:00 AM9h3517h398h211h528h259h4010h408h3015h69h4009/06/2014

12:00:00 AM

26/06/2014

12:00:00 AM

08/07/2014

12:00:00 AM

21/07/2014

12:00:00 AM

21/07/2014

12:00:00 AM

21/07/2014

12:00:00 AM

21/07/2014

12:00:00 AM

26/07/2014

12:00:00 AM

26/07/2014

12:00:00 AM

27/07/2014

12:00:00 AM10h15400Khác18h5260KhácThay csv10KV Pha A bị

vỡ

Sử lý tiếp xúc đấu cáp

xuất tuyến Lộ D01278011,1200127507,15001102020121306,39001343015,092011030019304,46401303660121207,2080127806,950Cắt điện TBA Đại Đình 1

11h242020Thí nghiệm định kỳ để tháo lắp ATM Tổng đi

thí nghiêm12h223009h944010h1030011h2848010h32122015h4034010h5250Thay cơng tơ địnhThay cơng tơ đầu cựckỳTBAThay công tơ địnhThay công tơ đầu cựckỳTBAThay công tơ địnhThay công tơ đầu cựckỳTBAThay công tơ địnhThay công tơ đầu cựckỳTBAThay công tơ địnhThay công tơ đầu cựckỳTBAThay công tơ địnhThay công tơ đầu cựckỳTBAThay công tơ địnhThay công tơ đầu cựckỳTBA12047CC Đồng Xuân48Đồng Bùa49Đồng Thanh50515253545556LỘ 971 TGTĐLỘ 971 TGTĐQuan Đình 227/07/2014

12:00:00 AM

28/07/2014

12:00:00 AM

28/07/2014

12:00:00 AM

03/08/2014

12:00:00 AM

03/08/2014

12:00:00 AM

18/08/2014

12:00:00 AMChiếu sáng QL2B18/08/2014T3-10012:00:00 AMTBA Thiền Viện06/09/2014

12:00:00 AMTBA Bưu Điện Tam15/09/2014Đảo12:00:00 AMKhoáng sản 75023/09/2014

12:00:00 AM8h158h4012h1514h15h19h4013h508h208h29h3027/07/2014

12:00:00 AM

28/07/2014

12:00:00 AM

28/07/2014

12:00:00 AM

03/08/2014

12:00:00 AM

03/08/2014

12:00:00 AM

18/08/2014

12:00:00 AM

18/08/2014

12:00:00 AM

06/09/2014

12:00:00 AM

15/09/2014

12:00:00 AM

23/09/2014

12:00:00 AM9h156008h5515012h3015015h127h307114900Thay công tơ địnhThay công tơ đầu cựckỳTBASửa chữa thường Đâu dây mạch điều khiển

xuyêntủ tụ bù 400vSửa chữa thườngThay ATM Tổng tủ tụ bùxuyên40VSửa chữa lớn lưới

trung áp

Sửa chữa lớn lưới

trung áp01423025,3800134405,1600127404,110015,5850396,535025,5850832,165cắt điện ĐZ971 TGTĐ để

đấu lại lèo tại cột 59

ĐZ971 TGTĐ

Căt điện ĐZ 971 TGTĐ

Để tháo lẻo phục vụ lẳp

CDFI NR TRUNG Tâm 110h35550KhácKiểm tra HTĐ TBA0115808,69014h50600KhácKiểm tra HTĐ TBA01106010h331330Khác012026610h451630Khác011016310h30600Khác011060121Cắt điện TBA Để thay TI

đầu cực MBAThay Ti Đầu cực định kỳcắt điện TBA để kiểm tra

HTĐĐ đầu cực MBA57Khoáng sản 40023/09/2014

12:00:00 AM10h3523/09/2014

12:00:00 AM11h5300Kháccắt điện TBA để kiểm tra

HTĐĐ đầu cực MBA011030045,5850575,255025,5850614,350015,58503,462,700015,585089,36001344026,488012076011040Cắt CDF37 DZ 371 E4.3

58596061626364DZ 371E4.3MC 371E4.3LỘ 971 TGTĐMC 371E4.3Đồng BùaTBA Thiền Viện23/09/2014

12:00:00 AM23/09/2014

12:00:00 AM

12/10/2014

12:00:00 AM18/10/2014

12:00:00 AM23/10/2014

12:00:00 AM23/10/2014

12:00:00 AMTBA Quan Ngoại 223/10/2014(MINH TUYEN)12:00:00 AM17h434h305h555h09h5311h458h5023/09/2014

12:00:00 AM23/09/2014

12:00:00 AM

12/10/2014

12:00:00 AM18/10/2014

12:00:00 AM23/10/2014

12:00:00 AM23/10/2014

12:00:00 AM23/10/2014

12:00:00 AM19h266h2016h155h1611h1012h23103110620167738000Sửa chữa thườngđể ĐL TP Vĩnh Yên đấuxuyênlèo cột 57 đường trục 371Sửa chữa thường

xuyên

Sửa chữa lớn lưới

trung áp000KhácThay công tơ định

kỳThay công tơ định

kỳE4.3

Cắt điện ĐZ 371 E43 để

ĐLV Yên tháo lèo tại cột

57 đường trục

Thay MC, thay xà phụ đỡ

sứ, thay CD 10kV xuống

MC cột 70 ĐZ 971 TGTĐ

Chuyển PT Cấp điện

TGTĐ Để ĐLVY Lắp MC

RECLOSES Cột số 3 NR

TTĐ

Thay công tơ đầu cực

MBA TBA Đồng Bùa

320kVA ĐZ 971 TGTĐ

Thay công tơ lộ Đại Đình

đấu song song đầu cực

MBA TBA Thiền Viện

Trúc Lâm 250kVA ĐZ

971 TGTĐ

Thay công tơ đầu cực9h30400KhácMBA TBA Minh Tuyên

320kVA ĐZ 971 TGTĐ122656667Quan NgoạiCDF46 ĐZ 371E4.3CDF46 ĐZ 371E4.325/10/2014

12:00:00 AM

04/11/2014

12:00:00 AM04/11/2014

12:00:00 AM8h1817h95h625/10/2014

12:00:00 AM

04/11/2014

12:00:00 AM04/11/2014

12:00:00 AM12h202420Sửa chữa thường Thay cáp xuất tuyến lộ A,

xuyênB ,D011,0920264,264035,5850519,405045,5850318,3450310400410600210720210310210300240160Đấu lại lèo cột 57

18h42930KhácMV376-377E4.3 NR

TGTĐ lộ 371 E4.3

Tách lèo cột 57 MV 376-6h3570Khác377E4.3 NR TGTĐ lộ

371 E4.3 để sữa chữa trên

đuờng dây68Gò Đẩu08/11/2014

12:00:00 AM19h008/11/2014

12:00:00 AM19h40400KhácCắt điện TBA Gò Đẩu để

sử lý đe doạ sự cố

Thí nghiệm định kỳ, tháo69Gò Đẩu11/11/2014

12:00:00 AM10h1211/11/2014

12:00:00 AM11h12600Thí nghiệm định kỳlắp CSV 10kV, kiêm tra

hệ thống đo đếm đàu cực

MBA70Dân tộc nội trú71TBA Đại Đình 27273Cấp 3 Tam ĐảoUBND huyện TĐ11/11/2014

12:00:00 AM

11/11/2014

12:00:00 AM

11/11/2014

12:00:00 AM

11/11/2014

12:00:00 AM8h2811h3412h4512h2011/11/2014

12:00:00 AM

11/11/2014

12:00:00 AM

11/11/2014

12:00:00 AM

11/11/2014

12:00:00 AM9h40720Khác12h5310KhácKiểm tra hệ thống đo đếm

đầu cực MBA

Kiểm tra hệ thống đo đếm

đầu cực MBA

Kiểm tra hệ thống đo đếm13h15300Khácđầu cực ,tháo lắp CSV

10KV13h0400Khác123Kiểm tra hệ thống đo đếm

đầu cực747576Chiếu sáng QL2B11/11/2014T3-10012:00:00 AM10h5011/11/2014

12:00:00 AM11h43530KhácKiểm tra hệ thống đo đếm

đầu cực021053TBA Quan Ngoại 2

11/11/2014

(MINH TUYEN) 12:00:00 AM14h711/11/2014

12:00:00 AM14h44370KhácKiểm tra hệ thống đo đếm

đầu cực02103711/11/2014

12:00:00 AM15h1511/11/2014

12:00:00 AM15h50350KhácKiểm tra hệ thống đo đếm

đầu cực0210350145,5850145,2100240312015,585039,095035,5850659,030025,585033,510TBA 68A30/11/2014

77 CDF46 ĐZ 371E4.3

12:00:00 AM30/11/2014

5h30

12:00:00 AM5h5626078Danh thắng Tây

Thiên02/12/2014

12:00:00 AM10h5002/12/2014

12:00:00 AM12h878079MC 371E4.324/12/2014

12:00:00 AM4h5024/12/2014

12:00:00 AM4h577080LỘ 971 TGTĐ26/12/2014

12:00:00 AM7h1026/12/2014

12:00:00 AM9h8118081CDF46 ĐZ 371E4.36h86030/12/2014

12:00:00 AM6h230/12/2014

12:00:00 AMCắt CDF46 DZ 371 E43

Sửa chữa lớn lưới

để ĐL Vinh yên sửa chữa

trung áp

trên DZ

Cắt điện TBA Danh

Thí nghiệm định kỳ Thắng Tây Thiên để

TNĐK

Chuyển phương thức cấp

điện đoạn DZ từ CDF3

Khác

DZ371E4.3 đến

CDF1Z95 và TGTD sang

nhận điện từ DZ377E4.3

Cắt điên ĐZ 971 TGTĐ

để kéo dây lấy độ võng

Khác

ĐZ 35KV xây dựng mới

giao chéo khoảng 15-16

MK 971-972 TGTĐ

Khác

Chuyển phương thức cấp

điên đoan DZ từ

CDF1Z95 đến

CDF3DZ371E4.3,đến

CDF64 DZ376E4.3 và124TGTD sang nhận điện

DZ371E4.3

Tổng nhóm 2 :012395,98209,341,60400003.Mất điện do sự cố hoặc cắt điện trên lưới điện 110 kVTổng nhóm 3 :0004.Mất điện do lưới điện 220,500kV

1Trạm 110kV Vĩnh

Yên21/05/20147h42

12:00:00 AM21/05/20148h28

12:00:00 AM460Sự cốSự cố lưới điện Quốc Gia

500kVTổng nhóm 4 :015,5850256,910015,5850256,9105.Cắt điện do các lý do khác

1LỘ 971 TGTĐ05/06/2014

12:00:00 AM17h405/06/2014

12:00:00 AM19h3314902LỘ 971 TGTĐ26/07/2014

12:00:00 AM16h226/07/2014

12:00:00 AM16h282603DZ 371E4.329/08/2014

12:00:00 AM5h529/08/2014

12:00:00 AM5h8304DZ 371E4.317/09/2014

12:00:00 AM2h5517/09/2014

12:00:00 AM3h354005DZ 371E4.317/09/2014

12:00:00 AM4h1017/09/2014

12:00:00 AM7h462160Do dân chặt cây đổ vào

Vi phạm hành lang

TBA UBND Huyện Tam

lưới điện

Đảo gây sự cố

Các ảnh hưởng của

Nhảy MC 971 TGTĐ do

hoàn lưu bão hoặc

mưa to,sét

lũ quét, lốc xốy

Nhảy MC371E4.3 do mưa

Bão

bão

Nhảy MC371 E4.3 do

Bão

mưa giơng kèm theo sét

(a/hưởng bão số 3)

Nhảy MC371E4.3 do ảnh

hưởng bão số 3 làm đứt

Bão

dây pha C cột 37 lộ

371E4.3125015,5850832,165015,5850145,2102005,5850025,5850223,400035,58501,206,360Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.19 Bảng số liệu tính toán độ tin cậy lộ 971 TG Tam Đảo năm 2014.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×