Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ngày…tháng…năm… Kế toán ghi sổ

Ngày…tháng…năm… Kế toán ghi sổ

Tải bản đầy đủ - 0trang

CƠNG TY TNHH XDTH HỊA CƯƠNGMẫu số S02a – DNNgọa CươngBan hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTCCHỨNG TỪ GHI SỔ

Số 200 – CP thuế TNDNTrích yếu

A

CP thuế TNDN

CộngSố hiệu tài khoản

NợB

C

8211

3334Số tiền

1

260.223.053

260.223.053Ghi chú

2CƠNG TY TNHH XDTH HÒA CƯƠNGNgọa Cương

SỔ CÁI TÀI KHOẢN

Tài khoản: 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Năm 2016

Chứng từ

Ngày

Số

30/06/1620030/06/1620131/12/1644331/12/16444Diễn giải

Dư đầu kỳ

Hạch toán CP thuế TNDN

6 tháng đầu năm 2012

Kết chuyến CP thuế TNDN

Hạch toán CP thuế TNDN

6 tháng cuối năm 2012

Kết chuyến CP thuế TNDN

Tổng phát sinh

Dư cuối kỳSố tiềnTK

NợTK

Nợ82113334260.223.053911182118211333491118211260.223.053

447.178.025

707.401.078447.178.025

707.401.078NGÀY…THÁNG…NĂM… KẾ

TỐN GHI SỔCƠNG TY TNHH XDTH HỊA CƯƠNGNgọa Cương

SỔ CÁI TÀI KHOẢN

Tài khoản: 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

Năm 2016

Chứng từ

Ngày

Số

30/04/1606730/06/1620030/09/1626231/10/1628730/11/1631831/12/1641731/12/1641831/12/16443Diễn giải

Dư đầu kỳ

Xuất tiền ngân hàng

T04/2016

Hạch toán CP thuế TNDN

phải nộp 6 tháng đầu năm

Xuất tiền ngân hàng

T09/2016

Xuất tiền ngân hàng

T10/2016

Xuất tiền ngân hàng

T11/2016

Hạch toán điều chỉnh theo

biên bản thanh tra thuế

Hạch toán điều chỉnh theo

biên bản thanh tra thuế

Hạch toán CP thuế TNDN

phải nộp 6 tháng cuối năm

Tổng phát sinh

Dư cuối kỳSố tiềnTK

NợTK Có3334112101821133343334112101700.000.0003334112101600.000.0003334112101520.078.3784213334333442182113334Nợ

2.520.078.378700.000.000

260.223.053133.976.745

42.630.964

447.178.025

2.562.709.342NGÀY…THÁNG…NĂM… KẾ

TỐN GHI SỔ841.377.823

798.746.859CƠNG TY TNHH XDTH HÒA CƯƠNGMẫu số S02a – DNNgọa CươngBan hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTCCHỨNG TỪ GHI SỔSố 201 – Kết chuyển CP thuế TNDN

Trích yếu

A

Kết chuyển CP thuế TNDN

CộngSố hiệu tài khoản

NợB

C

9111

8211Số tiền

1

260.223.053

260.223.053Ghi chú

2CƠNG TY TNHH XDTH HÒA CƯƠNGMẫu số S02a – DNNgọa Cương

CHỨNG TỪ GHI SỔBan hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTCSố 443 – CP thuế TNDNTrích yếu

A

CP thuế TNDN

CộngSố hiệu tài khoản

NợB

C

8211

3334Số tiền

1

447.178.025

447.178.025Ghi chú

2CƠNG TY TNHH XDTH HỊA CƯƠNG

Ngọa Cương

Mẫu số S02a – DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTCCHỨNG TỪ GHI SỔSố 444 – Kết chuyển CP thuế TNDN

Trích yếu

A

Kết chuyển CP thuế TNDN

CộngSố hiệu tài khoản

NợB

C

9111

8211Số tiền

1

447.178.025

447.178.025Ghi chú

2III. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ

3.1.Nhận xét và đánh giá

3.1.1.Ưu điểm

- Công ty đã thực hiện đầy đủ các hoạt động như đăng ký phát hành hóa đơn,

thực hiện dúng quy định của pháp luật thuế về vấn đề hóa đơn.

- Cơng ty có phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, phục vụ nhanh hơn cho việc kê

khai, quyết tốn thuế.

- Cơng ty đã thực hiện việc ghi chép lập và lưu trữ chứng từ chứng từ kế toán,

phản ánh ghi chép, hạch toán kế tốn tương đối rõ ràng.

- Các sổ sách và hóa đơn chứng từ đầy đủ chữ ký, con dấu theo quy định.

- Kế tốn của cơng ty nắm bắt nhanh những thay đổi trong thông tư hay pháp

luật thuế để áp dụng đúng đắn cho doanh nghiệp mình.

Về cơng tác chi phí hoạt động: chi phí là một vấn đề mà các nhà quản lý luôn

phải quan tâm, cân nhắc và ln tìm mọi cách để quản lý chặt chẽ nhằm tránh lãng

phí, giảm lợi nhuận. Bởi vậy cơng tác hạch tốn chi phí tại doanh nghiệp bước đầu

đảm bảo đqược tính chính xác, đầy đủ và kịp thời khi phát sinh84Về công tác xác định kết quả kinh doanh: đã phần nào đáp ứng được yêu cầu

của ban giám đốc doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin về tình hình kinh

doanh một cách chính xác. Việc ghi chép dựa trên căn cứ khoa học của chế độ kế

toán hiện hành và tình hình thực tế của doanh nghiệp

+ Nhìn chung ngun tắc kế tốn của cơng ty đã dựa trên căn cứ khoa học đặc

điểm tình hình thực tế của cơng ty và làm kế tốn Exel trên máy tính, tránh ghi

chép thủ cơng mất nhiều thời gian, chi phí tốn kém, hơn thế nữa đáp ứng được việc

tìm kiếm thơng tin nhanh chóng kịp thời, đảm bảo được tính thống nhất về phạm vi,

phương pháp kế tốn các chỉ tiêu kinh tế giữa kế toán và các bộ phận khác liên

quan3.1.2.Nhược điểm

- Vẫn còn nhiều sai sót trong việc hạch toán các khoản thu nhập khác, doanh

thu, chi phí(ví dụ: chi phí vận hành).

- Hóa đơn vẫn chưa thực sự chất lượng về hình thức,cách in và viết lệch dòng,

85- Một số sai sót trong việc ghi hóa đơn đã khiến doanh nghiệp chịu nhiều tổn

thất, một mặt do trình độ kế tốn, tiếp nữa là chính sách của công ty chưa rõ ràng.

3.2. Ý kiến đề xuất

- Đào tạo thêm về trình độ cho kế tốn

- Xem xét phần mềm sử dụng đã tốt và phù hợp hay chưa?

- Việc ghi chép sổ sách kế toán định kỳ nên xem xét lại bởi một nhân viên

khác.86Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ngày…tháng…năm… Kế toán ghi sổ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x