Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VĂN PHÒNG CÔNG TY

VĂN PHÒNG CÔNG TY

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 2.9. Chứng từ ghi sổ số 408

CÔNG TY TNHH XDTH HÒA CƯƠNGMẫu số S02a – DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTCNgọa CươngCHỨNG TỪ GHI SỔSố 408 – Giảm trừ doanh thu tháng 12/2016

Trích yếu

A

Giảm trừ DT tháng 12/2016

CộngSố hiệu tài khoản

NợB

C

33311

131

4612Số tiền

1

22.766.090

227.660.910

250.427.000Ghi chú

2Bảng 2.10. Chứng từ ghi sổ số 423

CƠNG TY TNHH XDTH HỊA CƯƠNGMẫu số S02a – DNNgọa CươngBan hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTCCHỨNG TỪ GHI SỔSố 423 – Kết chuyển thuế VAT 6TCN

Trích yếu

A

Kết chuyển thuế VAT 6TCN

CộngSố hiệu tài khoản

NợB

C

33311

133Số tiền

1

6.074.987.647

6.074.987.647Ghi chú

2CƠNG TY TNHH XDTH HỊA CƯƠNGNgọa Cương

SỔ CÁI TÀI KHOẢN

Tài khoản: 911 – Xác định kết quả kinh doanhChứng từ

Ngày

Số30/06/1631/12/16201444Diễn giải

Dư đầu kỳKết chuyển CP thuế

TNDN 6 tháng đầu

nămKết chuyển CP thuế

TNDN 6 tháng cuối

nămTổng phát sinh

Dư cuối kỳSố tiềnTK

NợTK

Nợ9111 8211

9111 8211

260.223.053

447.178.025

159.928.484.586 159.928.484.586Năm 2016

NGÀY…THÁNG…NĂM… KẾ

TỐN GHI SỔCƠNG TY TNHH XDTH HỊA CƯƠNGMẫu số S02a – DNNgọa CươngBan hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTCCHỨNG TỪ GHI SỔ

Số 200 – CP thuế TNDNTrích yếu

A

CP thuế TNDN

CộngSố hiệu tài khoản

NợB

C

8211

3334Số tiền

1

260.223.053

260.223.053Ghi chú

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VĂN PHÒNG CÔNG TY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x