Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ

SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 2.4. Sổ Cái TK 133

CƠNG TY TNHH XDTH HỊA CƯƠNG

Ngọa Cương

SỔ CÁI TÀI KHOẢN

Tài khoản: 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Năm 2016

Chứng từ

Ngày

Số31/12/1631/12/16Diễn giảiDư đầu kỳ342 Chi tiền mặt tháng

12/2016423Hạch toán kết chuyển

thuế VAT 6TCN 2016

Tổng phát sinh

Dư cuối kỳTK

NợTK

13311133311133Số tiền

Nợ12.170.534

6.074.987.64711.214.096.01711.214.096.017BẢNG 2.5. TỜ KÊ CHI TIẾT DT THÁNG 12/2016VĂN PHỊNG CƠNG TY

Ngọa Cương

TỜ KÊ CHI TIẾT DOANH THU THÁNG 12/2016

STTChứng

từ

Ngày107/16214/16428/16Diễn giảiPs Nợ TK 131Ghi Có các TK

33311Lắp đặt HT cấp nước sạch

gia đình năm 2016

Đầu tư xây dựng đường đi

Quảng thạchNCMR đường trục chính

dưới chân đèo Lý HòaTổng cộng4612466.966.000633.2736.331.132.285.000102.935.0001.029.350.000560.956.00050.996.000

6.178.406.012

561.673.273

1.871.217.28446.96Bảng 2.6. Chứng từ ghi sổ số 404

CƠNG TY TNHH XDTH HỊA CƯƠNGMẫu số S02a – DNNgọa CươngBan hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTCCHỨNG TỪ GHI SỔSố 404 – Doanh thu tháng 12/2016

Trích yếu

A

Doanh thu tháng

12/2016CộngSố hiệu tài khoản

NợB

C

131Số tiềnGhi chú1233311561.673.2734612

4613

51121.871.217.284

46.968.182

3.698.547.273

6.178.406.012Bảng 2.7. Sổ Cái TK 3331

CƠNG TY TNHH XDTH HỊA CƯƠNG

Ngọa CươngSỔ CÁI TÀI KHOẢN

Tài khoản: 3331 – Thuế giá trị gia tăng phải nộp

Năm 2016

Chứng từ

Ngày

Số31/12/1631/12/1631/12/16404408423Diễn giải

Dư đầu kỳHạch toán DT tháng

12/2016Hạch toán giảm trừ

DT tháng 12/2016Hạch toán kết chuyển

thuế VAT 6TCN 2016

Tổng phát sinh

Dư cuối kỳTK Nợ TK Có131

33311

33311

13133311133Số tiền

Nợ22.766.0904.395.840.190561.673.2736.074.987.64715.663.596.47915.663.596.479

4.697.883.445Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×