Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
[1] Kỳ tính thuế: tháng 12 năm 2016

[1] Kỳ tính thuế: tháng 12 năm 2016

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tổng

20.880.963.155

2. Hàng hóa, dịch vụ khơng đủ điều kiện khấu trừ

1

Tổng

3. Hàng hóa, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế

12.088.076.154Tổng

4. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện khấu trừ thuế

1

Tổng

5.Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT

1

Tổng

Tổng DT HHDV mua vào:

Tổng thuế GTGT của HHDV mua vào:20.880.963.155

2.088.076.154Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Ngày 17 tháng 01 năm 2017BẢNG 1.12. B ẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HHDV BÁN RA

Mẫu số: 01-1/GTGTBẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA

Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT ngày 17 tháng 01 năm 2017)(Ban hành kèm theo Thông tư

Số 28/2011/TT-BTC ngày

28/02/2011 của Bộ Tài chính)[1] KỲ TÍNH THUẾ: THÁNG 12 NĂM 2016

[2] Tên người nộp thuế:

[3] Mã số thuế:Công ty CPQLĐB&XDCT-TTH

3100384595ĐVT: Đồng Việt NamSTT

(1)Hóa đơn, chứng từ bánSố hóa Ngày tháng

hiệu

đơn

năm

(2)

(3)

(4)Tên người muaMSTMặt hàngDoanh số bán

chưa thuếThuế GTGTGhi

chú(5)(6)(7)(8)(9)(10)1.Hàng hóa, dịch vụ khơng chịu thuế GTGT

1

Tổng

2.Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%

1

Tổng

3. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%

1

Tổng

4. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%

Công ty Thọ Hà xây

AA/11P 0000002 07/12/2016 dựng và cấp nước

Quảng Bình

Ban Đầu tư và xây

AA/11P 0000006 14/12/2016 dựng giao thơng

Quảng Bình27AA/12P 0000030 28/12/201635Cơng ty TNHH

Ngun AnhLắp đặt HT cấp nước

3300101491 sạch hộ gia đình 2012,

HTMĐ HĐ số 62

Đầu tư xây dựng

đường đi lăng Khải

Định gói thầu số 3

Thảm CT NCMR

3200150858 đường trục chính dưới

chân đèo Phú GiaTổng

5.Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT

1

TổngTổng DT HHDV bán ra:6.332.727

633.273

1.029.350.000

102.935.000

509.960.00050.996.00032.722.088.7953.272.208.87732.722.088.795Tổng DT HHDV bán ra chịu thuế GTGT:32.722.088.795Tổng thuế GTGT của HHDV bán ra:3.272.208.877Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Ngày 17 tháng 01 năm 2017BẢNG 1.13. B ẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HHDV MUA VÀO BỔ SUNGBẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO

Kê khai bổ sung tháng 12 năm 2016

ĐVT: Đồng Việt Nam

Hóa đơn, biên lai nộp thuế

STT

Tên người bán

MST

Mặt hàng

Số hóa Ngày tháng

Ký hiệu

đơn

năm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuếTổng

2. Hàng hóa, dịch vụ khơng đủ điều kiện khấu trừ

1Giá trị HHDV

mua vào chưa

thuếThuế

suấtThuế GTGTGhi

chú(8)(9)(10)(11)

159.483.066

15.948.308Tổng

3. Hàng hóa, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế

1

Tổng

4. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện khấu trừ thuế

1

Tổng

5.Hàng hóa, dịch vụ khơng phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT

1

Tổng

Ngày 19 tháng 02 năm 2017BẢNG 1.14. B ẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HHDV BÁN RA BỔ SUNGBẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RAKê khai bổ sung tháng 12 năm 2016

ĐVT: Đồng Việt NamHóa đơn, chứng từ bán

Tên người mua

Ký hiệu

Số

Ngày tháng năm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.Hàng hóa, dịch vụ khơng chịu thuế GTGT

1

Tổng

2.Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%

1

ST

TTổng

3. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%

1

Tổng

4. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%1AA/12P000005531/12/2016II.Khai giảm bổ sung

1/Văn phòng cơng ty

Ban đầu tư và xây

dựng huyện Minh

Hóa

Tổng

5.Hàng hóa, dịch vụ khơng phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT

1

TổngMSTMặt hàngDoanh số bán

chưa thuếThuế GTGTGhi

chú(6)(7)(8)(9)(10)Giảm trừ DT trường

học Minh Hóa gói 9

-417.640.910

-227.660.910-41.764.090

-22.766.090-50.105.455-5.010.54518.233.404.5361.823.340.454Ngày 19 tháng 02 năm 2017BẢNG 1.15. GIẢI TRÌNH BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH LẦN 1

Mẫu số 01/KHBSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM(Ban hành kèm theo Thơng tư

số 28/2011/TT-BTC ngày

28/02/2011 của Bộ Tài chínhĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcGIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH

(Bổ sung, điều chỉnh các thông tin đã khai tại

Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT kỳ tính thuế: 12/2016)

Ngày lập tờ khai bổ sung: 19/02/2017

[1] Tên người nộp thuế:Công ty TNHH XDTH HC[2] Mã số thuế:310[3] Địa chỉ trụ sở:Ngọa Cương[4] Quận/Huyện:Quảng Trạch[06] Điện thoại:0384595[05] Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình[07] Fax:[08] E-Mail:A. Nội dung bổ sung, điều chỉnh thơng tin đã kê khai:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STTChỉ tiêu điều chỉnhMã số

chỉ tiêuSố đã kê khaiSố điều chỉnhChênh lệch(1)(2)(3)(4)(5)(6)I. Chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp

1

HHDV bán ra chịu thuế suất 10%

333.272.208.8775.095.549.3311.823.340.454II.Chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp

2

Tổng số thuế GTGT được khấu trừ

252.088.076.1542.104.024.462401.185.607.6782.992.999.82415.948.308

1.807.392.146III.Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải

nộp (tăng: +; giảm: -)43B. Tính số tiền phạt chậm nộp:

1. Số ngày chậm nộp:292. Số tiền phạt chậm nộp (=số thuế điều chỉnh tăng x số ngày nộp chậm x 0,05%)26.207.186C. Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm:

1. Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT kỳ tính thuế đã bổ sung, điều chỉnh KHBS!

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾNGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

[1] Kỳ tính thuế: tháng 12 năm 2016

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×