Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cấu tạo kháng chấn cho khung trục G:

Cấu tạo kháng chấn cho khung trục G:

Tải bản đầy đủ - 0trang

TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HN

KHOA XÂY DỰNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ

XÂY DỰNG DD&CN KHÓA 2009-2014+) Cốt đai trong vùng tới hạn phải thỏa mãn: S=min (bo/2; 175; 8dbc)

Trong đó:

bo là kích thước tối thiểu cạnh bê tơng: bo=600 (mm)

dbc là cốt thép dọc nhỏ nhất trong cột: dbc= 20 (mm)

S=min(600/2;175;8.20)=160 mm. Chọn S=100mm trong vùng tới hạn.

+) Vùng tới hạn của cột xác định thông qua công thức sau: lcr= max( hc; lcl/6; 0,45)

Trong đó:

hc: Kích thước lớn nhất tiết diện ngang của cột: hc=600(mm)

lcl chiều dài thông thủy của cột: Chiều dài thông thủy cột của tầng cao nhất là 3,9 m

lcr= max( hc; lcl/6; 0,45)= (600; 3,9/6;0,45)=650mm. Chọn vùng tới hạn bằng l cr=650

(mm).

3.2.3. Cấu tạo dầm

-Vùng tới hạn của dầm lcr (vùng có khả năng chảy dẻo, khả năng tiêu tán năng

lượng) được quy định như sau: Dầm 300x800(mm2) thì lcr = 800mm

lcr =hw1lcr =hw2lcr=hw2h w1h w2lcr=hw1lcr=2hwlcr=2hwlcr=hwhwlcr=hwHình IV. 4. Vùng tới hạn trong dầm

- Trong vùng tới hạn, tại vùng nén của tiết diện cần bố trí thêm 50% lượng cốt thép

bố trí ở vùng kéo, ngồi lượng cốt thép chịu nén đã tính tốn.

-Hàm lượng cốt thép chịu kéo thoả mãn: µmin=1,4/Ra ≤ µ ≤µ max=7/Ra

Trong đó: Ra là cường độ chịu kéo tính tốn của cốt thép tính bằng Mpa

µmin=1,4/Ra= 1,4/280=0,5%

µmax=7/Ra= 7/280=2,5%

-Ở thớ trên và thớ dưới của dầm phải có ít nhất 2Φ16 kéo dài suốt chiều cao của

dầm

-Cốt thép bố trí khơng quá 2 hàng

- Cốt đai trong vùng cực hạn phải thoả mãn:

Trang 62TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HN

KHOA XÂY DỰNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ

XÂY DỰNG DD&CN KHĨA 2009-2014+) Đường kính đai: dbw≥ 6mm

+) Khoảng cách:s = min {hw/4; 24dbw; 225mm; 8dbL}= min {800/4; 24x8; 225mm; 8x20}= 160mm

dbL là Đường kính thanh cốt thép dọc

=> do đó chọn đai φ 8a100 cho các dầm

+) Đai đầu tiên cách mép cột ≤ 5cm.Trang 63TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HN

KHOA XÂY DỰNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ

XÂY DỰNG DD&CN KHĨA 2009-2014CHƯƠNG V

TÍNH TỐN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH : TẦNG 6.

1. Quan niệm tính tốn sàn

1.1. Liên kết của bản sàn với dầm:

* Với bản biên liên kết với dầm biên:

h d ≥ 4.h b

⇒ coi là liên kết ngàm.

- Nếu thỏa mãn đồng thời 

b d ≥ 2.h b

- Nếu không thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện trên thì coi là liên kết khớp

* Với các bản liên kết với các dầm giữa thì ta coi là liên kết ngàm.

1.2. Sự làm việc của các ô bản:

- Nếu l2/l1≤ 2 : coi bản làm việc theo 2 phương → tính tốn theo bản kê 4 cạnh

- Nếu l2/l1> 2 : coi bản làm việc theo 1 phương cạnh ngắn → để kể đến tính chất

của bản liên tục ta vẫn tính tốn theo các công thức của bản kê 4 cạnh nhưng với quan

niệm tỉ số l2/l1= 2.

*Sơ đồ tính nội lực:

- Sơ đồ khớp dẻo : dựa vào phương trình tổng quát rút ra từ điều kiện cân bằng công

khả dĩ của ngoại lực và nội lực.

- Sơ đồ đàn hồi : chủ yếu dựa vào các bảng tính tốn lập sẵn dùng cho các bản đơn

và lợi dụng nó để tính toán bản liên tục.

⇒ Trong phạm vi đồ án : Tính tốn bản sàn theo sơ đồ đàn hồi.Trang 64TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HN

KHOA XÂY DỰNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ S

XY DNG DD&CN KHểA 2009-20142. Phõn chia ụ sn

123546hh

Ô6Ô4Ô6Ô5Ô5gg

Ô3

Ô1Ô1Ô1Ô3Ô2Ô1ff

Ô2Ô2Ô2Ô7ee

Ô 11

Ô8Ô 10Ô2Ô9Ô1Ô1Ô 11d

Ô2Ô2dÔ2Ô7cc

Ô1Ô1Ô1Ô1Ô2Ô3Ô3bb

Ô4Ô5Ô6Ô5Ô6aa1234Hỡnh V. 1. Phõn chia ụ snTrang 6556Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cấu tạo kháng chấn cho khung trục G:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×