Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. NỘI DUNG

2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬNTheo kết quả nghiên cứu của các nhà tâm lý học: ở độ tuổi này biểu tượng về

thời gian của trẻ đã dần hình thành nhưng sự hình thành đó là một q trình lâu

dài và phức tạp.

Trong thời gian đầu của độ tuổi trẻ đã phân biệt được quá khứ, hiện tại, tương

lai bằng cách cảm nhận và suy luận. Trẻ biết dựa vào các loại dấu hiệu khác

nhau để nhận biết các buổi trong ngày, các ngày trong tuần, các tháng, các mùa

trong năm. Trẻ rất hứng thú khi được tìm hiểu về thời gian vì thế trẻ ln đặt ra

các câu hỏi:

+ Hôm nay là thứ mấy,

+ Bây giờ là mấy giờ và trẻ thường xuyên sử dụng các từ như: hôm nay,

hôm qua, ngày mai...Đồng thời trẻ đã biết thiết lập các mối liên hệ giữa các sự

kiện lặp đi, lặp lại theo thời gian. Tuy nhiên những biểu tượng về thời gian của

trẻ còn mang tính cụ thể, diễn ra khơng đồng đều đơi khi còn mờ nhạt và thiếu

chính xác. Trẻ càng lớn thì khả năng nhận biết về thời gian của trẻ càng tốt hơn.

Vì vậy việc dạy trẻ 5 - 6 tuổi nhận biết thời gian là một trong những nhiệm vụ

rất cần thiết. Đó là những tri thức" tiền khoa học" góp phần thực hiện tốt mục

tiêu của chương trình giáo dục mầm non hiện nay.

2.2 THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ.

Trong những năm qua chuyên đề ở lĩnh vực phát triển nhận thức của nhà

trường nói riêng và của tồn ngành nói chung đặc biệt quan tâm, song hầu hết

các hoạt động chỉ tập trung ở một số bài trong hoạt động cho trẻ làm quen với

mơi trường xung quanh như: tìm hiểu "Ngày và đêm", "Các mùa trong năm" các

hoạt động này được thực hiện theo bài soạn sẵn và hướng dẫn trẻ thực hiện đồng

loạt nên việc tiếp thu kiến thức của trẻ mang tính gò bó, dập khn, áp đặt,

nhàm chán, khơng phát huy được tính tích cực, sáng tạo của trẻ.

Trong những năm học gần đây khi thực hiện chương trình giáo dục mầm

non mới thì việc dạy trẻ nhận biết thời gian đã được giáo viên đưa vào trong tất

cả các hoạt động ở mọi lĩnh vực. Nhưng sau các buổi thăm lớp dự giờ của chị

em bạn bè đồng nghiệp cũng như việc theo dõi đánh giá trẻ ở lớp tơi nhận thấy

còn một số hạn chế như sau:

Giáo viên chưa thực sự quan tâm đến việc dạy cho trẻ nhận biết về thời

gian, chưa lồng ghép tích hợp vào trong các hoạt động, phương pháp dạy học

còn mang tính đồng loạt, gò bó, dập khn cứng nhắc.

Trong q trình tổ chức các hoạt động chưa phát huy được tính tích cực,

chủ động, sáng tạo của trẻ. Khả năng nhận biết về thời gian của trẻ còn hạn chế,

kinh nghiệm của trẻ còn nghèo nàn, kết quả mong đợi chưa cao.

Một số trẻ còn nhầm lẫn giữa các buổi trong ngày, các ngày trong tuần,

các tháng, các mùa trong năm. Qua theo dõi thực tế trẻ ở lớp, ở trường, tơi nhận

thấy:

- Nhiều giáo viên còn lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch, lựa chọn

nội dung tích hợp vào trong các hoạt động.

3- Hình thức tổ chức các hoạt động của giáo viên còn nghèo nàn chưa thu

hút sự tập trung chú ý của trẻ.

- Một số giáo viên chưa quan tâm tạo điều kiện cho trẻ được tham gia vào

các hoạt động trải nghiệm.

- Sự phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường trong cơng tác chăm sóc

giáo dục còn hạn chế.

Từ những lý luận và thực tiễn trên bản thân tơi ln suy nghĩ, tìm tòi, học

hỏi, nghiên cứu, tham khảo các tài liệu, những kinh nghiệm của chị em bạn bè

đồng nghiệp để tìm ra những phương pháp, biện pháp dạy trẻ có hiệu quả nhất.

Bên cạnh những thuận lợi thì trong quá trình giảng dạy còn gặp khơng ít

khó khăn sau:

- Các cháu có cùng độ tuổi, song khả năng nhận thức và tiếp thu của trẻ

khơng đồng đều .

- Một số cháu còn nhút nhát, tự ti, sức khoẻ còn chưa được tốt nên phần

nào còn hạn chế ở hoạt động làm quen với toán.

- Phụ huynh chưa chú ý đến việc học của con, chưa nhận thức hết được

yêu cầu và tầm quan trọng về biểu tượng thời gian cho trẻ. Có nhiều phụ huynh

khi đưa trẻ đến lớp chỉ hỏi cô hơm nay cháu học chữ gì? Mà khơng đề cập gì tới

mơn tốn.

Chính từ những thực trạng trên nên trước khi nghiên cứu đề tài tôi đã

khảo sát tất cả các cháu trong lớp tôi phụ trách về các biểu tượng thời gian cụ

thể như sau:

Kết quả khảo sát trên trẻ đầu năm học như sau:

Nội dung

Trước khi thực hiện các biện pháp

Đạt

Tỷ lệ %

Chưa đạt

Tỷ lệ %

Khả năng nhận biết, phân biệt

2

10

18

90

thời gian của trẻ.

Các buổi trong ngày

4

20

16

80

Hôm qua, hôm nay, ngày mai

3

15

17

85

Các ngày trong tuần

5

25

15

75

Các tháng, mùa trong năm

1

5

19

95

Qua kết quả khảo sát trên tôi thấy số trẻ nắm được kiến thức và kỹ năng

tham gia hoạt động còn thấp, khả năng nhận biết phân biệt, thời gian các buổi

trong ngày,hôm qua, hôm nay, ngày mai, các ngày trong tuần, các tháng, các

mùa trong năm chưa đạt kết quả cao.

3. NHỮNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN3.1. Biện pháp 1: Dạy trẻ nhận biết thời gian thông qua các hoạt động trong

ngày.

Có thể nói rằng đây chính là một trong những nội dung rất quan trọng vì

mỗi hoạt động thường bắt đầu ở một thời điểm và kết thúc ở một thời điểm nhất

định trong ngày. Một trong những đặc điểm của thời gian là nó khơng có hình

dạng trực quan để trẻ có thể nhìn, nghe, sờ, ngửi được. Nhưng nó lại gắn liền với

khơng gian và sự chuyển động mà trẻ có thể nhận biết thời gian một cách gián

4tiếp đó là những dấu hiệu về cuộc sống hoạt động của con người và những dấu

hiệu về thiên nhiên.

Sự hình thành và khả năng nhận biết về thời gian của trẻ hoàn toàn phụ

thuộc vào phương pháp dạy học của người lớn. Tuy nhiên các phương pháp dạy

học chỉ đem lại hiệu quả khi có sự tác động đúng của giáo viên.

Vậy làm thế nào để thông qua các hoạt động giúp trẻ nhận biết được thời

gian một các dễ dàng.

* Trong giờ đón trẻ tơi thường trao đổi trò chuyện với trẻ bằng cách đưa

ra một số câu hỏi.

Ví dụ: - Ngày đầu tiên trong tuần là ngày nào?

- Hôm nay là thứ mấy?

- Sau ngày thứ hai là thứ mấy?...

- Khi nào thì các con ăn cơm ở trường? Ăn bữa phụ vào buổi nào?

- Lúc Bố mẹ đón con về là buổi nào?

* Khi tổ chức cho trẻ hoạt động ngồi trời tơi thường cho trẻ quan sát một

số dấu hiệu về thiên nhiên. Để phát huy, tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ

tơi thường đề ra mục đích quan sát rõ ràng, xây dựng kế hoạch cụ thể, hệ thống

câu hỏi phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ đồng thời động viên khuyến

khích trẻ để trẻ tri giác đối tượng và trả lời một cách chính xác, hình thành ở trẻ

những biểu tượng về thời gian góp phần mở rộng vốn từ.

Ví dụ: - Mặt trời mọc là buổi nào trong ngày?

- Khi nào mặt trời lên cao?

- Khi nào mặt trời lặn?

Trong quá trình tổ chức hoạt động để trẻ nhận biết được các thời điểm,

các hoạt động diễn ra xung quanh trẻ, các dấu hiệu đặc trưng của từng thời điểm

trong ngày, tơi ln tạo ra các tình huống để lôi cuốn sự tập trung của trẻ vào đối

tượng bằng nhiều các câu hỏi khác nhau:

Ví dụ: - Buổi sáng mặt trời ở phía nào?

- Mặt trời cao hay thấp?

- Quang cảnh vào buổi sáng như thế nào?

- Buổi sáng còn được gọi là gì?

- Thời tiết buổi sáng như thế nào?

Cho trẻ biết được tắm ánh nắng mặt trời vào những buổi sáng sớm rất tốt cho cơ

thể bé vì giúp bé phòng tránh được bệnh còi xương.

- Buổi sáng sau khi ngủ dậy con thường làm những cơng việc gì?

- Sau buổi sáng là buổi nào?

- Buổi trưa thời tiết như thế nào?

- Cho trẻ đọc các bài thơ: "Bình minh trong vườn ", "Nắng sớm"

* Trong các giờ hoạt động chung tôi thường lồng ghép nội dung giáo dục

này vào trong các lĩnh vực ở các chủ đề của năm học. Thông qua các hoạt động

nhằm hình thành biểu tượng về ngày, biết được các buổi trong ngày, các ngày

trong tuần, số lượng và trình tự của các mùa trong năm và sự thay đổi theo chu

kỳ của các mùa.

5Ví dụ: Khi cho trẻ tìm hiểu về "Các mùa trong năm " ở Chủ đề "Hiện

tượng tự nhiên" tơi trò chuyện với trẻ về các dấu hiệu đặc trưng của từng mùa,

các lễ hội trong năm như: Tết trung thu, Tết nguyên đán... đồng thời giải thích

cho trẻ hiểu được sự lặp đi lặp lại của những dấu hiệu đặc trưng và thời gian lặp

đi lặp lại một vòng của những dấu hiệu đó là một năm. Một năm là chuỗi các

mùa kế tiếp nhau: xuân, hạ, thu, đông. Để trẻ biết được số lượng, trình tự, dấu

hiệu đặc trưng của các mùa tơi hỏi trẻ:

- Một năm có mấy mùa?

- Bắt đầu từ mùa nào?

- Bây giờ là mùa nào?

- Mùa hè có những đặc điểm gì?

- Sau mùa hè là mùa nào?

Rồi cho trẻ tham gia vào các hoạt động tập thể dưới hình thức thi đua theo

tổ như: chọn tranh theo mùa, xếp các bức tranh theo trình tự các mùa, tơ màu,

vẽ, xé, dán bức tranh về các mùa...

Sau khi tổ chức hoạt động này cho trẻ tôi nhận thấy rất hứng thú tham gia

vào các hoạt động, tiết học sinh động, đảm bảo được yêu cầu đề ra đồng thời rèn

luyện cho trẻ tính nhanh nhẹn, tinh thần hợp tác, chấp hành quy định chung của

tập thể.

Khi áp dụng các biện pháp trên vào trong quá trình tổ chức các hoạt động

để dạy trẻ tôi nhận thấy hầu hết số trẻ trong lớp đã nắm được những dấu hiệu

đặc trưng của thiên nhiên tại các thời điểm khác nhau. Hình thành ở trẻ mối liên

hệ giữa hiện tượng thiên nhiên với cuộc sống con người vào các buổi trong

ngày, các mùa trong năm.

3.2. Biện pháp 2: Thông qua các câu chuyện giúp trẻ nhận biết về thời

gian.

Đối với trẻ mầm non nói chung và trẻ 5 - 6 tuổi nói riêng truyện ln là đề

tài hấp dẫn, là món ăn tinh thần không thể thiếu được đối với trẻ.

Thông qua nội dung các câu chuyện giúp trẻ có một số hiểu biết ban đầu

về cuộc sống xung quanh đồng thời khơi gợi ở trẻ tính tò mò, lòng ham hiểu

biết, khả năng ghi nhớ.

Đặc biệt là qua các câu truyện trẻ nhận biết được các sự kiện sảy ra trong

câu truyện, thời gian diễn ra các hoạt động, phân biệt được quá khứ với hiện tại

và biết quý trọng thời gian. Nhưng trong quá trình tổ chức các hoạt động không

phải câu truyện nào cũng mang lại hiệu quả mà điều đó lại phụ thuộc vào việc

lựa chọn nội dung câu truyện, hình thức tổ chức của giáo viên .

Vì thế trước khi kể cho trẻ nghe các câu truyện tôi phải xác định rõ yêu

cầu của hoạt động cũng như nội dung cần dạy trẻ trong hoạt động cho phù hợp

với độ tuổi, khả năng nhận thức của trẻ. Bên cạnh đó tơi thường quan tâm đến

tình tiết, diến biến và thời gian xảy ra các sự kiện...trong câu truyện.

Ví dụ: Khi kể cho trẻ nghe câu truyện " Một tuần của mèo ngoan" tơi trò

chuyện cùng trẻ:

- Câu chuyện kể về ai?

6- Thứ hai mèo con chơi trò chơi gì?

- Thứ ba thời tiết như thế nào? mèo con làm gì?

- Thứ tư mèo con đón bình minh ở đâu?

- Thứ năm mèo con học những gì?...

- Mèo con được về quê ngày nào?

- Mèo con thích nhất ngày nào? Vì sao?

Hoặc khi kể cho trẻ nghe câu truyện "Bốn mùa của chim én" tơi trò chuyện

với trẻ:

- Truyện có tên là gì?

- Trong câu truyện có những ai?

- Mùa xuân thời tiết như thế nào?

- Chim én đã làm gì?

- Mùa hè, mùa thu thời tiết như thế nào?

- Én con đã làm gì trong những ngày đông giá rét?

- Én con đã trải qua những mùa nào trong năm?

Sau khi kể cho trẻ nghe những câu truyện và cùng trẻ trao đổi đàm thoại

về nội dung câu truyện tơi thấy trẻ rất thích thú khi nghe cơ kể, tích cực suy nghĩ

trả lời câu hỏi, khả năng diễn đạt rõ ràng, mạch lạc hơn, vốn từ được mở rộng.

Điều đặc biệt là phát triển ở trẻ khả năng ghi nhớ chủ định.

3.3. Biện pháp 3: Tổ chức một số hoạt động trải nghiệm giúp trẻ nhận

biết thời gian.

Đây là một trong những nội dung rất quan trọng được coi là một trong

những phương pháp dạy học có hiệu quả. Thơng qua các hoạt động trải nghiệm

trẻ được củng cố và làm sâu sắc hơn những biểu tượng thời gian của trẻ góp

phần phát triển các tri giác, hình thành cho trẻ những biểu tượng ban đầu về thời

gian. Giúp trẻ hệ thống và khái quát hoá những kiến thức về thời gian mà trẻ đã

có đồng thời làm phong phú thêm những biểu tượng thời gian mà trẻ đã tích luỹ

được trong cuộc sống hàng ngày. Sau đây tơi xin trình bày một số hoạt động cụ

thể như sau:

Hoạt động 1: Chuẩn bị một chiếc đồng hồ treo ở phía trước rồi yêu cầu

trẻ ngồi im theo dõi thời gian chuyển động hết một vòng của kim phút trên đồng

hồ.

Hoạt động 2: Ở chủ đề" Động vật" tôi chuẩn bị nhiều các con vật bằng

các loại đồ chơi khác nhau như ( gà, vịt, chó, mèo, bò, voi, hổ, tơm, cá...) cho trẻ

chọn và phân loại con vật theo đặc điểm, môi trường sống, sinh sản... bản tơi tổ

chức cho trẻ chơi dưới hình thức thi đua theo ( tổ, nhóm, cá nhân) và quy định

thời gian thực hiện cho mỗi lần chơi.

Hoạt động 3: Khi cho trẻ tìm hiểu về các mùa trong năm ở chủ đề" Hiện

tượng tự nhiên" tơi nói đặc điểm của mùa và yêu cầu trẻ nói tên mùa, hoặc cho

trẻ chọn các bức tranh để xếp thành một năm bắt đầu từ mùa bất kỳ. Tương tự

như vậy tôi cho trẻ xem và bóc lịch hàng ngày vào mỗi buổi sáng, chuẩn bị

nhiều tờ lịch cũ và yêu cầu trẻ xếp theo các ngày, thứ trong tuần bắt đầu từ một

ngày bất kỳ.

7Hoạt động 4: "Mỗi ngày một việc" ở hoạt động này tôi phân công trẻ trực

nhật theo các thứ trong tuần. Cụ thể tôi chia lớp thành các tổ và giao nhiệm vụ

cho các tổ.

Ví dụ: - Thứ hai tổ 1 kê bàn ăn.

- Thứ ba tổ 2 lau rửa đồ dùng đồ chơi.

- Thứ tư tổ 3 tưới cây vệ sinh môi trường.

Cứ như thế tôi cho trẻ ở các tổ luân phiên làm những công việc khác nhau

nhằm tạo cho trẻ thói quen, kỹ năng tốt trong cuộc sống. Biết xác định thời gian

để hoàn thành công việc được giao.

Tương tự như vậy tôi cho trẻ biết lịch hoạt động của lớp (thời gian biểu):

- Thứ 2: Thể dục.

- Thứ 3: Hoạt động khám phá khoa học.

- Thứ 4: Làm quen chữ cái.

- Thứ 5: Tạo hình.

- Thứ 6: Âm nhạc.

Trước khi tổ chức các hoạt động cho trẻ tơi trò chuyện với trẻ "Hơm nay

là thứ mấy? Các con sẽ được học gì? Như thế tôi thấy trẻ không những nhớ được

các ngày trong tuần mà còn biết hoạt động của trẻ trong ngày cũng như trong

tuần, từ đó giúp trẻ có thói quen tốt trong học tập.

Hoạt động 5: Tổ chức cho trẻ quan sát, nhận xét, so sánh bóng của mình,

của bạn và đồ vật vào những hơm có ánh nắng mặt trời ở các thời thời điểm

khác nhau.

Với hình thức tổ chức trên tôi thấy trẻ rất hứng thú tham gia vào các hoạt

động. Đặc biết là khả năng nhận biết về thời gian của trẻ ở lớp tơi phụ trách đã

có những chuyển biến khá rõ rệt.

3.4. Biện pháp 4: Phối kết hợp với gia đình trong việc dạy trẻ nhận

biết về thời gian.

Đây là một trong những việc làm có ý nghĩa rất quan trọng đối với những

người làm công tác giáo dục nói chung và đối với giáo viên mầm non nói riêng.

Vì gia đình là mơi trường đầu tiên trẻ được tiếp xúc, là trường học đầu tiên để

trẻ" học làm người", các thành viên trong gia đình ln u thương quan tâm,

chăm sóc lẫn nhau và dành cho nhau những tình cảm đặc biệt.

Gia đình là mơi trường giáo dục có ảnh hưởng sớm nhất tới sự hình thành

và phát triển của trẻ, là nơi đầu tiên nuôi dưỡng trẻ, rèn luyện cho trẻ những

phẩm chất, năng lực và tích luỹ cho trẻ những kinh nghiệm sống, hình thành ở

trẻ một số kỹ năng nhận biết về thời gian qua đó giúp trẻ phát triển tồn diện về

nhân cách và trí tuệ là hành trang vững chắc để trẻ vào học lớp một .

Nhưng trong thực tế một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến các

hoạt động của con em mình vì thế sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của trẻ ở

lớp.

Trước thực trạng đó là những người giáo viên trực tiếp chăm sóc, giảng

dạy, bản thân tơi rất băn khoăn khơng biết làm gì và làm như thế nào để các bậc

phụ huynh hiểu được.

8Ngay từ những ngày đầu của năm học bản thân tơi đã tìm hiểu về trẻ

thơng qua các hoạt động ở mọi lúc mọi nơi. Khi hiểu được đặc điểm tâm sinh lý

cũng như khả năng nhận biết về thời gian của trẻ bản thân tôi đã mạnh dạn đề

xuất với Ban giám hiệu nhà trường dành thời gian trong các buổi họp phụ huynh

để trao đổi về tình hình sức khoẻ, khả năng nhận biết và một số nội dung dạy trẻ

nhận biết thời gian ở lớp, giới thiệu cho phụ huynh biết được một số cuốn truyện

có nội dung dạy trẻ để phụ huynh tham khảo đồng thời cũng chia sẻ một số kinh

nghiệm để các bậc phụ huynh hiểu và nắm được.

Ví dụ: Ở gia đình cha mẹ nên lên kế hoạch các hoạt động của trẻ trong

tuần " Một tuần của bé" chẳng hạn như:

- Thứ hai bé xem phim hoạt hình, nhặt rau giúp mẹ nấu ăn.

- Thứ ba bé xem chương trình Đồ Rê Mí, .......

- Thứ sáu bé sắp xếp đồ dùng đồ chơi, thứ bẩy bé cùng bố mẹ sang

thăm ông bà..). Sau mỗi buổi sáng khi thức dậy cha mẹ có thể hỏi " Hơm nay

con có biết là thứ mấy không? Hôm nay công việc của con là gì? Trên cơ sở đó

cha mẹ cần cung cấp cho trẻ một số khái niệm như: Hôm qua, hôm nay và ngày

mai.

Hoặc vào những buổi tối sau khi trẻ về nhà các bậc phụ huynh có thể trao

đổi trò chuyện với trẻ và hỏi trẻ bằng những câu hỏi gần gũi như:

- Sáng nay, ở trường cô giáo dạy con những gì?

- Buổi chiều con được học gì?

Để cho trẻ ghi nhớ được các mùa trong năm và khắc sâu được đặc điểm

đặc trưng của các mùa các bậc phụ huynh thường xuyên kể cho trẻ nghe các câu

chuyện có thật trong cuộc sống hàng ngày và những câu chuyện kể dành cho bé

ở các độ tuổi.

Bằng những việc làm cụ thể của trẻ hàng ngày ở gia đình và phương pháp

giáo dục của các bậc phụ huynh sẽ tạo cho trẻ những thói quen, những ấn tượng

tốt trong cuộc sống hàng ngày, giúp trẻ có khả năng nhận biết tốt về thời gian.

4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

Qua quá trình giảng dạy bản thân tôi đã sử dụng các biện pháp dạy trẻ

hình thành biểu tượng về thời gian đạt đạt được trên trẻ khá khả quan cụ thể:

Kết quả khảo sát trên trẻ cuối năm học như sau:

Nội dung

Sau khi thực hiện các biện pháp

Đạt Tỷ lệ % Chưa đạt Tỷ lệ %

Khả năng nhận biết, phân biệt thời gian 20

100

0

0

của trẻ.

Các buổi trong ngày

20

100

0

0

Hôm qua, hôm nay, ngày mai

20

100

0

0

Các ngày trong tuần

20

100

0

0

Các tháng, mùa trong năm

19

95

1

5

Nhìn vào kết quả cho chúng ta thấy các cháu rất yêu thích và hứng thú với

hoạt động làm quen về thời gian.9Kết quả đó là nguồn động viên, khích lệ rất lớn để bản thân tôi cố gắng

thực hiện tốt hơn nữa trong cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ.105. KẾT LUẬN - ĐỀ XUẤT

5.1.Kết luận

Sau một thời gian thực hiện các phương pháp vào trong quá trình giáo dục

trẻ ở lớp tơi phụ trách bản thân tơi nhận thấy:

Giáo viên có thêm một số kinh nghiệm trong việc lựa chọn hình thức tổ

chức các hoạt động dạy trẻ nhận biết thời gian.

Chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch, biết lồng

ghép nội dụng dạy trẻ vào trong các hoạt động chăm sóc giáo trẻ theo các chủ

đề, có nhiều tiết học được chị em đồng nghiệp và Ban giám hiệu nhà trường

đánh giá rất cao.

Các bậc phụ huynh đã nhiệt tình tham gia vào các hoạt động của trường,

lớp, tạo được mối quan hệ tốt giữa gia đình và nhà trường góp phần thực hiện tốt

cơng tác xã hội hố giáo dục.

Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động, nhận biết thời gian một cách nhẹ

nhàng. Thơng qua các hoạt động hình thành cho trẻ tinh thần đồn kết, tính ý

thức tổ chức kỷ luật, biết điều chỉnh thời gian, quý trọng và tiết kiệm thời gian

trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Cô giáo phải có lập trường tư tưởng vững vàng có trình độ hiểu biết nhất

định, mẫu mực, chịu khó, kiên trì tìm tòi học hỏi, ln có biện pháp sáng tạo

trong giảng dạy và chăm sóc giáo dục trẻ. Ln xác định rõ vai trò, trách nhiệm

của mình đối với cơng việc được giao đồng thời cần phải chọn lọc những kiến

thức, kỹ năng mới, mở rộng và chính xác hố, khái qt hố những biểu tượng

về thời gian đã có. Từ đó dần hình thành ở trẻ thói quen tự giải quyết vấn đề một

cách chủ động, sáng tạo.

Tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng về mọi mặt để nâng cao trình độ

chun mơn nghiệp vụ cho bản thân.

Tích hợp nội dung dạy trẻ vào trong các hoạt động, lựa chọn những câu

truyện, mẩu truyện hay phù hợp với nội dung giáo dục và độ tuổi để dạy trẻ, tạo

điều kiện cho trẻ được tham gia nhiều vào các hoạt động trải nghiệm.

Thường xuyên theo dõi khả năng nhận thức của trẻ thông qua việc đánh

giá trẻ cuối ngày, đánh giá trẻ cuối chủ đề... luôn quan tâm động viên khuyến

khích kịp thời những khả năng nhận biết, phát hiện...của trẻ trong các hoạt động

đồng thời tìm ra những nguyên nhân, phương pháp, biện pháp, hình thức tổ chức

để khắc phục những hạn chế của trẻ. Luôn đề cao và coi trọng phương pháp dạy

học" Lấy trẻ làm trung tâm" để phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của trẻ.

Linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong quá trình xây dựng và thiết kế các

hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, lựa chọn nội dung cũng như phương pháp để

giúp trẻ nhận biết về thời gian phù hợp với các chủ đề, chủ điểm và tình hình

thực tế của địa phương.

Làm tốt công tác tuyên truyền tới các bậc phụ huynh và cộng đồng để

từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đáp ứng với yêu cầu hiện

nay.115.2. Kiến nghị

* Với nhà trường.

Xây dựng kế hoạch cụ thể về nội dung, phương pháp để dạy trẻ nhận biết

thời gian theo các chủ đề, chủ điểm và phù hợp với từng độ tuổi.

Tổ chức các hoạt động về nội dung dạy trẻ nhận biết thời gian để chị em

giáo viên trao đổi rút kinh nghiệm...từ đó thống nhất phương pháp, biện pháp,

hình thức tổ chức dạy học có hiệu quả.

* Với phòng giáo dục.

Tổ chức các buổi chuyên đề về hoạt động dạy trẻ nhận biết thời gian ở các

lĩnh vực cho giáo viên mẫu giáo dự để chia sẻ, học tập kinh nghiệm.

Lựa chọn những đề tài, sáng kiến trong và ngoài huyện đã đạt kết quả cao

cho giáo viên tham khảo.

Trên đây là một số biện pháp mà tôi đã thực hiện trong năm học để dạy trẻ

5 - 6 tuổi nhận biết thời gian nhưng không tránh khỏi những hạn chế. Vậy tôi rất

mong được sự giúp đỡ của chị em bạn bè đồng nghiệp, Ban giám hiệu nhà

trường, Phòng giáo dục để đề tài của tôi thêm phong phú và đạt kết quả cao hơn

nữa trong cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ.

Tôi xin chân thành cảm ơn./

Xác nhận của thủ

trưởng đơn vịQuan Sơn, ngày 18 tháng 4 năm 2018

Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết,

khơng sao chép nội dung của người khác

Người viếtPhạm Thị LựuPhạm Thị Vui12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×