Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2.2: Chèn biểu đồ vào slide

Hình 2.2: Chèn biểu đồ vào slide

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trong trường hợp đã sử dụng một khuôn mẫu hoặc nền có sẵn nào đó cho

các slide, nếu định dạng lại theo mẫu đã được thiết kế sẵn của Power Point, mở

menu Fomart, chọn Slide design. Chọn các khuôn mẫu có sẵn trong danh mục,

nhấn chuột tại mẫu muốn sử dụng, nhấn Apply to all slide để áp dụng cho toàn

bộ các slide.

2.3.5. Tạo các hiệu ứng đặc biệt

Các hiệu ứng đặc biệt gồm các hiệu ứng như hoạt hình, âm thanh, hiệu ứng

chuyển tiếp slide ...

* Đặt các hiệu ứng hoạt hình cho các đối tượng

- Chọn đối tượng muốn áp dụng hiệu ứng, mở menu Slide Show, chọn

Custom Animation. Chọn trong Add Effect để lựa chọn hiệu ứng muốn áp dụng,

chọn Entrance để đặt chế độ hoạt hình cho đối tượng; Emphasis: thay đổi phông

chữ, màu sắc của chữ; Exit: Các đối tƣợng sau khi hiện lên sẽ ẩn đi; Montion

Paths: Đối tượng chuyển động theo đường định sẵn... muốn gỡ bỏ các hiệu ứng

đã chọn chỉ cần nhấn Remove sau đó có thể đặt lại hiệu ứng như ý muốn.

* Đặt hiệu ứng cho các biểu đồ (Chart Effect)

Chọn biểu đồ cần đặt hiệu ứng, mở menu Slide Show, chọn Custom

Animation, tại mục Add Effect, chọn các dạng chuyển động cho biểu đồ tương

tự như các đối tượng khác.

* Đặt phương thức trình diễn chuyển tiếp cho các slide

Mở menu Slide Show chọn Slide Transition xuất hiện hộp thoại Slide

Transition ở góc phải màn hình. Tại mục Apply to Selected chọn kiểu chuyển

tiếp cho các slide, vào chế độ Preview để xem dạng chuyển tiếp slide định chọn.

Tại mục Modifi Transition chọn tốc độ chuyển tiếp. Mục Advance slide chọn

chế độ chuyển tiếp: Nhấn chuột (On Mouse click), tự động (Automatically) và

chọn thời gian chạy tự động. Nếu muốn áp dụng cho tất cả các slide chọn Apply

to all slide.

* Đặt chế độ trình chiếu các slide

Mở menu Slide Show, chọn setup Show. Tại mục Show type:

+ Presented by a speaker: Trình bày mở rộng kín màn hình (đây là kiểuthơng dụng nhất).

+ Browsed by an individual: Trình bày với thanh cơng cụ điều khiển. Ở cách

này có các lệnh để điều khiển hướng trình bày, in các slide hoặc gửi lên mạng.

+ Browsed at kiosk: Tự động lặp lại mà không điều khiển bằng chuột hay

bàn phím.

Tại mục Show options: Loop continuosly until ESC: lặp lại cho đến khi

nhấn ESC; Show Without narrations: Trình bày khơng cần tường thuật (chạy tự

động); Show Without animation: trình bày loại bỏ các chuyển động.

Tại mục Show Slide: All: tất cả các slide; From...to... từ slide đến slide;

Manuall: trình bày bằng các nút điều khiển hoặc phím di chuyển con trỏ; Using

timings, if present: Trình bày theo thời gian đã đặt sẵn trong Slide Transition.

Nhấn OK để hoàn tất các lựa chọn.

2.3.6. Siêu liên kết (Hyperlink)

Hyperlink có thể là một hình vẽ, một từ, một câu xuất hiện trong các slide

được liên kết với một thông tin khác. Khi chọn siêu liên kết, màn hình sẽ tự

động hiển thị các thông tin đã được liên kết với từ hoặc câu nào đó. Các siêu liên

kết được đánh dấu khi đặt con trỏ vào sẽ xuất hiện hình bàn tay chỉ cần nhấp

chuột để thực hiện liên kết. Bằng cách sử dụng siêu liên kết có thể tạo ra các bản

trình chiếu có tính tương tác cao. Khi sử dụng siêu liên kết cần chú ý sơ đồ liên

kết liền mạch, tức là có thể tới hoặc quay lại trang khác.

Cách thực hiện như sau: Chọn đoạn văn bản hoặc hình ảnh làm nút bấm

cho siêu liên kết (bôi đen). Mở menu Insert hoặc nhấn chuột phải lên đối tượng

vừa chọn, chọn Hyperlink. Trong mục Link to chọn các hướng muốn liên kết:

+ Text to display: Chọn đoạn văn bản cần liên kết.

+ Existing file or Webpage: có thể liên kết tới một Folder bất kỳ, một địa

chỉ trang Web bất kỳ đang tồn tại trong máy hay một file hiện tại đang lưu hành

trong máy tại look in.

+ Place in this Document cho phép liên kết đến các trang slide đang tại lập

hiện tại.

+ Creat a new Document: cho phép tạo lập ngay hoặc sau đó văn bản wordvới đƣờng dẫn cụ thể và liên kết tới nó.

+ E Mail Address: Liên kết tới một địa chỉ Email bất kỳ.

2.3.7. Chạy thử phiên trình chiếu và trình chiếu các Slide

* Chạy thử phiên trình chiếu

Để kiểm sốt thời gian trình bày Power Point cung cấp 2 cách ấn định phân

bổ thời gian. Muốn ấn định tự động thời gian cho phiên trình bày ta thực hiện

các thao tác sau:

Mở các slide trình bày muốn diễn thử, chọn Setup Show từ Slide show để

chỉ định các Slide muốn trình chiếu. Chọn Rehearse Timings từ Slide show các

slide sẽ hiện ra ở dạng slide shoow cùng hộp thoại Rehearsal đếm số giây mà

slide hiện ra trên màn hình. Dùng các nút lệnh của hộp Rehearsal để xác định

thời gian cho từng slide phù hợp với nội dung muốn trình bày.

Sau khi diễn đến slide cuối cùng, hộp thơng tin tính giờ hiện ra cho ta biết

tổng thời lƣợng của cả phiên trình bày. Nếu đồng ý với thời lượng đó thì nhấp

Yes, nếu không nhấp No để ấn định lại thời gian.

Để ấn định thời lượng như ý muốn ta chuyển các slide về dạng Slide

Storter view. Nhấn chọn Slide Transition trong mục Timing chọn thời gian hiện

trên màn hình cho từng Slide.

* Chạy phiên trình chiếu

Sau khi hồn tất việc thiết kế với tồn bộ nội dung, kênh chữ, kênh hình,

thiết lập các hiệu ứng, bản chú giải, các liên kết...ta tiến hành thiết lập việc trình

chiếu.

Trong Power Point, mở tệp muốn trình bày, chuyển đến slide đầu tiên nhấn

Slide Shoow hoặc mở menu slide shoow chọn View shoow hay nhấn nút slide

shoow ở góc dưới bên trái màn hình. Tong khi trình chiếu có một biểu tượng

mũi tên hiện ra ở góc trái màn hình, khi nhấn vào biểu tượng này sẽ có một danh

sách các lệnh cho phép truy xuất nhanh các lệnh cần dùng khi trình chiếu. Khi

chuyển đến slide kế tiếp chỉ cần nhấp chuột trên slide đó. Để chuyển tới hoặc

chuyển về slide trước đó, nhấn chuột phải ở vị trí bất kỳ trênmàn hình, trên màn hình xuất hiện menu lệnh: chọn Next để chuyển đến

slide kế tiếp; Preview để chuyển về slide trước đó; chọn Go, chọn tiếp By title

trong danh sách tiêu đề các slide muốn nhảy tới.

Để kết thúc hoặc ngừng phiên trình chiếu, ta nhấn nút ESC hoặc chọn lệnh

End Show từ thanh lệnh đơn của kiểu xem chiếu dương bản (Slide Show). Việc

tiến hành bài giảng thiết kế bằng Powerpoint còn tuỳ thuộc vào điều kiện

phương tiện và số lượng học sinh trong mỗi lớp học. Trong điều kiện cho phép

có thể cho học sinh theo dõi trực tiếp bài giảng trên máy vi tính. Với lớp học

đơng học sinh để đạt kết quả tốt nhất giáo viên nên sử dụng các phương tiện

trợ giúp cho việc trình chiếunhư máy chiếu đa năng Projector và mànchiếu rộng. Điều lưu ý khi tiến hành trình chiếu bài giảng thiết kế trên máy vi

tính là phòng chiếu, để buổi dạy đạt kết quả tốt phòng học phải có đủ bàn ghế,

thiết bị máy móc, ánh sáng hợp lí.

2.3.8. Ghi bản trình chiếu vào ổ đĩa

Lƣu bản trình chiếu là việc quan trọng nên thực hiện liên tục để tránh các

sự cố về điện, máy móc làm mất hết dữ liệu. Muốn lưu cất ta làm như sau:

* Bước 1: Vào file/save hoặc biểu tƣợng save trên thanh công cụ hoặc nhấn

tổ hợp phím Ctrl + S trên bàn phím.

* Bước 2: Hộp thoại Save As xuất hiện

* Bước 3: Đƣa vị trí cần lưu vào phần Save in

* Bước 4: Lưu tên tệp vào phần File name.

* Bước 5: Kích Save. Những lần ghi tiếp theo (nếu vẫn ghi với tên cũ) chỉ

cần thực hiện thao tác ở bước 1 sẽ được tự động ghi lại vào file đó.

Đóng gói vào CD

Sau khi hồn tất cơng việc thiết kế với Powerpoint, để tiện cho việc sử

dụng ta nên ghi ra đĩa CD và thêm các tính năng bảo mật cho dữ liệu trong đĩa.

Cách làm như sau:Mở File, chọn mục Package for CD, xuất hiện hộp thoại Package for CD.

Gõ tên cho CD, nhấn Add files để chép các tập tin liên quan đến chương trình

trình diễn cũng như các tài liệi tham khảo cần đóng gói. Nhấn Options, để

phòng trường hợp máy tính của người sử dụng khơng có phơng chữ True Type,

bấm vào mục Embedded Tru type Fonts. Cài mật khẩu cho phép xem tập tin và

cho phép sửa chữa chúng. Nếu sử dụng Windows XP thì chỉ việc bấm Copy to

CD chương trình sẽ đóng gói tất cả nội dung đã chọn vào đĩa CD. nếu dùng

các phiên bản khác thì bấm Copy to Foder để chép tồn bộ gói ra một thư mục

sau đó dùng một chương trình ghi đĩa bất kỳ để ghi chúng vào một CD trắng.

2.4. Ứng dụng phần mềm Powerpoint trong một số bài giảng địa lí

Việt Nam lớp 5

Trong phần Địa lí Việt Nam lớp 5 hầu hết tất cả các bài đều sử dụng được

Powerpoint trong thiết kế bài dạy. Tuy nhiên có một số bài sử dụng một số

phương pháp dạy học khác sẽ đưa lại hiệu quả cao hơn như bài 7: Ơn tập, bài

16: Ơn tập.

Dưới đây là ví dụ một số bài giảng ứng dụng phần mềm Powerpoint.

Bài 1: Việt Nam – đất nước chúng ta

Bài Việt Nam – đất nước chúng ta có thể thiết kế một số slide chính như

sau:

Trong phần tìm hiểu vị trí địa lí và giới hạn, GV yêu cầu HS quan sát lược

đồ Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á để chỉ phần đất liền của đất nước Việt

Nam, những nước tiếp giáp, biển bao bọc phía nào của đất nước Việt Nam và

một số đảo, quần đảo trên đất nước Việt Nam. Từ đó HS nắm rõ đặc điểm vị trí

địa lí và giới hạn của đất nước Việt Nam.Hình 2.3. Một slide lược đồ trong bài 1

Sau khi cho HS tìm hiểu rõ vị trí và giới hạn của đất nước Việt Nam trên

lược, để cho HS mở rộng thêm hiểu biết, GV dùng hiệu ứng để làm nổi bật vi trí

các đảo, quần đảo mình muốn nhắc đến, tạo liên kết để khi kích chuột vào các vị

trí đó thì đưa HS đến với nơi tương ứng với tên đó.Hình 2.4. Một slide lược đồ kết hợp hình ảnh trong bài 1

Để học sinh nắm được đầy đủ hình dạng và diện tích của lãnh thổ nước ta,

sau khi tìm hiểu vị trí và giới hạn, giáo viên cho học sinh thảo luận theo phiếu

học tập về hình dạng và diện tích của đất nước Việt Nam.Hình 2.5. Một slide phiếu học tập trong bài 1

Để học sinh có cái nhìn đầy đủ về hình dạng và diện tích nước ta cũng

như giúp học sinh ghi nhớ hình ảnh về các điểm cực Bắc và cực Nam của Tổ

Quốc, sau khi hướng dẫn học sinh thảo luận giáo viên cho các em quan sát phần

thông tin phản hồi trên slide bản đồ kết hợp ảnh địa lí.Hình 2.6. Một slide lược đồ kết hợp hình ảnh địa lí trong bài 1

Sau khi cho HS tìm hiểu về hình dạng và diện tích của đất nước Việt Nam, để

HS có thể dễ dàng so sánh được diện tích của nước ta với các nước khác trong

khu vực châu Á, GV cho HS quan sát bảng số liệu.Hình 2.7. Một slide bảng số liệu trong bài 1

Để HS nắm chắc nội dung bài học, GV thiết kế trò chơi để củng cố bài họcHình 2.8. Một slide trò chơi trong bàiHình 2.9. Một slide trò chơi trong bàiBài 4: Sơng ngòi

Với bài “Sơng ngòi” có thể thiết kế một số slide chính như sau:

Trong phần tìm hiểu 1: Nước ta có mạng lưới sơng ngòi dày đặc, GV cho

HS quan sát lược đồ, chỉ tên các con sông để biết sự phân bố sông ở nước ta như

thế nào. Hơn nữa, với lược đồ trên máy, giáo viên có thể dùng hiệu ứng để làm

nổi bật con sơng mình muốn nhắc đến.Hình 2.10. Một slide lược đồ trong bài 1

Sau khi HS đã biết được vị trí và sự phân bố của các con sơng, GV đưa

một loạt hình ảnh các con sông để HS biết rõ hơn về đặc điểm các con sơng.Hình 2.11. Một slide các hình ảnh trong bài

Để tìm hiểu phần 2: Sơng ngòi nước ta có lượng nước thay đổi theo mùa

và có nhiều phù sa. GV sử dụng sơ đồ động để bài dạy sinh động hơn.Hình 2.12. Một slide sơ đồ động trong bài 4

Để tìm hiểu về sự ảnh hưởng của nước sông lên xuống theo mùa đối với

đời sống và sản xuất của nhân dân. GV cho HS làm phiếu học tập.Hình 2.13. Một slide phiếu học tập trong bài 4

Để HS biết rõ hơn về các nhà máy thủy điện, GV giáo viên dùng hiệu ứng

để làm nổi bật nhà máy mình muốn nhắc đến và tạo liên kết để khi kích chuột

vào tên nhà máy đó trên lược đồ thì dẫn dắt học sinh đến với nơi tương ứng với

tên đó.Hình 2.14. Một slide lược đồ kết hợp hình ảnh trong bài

Bài 5: Vùng biển nước ta

Với bài này chúng ta có thể thiết kế một số slide chính như sau:

Để tìm hiểu vùng biển nước ta, GV sử dụng lược đồ để HS có thể tìm hiểu

vùng biển nước ta một cách dễ dàng hơn.Hình 2.15. Một slide lược đồ với hình ảnh động trong bài

Để học sinh có cái nhìn khái qt về đặc điểm của vùng biển nước ta ảnh

hưởng như thế nào đến đời sống và sản xuất, giáo viên cho học sinh hoàn thành

sơ đồ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2.2: Chèn biểu đồ vào slide

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×