Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I.Lời kêu gọi tập thể dục thể thao của Bác Hồ

I.Lời kêu gọi tập thể dục thể thao của Bác Hồ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chủ tịch Hồ Chí Minh rèn luyện sức khỏe bằng tập tạ hàng ngày. Ảnh: InternetChủ tịch Hồ Chí Minh tập võ cùng các chiến sĩ.

Ảnh : InternetĐể tăng cường và mở rộng các hoạt động TDTT và trực tiếp chỉ đạo công tác giáo dục thể chất

cho thế hệ trẻ, 2 tháng sau, vào ngày 27/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại ký Sắc lệnh số 33

thành lập Nha Thanh niên - Thể dục thuộc Bộ Quốc gia giáo dục, là cơ quan tham mưu của

Chính phủ về TDTT, điều chưa từng có trong lịch sử dân tộc Việt Nam từ trước cách mạng tháng

Tám. Cùng ngày, Báo Cứu quốc đăng bài "Sức khỏe và thể dục" của Người. Bài báo là lời kêu gọi

toàn dân tập thể dục. Từ đó, Người chính thức khai sinh ngành TDTT cách mạng nước nhà. Và

vào năm 1991, Chính phủ quyết định lấy ngày 27/3 hằng năm là Ngày Thể thao Việt Nam.Lời kêu gọi của Bác ngắn gọn, chỉ 170 từ, văn phong bình dị, nhưng đó là những định hướng

cho ngành TDTT và cho toàn dân ta dưới chế độ mới. Bác khẳng định: “Giữ gìn dân chủ, xây

dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công” và “mỗi một

người dân mạnh khỏe, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe”. Theo Bác: “Dân cường thì

quốc thịnh”. Bởi, có sức khỏe là có tất cả, chỉ có sức khỏe mới đem lại cho con người có cuộc

sống hạnh phúc, có sức lao động, công tác, chiến đấu và học tập tốt.II:Thực hiện mơ hình làm theo lời Bác

Vận động sinh viên tham gia phong trào thể thao của khoa, trườngNoi theo tấm gương chủ tịch Hồ Chí Minh, hưởng ứng lời kêu gọi tập thể dục thể thao, em đã

vận động các bạn trong lớp tham gia tích cực, cũng như cổ vũ các mơn thể thao như bóng đá, cờ

vua do khoa Kế Tốn- Tài Chính- Ngân Hàng tổ chứcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I.Lời kêu gọi tập thể dục thể thao của Bác Hồ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×