Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lượng giãn rộng thiếu.

Lượng giãn rộng thiếu.

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.7. Kiểm tra chất lượng sản phẩm

 Thép cán sau khi ra khỏi sàn nguội được cắt theo kích thước quy định TCVN

(thông thường 11,7 m).

 Sản phẩm được kiểm tra chất lượng lần cuối sau khi cắt phân đoạn.

 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng TCVN.

 Thành phẩm và phế phẩm được dặt riêng vào nơi quy định.

 Thép thanh được bó thành bó 1 ÷ 3 tấn, cột lại ít nhất là 4 mốc buộc (Ø4) trên tồn

bộ chiều dài.

 Phiếu chất lượng phải ghi dầy đủ: quy cách sản phẩm, mác thép, trọng lượng bó,

cấp chất lượng, ngày tháng sản xuất… phiếu này do nhân viên KCS làm và chịu

trách nhiệm.

 Khu vực chứa sản phẩm phải đảm bảo không ướt để tránh rỉ sét sản phẩm.

 Khi vận chuyền tránh va chạm làm trầy bề mặt sản phẩm.

 Việc sắp xếp sản phẩm trong khu chứa (kho) phải tuân theo các quy tắc an toàn,

tránh để bị đổ, bị rối hay biến dạng sản phẩm.Chương 5 : KẾT LUẬN

Dưới sự hướng dẫn của thầy Th.s Nguyễn Đăng Khoa, em đã hoàn thành xong đồ án

đúng tiến độ, nhưng vẫn còn một số thiếu sót nhất định do kiến thức có hạn và thời gian,

mong thầy thơng cảm và bỏ qua cho em.Những vấn đề đã hoàn thành:

1. Tìm hiểu sơ bộ về tình hình sản xuất thép trên thế giới và trong nước cũng như

định hướng phát triển.

2. Hồn thành tính tốn về các thơng số cơng nghệ như: thơng số lỗ hình, thơng số

biến dạng, vận tốc cán, lực cán, moment và công suất động cơ…

3. Hồn thành mơ hình hóa hệ thống lỗ hình bằng bản vẽ kĩ thuật.Một số vấn đề chưa làm được.

1. Chưa thật sự tìm hiểu sâu về tình hình sản suất thép trên thế giới cũng như trong

nước.

2. Chưa đưa ra được nhiều phương án thiết kế, phương án thiết kế dựa nhiều vào

luận văn cũ.

3. Chưa tính tốn được lượng mất nhiệt trong quá trình cán.

4. Chưa tham khảo các số liệu thực tế, chủ yếu dựa vào các tính tốn lí thuyết.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đào Minh Ngừng (2011), Giáo trình cơng nghệ và thiết bị cán thép hình, Nhà xuất

bản Bách Khoa – Hà Nội.

2. TS Hà Tiến Hồng (2006), Thiết bị cơ khí xưởng cán, NXB khoa học và kỹ thuật

Hà Nội.

3. Đỗ Hữu Nhơn, Phan Văn Hạ (2005), Công nghệ cán kim loại và hợp kim thông

dụng, NXB khoa học và kỹ thuật.

4. Đỗ Hữu Nhơn (2001), Tính tốn thiết kế chế tạo máy cán thép và các thiết bị trong

nhà máy cán thép, NXB khoa học và kỹ thuật Hà Nội.

5. PGS-TS Phan Văn Hạ (2001), Các phương pháp thiết kế lỗ hình trục cán, NXB

khoa học và kỹ thuật.

6. Nguyễn Văn Dán – Nguyễn Ngọc Hà – Đặng Vũ Ngoạn – Trương Văn Trường

(2006), Vật liệu học kỹ thuật, NXB Đại học quốc gia TP.HCM.

7. Nghiêm Hùng (1997), Sách tra cứu thép gang thông dụng, Trường Đại học Bách

Khoa Hà Nội.

8. PGS-TS Nguyễn Trường Thanh (2006), Cơ sở kỹ thuật cán, NXB Đại học quốc gia

TP.HCM.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lượng giãn rộng thiếu.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×