Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đúc liên tục nằm ngang.

Đúc liên tục nằm ngang.

Tải bản đầy đủ - 0trang

loại lỏng. Tạo một lỗ thủng ở một thành bên của thùng chứa này và gá vào đó thùng

kết tinh 3 có nước làm nguội. Vật đúc 4 sau khi đi qua khu vực làm nguội 5, đi qua

trục kéo 6 và cắt thành từng đoạn theo yêu cầu nhờ 1 máy cưa 7. Trục kéo 6 hoạt động

theo quy luật kéo-dừng có chu kỳ.

Cơng nghệ đúc liên tục nằm ngang còn

được áp dụng để chế tạo các chi tiết có tính

năng đặc biệt , thí dụ qui trình bọc đồng

cho lõi thép trong công nghiệp dây điện,

đúc thỏi gnag cầu liên tục nằm ngang….

Mơ hình bọc đồng được mơ tả như hình vẽ.

Khn graphit làm nhiệm vụ vòi phun

được gắn trên đáy của lò nấu và dây hợp

kim Fe-Ni đường kính 2 mm được kéo

chạy ngang qua miệng vòi phun với tốc độ

thích hợp để đồng lỏng có thể kết tinh trên

day thép một cách lien tục. Để thiết lập các

thơng số tối ưu của q trình cần điều

khiển được quá trình truyền nhiệt trong nồi

graphit tức là phải duy trì được chế độ

nhiệt của kim loại lỏng trong nồi lò.16*Một số hình ảnh về thiết bị và sản phẩm của công nghệ đúc liên tục:17TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Các phương pháp đúc đặc biệt -Nguyễn Hữu Dũng-nhà xuất bản khoa học và kỹ

thuật.

2.giáo trình cơng nghệ và thiết bị luyện thép-Hồng Cơng Minh-đại học bách khoa Đà

Nẵng.

3.Thiết bị và cơng nghệ đúc phơi thép- PGS.TS Ngơ Trí Phúc và TS. Nguyễn Sơn

Lâm-nhà xuất bản bách khoa Hà Nội.18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đúc liên tục nằm ngang.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×