Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Lựa chọn quy trình công nghệ xử lý nước thải:

2 Lựa chọn quy trình công nghệ xử lý nước thải:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ Án Xử Lý Nước Thảib)GVHD: Nguyễn Minh ĐứcƯu điểm của hệ thống:

Tự động hóa tồn bộ q trình xử lý nước thải

Hiệu quả xử lý cao

Sử dụng cơ cấu lọc sinh học để khử mùi tạo ra do quá trình xử lý kỵ khí

Phù hợp với vị trí của nhà máy là trên địa bàn dân cư

Thiết bị hiện đại

Nhược điểm

Đòi hỏi người vận hành phải có trình độ chun mơn cao

chi phí vận hành cao

Nhà máy bia HabecoLưu lượng nước thải khoảng 1200 m3/ngđ

Các thông số của nước thải trước và sau xử lý

Thông số

pH

BOD5

COD

SS

Tổng N

Tổng P

SVTH: Nguyễn Mạnh CườngĐơn vị

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/lTrước xử lý

9,66

780

1712

378

10,5

3,95Sau xử lý

5,5-9

50

80

100

30

6

11Đồ Án Xử Lý Nước ThảiGVHD: Nguyễn Minh Đức( Đầu ra đạt TCVN 5945-2005 loại B )

Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải:-Ưu điểm

Công suất lớn

Hiệu quả xử lý cao

Phù hợp cho nhà máy đóng trên địa bàn dân cư

Nhược điểm

Vận hành phức tạp3.2.3 Nguyên tắc lựa chọn công nghệ xử lý

- Công nghệ xử lý phải đảm bảo chất lượng nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn và thải vào nguồn

thải.

- Công nghệ đảm bảo mức an toàn cao trong trường hợp có sự thay đổi lớn về lưu lượng và

nồng độ chất ô nhiễm

- Công nghệ xử lý phải đơn giản, dễ vận hành, có tính ổn định cao, vốn đầu tư kinh phí tối ưu

- Cơng nghệ xử lý phải mang tính hiện đại và có khả năng sử dụng trong một thời gian

- Ngồi ra còn phải chú ý đến:

+ Lưu lượng thành phần nước cần xử lý

+ Tính chất nước thải sau xử lý

+ Điều kiện thực tế vận hành, xây dựng

+ Khả năng đầu tưSVTH: Nguyễn Mạnh Cường12Đồ Án Xử Lý Nước ThảiGVHD: Nguyễn Minh Đức3.2.4 Đề xuất cơng nghệ xử lý nước thải

Phương án 1:Phương án 2:SVTH: Nguyễn Mạnh Cường13Đồ Án Xử Lý Nước ThảiGVHD: Nguyễn Minh ĐứcCơ sở lựa chọn UASB:

So sánh giữa các phương pháp xử lý kỵ khí

Q trình

Hồ kỵ khíPhân hủy kỵ khí xáo trộn hồn

tồnThuận lợi

--Tiếp xúc kỵ khíSVTH: Nguyễn Mạnh Cường-Rẻ

Hầu như khơng đòi hỏi

quản lý thường xun,

bảo trì, vận hành đơn

giản

Thích hợp nước thải có

hàm lượng SS cao

Đảm bảo tính chất

nước thải( vật chất, pH,

nhiệt độ) đồng đều

trong thiết bị.

Thích hợp nước thải cóBất lợi

--Cần có một diện tích

lớn

Gây mùi thối rất khó

chịu

Khơng thu hồi được

khí sinh học sinh ra

Tải trọng thấp

Thể tích thiết bị lớn để

đạt SRT cần thiết

Sự sáo trộn trở nên khó

khi hàm lượng SS quá

lớn

Tải trọng trung bình14Đồ Án Xử Lý Nước ThảiLọc kỵ khíGVHD: Nguyễn Minh Đức-UASB--hàm lượng SS từ trung

bình đến cao

Vận hành tương đối

đơn giản

Phù hợp cho các loại

nước thải có hàm

lượng COD từ thấp đến

cao

Vốn đầu tư và chi phí

vận hành thấp

Thiết bị đơn giản,

chiếm ít diện tích

Phù hợp cho các loại

nước thải có hàm

lượng COD từ thấp đến

cao

Có thể đạt được tải

trọng rất cao-Vận hành tương đối

phức tạp-Không phù hợp với các

loại nước thải có hàm

lượng SS cao

Dễ bị bít kín--Khơng phù hợp với

loại nước thải có hàm

lượng SS caoNhững năm gần đây UASB được ứng dụng rộng rãi hơn các cơng nghệ khác do ngun lý q trình

được xem là thuận tiện và đơn giản nhất. UASB có khả năng xử lý nước thải hữu cơ với tải trọng

cao, nhưng ít tốn năng lượng. Hiệu quả xử lý cao từ 60 – 90% theo COD, thiết bị đơn giản, chiếm ít

diện tích, lượng bùn sinh ra ít và có khả năng giữ bùn lâu dài và ít thay đổi hoạt tính khi khơng hoạt

động.

Cơ sở lựa chọn phương án 2:

Hiệu quả xử lý nước thải chủ yếu là ở các cơng trình phản ứng sinh học. Trước các cơng trình sinh

học hiếu khí của hai phương án đều đưa ra cơng trình sinh học yếm khí. Phương pháp sinh học yếm

khí là một phương pháp phát triển tương đối gần đây trong lĩnh vực công nghệ môi trường. Việc áp

dụng các cơng nghệ xử lý kỵ khí để xử lý nước thải ở một số công ty bị ô nhiêm hữu cơ cao ngày

càng được ưa chuộng và tăng nhanh vì những ưu điểm nổi bật của chúng:

-Ít tiêu hao năng lượng trong quá trình hoạt động

Giá thành vận hành thấp hơn các cơng trình khác

Tự sản sinh ra năng lượng có thể thu hồi sử dụng dưới dạng BiogasThêm vào đó, các hệ thống xử lý kỵ khí sản sinh ra ít bùn thải hơn các cơng trình hiếu khí, trung

bình khoảng từ 0,03 – 0,15 (g) bùn VSS trên 1 (g) BOD được khử. Điều này làm cho chúng ngày

càng trở nên ưa chuộng vì rằng việc thải hồi bùn thừa đang là một vấn đề hết sức nan giải đối với

các hệ thống xử lý hiếu khí. Sự duy trì sinh khối trong các hệ thống xử lý kỵ khí với tỷ lệ cao cho

phép vận hành hệ thống xử lý ở các tải trọng hữu cơ cao và do đó làm giảm đáng kể khối tích các

cơng trình. Mặt khác, việc lựa chọn bể Aerotank vì khi so sánh 2 bể ta thấy:SVTH: Nguyễn Mạnh Cường15Đồ Án Xử Lý Nước ThảiGVHD: Nguyễn Minh ĐứcPhương án 2 (bể Aerotank)

Phương án 1( bể lọc sinh học)

- Sử dụng phương pháp xử lý bằng vi

- Sử dụng phương pháp xử lý bằng vi

sinh

sinh

- Quản lý đơn giản

- Quản lý đơn giản

- Dễ khống chế các thông số vận hành

- Khó khống chế các thơng số vận hành

- Cần có thời gian ni cấy vi sinh vật

- Cần có thời gian nuôi cấy vi sinh vật,

- Cấu tạo đơn giản hơn bể lọc sinh học

hình thành màng vi sinh vật

- Cấu tạo phức tạp hơn bể Aerotank

- Không tốn vật liệu

- Tốn vật liệu lọc

- Cần cung cấp không khí thường xun

- Áp dụng phương pháp thống gió tự

cho vi sinh vật hoạt động

- Phải có chế độ hồn lưu bùn về bể

nhiên, khơng cần có hệ thống cấp khơng

khí

Aerotank

- Khơng cần chế độ hồn lưu bùn

- Khơng gây ảnh hưởng đến mơi trường

- Đối với vùng khí hậu nóng ẩm, về mùa

- Hiệu quả xử lý COD, BOD, SS khi ra

hè nhiều loại ấu trùng nhỏ có thể xâm

khỏi bể Aerotank tốt hơn bể lọc sinh

nhập vào phá hoại bể. Ruồi muỗi sinh

học.

sôi gây ảnh hưởng đến công trình và

mơi trường sống xung quanh

- Hiệu quả xử lý COD, BOD, SS khi ra

khỏi bể lọc sinh học không bằng bể

Aerotank

PHẦN 4: TÍNH TỐN THIẾT KẾ CÁC CƠNG TRÌNH ĐƠN VỊ

4.1 THUYẾT MINH DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ:

Từ những ưu và nhược điểm trên em chọn phương án 2 làm phương án xử lý nước thải cho ngành

bia với các thông số đầu vào đã cho. Nước thải từ các khâu sản xuất và sinh hoạt được thu gom vào

hệ thống cống dẫn vào trạm xử lý. Đầu tiên, nước qua song chắn rác để loại rác, cặn, nắp chai… có

kích thước lớn. Sau đó, rác sẽ được thu gom và chở đến bãi rác xử lý.

Nước thải sau khi qua song chắn rác được dẫn đến bể điều hòa để điều hòa về nồng độ và lưu lượng

của nước thải. Trong bể điều hòa có bố trí hệ thống phân phối khí nhằm tránh các hạt cặn lơ lửng

lắng xuống, tránh sinh mùi hơi. Sau đó nước thải được bơm từ bể điều hòa vào bể phản ứng, tại bể

phản ứng có châm hóa chất cụ thể là phèn để keo tụ các chất lơ lửng trong nước rồi qua bể lắng sơ

cấp để lắng các hạt bông keo tụ để đảm bảo lượng TSS khi vào cơng trình xử lý sinh học khơng q

150 mg/l

Nước thải sau đó được dẫn qua các cơng trình xử lý sinh học.SVTH: Nguyễn Mạnh Cường16Đồ Án Xử Lý Nước ThảiGVHD: Nguyễn Minh ĐứcTại bể kỵ khí UASB nhờ hoạt động phân hủy của các VSV kỵ khí biến đổi chất hữu cơ thành các

dạng khí sinh học, chính các chất hữu cơ tồn tại trong nước thải là các chất dinh dưỡng cho các

VSV.

---Giai đoạn 1: Nhóm VSV tự nhiên có trong nước thải thủy phân các hợp chất hữu cơ phức tạp

thành các chất hữu cơ đơn giản có trọng lượng nhẹ như monosacarit, amino axit để tạo ra

nguồn thức ăn và năng lượng cho vi sinh hoạt động.

Giai đoạn 2: Nhóm vi khuẩn tạo men axit biến đổi các hợp chất hữu cơ đơn giản thành các

axit hữu cơ thường là axit acetic, nhóm vi khuẩn yếm khí tạo axit là nhóm vi khuẩn axit

focmo.

Giai đoạn 3: Nhóm vi khuẩn tạo metan chuyển hóa hydro và axit axetic thành khí metan và

cacbonic, nhóm vi khuẩn này gọi là metan focmo. Vai trò quan trọng của nhóm vi khuẩn này

là tiêu thụ hydro va axit axetic, chúng tăng trưởng rất chậm và q trình xử lý yếm khí chất

thải được thực hiện, khí metan và khí cacbonic thốt ra khỏi hỗn hợp.Hiệu quả xử lý phụ thuộc vào các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ pH…Các yếu tố sinh vật như:

số lượng và khả năng hoạt động phân hủy của quần thể vi sinh vật có trong bể. Việc làm giảm bớt

nồng độ ô nhiễm hữu cơ ở bể UASB giúp cho bể hiếu khí hoạt động hiệu quả hơn vì nồng độ COD

đã giảm nhiều, hiệu quả xử lý theo COD từ 60-80%.

Sau khi qua bể kỵ khí nước thải tiếp tục đển bể Aerotank. Tại bể Aerotank các chất hữu cơ còn lại sẽ

được phân hủy bởi các VSV hiếu khí, hiệu quả xử lý của bể Aerotank đạt từ 75-90% và phụ thuộc

vào các yếu tố như nhiệt độ, pH, nồng độ oxy, lượng bùn… Nước thải sau khi qua bể Aerotank các

chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học bị loại hồn tồn, còn lại các chất khó phân hủy.

Sau thời gian lưu nước nhất định nước được đưa sang bể lắng 2 để lắng các bơng bùn hoạt tính.

Bùn từ đáy bể lắng 2 được đưa vào hố thu bùn có 2 ngăn một phần bùn trong bể sẽ được bơm tuần

hoàn lại bể Aerotank nhằm duy trì nồng độ bùn hoạt tính trong bể, phần bùn dư được đưa qua bể nén

bùn.

Tại bể nén bùn dư được nén bằng trọng lực nhằm giảm thể tích của bùn. Bùn hoạt tính của bể lắng 2

có độ ẩm cao 99-99,3%, vì vậy cần phải thực hiện nén bùn để giảm độ ẩm còn khoảng 95-97%. Bùn

sau khi nén được đưa qua máy ép bang tải và mang đi chôn lấp hợp vệ sinh hay làm phân bón.

Nước sau khi qua lắng tiếp tục cho qua hồ hoàn thiện trước khi đưa đến nguồn tiếp nhận

Thành phần và tính chất nước thải

Thơng số

pH

BOD5 (mg/l)

COD (mg/l)

SS (mg/l)

Nt (mg/l)SVTH: Nguyễn Mạnh CườngĐầu vào

6-8

1200

2000

500

30Quy chuẩn phát thải

5,5-9

50

150

100

4017Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Lựa chọn quy trình công nghệ xử lý nước thải:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×