Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ – LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH CHĂN NUÔI.

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ – LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH CHĂN NUÔI.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án: Công nghệ xử lý nước thải-GVHD: Nguyễn Minh ĐứcBể lắng sơ bộ để loại bỏ cặn thô, dễ lắng, tạo điều kiện thuận lợi và giảm khối

tích của các cơng trình xử lý tiếp theo. Hàm lượng cặn lơ lửng trong nước thải

chăn nuôi khá lớn và dễ lắng nên có thể lắng sơ bộ trước rồi đưa sang các cơng

trình xử lý phía sau. Sau khi tách, nước thải được đưa sáng các cơng trình phía-sau, phần chất rắn được đem đi ủ để làm phân bón.

Bể vớt dầu mỡ: thường áp dụng khi nước thải chứa dầu mỡ. Tuy nhiên nếu

hàm lượng dầu mỡ không cao thì việc vớt dầu mỡ thường được thực hiện ngayở bể lắng nhờ thiết bị gạt nổi.

2.2 .Xử lý hóa học

2.2.1 Keo tụ - tạo bơng

- Mục đích nhằm loại bỏ các chất hữu cơ, chất vô cơ dạng hạt có kích thước

nhỏ, khó lắng, khó có thể tách ra bằng các phương pháp cơ học thơng thường

vì tốn nhiều thời gian và hiệu quả khơng cao. Ta có thể áp dụng phương pháp

keo tụ để loại bỏ chúng. Các chất keo tụ thường sử dụng là phèn nhôm, phèn

-sắt,..kết hợp với polymer trợ keo tụ để tăng quá trình keo tụ.

Theo nghiên cứu của Trương Thanh Cảnh ( 2001 ) tại trại chăn nuôi heo 2/9:

Phương pháp keo tụ có thể tách đc 80-90% hàm lượng chất lơ lửng có trong

nước thải chăn ni heo.2.2.2 Xử lý hóa lý

- Chưng cất: là quá trình chưng cất nước thải để các chất hòa tan trong đó cùng

bay hơi lên theo hơi nước. Khi ngưng tụ, hơi nước và chất bẩn dễ bay hơi sẽ

-hình thành các lớp riêng biệt và do đó dễ dàng tách các chất bẩn ra.

Tuyển nổi: Là phương pháp dùng để loại bỏ các tạp chất ra khỏi nước bằngcách tạo cho chúng khả năng dễ nổi lên mặt nước khi bám theo các bọt khí.

2.2.3 Xử lý sinh học

Những cơng trình xử lý sinh học được phân thành hai nhóm:

- Nhóm những cơng trình trong đó q trình xử lý thực hiện trong điều kiện tự

nhiên: Cánh đồng tới, bãi lọc, hồ sinh học,…thường quá trình xử lý diễn ra

chậm.

SVTH: Nguyễn Quý TàiPage 6Đồ án: Cơng nghệ xử lý nước thải-GVHD: Nguyễn Minh ĐứcNhóm những cơng trình trong đó q trình xử lý thực hiện trong điều kiện

nhân tạo: bể lọc sinh học, bể làm thoáng sinh học,…do các điều kiện tạo nên

bằng nhân tạo mà quá trình xử lý diễn ra nhanh hơn, cường độ mạnh hơn.

Q trình xử lí sinh học học có thể đạt tới hiệu suất khử trùng 99.9%.

Thông thường giai đoạn xử lý sinh học tiến hành sau giai đoạn xử lý cơ học.

Trong quá trình xử lý nước thải bằng bất cứ phương pháp nào cũng tạo nên

một lượng cặn bã đáng kể. Nói chung các loại cặn giữ lại ở trên các cơng trình

xử lý nước thải đều có mùi hơi thối rất khó chịu. Do vậy, nhất thiết phải xử lý

cặn bã. Để gảm lượng chất hữu cơ trong cặn bã và để dạt các chỉ tiêu vệ sinhthường sử dụng phương pháp xử lý sinh học kị khí trong các hố bùn.

2.3 .Đề xuất dây chuyền xử lý.

Việc xử lý nước thải chăn nuôi nhằm giảm nồng độ các chất ô nhiễm trong

nước thải đến một nồng độ cho phép có thể xả vào nguồn tiếp nhận. Việc lựa

chọn phương pháp làm sạch và lựa chọn quy trình xử lý nước phụ thuộc vào

-các yếu tố như:

Các yêu cầu về công nghệ và vệ sinh nước

Lưu lượng nước thải

Các điều kiện của trại chăn nuôi

Hiệu quả xử lý

Đối với nước thải chăn ni, có thể áp dụng các phương pháp sau:

Cơ học – Hóa lý – Sinh học

Trong các phương pháp trên, chọn xử lý sinh học là phương pháp chính. Cơng

trình xử lý sinh học thường được đặt sau các cơng trình xử lý cơ học, hóa lý.SVTH: Nguyễn Q TàiPage 7Đồ án: Cơng nghệ xử lý nước thảiGVHD: Nguyễn Minh ĐứcThuyết minh dây chuyền:

Nước thải được đưa qua lưới chắn rác nhằm loại bỏ một phần rác có kích thước lớn, rác

từ đây được thu gom và đem đi chơn lấp. Sau đó nước thải được đưa vào ngăn tiếp nhận

rồi qua bể lắng cát. Tại đây, lượng cát có trong nước thải sẽ lắng xuống và được đem đi

san lấp. Nước từ bể lắng cát tiếp tục chảy sang bể điều hòa để ổn định lưu lượng và nồng

độc các chất gây ô nhiễm. Sau đó, nước thải được bơm đến bể anoxic để xử lý nito

photpho sau đó được chuyển tới bể lắng đợt 1 có dạng bể lắng đứng để tách một phần

chất hữu cơ dễ lắng. Bùn thu được tại đây được bơm về bể nén bùn. Nước thải tiếp tục

qua bể UASB. Tại bể UASB, các vi sinh vật kỵ khí ở dạng lơ lửng sẽ phân hủy các chất

hữu cơ có trong nước thải thành các chất vơ cơ dạng đơn giản và các khí , ,…Nước thải

sau khi được tách bùn và khí được dẫn sang bể lắng 2, tại đây diễn ra quá trình phân tách

nước thải và bùn hoạt tính. Bùn hoạt tính lắng xuống đáy, nước thải ở phía trên được dẫn

qua bể khử trùng. Sau khi khử trùng, nước đạt tiêu chuẩn loại B sẽ được thải ra nguồn

tiếp nhận.

SVTH: Nguyễn Quý TàiPage 8Đồ án: Công nghệ xử lý nước thảiGVHD: Nguyễn Minh ĐứcƯu điểm:

-Hệ thống xử lý nước thải vận hành tương đối dễ

Nước đầu ra đạt tiêu chuẩn

Nhược điểm:

Quá trình vận hành cần phải theo dõi thường xunCHƯƠNG 3: TÍNH TỐN THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH

Thơng số tính tốn:

BOD = 1912 mg/l

COD = 2300 mg/l

SS = 500 mg/l

SVTH: Nguyễn Quý TàiPage 9Đồ án: Công nghệ xử lý nước thảiGVHD: Nguyễn Minh ĐứcTổng N = 300

Tổng P = 40

Q = 16000/ngày đêm

Hệ số khơng điều hòa = 1.31

Loạim3/ ngày đêmm3/hm3/sl/sLưu lượng160006660.185185209608730.242242trung bình

Lưu lượng

tính tốn3.1.Mương dẫn nước

Mương dẫn nước có nhiệm vụ đưa nước thải đến các cơng trình xử lý, mương dẫn

có tiết diện hình chữ nhật.

Lưu lượng nước thải tính tốn vào mương:

Qtt = 873 (m3/h)= 0.242 (m3/s)

Với lưu lượng trung bình và tránh các sự cố xảy ra mà nhà máy vẫn hoạt động bình

thường nên ta chọn số lượng mương dẫn nước là 2.

Suy ra: Lưu lượng đi vào 1 đơn nguyên là

Qtt1= = 436.5 (m3/h)= 0.121 (m3/s)

Vận tốc dòng chảy trong mương: v = 0.1 ÷ 0.5 m/s . Chọn v = 0.5 m/s . Chọn

mương có tiết diện hình chữ nhật

Ta có: Q = A x v

v : vận tốc dòng nước

SVTH: Nguyễn Quý TàiPage 10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ – LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH CHĂN NUÔI.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×